بیش از دو ماه است جدالی سنگین میان دول بورژوایی و طبقه کارگر و معلم، پرستار، راننده، کارکن و.... و در یک کلام اکثریت جامعه در سرتاسر جهان در جریان است. بیش از دو ماه است دول بورژوایی در اروپا در پی محدود کردن حق طبقه کارگر به مقابله با فقر و فلاکت و محروم کردن آن از تنها ابزار اعمال فشار خود، اعتصاب، اند. بیش از دو ماه است جهان زیر پای موج اعتصابات کارگری علیه فقر به لرزه در آمده است.

 (سمیناربازخوانی سیاست منصور حکمت و کمونیسم کارگری در قبال مسئله کرد)توضیح : نوشته زیر قبلا در چهار بخش منتشر شده و اساسأ نسخه کتبی شده سمیناری به زبانهای کردی و فارسی است که در مناسبت روز حکمت سال ١٣٩٩ ارائه شده است. دراین مبحث به متد و پیشینه چهاردهه اخیر سیاست مارکسیستی و کارساز پایان دادن قطعی به ستم ملی و راه حل کار ساز حل مسئله کرد در منطقه و به ویژه در کردستان ایران و عراق ارائه شده از جانب منصور حکمت پرداخته ام.

ئامد شاهو عضو انجمن رهبری پژاک، اخیرا در گفت‌و‌گویی با شبکه «آرین تی‌وی» به توضیح دیدگاه‌های پژاک در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی و از جمله به مسئله مذهب پرداخته است. وی در توضیح دیدگاه پژاک در مورد بحران در ایران می‌گوید: «بحران اساسی ایران ناشی از انحراف از آن ارزش‌هایی است که در زمان عروج انقلاب اسلامی و پیمان‌نامه مدینه به رهبری محمد پیامبر مسلمانان بنیان‌گذاری شده است...

به دنبال دفاع مسئولین این جریان از اسلام و اسلامگرایی در هفته گذشته که به وضوح دفاع مستقیم از جمهوری اسلامی بود، به دنبال اعتراض مردم، به جای پاسخ سر راست و رد موضع رسمی پژاک و پ ک ک مبنی بر دفاع عریان و علنی از جمهوری اسلامی، سفسطه بافته اند. جهت اطلاع آنها که از اصل قضیه بی خبرند؛ هفته گذشته، "آمد شاهو" از اعضا رهبری پژاک (شاخه ایرانی پ ک ک) در یک مصاحبه تلویزیونی شان، که بعدا خبرگزاری فرات، متعلق به پ ک ک آنرا انتشار داد، در دفاع از اسلام و اسلامگرایی به تفصیل و پرشور میگوید "هدف بنیادین اسلام، نجات بشریت است."

ا.م. شیری توده ای ِ شناخته شده ی سابقه دار،در مقاله ی « تروریسم، لمپنیزم و...به مثابه سیاست ِ رسمی ِدولت های غربی» ازاین که پارلمان ِ اتحادیه ی اروپا بر تروریست بودن ِ سپاه ِ پاسداران ِرژیم ِحاکم بر ایران مهر ِ تایید زده و این ارگان ِنظامی راباعنوان ِواقعی اش نامیده بر آشفته و درصدد ِبه زعم ِخودش« اعاده ی حیثییت» از سپاه بر آمده است. ایشان طبق ِ روش ِ معمول و برای ما ایرانی های آشنای توده ای ها، با هدف ِ تبرئه ی رژیم ِ سرکوبگر به تحریف ِ واقعییت های غیر ِ قابل ِ انکار پرداخته و تلاش کرده تصمیم ِ در چارچوب ِاین واقعییت ها را که درعین ِحال خواست ِ اکثرییت شهروندان ِ این جامعه هم هست

