از قدیم گفته اند اگر نفهمیم بیماریم هرگز به پزشک مراجعه نخواهیم کرد! طوبیب هم اگر آثار بیماری را یک به یک نبیند و نشناسد، نه تنها باعث بهبود حال مریض نخواهد شد، بلکه باعث وخامت حال بیمار خواهد گردید!خب تردیدی نیست که پلیس سیاسی بورژوازی نخستین عامل نفوذ و تخریب و سرکوب تشکل های چپ و بویژه پیشگیری از سازماندهی مستقل کارگری ست!نویسنده دلیلی برای اثبات ادعای خود نمی بیند و تجربیات زندگی شخصی خود خوانندگان شاهدی بر ادعای فوق است!

فدرالیسم: نسخه جنگ و خونریزی و تباهی جامعه (٢) توضیح ضروری: در مطالب قبلی نوشتم، ضروریست جامعه را نسبت به مخاطرات مطرح کردن شعار "تمامیت ارضی" و علم کردن "خطر تجزیه طلبی" از جانب ناسیونالیسم ایرانی و "فدرالیسم" ناسیونالیستهای محلی و کرد آگاه و آماده کرد. نقطه عزیمت هر دو ترند ناسیونالیستی که مداومأ در فکر بند و بست و معامله باهمند، مقابله کردن با شرایط انقلابی فضای سیاسی ایران است. اینها میخواهند در تقابل با خیزش انقلابی جاری، فضای سیاسی را ناسیونالیزه و آلوده کنند. نباید گذاشت در این حرکت ارتجاعی موفق شوند.

 انقلاب نوین «زن، زندگی، آزادی» ایران، افق و چشم‌انداز جدید و امیوارکننده‌ای را در مقابل جامعه ایران به ویژه زنان و جوانان قرار داده است. مردم ایران و در پیشاپیش همه زنان در واکنش به قتل فجیع مهسا‌(ژینا) امینی توسط گشت ارشاد، با سرعت در حال گسترش است به‌طوری که آوازه جهانی نیز پیدا کرده است. اکنون افکار عمومی منطقه و جهان به تحولات و انقلاب ایران دوخته شده است.

منشور "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)" و "منشور مطالبات حد اقلی تشکل های مستقل صنفی و مدنی در ایران: بالاخره پس از چهل و جهار سال با پا در میانی دولت آمریکا،اتحادیه اروپا ، و پس از سالها حمایت از دیکتاتوری مذهبی در ایران که منجر به کشتار وبی خانمانی میلونها ایرانی شد، تمایل نشان دادند که برای آینده ایران شش نفر زن و مردایرانی بتوافق برسند، تا منشوری تدوین کرده و به افکار عمومی ارائه دهند، منشور تدوین شد و انتشار بیرونی یافت تحت نام "همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا)"، که کاری بسیار دشواردر این آشفته بازار بود، و یک قدم به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیکتر شدیم ، که یک حرکت اصولی اما غیر مستقل بسمت آزادی بیان و نظر است، بماند که در خدمت چه قشری از جامعه آینده ایرانی قرار دارد.

زلزله مرگبار ۶ فوریه مصیبت های وارده به مردم سوریه را تشدید کرده است. این فاجعه موقعیت های تازه ای برای بشار اسد جهت خروج از انزوای دیپلوماتیک ایجاد می کند.او در راس دولتی قرار دارد که حاکمیت اش را بخش های عمده ای از خاک خود از دست داده است . نه میزان فقر، که ۹۰ درصد جمعیت در آن غلطیده، نه عدم امنیت غذایی، که ۱۲ میلیون تن را دربر می گیرد، هیچ یک حکومت را ساقط نمی کند. این عدم سقوط از آن رو شگفت انگیز است که از یک جمعیت ۲۱ میلیونی، قبلا نزدیک به ۵ میلیون تن به خارج از کشور پناهنده و ۷ میلیون تن نیز در داخل کشور جابجا شده اند.

