یازده تز را مارکس زمانی نوشت که هنوز بحث ِ فیلسوفان ِ آلمانی در این باره بود که آیا اولن انسان به مثابه ِ سوژه می تواند ازجهان ِ پیرامون و طبیعت به مثابه ِ ابژه شناخت پیداکند، و ثانیین این شناخت بر چه پایه ای استواراست: شناختی از درون یا شناختی از بیرون. پیش تر کانت بر این نظر بود که سوژه( انسان) نمی تواند هیچگونه شناخت ِ واقعی از ابژه( جهانی) که بیرون و مستقل ازاوست پیداکند و تنها می تواند به دلیل ِتجربه ای که درزیست ِ طبیعی و زیست ِ اجتماعی و ذهنیت ِ

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری مستبد و جنگ‌طلب ترکیه اعلام کرد آنکارا به زودی عملیات نظامی جدیدی را در امتداد مرزهای جنوبی خود برای ایجاد مناطق امن به عمق 30 کیلومتر برای مقابله با «تهدیدات تروریستی» از این مناطق آغاز خواهد کرد. اردوغان بدون اشاره به جزئیات گفت: «هدف اصلی این عملیات مناطقی است که مراکز حملات به کشور ما را تشکیل می‌دهند.»اردوغان گفت این عملیات به محض آمادگی نیروهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آغاز خواهد شد.

۲۴ فوریه ۲۰۲۲ ، بی شک در تقویم قرن حاضر همچون تاریخ چرخشی بزرگ در زندگی بین المللی ثبت خواهد شد. روسیه، با زیر پاگذاشتن قوانین بین المللی با حمله به اوکراین به یورش خزنده ایالت متحده به حوزه امنیتی اش پاسخ داد. با این عمل کرملین همچنین، انحصار ایالات متحده در زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی را شکست. شکی نیست که حمله روسیه به اوکراین با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی انجام گرفت. اما برخلاف آنچه رسانه هادر غرب تلقین می کنند، این عمل واقعه ای بی سابقه در جهان نیست.

 توفان در بازار گندم: کاهش شدید صادرات غلات اوکراین و تحریم های اِعمال شده علیه مسکو، موجب بالارفتن قیمت در بازارها شده است. کشورهای وارد کننده در جستجوی فروشندگان جدید هستند و این درحالی است که ۱.7 میلیارد نفر ممکن است از کمبودها آسیب ببینند. از زمان آغاز جنگ در اوکراین در ۲۴ فوریه، خطر یک بحران گسترده غذایی موجب نگرانی شده است. نمودارهای متعددی وخامت اوضاع را تأیید می کند. در ایالات متحده بازار معاملات گندم در مرکز تجاری شیکاگو، یکی از مراجع مهم برای قراردادهای خرید و فروش غلات است.

پرسش: حمله نظامی روسیه به اوکراین، در سومین ماه آن، به یک بحران جهانی تبدیل شده است. هزاران نفر قتل عام شده اند و میلیونها تن از مردم اوکراین آواره شده اند. بهای حامل‌های انرژی به شکل کم سابقه ای افزایش یافته و فشار اقتصادی مضاعفی بر بخش عظیمی از جهان سایه انداخته است. تحلیل شما از چرائی این جنگ چیست؟ ماهیت واقعی نیروهای درگیر در این جنگ چیست؟
علی جوادی: این کلیشه که "جنگ ادامه سیاست است اما در اشکال دیگر" دریچه مناسبی برای بررسی جنگ در اوکراین است. نتیجتا برای بررسی این جنگ نمیتوان و نباید از مقطع شروع فاز نظامی و لشکر کشی نظامی روسیه به اوکراین آغاز کرد.

سخنی با كارگران كمونیست، كمونیست هی جامعه و پیشروان آزادیخواه مردم! در شرایط فلاکتبار کنونی، بحران معیشتی و گرسنگی جامعه، سوالات متعددی جلو روی ما و جامعه است. سوالاتی از قبیل این که سمت وسوی جنبش ها و اعتراضات اجتماعی به کجا می رود یا چگونه تعیین و هدایت می شود؟ پاسخ به شورش گرسنگان هر چند وقت یک بار چیست؟ بخش ساکت جامعه چگونه به میدان می آید؟ طبقه کارگر در این اوضاع چه نقشی دارد؟ کمونیست ها چه وظایفی برعهده دارند؟

تحرک و شعارهای رسوای سلطنت طلبان در مقابل مبارزات مردم: خشم برحق مردم از فقر و گرانی و گرسنگی و استبداد و حاکمیت سرمایه و جمهوری اسلامی این روزها دوباره فوران کرده و در حال گسترش است. از مقطع اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ و در یک سال اخیر در جریان زنجیره اعتصابات بزرگ کارگری و اجتماعات سراسری معلمان وبازنشستگان و نبردهای نسل جوان و زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب دهها شعار رادیکال علیه فقر و گرسنگی و گرانی و فلاکت و تبعیض و نابرابری و جمهوری اسلامی و حاکمیت سرمایه طرح شده است.

بحران‌های حکومت اسلامی ایران به حدی عمیق و گسترده هستند که هیچ راه‌حل دولتی برای آن‌ها وجود ندارد و به همین دلیل، حکومت ناتوان تر از آن‌ست که مطالبات کارگران و محرومان را جامعه ار برآورده کند شدیدا به نیروهای سرکوبگر و زندان و شکنجه و اعدام متوسل شده است. با آغاز اعتراض‌های خیابانی اخیر با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» «مرگ بر رییسی» و... حکومت هرچه بیش‌تر وحشت‌زده شده به‌طوری که فعالین کارگری را یکی پس از دیگری دستگیر می‌کند.

