رضا پهلوی اعلام کرده است، "حفظ تمامیت ارضی" خط قرمز ایشان است. بگذریم که چقدر این ادبیات شبیه پدر دیکتاتورشان است! مریدان شازده رضا هم مخالفین سلطنت و خط قرمزشان را دشمن نامیده که باید کشته شوند. این فاشیسم عریان یک جریان ارتجاعی است که انقلاب ۵۷ آن را به زباله دانی فرستاد. البته این شعار کل اپوزیسیون بورژوایی هم هست، اما نه با شدت وغلظت و تهدید آشکار رضا پهلوی وشاهی های سینه چاکش.

گفتگوی محفلی مجازی جنبش انقلابی مردم ایران – قسمت هفتم پیرامون نشست اپوزیسیون در دانشگاه جورج تاون و بیانیه میرحسین موسوی: مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

خواست سرنگونی جمهوری اسلامی به یک خواست سراسری، فراگیر و مبرم توده ها بدل شده است. بحران انقلابی پیکر جامعه را فراگرفته است. بحرانی که با هر شکاف جدی در بالا و یا با هر تحرک مبارزاتی سازمان یافته، آگاهانه و ادامه کار در پائین، به سرعت زمینه ساز یک اعتلای نوین انقلابی در سراسر کشور خواهد گشت.  این وظیفه و فلسفه وجودی احزاب و سیاستمداران بورژوازی است که در شرایط بحرانی به طبقه خود آلترناتیو ارائه کنند.

بعد از دوره ای قهر و کرشمه «چهره های سرشناس سیاسی» و وعده اتحاد و ائتلاف، از نشست جرح تاون رونمایی شد. تصویر اول اینست که مشکلی باهم نداریم، نمی بینید دورهمی راه انداختیم، گویا مشکل یک جامعه انقلابی و کل سیاست ایران اینبوده که این «چهره های سرشناس اپوزیسیون» سر یک میز بنشینند. تصویر دوم اینست که بزودی منشور صادر میکنند. وعده ائتلاف به وعده منشور تبدیل شد. تصویر سوم اینست که این دورهمی قرار است با صدور منشوری به شورای گذار ارتقا یابد. شورای گذار قبلی با حفظ سهم در شورای گذار آتی باطل شد.

۱. این نشست در واقع اپیزودی از تحرک درون جنبش راست جهت هماهنگ شدن و عروج پلتفرم و اهداف آن در قبال کسب قدرت سیاسی با تکیه به انقلاب اخیر است. جنبش راست از لایه های مختلف و شخصیتهای مختلف تشکیل شده است. قبل از اینکه راستها بتوانند افق خودشان را به افق انقلاب بدل کنند، باید با خودشان تعیین تکلیف کنند. باید درون خودشان هماهنگ شوند. نشست اخیر دانشگاه جرج تاوان، تصویر تلاشهای درون این خانواده بود.

 این آکسیون همزمان و در هماهنگی سراسری در 12 شهر دیگر اروپایی با شعار همراه با انقلاب, علیه ستم و ارتجاع و برای رهایی که متن بیانیه مشترک آنها در پی آمده است, برگزار شد. تجمع کنندگان با سردادن شعار و بیانیه های خود مکررا انزجار و تنفر خود را از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را بیان کردند.

علی خامنەای سردستە قاتلان و جنایتکاران اسلامی در یک سخنرانی برای مزدورانش و بە منظور تقویت روحیە آنان اعلام نمود "خدای دهە ٦٠،خدای سال ١٤٠١ است" . اما رویدادهای انقلاب "زن زندگی، آزادی " نشان داد کە ممکن است خدای خامنەای همان خدای دهە ٦٠ باشد ، اما مبارزەای کە امروز در صحنە سیاسی ایران در جریان است نە اعتراضات دهە شصت و دهەهای بعد از آن و نە انقلاب کنونی، قیام سال ١٣٥٧ نیست .

خبر چرخش میرحسین موسوی از "اصلاح نظام از درون" به سمت عبور از جمهوری اسلامی و "اصلاح از بیرون" و پیوستن او به صف ریزش کنندگان، قند در دل آقای پهلوی، بعنوان مهمترین مهره بیرونی برای "اصلاح نظام از بیرون"، را آب کرده است تا بلکه برای حل پازل تبدیل انقلاب به "فروپاشی مدیریت و کنترل شده"، از عناصر مهمتری از نظام، در سطح روسای جمهور و فرماندهان سپاه و ... بشکل علنی تری، یارگیری کند. واقعیت این است که این ریزش ها، نه از خواص لابیگری و کاریزمای رضا پهلوی، که از نتایج پیشروی انقلاب مردم در ایران است.

شهلا رضایی: به سالروز انقلاب ۵۷ نزدیک می شیم، در اینروز تقریبا بخش وسیعی از جریانات شخصیت های سیاسی به بیان مواضع، تصویر و دستاورد خود نسبت به آن پدیده و مسئله انقلاب ۵۷ می پردازند، در این بین چیزی که امروز ما می خواستیم به درجه ای ذوم دوربین رو روی آن بگذاریم ادعاهائی است که در این روزها مخصوصا با در نظر گرفتن خیزش انقلابی اخیری که مردم ایران، وجود دارد. جریانات راست و در راس آن رضا پهلوی تلاش دارند مهر ملی و قومی و مذهبی به انقلاب ایران بزند، در مورد ۵۷ معتقد است که آن انقلاب شکست خورد یا آن انقلاب و دگرگونی در جامعه را نتیجه شورش هائی به طور اخص از جانب چپ جامعه معرفی می کنند و خیانتی که آن انقلاب به ایران کرد و باعث شد حاکمیت سلطنت پهلوی ساقط بشه و جمهوری اسلامی را به جای آن قرار داد و آن را :فتنه ۵۷" قلمداد میکنند.

بالاخره نطفه های طرح ضد انقلابی ورژن ایرانی“چلبی”های شونیست و ملیگرایان، روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، و در تضاد کامل بااهداف ناظر بر خیزش انقلابی و خونهای ریخته شده در چند ماه اخیر، بند نافش بسته شد. این نشست در دانشگاه “جورج تاوان در واشنگتن برگزار گردید.  این واقعه برای دها میلیون کارگر و انسان رنجدیده و سرکوب شده و فاقد کوچکترین حقوق شهروندی وآزادیها در ایران، در کلیت خود یادآور و تکرار سناریوی وحشتناک ۴۳- ۴۴ سال پیش بود. که همین امریکا و غرب چگونه با تدارک ملزومات شکست انقلاب برحق ۵۷،توانستند جریان ضد انقلاب ارتجاع خمینی را بر سرنوشت ما حاکم نمایند!

این روزها هر سخنگو، نویسنده و مبلغی که در میدیا ظاهر می شود، بنابه جایگاهی که وی دارد، با مقدمه ای بخشاً طولانی و بعضاً کوتاه از روند مبارزه انقلابی جاری مردم ایران علیه حکومت در حال فروپاشی جمهوری اسلامی، توصیه ها و احکامی برای چه باید کردهای مردم صادر می کند که متاسفانه اندیشه ایجاد تشکل های کارگری یا بطور کلی در آنها غایب بوده و یا در آخر لیست است. من با فرض اینکه همه در جریان اوضاع متحول کننده مبارزه انقلاب در ایران هستیم، بدون مقدمه، به مشکل عدم ایده تشکلیابی در اندیشه اکثر جریانات فعال سیاسی در این دوره می پردازم، تا با نقد آنان، طبقه کارگر بتواند متشکل تر در دل این دوران انقلابی بیرون بیاید.

نپذیرفتن فشار بین المللی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که ۱۹۳ کشور را گردهم می آورد، شاهد شکنندگی ژئوپولیتیک جدیدی شد. به این ترتیب، در جریان رأی گیری درمورد اوکراین معلوم شد که «آفریقا» دستخوش تفرقه است و از پیروی از گزینه های غربی اکراه دارد. احیای روابط قاره آفریقا با روسیه، به تنهایی نمی تواند توضیح گر این تردیدهای بی سابقه باشد. حکومت های غربی در ۲ مارس ۲۰۲۲، هنگام اعلام نتایج رأی گیری قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و خواست عقب نشینی فوری نیروهای آن، دچار بهت و شگفت زدگی شدند.

دوم بهمن (٢ ڕێبەندان) ١٣٩٩یادداشتی تحت عنوان "رمز گرامی‌داشت دوم بهمن" بەرشتە تحریر درآمد، با تغییراتی آن را منتشرمی‌کنم چرا کە اشارە بە دو نکتە مهم آن هنوز موضوعیت دارد: ١- نقطە آغاز پایان یاغێ‌گری عشایری(تحت نام کردایەتی). و٢- آغاز فعالیت حزبی و مدنی لائیک در کردستان.
١ - پایان یاغێ‌گری عشایری(تحت نام کردایەتی):

(بخش دوم) عوامل خارجی در بە پیروزی رساندن جمهوری اسلامی: اما تردیدی نیست کە در سیستم جهانی سرمایەداری ، تنها دلایل داخلی برای پیروزی یا شکست یک قیام ، یک انقلاب ، یک حرکت گستردە اجتماعی و یا ساقط شدن یک دولت کافی نیست ، بلکە عوامل برون مرزی و جهانی نیز بسیار مهم و تآثیرگذار است. بطور فشردە در رابطە با سقوط رژیم سلطنتی و به قدرت رسیدن حکومت مذهبی در ایران به آن می پردازیم .

بهرام رحمانی: هشتمین جلسه دادگاه استیناف حمید نوری، روز سه‌شنبه هفتم فوریه – هجدهم بهمن، در حالی برگزار شد که بخش نخست این جلسه بدون حضور حمید نوری و مترجم پشت سر گذاشته شد. جلسه هشتم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری در حالی در استکهلم سوئد برگزار شد که خود او در سالن دادگاه حاضر نبود و وکیلانش بدون حضور او از موکلشان دفاع کردند. توماس گرین، رییس دادگاه، اعلام کرد که دلیل این امر، تغییر زندان محل نگه‌داری حمید نوری است و مسئولان زندان جدید نتوانسته‌اند هماهنگی‌های لازم را برای حضور او در دادگاه انجام دهند.