- تجمع سراسری فرهنگیان شاغل وبازنشسته کشور برای دست یابی به مطالباتشان از جمله اجرای طرح رتبه‌بندی به میزان 80 درصد حقوق هیأت علمی دانشگاه ها و همسان‌سازی‌بازنشستگان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری  سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:تجمع اعتراضی سراسری معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته در تهران و همزمان در دهها شهر کشور در اعتراض به عدم اجرای کامل رتبه سازی و اجرای ناقص همسان سازی و معلمان زندانی، امروز پنج شنبه ۲۲مهرماه

فراخوان 22 مهر 1400 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران: زمان: روزپنج شنبه 22مهر0 140 ساعت 10 مکان تجمعات : - تهران و کرج مقابل سازمان برنامه و بودجه - استانها ادارات کل آموزش وپرورش- شهرستانها ادارات آموزش و پرورش- صاحب منصبان هرکجا پامیگذارند با اعتراض وحق طلبی روبرومیشوند:1- تجمع اعتراضی جمعی از اهالی بوشهر مقابل استانداری و حوالی فرودگاه همزمان با بازدید رئیسی از ازاین استان. صاحب منصبان هرکجا پامیگذارند با اعتراض وحق طلبی روبرومیشوند:

- فراخوان 22 مهر 1400 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران - دهمین روز اعتصاب بیش از 200 کارگر شهرداری خرمشهر برای اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه حقوق و15 ماه حق بیمه - حق طلبی کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با برپایی تجمع مقابل فرمانداری شهرستان شوش ادامه پیداکرد - پایان اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری معدن مس سونگون با وعده‌ی قبول خواسته‌های آنان فراخوان 22 مهر 1400 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

فراخوان 22 مهر 1400 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران زمان: روزپنج شنبه 22مهر0 140 ساعت 10مکان تجمعات :- تهران و کرج مقابل سازمان برنامه و بودجه- استانها ادارات کل آموزش وپرورش- شهرستانها ادارات آموزش و پرورش- آخرین اخباردرباره ادامه اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران معادن زغال سنگ بخش خصوصی کرمان در سه راهی دشتخاک زرند- آغاز هفته سوم حق طلبی کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با برپایی تجمع مقابل ورودی مجتمع وساختمان مدیریت شرکت

کارگران انقلابی متحد ایران: استقلال تشکل توده ای طبقۀ کارگر به مفهوم عدم وابستگی این تشکل به تشکل ها و نهادهای دیگر اجتماعی است. مهم ترین تشکل ها یا نهادهایی که می توانند تشکل توده ای طبقۀ کارگر، سندیکاها یا به عبارت دیگر اتحادیه های کارگری، را به خود وابسته کنند و بدین ترتیب در موجودیت تشکل توده ای طبقۀ کارگر تأثیرهای بس عمیق بگذارند به طور عمده عبارتند از نخست کارفرمایان که در تقابل مستقیم با کارگران قرار دارند. کارفرمایان، سرمایه داران یا مدیرانی اند که مستقیماً نیروی کار کارگران را در ازای مزد، مورد استثمار یا بهره کشی قرار می دهند.

سندیکا تشکل توده ای کارگران و تشکل علنی- قانونی است( غرض از قانونی رجوع به نص قانون نیست، بلکه شرائط دوفاکتو و ممکن میباشد) سندیکا بدون وجود توده متشکل در آن که مبارزات خود را از طریق آن پیش میبرند سندیکا نیست. سندیکایی بدون رهبران و نمایندگان شناخته شده که طرف حساب کارفرما و دولت قرار میگیرند سندیکا نیست، سندیکایی که نتواند فشار توده کارگران را بر دولت و کارفرماها مادی کند و مجبورشان سازد تا تن به مذاکره با سندیکا دهند، سندیکا نیست. سندیکایی که توده کارگران به دلیل سرکوب جرات نکنند به آن نزدیک شوند و عضوش شوند سندیکا نیست.

۲۰ مهر: اعتصاب قدرتمند کارگران نیشکر هفت تپه وارد پانزدهمین روز شد. شرکت هفت تپه تعیین تکلیف نشده و فقط به پیمانکار داده شده است: امروز بیستم مهر ماه اعتصاب متحدانه کارگران نیشکر هفت تپه برای پیگیری خواستها و مطالباتشان وارد پانزدهمین روز خود شد. در این روز کارگران نخست برابر در ورودی شرکت و سپس مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند. خواست تعیین تکلیف مدیریت و نجات هفت تپه در صدر مطالبات این کارگران قرار دارد.

۱۸ مهر: تجمع و راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه در شوش! "دولت انقلابی، فقط شعار خالی": در ادامه اینکه کارگران نیشکر هفت تپه در روز گذشته هفدهم مهرماه با کاروان اتومبیلها به اهواز رفته و با تجمع و راهپیمایی پرشور خود شهر اهواز را به لرزه در آوردند، امروز هجدهم مهرماه این کارگران با شرکت وسیع و حداکثری خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و سپس در شهر دست به راهپیمایی زدند. کارگران در این روز نیز با شیپور و کف زدن شعار میدادند: "دولت انقلابی، فقط شعار خالی"، " حسین حسین شعارتون، دزدی ها افتخارتون". و با این حرکت پرشور خیابان های شوش را به صحنه اعتراض با شکوه خود تبدیل کردند.

