اتحاد بین¬المللی در حمایت از کارگران در ایران: چنان که از مفاد پرونده¬ها می¬توان دریافت، کمیته آزادی انجمن سازمان جهانی کار (اگر چه به تلویح) می¬گوید که این سه تشکل که هر سال نمایندگان آنها در کنفرانس سازمان جهانی کار حضور می¬یابند، نماینده همه کارگران ایران نیستند. کمیته در مقابل، بطور مشخص خواهان به رسمیت شناخته شدن پلورالیسم سندیکایی در ایران است واز دولت می خواهد که سندیکای کارگران شرکت واحد را به عنوان تشکل موجود به رسمیت بشناسد و اجازه دهد که این سندیکا بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهد. 

بیست وپنجمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم!روز دوشنبه 18 مهرماه، بیست و پنجمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد را با اعتراضات زیر پشت سر گذاشتیم: 1-اعتصاب کارگران :- پروژه ای در پتروشیمی های هنگام و بوشهر ( سایت یک )- پروژه ای پتروپالایش کنگان- فاز دوم پالایشگاه آبادان

بیانیه حزب حكمتیست(خط رسمی): در چهارمین هفته خیزش عمومی با محوریت زنان و دختران، دانشجویان، جوانان و نوجوانان مدارس و متعاقبا زحمتکشان محلات فقیرنشین شهرها، طلایه داران طبقه کارگر در پارس جنوبی، عسلویه، پتروشیمی های هنگام و بوشهر و كارگران پالایشگاه آبادان بعنوان طبقه مستقل و قدرتمند جامعه به میدان آمده است.کارگران در پارس جنوبی اعلام کرده اند که علاوه بر خواست های اقتصادی و سیاسی خود، خواست های سیاسی جامعه را هم نمایندگی می کنند. کارگران بعلاوه اعلام کرده اند که توده های مبارز را در سازماندهی و سراسری کردن و تداوم مبارزه یاری می رسانند. همچنین، تشکل های کارگری مستقل و پایدار خود را بویژه در مراکز کلیدی کار برپا می سازند.

روز ۱۸ مهر کارگران پروژه ای نفت در چند پتروشیمی و پالایشگاه در عسلویه و کنگان در پارس جنوبی دست به اعتصاب زدند و همزمان تجمع کردند و علیه خامنه ای شعار دادند. کارگران پالایش نفت آبادان نیز از دیروز وارد اعتصاب شده اند. این اعتصابات که در همراهی با جوانان و مردم معترض در خیابان ها شروع شده توجه کل جامعه را به خود جلب کرده و امید و اشتیاق تازه ای به مردم انقلابی داده است. رژیم در وحشت از گسترش اعتصاب به سایر مراکز نفتی نیروهای سرکوب را به منطقه فرستاد و شب گذشته شماری از کارگران اعتصابی را دستگیر کرد.

اطلاعیه خبری شماره ۲: پالایشگاه پتروشیمی آبادان، فاز دوم وارد اعتصاب و اعتراض شد و همراه با سایت ها و پالایشگاه های عسلویه و بوشهر دست از کار کشیدند و کل کارگران فاز دو پالایشگاه آبادان از ۱۸ مهر وارد اعتراض و اعتصاب شدند. نیروهای سرکوبگر رژیم برای سرکوب روانه پالایشگاه ها شدند و تعدادی از کارگران اعتصابی را بازداشت کردند. کارگران در اجتماعات علیه حکومت و سرکوبگران شعار میدادند و همکاران را در سراسر صنایع نفت و کشور به اعتراض و اعتصاب فراخواندند.

در حالی که خبرها حاکی از ادامه اعتراضات، از جمله در دانشگاه‌ها و مدارس است، از پیوستن کارگران پالایشگاه‌های آبادان و کنگان به اعتصابات خبر می‌رسد. انجمن حمایت از کودکان ایران از کشته شدن ۲۸ کودک در اعتراضات خبر داده است. پس از انتشار خبر اعتصاب شماری از کارگران پتروشیمی بوشهر در عسلویه خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از پیوستن کارگران "پالایشگاه‌های آبادان و کنگان" به اعتصابات است.
بنا بر این خبرها، کارگران پتروپالایش کنگان و فاز دوم پالایشگاه آبادان نیز به اعتصاب پیوسته و پرسنل فاز دوم "محل کار خود را ترک کرده‌اند".