 منشور مطالبات پیشرو زنان یک اتفاق مهم در هشت مارس امسال: امسال در ایران هشت مارس در دل انقلاب زن، زندگی، آزادی برگزار شد و بعنوان یک روز تاریخی و به یاد ماندنی ثبت شد. از جمله یک اتفاق مهم آن جلو آمدن جنبش رهایی زن با منشور مطالبات پیشرو خود بود که در کنار منشور خواستهای حداقلی بیست تشکل به انقلاب غنا بخشید ومعنای زن، زندگی، آزادی را مقابل چشمان جهان گذاشت. تحرکات و تدارک برای برگزاری این روز از قبل و با فراخوان ۵۲ تشکل از دانشجویان، دانش آموزان، مدافعین حقوق زن و خانواده های دادخواه و دیگر بخش های اجتماعی و همصدایی تشکلهای مختلف کارگری، بازنشستگان و نهادهای مختلف اجتماعی آغاز شد.

نوروز و بهار جدید ١٤٠٢ شما مبارک باد! "جنبش کنونی اگر به پیروزی حکومت شورایی و سوسیالیستی منجر نشود بطور قطع شکست خورده است!" کارگران،زنان، جوانان و مدافعین رفع تبعیض و نابرابری! همچنانکه اطلاع دارید در شرایط بسیار حساستر و جدیدتری داریم به استقبال نوروز و بهار نو ١٤٠٢ میرویم. دوره ای پر از بحران و تلاطم سیاس در ایران. بدون شک برای کل جامعه ایران، از جمله برای طبقه کارگر و زحمتکش،میتواند آینده متفاوت و بسیار سرنوشت سازی را رقم بزند.

سرمقاله: چه چیز بیشتری لازم است ؟ در اسرائیل، ائتلافی به قدرت رسیده که شامل وزرایی است که در هر کشور دیگری فاشیست خوانده می شوند. دانیل بلاتمن، استاد مؤسسه مطالعات یهودیت معاصر در دانشگاه عبری و متخصص هولوکاست، برخی از آنها را «نئونازی» خوانده است. همه آنها معتقد به ایدئولوژی برتری طلبی یهودی هستند و متقاعد شده اند که حقوق یک اسرائیلی یهودی به او اجازه دفن فلسطینی ها را می دهد. دیپلوماسی راست افراطی فاشیسم فرانسه درگیری اسرائیل و فلسطین اسرائیل

 "حمله شیمیایی"به مدارس دخترانه در ایران یک اقدام تروریستی است، و در جهت به انحراف کشاندن افکار عمومی از مسائل حاد مانند فروپاشی اقتصادی توسط رژیم تدارک دیده شده است:  پس از خیزش انقلابی"زن ، زندگی، آزادی" و فلج کردن دستگاه سرکوب حاکمیت ارتجاع اسلامی در ایران و افشاء ماهیت این حکومت سرکوبگر ضد زن ، ضد ایرانی در جهان ، اطاقهای فکر سپاه، آخوند، و دستگاه های امنیتی به دستور خامنه ای قاتل و با پیروی از عملکردها و تجربه های سرکوب زنان بوسیله دستگاههای امنیتی روسیه در چچن،در تلاش بر آمدند تا نیروی عظیم انقلابی دختران دانش آموز و دانشگاهی را سرکوب،خانه نشین و از پتانسیل انقلابی آنها با حمله شیمیائی و مسموم کردن دختران بکاهند.

«همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران» نام نهادی است که خود را متشکل از احزاب و افراد و گروه ها تعریف میکند و با انتشار «منشور مهسا» هدف خود را همکاری برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی در یک «فرآیند خشونت پرهیز» و برقراری «حکومتی سکولار و دمکراتیک» قرار داده اند. از همین ابتدا با بحث «فرآیند خشونت پرهیز» روشن میشود که اینها نه اهل سرنگونی اند و نه اهل انقلاب و اولین کسانی خواهند بود که مانند دوره اصلاح طلبی حکومتی «خشونت مردم» را در مقابل توحش و جنایت رژیم محکوم کنند.