- صاحب منصبان هرکجا پامیگذارند با اعتراض وحق طلبی روبرومیشوند: اعتراض جمعی از کارکنان آب و فاضلاب روستایی خوزستان همزمان با بازدید وزیر نیرو از برخی از پروژه‌های آب و فاضلاب دشت آزادگان - سومین روز تحریم غذای کارگران شرکت پیمانکاری پتروشیمی عسلویه برای اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان - شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتصاب رانندگان و اپراتورهای جرثقیل مجتمع پتروشیمی گچساران

فراخوان 22 مهر 1400 شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران زمان: روزپنج شنبه 22مهر0 140 ساعت 10 مکان تجمعات : - تهران و کرج مقابل سازمان برنامه و بودجه - استانها ادارات کل آموزش وپرورش - شهرستانها ادارات آموزش و پرورش - شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتصاب همکاران ‌پروژه‌ای در شرکت ساپک عسلویه - کارگران کشت وصنعت نیشکرهفت تپه با برپایی تجمع مقابل اداره کار شوش وراهپیمایی درخیبابان های این شهرستان دومین هفته حق طلبیشان را پشت سرگذاشتند

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت : یک فراخوان مهم! - قرار است ابراهیم رئیسی و مقاماتی از حکومت سفری به بوشهر داده باشند و در پانزدهم مهرماه سری هم به عسلویه و سایت های پالایشگاهی و پتروشیمی بزنند. ما به پیشواز نمیرویم. ما مطالبه گریم و برنامه مان به مناسبت این روز به قرار زیر است: ۱- برنامه ما بر پا یی تجمعات اعتراضی در عسلویه و کنگان و در همه مراکز نفتی در بوشهر است بخاطر اینکه با گذشت بیش از سه ماه هنوز خواستهایمان بی جواب مانده است.

اخبار نفت: تجمع کارگران پیمانی ارکان ثالث در مجتمع پتروشیمی ماهشهر."قرارداد مستقیم حق مسلم ماست": روز یکشنبه ۱۱ مهرماه کارگران ارکان ثالث مجتمع پتروشیمی شاغل در منطقه ویژه بندر ماهشهر در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی خود دست به تجمع اعتراضی زدند و شعار اتحاد اتحاد سردادند. در این تجمع اعتراضی کارگران با شعار قرارداد مستقیم حق مسلم ماست، بر خواست برچیده شدن شرکت های پیمانکاری تاکید کرد. استخدامهای پیمانی یکی از ارکان مهم اقتصاد سرمایه داری مافیایی جمهوری اسلامی است.

در تندپیچ ها و کشمکش های طبقاتی و اجتماعی بزرگ کم نیستند مواردی که چند جمله از دل یک اجتماع به شاخص تحولات بدیل میشوند، آتش بیار توپخانه های نبردهای بزرگ از آب درمیایند و حرف مشترک را مایه همدلی توده ها در دهان ها میاندازند. سخنرانی "مارتین لوتر کینگ" ( I have a dream ) فعال حقوق شهروندی در امریکا مثال گویایی است. پنج شنبه هفدهم مهر ماه وقت آن بود که در مجمع عمومی دهمین روز دور جدید اعتصاب هفت تپه سخنگوی کارگران از رویاها، از نبردهای نیشکری ها بگوید.

امروز نهمین روز از دور جدید اعتراضات و اعتصابات كارگری در هفت تپه میگذرد. كارگران هفت تپه بدنبال یك وقفه كوتاه برای پیگیری مطالبات خود وارد دوره ای دیگر از اعتصابات و اعتراضات شدند. آنها بسیار خردمندانه ابتدا در مركز كار جمع شدند، با هم مشورت كردند و در مورد چگونگی ادامه اعتراضات تصمیم گرفتند. تجمع كارگران در این مدت در مقابل فرمانداری و دادگستری شوش و با راهپیمایی در شهر شوش دنبال شده است. كارگران یك بار دیگر مطالبات خود را بیان كردند و توسط نمایندگان و سخنرانان هفت تپه روی آنها تاكید شده است. مطالبات كارگران هفت تپه عبارتند از:

- تجمع اعتراضی کارگران معادن شرکت زغال‌ سنگ کرمان نسبت به سطح پایین حقوق ،کاریکسان وحقوق نابرابروقراردادهای موقت در سه‌راهی دشتخاک - ازسرگیری تجمعات کارگران کشت وصنعت نیشکر هفت تپه برای دفاع از امنیت شغلی وپایان دادن به بلاتکلیفی معیشتی - شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران: خانواده ی عزیز قاسم زاده با فرزندشان ملاقات کردند - اطلاعیه کانون صنفی فرهنگیان گیلان در مورد دستگیری آقای عزیز قاسم زاده عضو هیئت مدیره و سخنگوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان