- دومین تجمع اعتراضی کارگران غیررسمی صنعت نفت کشور نسبت به عدم تبدیل وضعیت وهمسان سازی نشدن حقوق و وعده های توخالی مقابل مجلس درسال جدید - تجمع اعتراضی کارگران شرکت هلدینگ خلیج فارس نسبت به سطح نازل حقوق در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام - ادامه اعتراضات معلمان خرید خدمت کشور نسبت به بلاتکلیفی استخدامی با برپایی تجمعی دیگرمقابل مجلس

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران: گزارش حاضر، هفتمین گزارش سالیانه ما از اعتراضات کارگری در ایران است. نخستین گزارش، شامل اعتراضات سال 1393 بود. بدون تردید این گزارش نیز همانند شش گزارش پیشین، تنها دربرگیرنده‌ی اعتصاب‌ها و اعتراضاتی است که ما از آنها اطلاع یافته‌ایم و نه لزوما همه آنها. سال 1399، سال شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان، سالی بد، سخت، و به عبارتی سال جدال مرگ و زندگی بود. در بسیاری از کشو‌رها در نتیجه‌ی اتخاذ سیاست 

نامه سرگشاده به صدو نهمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار (آی ال او)

جمهوری اسلامی باید از سازمان جهانی کار و جامعه بین المللی اخراج شود

آقای گای رایدر مدیر کل سازمان جهانی کار، ژنو، سوئیس

از انتشارات نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – خارج کشور
تهیه و تنظیم توسط: فعالین نهادهای همبستگی با کارگران در ایران – کلن (2)(شماره های موضوعی، نشانه تفکیک موضوعات زیر است)

- حمله ددمنشانه نیروهای انتظامی به کارگران بازنشسته حق طلب کارخانه مخابرات راه دور شیراز و مقاومت آنها با شعار « نیروی انتظامی خجالت خجالت» - یورش وحشیانه نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز محکوم است - اعتصاب کارگران مترو خط 5 تهران دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق وچندین ماه حق بیمه و بالا کشیدن بخشی از حق اضافه کاری توسط کارفرما- تج مع بازنشستگان بهداشت و‌ درمان مقابل سازمان برنامه و بودجه

بین اعتصاب و اعتراضات کارگران هفت تپه و مبارزات یکساله کارگران معدن ذغال سنگ انگلیس، ۱۹۸۵- ۱۹۸۴ تشابهات و همسوئی ها و نیز “خطرات”، در ماهیت مشابهی، وجود دارد.

پیوستگی زمانی و طول مدت اعتراض و اعتصاب در هر دو مورد، مشابه است. تهدیدات دولت، تصویر سازی از رهبران اعتصاب به عنوان عناصر “خطرناک” و یک تهاجم وسیع تبلیغاتی علیه آنان، گرچه در مورد اعتصاب کارگران معدن با جریمه های میلیونی و استراق سمع از رهبرانی چون “اسکار گیل”، از نظر کمی بسیار وسیع تر بود، اما در درونمایه با ترفندها و سیاستهای دوائر امنیتی و “حفاظت” جمهوری اسلامی و رها کردن برخی عناصر کبوتر پر قیچی در اتهام زدن و ابهام پراکنی، کیفیتا مشابه بودند.

ژان سو فیلسوف و استاد تاریخ به همراه پدرش لوسین سو نویسنده کتاب « خروج از سرمایه داری یا در انتظار یک فاجعه» است. او تحلیلها و دور نماهای آخرین اثر پدرش، « تفکر با مارکس» را مرور می کند.
نویسنده Jean SEVE برگردان باقر جهانباني

روز سه شنبه ۲۶ اردیبهشت کارگران معدن "کرومیت آسمینون" شهر منوجان در جنوب کرمان بعد از یک دوره اعتراضات به بسته شدن معدن و بیکاری بالغ بر ١٣٠٠ کارگر این مرکز، در اوایل فروردین سال جاری، جاده اصلی بندرعباس- کهنوج را مسدود کردند و حاکمیت نیروهای ضد شورش را برای مقابله با کارگران معترض به منطقه احضار کرده است. کارگران خواهان بازگشایی معدن و بازگشت به کار کارگران بودند. سرانجام و با دخالت مقامات استان و قول "مساعدت" کارفرما و مقامات دولتی کارگران به اعتراضات خود پایان دادند.