مسمومیت های سریالی، حملات شیمیایی، نشانه گرفتن دختران مدارس، سناریوهای تکراری در هیچ ژانری جای ندارد.. نه در ژانر وحشت است نه تراژدی.. فراتر از فضای اگزوتیک و ابزورد است! استراتژی جنون انگیزی ست که تنها از جنایتکارانی بر می آید که می خواهند با هراس افکنی و دامن زدن به احساس ناامنی در جامعه تاوان حضور زنان و دختران پیشرو در رادیکالیزه کردن انقلاب سوم در ایران را بگیرند! رد این رخداد ریشه در سیاست مذبوحانه ای دارد که می خواهد بگوید اگر باور ندارید حجاب و آپارتاید جنسی مصونیت تان است پس باید بدانید ‌که عقوبت فریاد بر سر کشیدن تان، کیفر خواست تان علیه حاکمیت، "زیاده خواهی" تان در حق زیستن و برابری، حقوق انسانی خواستن تان و البته رادیکالیسم تان، مسمومیت است!

 اکتبر: اسماعیل ویسی، در سال‌های اخیر در کردستان ۸ مارس به انحا مختلف برگزار شده، فکر میکنید در شرایط حاضر فضای جامعه ( نقش زنان در خیزش انقلابی، وضعیت رژیم، بحران عظیم اجتماعی و اقتصادی درون حاکمیت) می‌شود انتظار برگزاری ۸ مارس را داشت؟ اسماعيل ويسى: کلا جوابم، مثبت است. بعدا توضیح خواهم، داد. اما، قبل از هر چیز ٨ مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان و مردان برابری طلب و آزادیخواه تبریک می گویم و امید وارم امسال در این شرایط ویژه سیاسی – اجتماعی و مبارزاتی، جنبش انقلابی جاری که عملا پیشقراولان و پیشگامان و محور اساسی اش زنان هستند، مراسم های باشکوه برگزار شود.

بعد از مدت‌ها وعده و وعید رضا پهلوی و پنج همکار دیگرش، بالاخره ساعاتی پیش، منشور شش نفره از خارج کشور و هزاران فرسخ دورتر از ایران، اما برای جامعه 85 میلیونی ایران صادر و در برخی شبکه‌های اجتماعی رونمایی شد؟! مبارک باد! نزدیک به یک ماه پیش منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مدنی ایران منتشر شده بود این منشور با استقبال زیادی در داخل و خارج ایران مواجه شده است. چرا که این منشور حداقلی مطالبات بیش از چهار دهه انباشته شده اکثریت مردم ایران، جنبش‌های اجتماعی و هم‌چنین انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را بیان می‌کند. تدوین‌کنندگان آن، تاکید کرده‌اند که این منشور حداقلی است و راه برای تکامل آن باز است.

اقدام سبک و وارونه "اهدای جایزه البرایت" نماد ارتجاع کاپیتالیستی آمریکا به زنان و دختران رزمنده ایران آن هم در روز با شکوه ۸ مارس، توهین بیشرمانه به روز ۸ مارس و به مبارزه شجاعانه زنان و دختران آزاده ایران است. انتظار اینست نهادها و تشکلها و پیشروان جنبش رهایی و آزادی زن با افشای این شگرد فریبکارانه، و مردود اعلام کردن این ترفند وارونه و سبک نگذارند، به سیمای درخشان جنبش آزادی و برابری زن خدشه ای وارد شود.

ادامه حملات سمی به مدارس دخترانه در چندین استان کشور و انفعال پرسش‌برانگیز دستگاه‌های حکومتی و سخنان ضدونقیض مسئولان درباره این حادثه سبب طرح فرضیه‌های گوناگونی در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و افکار عمومی شده است. اگر ابتدا بیشتر این‌گونه تصور می‌شد که چنین برخوردهایی از سوی گروه‌های افراطی مذهبی صورت می‌گیرد که مخالف حضور زنان در آموزش و عرصه عمومی هستند، با گذشت زمان و سکوت و بی‌عملی حیرت‌آور دولت و مجلس و دستگاه قضایی، ماجرا به یک پرونده سیاسی رازآلود تمام‌عیار تبدیل شد.