این کتاب در 459 صفحه، به اضافه فهرست نام‌ها، تصاویری از محوطه دادگاه و هم‌چنین 14 صفحه به زبان انگلیسی در فرمت وزیری به قطع آ4، منتشر شده است. گزارشات روزانه از دادگاه حمید نوری، به قلم «بهرام رحمانی» تهیه و تنظیم شده است. فهرست مندرجات کیس حمید نوری – پروفسور اریک دیوید يك دادگاه تاريخی و يك آرزوی بزرگ - کنت لوئیس حقوقدان برجسته و وکیل شاکیان مجاهدین یادداشت بابک عماد، عضو دیده‌بان ایران مقدمه 13 گزارش شماره یک 18 دهم آگوست ۲۰۲۱ دادگاه حمید نوری 18 گزارش دوم 23 ادامه قرائت کیفرخواست 23

۲۲ بهمن سالروز انقلاب ۵۷ مردم ایران علیه حكومت شاهنشاهی و استبداد حاكم و برای آزادی و رفاه همگانی است، انقلابی كه در نیمه راه توسط ضد انقلاب اسلامی و دولتهای غربی متوقف شد و جمهوری اسلامی به نام "فرزند خلف" آن انقلاب به مسند قدرت نشست! شكست قطعی انقلاب ۵۷ طی چند سال جدال خونین میان مردمی که برای دفاع از انقلاب آزادیخواهانه خود و دستاوردهای آن، جدالی که، چند روز پس از قیام ۲۲ بهمن، در ۱۷ اسفند ۵۷ آغاز شد و با یك هالوكاست اسلامی، خونین، با حمله به دانشگاهها، حمله به زنان، حمله به سازمانهای چپ و تشكلها و رهبران و فعالین كارگری، زنان، دانشجویان و لشكر كشی به كردستان و سرانجام با قتل عام سی خرداد سال ۶۰ ممکن شد.

اگر کسی به این برنامه*۱ نگاه کند، بروشنی در می‌یابد که ایران اینترنشنال و البته رسانه های مشابه، چیزی بیش از یک رسانه نرمال، یعنی اطلاع رسانی و تبادل نظر و حتی پیشبرداهداف ضمنی است. متوجه می شود که خانم سیماثابت در این برنامه نقش و مأموریتی فراتر از یک گفتگوی معمولی را دنبال می‌کند. او برآن است تا آن‌جا که ممکن باشد تنور باصطلاح اتحادی از گرایشات مختلف زیرچترپلاتفرم و البته رهبری رضاپهلوی را داغ کند و یک بله از شرکت کنندگان بگیرد و اگر نشد رویکردباصطلاح سکتاریستی آن‌ها را افشاکند.

ازانقلاب 57 و سرنگونی حکومت وابسته شاه واعوان و انصارش که در 22 بهمن 57 انجام گرفت و بساط سلطنت پهلوی دوم را بر چید و در نشست گوادلوپ رژیم مذهبی خمینی را جانشین کرد 44 سال میگذرد.
ماجرا با نقشه امپریالیستها شروع و بوسیله تظاهراتهای میلیونی و اعتصابات عمومی شاه را از ایران اخراج کردند ،سرمایه داری جهانی که دیگر احتیاج به نوکر خود نداشت ، او را سرگردان و اجازه ورود به هیچ کشوری را به او نداد.

بریتانیا در تسخیر اعتصابات پی در پی علیه تورم و‌گرانی و برای افزایش دستمزدها، توسط طبقه کارگر و مزدبگیران! اعتصابات تاریخی که کمر دولت را خم  کرده است! تاجایی که جرات کرده است تا به تدوین مقرراتی برای عملا ممنوع کردن حق اعتصاب، بیانجامد بیاندیشد. طرح و فکری که به سد اعتراضات و اعتصابات بیشتر خورده است. جدال طبقاتی در بریتانیا تعمیق می شود. فریاد دیکر بس است، توسط طبقه کارگر، مزدبگیران و محرومان، طبقه حاکم و نمایندگانش در قدرت را زیر فشار قرار داده است. زنده باد مقاومت پایین و به امید پیروزی اعتصابات متحدانه و متشکل

