محمود قزوینی: دفاع از حرمت و حیثیت " کانال مستقل هفت تپه"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

باید به این شیوه غیرانسانی، غیرمدنی و حتک حرمت انسانها پایان داده شود! در یک هفته اخیر بعد از انتشار اطلاعیه " منشور مطالباتی حداقل تشکلهای مستقل صنفی و مدنی" شاهد پرتاب اتهام امنیتی از طرف افرادی به "کانال مستقل کارگران هفت تپه" بوده ایم. این اتهام به راحتی و با سهولت و بدون هیچ گونه قید و بندی در میانه مباحث سیاسی در فضای مجازی، به طرف جمع " کانال مستقل کارگران هفت تپه" پرت میشود. برخی از این عناصر عنوان چپ و کمونیست را با خود یدک میکشند.

حالا زدن اتهام امنیتی و جاسوسی به "کانال مستقل هفت تپه " وسط یک بحث سیاسی چه معنایی دارد؟ این اتهام چیزی در باره "کانال مستقل کارگران هفت تپه " نمیگوید، بلکه در باره اتهام زننده میگوید. اگر طرف از ارتش سایبری جمهوری اسلامی نباشد، حتما بویی از حقوق مدنی، شهروندی و انسانی نبرده است. آگاهانه و یا ناآگاهانه در جلد مجاهد و سلطنت طلبان در آمده و برای او متهم و حقوق متهم و حرمت انسانی بیمعناست. این واقعه هم چنین به ما میگوید که اتهام زننده انسانی فرصت طلب میباشد. چرا؟ چون " کانال مستقل هفت تپه" جمعی مخفی است و نمیتواند از خود دفاع کند، فرصت طالبان موقعیت گیرآورده اند تا با فراغ بال اتهام بزنند و بروند. در کشوری که این آقایان و خانمها زندگی میکنند و اینها مدعی نقد و تغییر آن هستند، حقوق و حرمت شخصی که مرتکب به عمل جنایی شده و تقریبا جنایت انجام شده محرز میباشد چنین پایمال و نادیده انگاشته نمیشود. حالا کسانی با آبکی ترین دلائل در یک بحث سیاسی، داداگاه صحرایی تشکیل دادند و "متهم" را به جرم "تفرقه افکنی" محاکمه کرده اند، اما سرخود و به اختیار عمل "تفرقه افکنی" را به عنوان جرم جنایی امنیتی و جاسوسی، که اشد مجازات شامل آن میشود، تفسیر کرده اند.
اتهام جاسوسی و امنیتی به افراد و جمعها به صورت علنی و عمومی ، ناقض اصول و موازینی است که برای حفظ حرمت و حیثیت و حقوق شهروندی انسانها لازم الاجرا هستند. در مقابل جمهوری اسلامی و جریانات گانگستر و مرتجع دست راستی در اپوزیسیون، ما کمونیستها و جریانات مترقی جامعه باید مظهر حفظ کرامت، حیثیت و حقوق شهروندی انسانها باشیم. واقعیت این است که این بیتفاوتی و بی توجهی به حقوق اولیه انسانی متعلق به سنت کمونیسم نیست، این سنت ملیون چپ جهان سوم، ناسیونالیستهای ضد امپریالیست، سنت توده ای و چپ سنتی میباشد. سنتی که هنوز با کلمه میهن، وطن و فرهنگ ما شعر میسراید و در خلسه فرو میرود.
برخی از افراد مدعی شده اند از آنجا که مخالفت " کانال مستقل کارگران هفت تپه" با منشور مطالباتی حداقلی... تفرقه افکنانه میباشد، پس این کانال "مشکوک" میزند. این استدلال بقدری سخیف و بی پایه میباشد که احتیاج به پاسخ ندارد. فقط طرف مقابل هم میتواند به اتهام زننده بگوید از آنجا که شما موافق منشوری هستید که به نظرم نادرست میباشد، پس شما مشکوک میزنید. این دلائل با شیوه " استدلالات" جمهوری اسلامی مو نمیزند.
"کانال مستقل هفت تپه" دارای فعالیتهای معین و مشهود میباشد. تاریخ آن روشن است. درست است که از افراد تشکیل دهنده کانال بدلیل اجبار به فعالیت مخفی کسی خبر ندارد و نباید هم داشته باشند، همانطور که از افراد تشکیل دهنده دهها و صدها جمع و گروه کمونیستی و چپ و کارگری مخفی هم کسی خبری ندارد، اما مانند هر نهاد دیگری فعالیتهای آن بیان موجودیت آن و افراد فعال در آن میباشد. هر کسی که جنبش کارگری در هفت تپه را حتی فقط برای چند روز دنبال کرده باشد، نمیتواند به جایگاه " کانال مستقل هفت تپه" در میان کارگران پی نبرده باشد. در میان کانالهای تلگرامی مربوط به مراکز کارگری در ایران، این تنها کانالی است که نفوذ آن در میان کارگران محسوس و تاثیر آن مستقیما و بطور روزانه قابل مشاهده میباشد.
به این اقایان و خانمها که احکامی نظیر " داداگاه انقلاب اسلامی" صادر میکنند، باید گفت شماها باید جایگاه حقوق مدنی و شهروندی انسانها را در جوامعی که در آن زندگی میکنید بیاموزید. شماها سالها در این کشورها زندگی کرده اید اما همچنان حامل همان سنت ملی – اسلامی، همان سنت حزب توده و مجاهد و چپ سنتی هستید.
زیدی از یک جریان چپ سنتی در دهه 90 میلادی، یکبار در بحثی به من گفت اقدام و کمپین حزب کمونیست کارگری عراق در دفاع از حقوق کودکان در مقابل سربازگیری PKK از کودکان در کردستان، امپریالیستی است و کمک به رژیم سرکوبگر ترکیه میباشد و ادعا کرد که اگر دختر خردسالش آنقدر بزرگ شود که تنها بتواند اسلحه حمل کند، او را به میدان جنگ مسلحانه با ارتجاع و امپریالیسم میفرستد و.... در پاسخ گفتم، من هم آنوقت با رجوع به پلیس و دادگاه "امپریالیستی" در این کشور، شما را به جرم نقض حقوق کودک با حکم داداگاه " امپریالیستی" به زندان "امپریالیستی" میفرستم. اگر کانال مستقل هفت تپه در این کشورها بود، حتما میتوانست افراد اتهام زننده را روانه دادگاه " امپریالیستی" کند و از حقوق و حرمت خود دفاع کند.
کانال مستقل هفت تپه هم مثل هر جمع و تشکل و فردی دارای ایراد و اشتباه، از جمله موردهایی در باره رعایت حرمت و حقوق مدنی افراد حقیقی است و آن را نقض کرده است. اما زدن اتهام امنیتی در فضای عمومی به آنها نقض حقوق اولیه انسانی و نقض حقوق مدنی و قضایی میباشد.
برای اینکه سخن کوتاه کنم شیوه برخورد کمونیستها به یک نمونه ازاین نوع نقض حقوق مدنی و قضایی را اینجا میاورم تا این سنت عقب مانده، ملیگرا و اسلامزده بتواند معنی دفاع از حقوق مدنی و شهروندی و دفاع از حرمت و حیثیت انسانها را ملاحظه کند.
دریغ از یک جو شعور
http://www.m-hekmat.com/fa/2410fa.html

24 فوریه 2023، 5 اسفند 1401