برای مقابله با شورش "نان به قیمت جان" حمله پیشگیرانه حکومت علیه روز کارگر، با جلب و حبس تعدادی از دست اندرکاران مبارزات کارگران و معلمان، پیش و پس از اول مه، تنها حمله ای به کارگران و معلمان، فعالین و سازماندهندگان اعتراضات آنها، نبود و نیست. این تعرض که دامنه آن به دستگیری طیفی از ژورنالیست ها و دانشجویان و سایر بخش های معترض جامعه کشیده شده است، در کنار تعرض به معیشت مردم است و اعلام آمادگی حاکمیت در مقابل عکس العمل پایین نسبت به "افزایش انفجاری قیمت نان" است.

گرانی نان، یورش به بقای فیزیکی مردم! آیت الله قاتلی که با عنوان "سید محرومان" رئیس جمهورش کردند، اعلام کرده بود بزودی فقر مطلق را ریشه کن خواهد کرد. با گران کردن نان، او به جای ریشه کن کردن فقر، به ریشه فقرا یورش برد. گران کردن نان یورش به آخرین قلم سفره اکثریت محروم جامعه، یورش به بقای فیزیکی کارگران و اکثریت وسیع جامعه است.قیمت نان را گران میکنند اما نمیتوانند نگرانی خود را پنهان کنند. در باره خطر "شورش گرسنگان" به همدیگرهشدار میدهند.

(در مورد هفته حكمت) ۱۵ خرداد روز تولد منصور حكمت است و به این مناسبت هر ساله حزب ما طی یك هفته ( ۴ تا ۱۱ ژوئن) كه به عنوان هفته حكمت نامگذاری شده است، به شناساندن و معرفی حكمت و تئوری های او میپردازد. منصور حكمت، تئوریسین، سیاستمدار، رهبر و نظریه پرداز، سازمانده و پراتیسین بزرگ كمونیست تاریخ معاصر ایران و جهان بود. جنبش كمونیستی طبقه كارگر، فعالین كمونیست در جامعه ایران و هر فعال سیاسی که بخواهد تاریخ تحولات جامعه ایران و جهان را از نگاه كمونیسم دوره ما بررسی كند و تشنه آشنایی با مباحث صاحب نظران مارکسیست و كمونیست بر سر اصلی ترین تحولات سیاسی در این تاریخ باشد، لازم است حكمت را بشناسد و مباحثات مهم و اساسی او بر سر این تحولات را بخواند.

رژیم جمهوری اسلامی شیرازه مدنیت جامعه ایران را از هم پاشانده است. در ابتدای عروج جریان پان اسلامیستی در ایران، سران اسلامیستها مترصد این بودند تا در برابر شکست انواع رژیمهای پرو غرب و تعقیب مدل توسعه کاپیتالیسم غربی، در کشورهای "جهان سوم"، یک بدیل اسلامی نه فقط در ایران که عمدتا در منطقه خاورمیانه ایجاد کندد. اولین نقطه حرکت اسلامیون، اما، میبایست به هر نشانه ای از مقاومت و ایستادگی در رابطه با تحکیم قدرت در سطح جامعه ایران، در بیرحمانه ترین شکل ممکن پایان دهند. در اوائل و تا مقطع خرداد سال ۱۳۶۰، سران اسلام سیاسی، گرچه توانسته بودند در متن انقلاب سال ۵۷ چنین نشان بدهند که این مردم "مسلمان ایران" بودند که جمهوری اسلامی را، به قدرت رساندند، اما هنوز یکدست نبودند.

سخنی با رهبران و فعالین جنبش کارگری و توده ای: خشم برحق مردم از فقر و گرانی و گرسنگی و استبداد و حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر فوران کرده است. دامنه تظاهراتها و تعرض مردم به جمهوری اسلامی و نمادهای آن بسرعت از شهرهای خوزستان فراتر رفت و گسترش این مبارزات در دیگر شهرها در چشم انداز است. در این مقطع و در این تناسب قوا اولأ گسترش این تظاهراتها و ثانیأ استمرار و ادامه کاری خیزش توده ای این بار دو مسئله محوری است.

شورشهای توده ای بر سر گرانی مانند شورشهای توده ای دیماه 96 و آبان 98 مستقیما برای سرنگونی رژیم اسلامی به میدان آمده است. برای همین مساله دخالتگری در آن از نوع ویژه میباشد. شورش توده ای مردم با تظاهرات و اعتصاب مطالباتی متفاوت است. در اینجا مسیر 10 ساله یکروزه طی میشود. شعارها مستقیما سرنگونی طلبانه و مرکز و راس رژیم اسلامی را نشانه میرود. به مراکز سیاسی و نظامی رژیم حمله میشود و به آتش کشیده میشود، اعتصابات و تظاهراتها دفاعیند، شورشها تعرضیند.

بعد از مدت ها مانورهای نظامی، تهدیدها و عربده کشی ها و تحریکات امپریالیسم امریکا و متحدین اش با دولت روسیه بر سر اوکراین، بالاخره در روز پنچشنبه ۲۴ فوریه، برابر با ۵ اسفند 1400، امپریالیسم روسیه کشور اوکراین را از طریق هوایی، زمینی و دریایی مورد تهاجم نظامی خود قرارداد. به این ترتیب جنگ ناعادلانه ای شروع شد که برای مردمان اوکراین و روسیه جز کشتار و خونریزی، ویرانی، بی خانمانی، ترس و وحشت و مصائب بیشمار دیگر چیزی در بر نخواهد داشت.