یادداشت های جنبش کارگری: اخیرا جلسه ای در تلگرام با عنوان «خیزش اخیر، فراز و فرودها و موانع خارجی در برابر برخی از تشکلات صنفی» با حضور رفیق آنیشا اسدالهی برگزار شد. همانطور که از عنوان و مباحث و پرسش و پاسخ ها پیداست، مستقل از ملاحظات و تفاوتهایی که با نظرات مطرح شده می توان داشت، در این جلسه به برخی از مسائل پیش روی جنبش کارگری پرداخته می شود که بسیار قابل تامل و با ارزش اند. در میان مباحث مطرح شده همچنین با دو ایده تشکیل «شورای رهبری انقلاب» و «منشور مطالبات کارگران»* برمی‌خوریم که با توجه به خیزش انقلابی جاری از اهمیت برجسته ای برخوردارند.

به شما دوستان و حضار در کنگره سوم حکمت خوشامد میگویم.  مبحث ناسیونالیسم و ملی گرایی از نگاه حکمت را برای ارائه به این کنگره انتخاب کردم. یکی از کارهای تحول بخش و در خشان منصور حکمت مباحث و پراتیک تاثیر گذار او در رابطه با ناسیونالیسم و ملی گرایی است. فعالیت فکری و سیاسی او در این عرصه وسیع و فراوان است. حتی یک بازخوانی فشرده آن به ساعتها وقت احتیاج است. نه قصد اینکار را در این کنگره دارم و نه چنین وقتی در این کنگره میسر است.

 بی‌توجهی و یاخودداری جمهوری اسلامی ایران از تامین حداقل امکانات برای زلزله‌زدگان خوی در سرمای زیر صفر درجه، سبب شده است که درد و رنج و مشکلات و هم‌چنین خشم مردم از حکومت، هر روز حادتر و افزون‌تر شود. در نبود کمک‌های دولتی و یا کمک‌های قطره‌چکانی آن، نیاز زلزل‌زدگان و آسیب‌دیدگان به کمک‌‌های مردمی، صد چندان می‌شود. البته اگر نهادها و ماموران سرکوبگر حکومتی بگذارند این کمک‌های مردمی به‌دست زلزله‌زدگان برسد. به این ترتیب، همگان در جریان این وضعیت دردناک زلزله‌زدگان خوی قرار گرفته‌اند.

شامگاه شنبه 8 بهمن ماه شهر خوی و مناطقی دیگر از آذربایجان غربی بر اثر وقوع زمین لرزه، خانه ها بر سرشان فرو ریخت و زیر آوار ماندند. بنا به گزارشهایی که از محل واقعه انتشار داده شده، تا کنون ده ها نفر جانشان را از دست داده اند و صدها نفر زخمی شده اند و صدها هزار نفر در سرمای زیر صفر درجه بدون حداقل امکانات و تسهیلات چشم به یاری کمیته های مستقل مردمی دوخته اند و رژیم به روال همیشگی خود را در قبال این وقایع تماما بی وظیفه کرده است.

یاشار در نوشته های اش که کم هم نیستند بیش از هر واژه ای « کمونیسم» و « کمونیست» به کار برده است بی آنکه حتا یک بار تعریفی از این دو « واژه» ی همخانواده کرده باشد. یعنی به عبارت ِ دیگر کمونیسم و کمونیست برای ایشان صرفن یک وسیله یاواسطه ی تبلیغی برای تشکیلات شان است و نه مفاهیمی تاریخی و مهم ترومقدم برآن واقعییت هایی که باید توضیح داده شوند تا خواننده و مخاطب هم جایگاه و نقش ِ این واقعییت های مادی را درتاریخ بداند وهم جایگاه ونقش ِفردیا تشکیلات را درتحقق ِ عینی بخشیدن به این مفاهیم ِ نظری اما بالقوه درچشم اندازی که هنوزدر پراتیک ِ اجتماعی تاریخی ِ انسان ها به تجربه در نیامده اند.