بیست وچهارمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم!
روز یکشنبه 17 مهرماه بیست و چهارمین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد را با اعتراضات زیر پشت سر گذاشتیم:

دامنه دارتر شدن اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران در بیست وسومین روز: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم!روز شنبه 16 مهرماه همزمان با بیست وسومین روزاعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد شاهد دامنه دارتر شدن اعتراضات بقرارزیر بودیم:

1- تجمع،راهپیمایی و جنگ وگریزخیابانی درشهرهای:

هفته چهارم اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز جمعه 15 مهرماه هفته چهارم اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد با تجمع و جنگ وگریزخیابانی شبانه،سردادن شعار و بوق زدن ممتد در خیابان های أصفهان ، تهران ، سنندج ،لاهیجان و....وصدور بیانیه هایی از طرف دانشجویان دانشگاه ها برای ادامه اعتصاب و اعتراض وانتشار بیانیه هایی از طرف تشکل های مستقل معلمان شروع شد.

اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران سومین هفته را پشت سرگذاشت: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز پنج شنبه 14 مهرماه اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد با تجمع وراهپیمایی دانش آموزان در شهرهای اراک ، اسلامشهر، بوکان ،پرند(استان تهران) ، رشت ، شهر قدس (قلعه حسن خان) ،قزوین و....وهمچنین جنگ وگریزخیابانی شبانه در سنندج سه هفته ای شد.

امروز، ۱۴ مهر ۱۴۰۱، خبرگزاری دولتی ایرنا کلیپ کوتاهی را با عنوان "داستان یک ماموریت" انتشار داده است که سراپا دروغ و بی پایه و اساس است. این ویدئو شامل اعترافات اجباری دو فعال سندیکایی فرانسوی میباشد که در اواسط اردیبهشت ماه امسال پس از پایان سفرشان به ایران و در راه فرودگاه در تهران دستگیر شدند. این دو فعال سندیکایی، به نامهای خانم سیسیل کوهلر و همسرش آقای ژاک پاریس، هر دو از معلمان شناخته شده و عضو یکی از اتحادیه های کارگری-معلمی مستقل فرانسه به نام "فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی حرفه‌ای - سندیکای نیروی کارگری" میباشند، و اتحادیه آنها بدنبال دستگیریشان قویا کلیه اتهامات ساختگی حکومت علیه آنها را کذب محض اعلام کرده است و خواهان آزادی آنها شده است.

بیستمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز چهار شنبه 13 مهرماه دربیستمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد باجنگ وگریز خیابانی ،تجمع و راهپیمایی در شهرهای زیر ادامه یافت:

- اصفهان(خیابان جلفا ،پل بزرگمهر)

نوزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز سه شنبه 12 مهرماه همزمان با نوزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد شاهد ادامه تجمع ،راهپیمایی و اعتصاب بشرح زیربودیم:

- ادامه تجمع وجنگ و گریز خیابانی در شهرهای:

بهرام رحمانی: یادآوری تجربه شوراها در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و قدرت‌گیری حکومت اسلامی ایران!: «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» از پیوستن شماری از نیروهای شاغل در پتروشیمی دنا به اعتصاب خبر داد. این کارکنان پیش‌تر در اعلامیه‌ای هشدار داده‌ بودند که در صورت پایان نیافتن سرکوب مردم و آزار زنان با معترضان هم‌صدا خواهند شد.  جنبش کارگری ایران در یک قرن اخیر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.

هیجدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز دوشنبه 11 مهرماه هیجدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد با تجمع ،راهپیمایی و اعتصاب بقرار زیر ادامه پیدا کرد:

- سومین روزاعتصاب سراسری دانشجویان: