پنجاه و یکمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز شنبه 14آبان ماه، پنجاه و یکمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد،بقرارزیرادامه یافت: الف- برگزاری مراسم های خاکسپاری و گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات سراسری اخیر:

نیروهای سرکوبگر دولت و دستگاه رهبری روز پنج شنبه 12 آبان در بهشت سکینه کرج را آویزه گوششان کنند. گزارشی کوتاه از بهشت سکینه کرج: طبق فراخوان های منتشره طی سه روز گذشته در سطح شهر چه دیواری و چه در شبکه های اجتماعی: پیش بسوی بهشت سکینه کرج‌. نیروهای اطلاعاتی از همان ساعات اولیه اکثر راه ها را بسته بودند.جمعیت هی بیشتر و بیشتر می‌شد.از پشت بلند گو اخطار می دادند که تا ده دقیقه دیگر باید آرامستان را ترک کنید.سپس به طرف حاضرین در مراسم گاز اشک آورشلیک کردند و با باطوم حمله ورشدند.

اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران هفتمین هفته را پشت سر گذاشت: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز پنج شنبه 12 آبان ماه، اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد، با ادامه اش بقرارزیر هفت هفته ای شد: الف- برگزاری مراسم های خاکسپاری و گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات سراسری اخیر:

بیانیه کارزار پشتیبانی از کارگران ایران: بیش از چهار دهه از حیات حکومت اسلامی میگذرد، حاکمیتی که با هدف سرکوب انقلاب ۵۷ بر تخت سلطنت دینی تکیه زد. حکومت نوپای سرمایه در ایران در تقابل با اعتراضات انقلابی با سرکوب تشکلهای چپ و کارگری و اعدام هزاران جوان و نوجوان در سالهای خونین دهه ۶۰ اعلام وجود و طی چهل سال گذشته با موج های اعتراض اجتماعی ، به چنان کشتار و سرکوبی دست زده که پیش ازاین متصور نبود. طی چهل سال گذشته انقیاد و فشار اقتصادی و اجتماعی از ابزارهای اصلی سرکوب و تداوم حاکمیت بوده است.

آنچه در شیراز رخداد، فجیع و غیرقابل باور است. اما جدا کردن فرزندان ایران زمین از آن هم فجیع تر است. همانطوری که باید حقیقت مرگ مهسا امینی و نیکا شاکرمی مشخص شود باید پشت پرده آدمکشی شیراز نیز آشکار گردد.در ایران همه روزه کودکانی همسن آرتین کشته، مورد تجاوز، و به بردگی کشیده می شوند و یا در خیابان ها با جل پاره ای به دنبال نان پاره ای هستند ولی دیده نمی شوند، آیا نباید برای این فرزندان غم زده بود؟ چرا سیاست هایی که باعث رنج و مرگ خاموش کودکان مان می شود را بازگو نمی کنیم؟

چهل و هشتمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز چهارشنبه 11 آبان ماه،چهل و هشتمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد، با ادامه وگسترش دوباره تجمع،راهپیمایی و جنگ وگریزخیابانی درشهرها سپری شد: الف- برگزاری مراسم های خاکسپاری و گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات سراسری اخیر:

چهل و هفتمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز سه شنبه 10 آبان ماه همزمان با چهل و هفتمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد،چه ها گذشت؟ الف- برگزاری مراسم های خاکسپاری و گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات سراسری اخیر:

بنا به خبر دریافتی کارگران هولدینگ بهمن موتور دو روز است که وارد اعتصاب شدند. این اعتصاب برسر افزایش دستمزد و اعتراض به اخراج چند نفر از کارگران است که بدنبال اعتصاب روز پنجشنبه دو هفته قبل با بهانه های مختلف اخراج شدند. اعتصاب مهر ماه کارگران نیز برسر افزایش دستمزد و اعتراض به شرایط کار بوده است. ابراهیم پور از مدیران ارشد بهمن موتور با لحنی آمرانه به کارگران اعتصابی گفته است: «همین است که هست»! کارگران در پاسخ به این مدیر ارشد سرمایه داران نیز تهدید کردند که اعتصاب و اعتراض را به داخل شهر می کشانند.

چهل و پنجمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز یکشنبه 8 آبان ماه، همزمان با چهل و پنجمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد،شاهد ادامه اعتراضات بقرارزیر بودیم: الف- تجمع،راهپیمایی و جنگ وگریزخیابانی درشهرهای:

نامه سرگشاده رضا شهابی، فعال کارگری زندانی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه: جهت روشنگری افکار عمومی و مردم شریف و زحمتکش و تمام مزدبگیران، اولا: بر ساخته های دروغین و مشمئزکننده رسانه به اصطلاح ملی (صدا و سیمای جمهوری اسلامی) که تلاش داشت تا فعالیتهای بی چشم داشت و کاملا برآمده از دغدغه مندی هر انسان آزاده ای در مورد مشکلات طبقه زحمت کشان (اعم از ایرانی و غیر ایرانی) را به مقوله ارتباطات ناسالم خارج از کشور به افکارعمومی القا نماید، قویا مورد تکذیب و انزجار اینجانب می باشد.

چهل و چهارمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! از روز شنبه 7 آبان ماه، چهل و چهارمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد،چه خبر؟ الف- برگزاری مراسم های خاکسپاری و گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات سراسری اخیر: 1- مراسم یادبود سارینا ساعدی 16 ساله از جان باختگان اعتراض روزچهارشنبه 4 آبان سنندج در روستای "گرگر علیا" از توابع بخش موچش شهرستان کامیاران

اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران ششمین هفته را پشت سرگذاشت: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز پنج شنبه 5 آبان ماه اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد،با ادامه یافتن بقرارزیر6 هفته ای شد: الف- برگزاری مراسم گرامیداشت جان باختنگان اعتراضات اخیر:

ادامه وگسترش اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران همزمان با چهلمین روز خاکسپاریش: چهلم مهسا شده کمر نظام تا شده! روز چهارشنبه 4 آبان ماه در چهل ویکمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد وهمزمان با چهلمین روز خاکسپاریش شاهد ادامه وگسترش اعتراضات بقرارزیر بودیم:

کانال مستقل کارگران هفت تپه: ما میگوییم هیچ نوع دیکتاتوری مورد قبول ما نیست برخی میگویند الان وقت این حرف ها نیست متحد باشیم! یعنی بگوییم برخی دیکتاتوری ها را قبول داریم؟! میگوییم ما میخواهیم مطالبات اساسی سیاسی-اجتماعی-اقتصادی ما که هشتاد درصد جمعیت جامعه و مزدبگیر/کارگر هستیم به دست بیاید برخی میگویند الان وقت این حرف ها نیست باید متحد باشیم. با چه کسی؟ یعنی ما اکثریت جامعه هم نمی توانیم و نباید متحد باشیم؟