جدیدترین مطالب خبری ایران تریبون

Grid List

نشست مشترك سه حزب حكمتیست (خط رسمی)، حزب كمونیست كارگری عراق، حزب كمونیست كارگری كردستان با "جبهه مبارزه مردمی فلسطین"روز شنبه دوم دسامبر ۲۰۲۳ به پیشنهاد "جبهه مبارزه مردمی فلسطین" جلسه مشتركی در رابطه با مسئله فلسطین و نسل كشی اسرائیل در نوار غزه و آخرین تحولات برگزار شد. در این نشست نمایندگانی از هر چهار جریان شركت داشتند.

امروز ۱۲ آذر اعتصاب قدرتمند و متحدانه کارگران ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدها و وضع بد معیشتی وارد دومین روز خود شد. بخش های مختلف این مجتمع هزاران نفره کارگری از هر سه شیفت آن در اعتصاب شرکت دارند. کارگران اعتصابی در روز گذشته با راهپیمایی در محوطه شرکت و فریاد اعتراضشان صحنه پرشوری از اعتراض را آفریدیند و طنین شعارهایشان  بر فضای کارخانه طنین انداخته بود.

وقتی از حقوق بشر صحبت می کنیم، گاهی پیش می آید که به راحتی فراموش می کنیم که مهمترین حق بشر دقیقاً حق حیات است.  این ایده اولیه سازمان های بین المللی مانند عفو بین الملل است. حق حیات همچنین یک اصل اساسی در اعلامیه حقوق بشر و آزادی های سازمان ملل است. هیچ کشور یا ایالتی حق تصمیم گیری در مورد زندگی یا مردن ساکنانش را ندارد.

معرفی اوباش حجاب بان، گرچه در ظاهر، نشان از شکست رژیم اسلامی در تحمیل اختناق حجاب است، اما حکایت از یک پیام حساب شده به دوایر غرب است. که “اسلام” با بلند شدن هر صدای اعتراض، هر اندازه پیوسته و گسترده، “صدای انقلاب” را نمیشنود. که رژیم اسلامی حتی برای روزهای کفن و دفن، هیچ میدانی را برای میدانداری “کمونیستها” و نیروهای پیشرو، خالی نمیگذارد.

انقلاب خیال‌ها: بداهه‌پردازی، مرکززدایی و پیروزی
 مبارزه‌ی جاری، همچون خود زندگی، یک بداهه‌پردازی جمعی است و به هرگونه «سناریوی از پیش‌نوشته‌شده»، هرگونه «کارگردان» و «نویسنده» و هرگونه سلسه‌مراتب میان آن‌ها که «تعیین» و آن‌ها که «اجرا» می‌کنند، نه می‌گوید.