امروز، ۱۴ مهر ۱۴۰۱، خبرگزاری دولتی ایرنا کلیپ کوتاهی را با عنوان "داستان یک ماموریت" انتشار داده است که سراپا دروغ و بی پایه و اساس است. این ویدئو شامل اعترافات اجباری دو فعال سندیکایی فرانسوی میباشد که در اواسط اردیبهشت ماه امسال پس از پایان سفرشان به ایران و در راه فرودگاه در تهران دستگیر شدند. این دو فعال سندیکایی، به نامهای خانم سیسیل کوهلر و همسرش آقای ژاک پاریس، هر دو از معلمان شناخته شده و عضو یکی از اتحادیه های کارگری-معلمی مستقل فرانسه به نام "فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی حرفه‌ای - سندیکای نیروی کارگری" میباشند، و اتحادیه آنها بدنبال دستگیریشان قویا کلیه اتهامات ساختگی حکومت علیه آنها را کذب محض اعلام کرده است و خواهان آزادی آنها شده است.

بیستمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز چهار شنبه 13 مهرماه دربیستمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد باجنگ وگریز خیابانی ،تجمع و راهپیمایی در شهرهای زیر ادامه یافت:

- اصفهان(خیابان جلفا ،پل بزرگمهر)

نوزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز سه شنبه 12 مهرماه همزمان با نوزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد شاهد ادامه تجمع ،راهپیمایی و اعتصاب بشرح زیربودیم:

- ادامه تجمع وجنگ و گریز خیابانی در شهرهای:

بهرام رحمانی: یادآوری تجربه شوراها در ماه‌های پایانی حکومت پهلوی و قدرت‌گیری حکومت اسلامی ایران!: «شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت» از پیوستن شماری از نیروهای شاغل در پتروشیمی دنا به اعتصاب خبر داد. این کارکنان پیش‌تر در اعلامیه‌ای هشدار داده‌ بودند که در صورت پایان نیافتن سرکوب مردم و آزار زنان با معترضان هم‌صدا خواهند شد.  جنبش کارگری ایران در یک قرن اخیر فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته‌اند.

هیجدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز دوشنبه 11 مهرماه هیجدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد با تجمع ،راهپیمایی و اعتصاب بقرار زیر ادامه پیدا کرد:

- سومین روزاعتصاب سراسری دانشجویان:

شماری از نیروهای پیمانی در پتروشیمی دنا در عسلویه در همصدایی با مردم و واکنش به دو ماه حقوق معوقه اعتصاب کرده‌اند. فراخوان کارکنان اسنپ به اعتصاب با یورش به دفترمرکزی این شرکت و پیگرد رانندگان همصدا با مردم توأم شد. اعتصاب در پتروشیمی دنا: "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت" از پیوستن شماری از نیروهای شاغل در پتروشیمی دنا به اعتصاب خبر داد. این کارکنان پیش‌تر در اعلامیه‌ای هشدار داده‌ بودند که در صورت پایان نیافتن سرکوب مردم و آزار زنان با معترضان همصدا خواهند شد.

این مبارزه، مبارزه ما کارگران است و باید آنرا به سرعت از خیابان‌ها به مراکز کار خود گسترش دهیم: اعتراضات مردمی که پس از قتل حکومتی مهسا امینی آغاز شد، به فوریت در سراسر کشور گسترش یافت و به جنبشی عظیم علیه کل مناسبات ضد انسانی موجود تبدیل شد.از همان ابتدای اعتراضات مردمی، دانشجویان مبارز و آزادیخواه در سراسر کشور به این اعتراضات پیوستند و با اعتصابات و اعتراضات بی وقفه‌ی خود که روز به روز ابعاد هر چه گسترده‌تر و سازش ناپذیرتری به خود گرفته است، دانشگاه‌ها را به نقطه امیدی برای پایان دادن به شرایط جهنمی موجود تبدیل کردند.

هفدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز یکشنبه 10 مهرماه هفدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد با تجمع ،راهپیمایی و اعتصاب بقرار زیر ادامه پیدا کرد:

تجمعات خیابانی در شهرهای:

شانزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم!روز جمعه 8 مهرماه درشانزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد شاهد ادامه و گسترش اعتراضات بقرارزیر بودیم:

تجمعات خیابانی در شهرهای:

پانزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز جمعه 8 مهرماه همزمان با پانزدهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد باراهپیمایی وتجمع درشهرهای آبادان ، اردبیل ، اهواز ، دزفول ،سقز ، کرمان ،مشهد و...وگسترش اعتصاب و تحریم کلاس ها توسط دانشجویان وهمچنین دامنه دارتر شدن اعتراض اساتید دانشگاه ها بااعتصاب،تحریم کلاس و صدور بیانیه ادامه پیدا کرد.

هیس، گوش کنید! کارگران سخن میگویند! جای خالی طبقه کارگر ایران در صف اعتراض برحق توده عظیم مردم زحمتکش در ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. مردم آزادی میخواهند، نان و دستمزد میخواهند، پس از ده ها سال فقر و تحقیر و دهن کجی بیشرمانه؛ امروز با ماشین جنگی مخوف پاسخ میگیرند. دولت، مجلس، قانون تا چه برسد به حق و حرمت مردم؛ با چماق و لوله تفنگهایی جایگزین شده است که بی مهابا شهر پس از شهر، هر روز و هر شب در صدد خفه کردن نفس هر نفس کش راه آزادی‌اند.

در حمایت از قیام مردم ایران (قیام مهسا) رانندگان محترم و همکاران عزیز: اکنون همه مردم به کف خیابان آمده اند خیلی از مردم اعتراض دارند عموم مردم درد دارند اما گوش شنوایی در کار نیست پاسخ شان با گلوله ،و باتوم ،و ضرب وشتم و باز داشت داده میشود. ما رانندگان هر کدام به نحوی با اصناف جامعه در ارتباط هستیم و این همه را از مردم می شنویم و خودمان هم می بینیم . ما ضمن راننده بودن انسان هستیم ،ایرانی هستیم نمی توانیم نسبت به دردهای عموم مردم بی تفاوت باشیم.

چهاردهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران: اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم! روز پنج شنبه 7 مهرماه چهاردهمین روز اعتراضات نسبت به قتل مهسا (ژینا) امینی در مقر گشت ارشاد تهران که از روزجمعه 25 شهریوربا برپایی تجمع مقابل بیمارستان کسری تهران آغازشد باتجمع در شهرهای آبادان ، بندر عباس ،تهران ، رشت ،سنندج ،قم ،کرمان ،مسجد سلیمان ،مشهد ویزد ، تجمع دانشجویان دانشکده پزشکی اصفهان با شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گرددوادامه اعتصاب و گسترش تحریم کلاس ها توسط دانشجویان ، اعتراض اساتید دانشگاه ها بااعتصاب،تحریم کلاس و صدور بیانیه و همچنین اعتراض ورزشکاران منجمله استعفا از تیم ملی ادامه پیدا کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد بازداشت داود رضوی را بشدت محکوم میکند. اعضای زندانی سندیکا و‌ کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی و‌معترضین بازداشتی آزاد باید گردند. داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، سه شنبه شب، ۵ مهر ۱۴۰۱, بدنبال یورش ماموران سرکوبگر امنیتی، بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین‌منتقل شد. برای ایشان قرار موقت یک‌ماه بازداشت تعیین کردند و‌ در حال حاضر در انفرادی و‌ تحت بازجویی به سر میبرد.

داود_رضوی، عضو‌هیات مدیره سندیکای کارگران #شرکت_واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه، سه شنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید. سندیکای کارگران شرکت واحد بشدت بازداشت داود رضوی را محکوم و خواهان آزادی ایشان و نیز دیگر اعضای زندانی سندیکا، #رضا_شهابی و‌ #حسن_سعیدی، میباشد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه