«ما همیشه گفته‌ایم و اکنون نیز صریحا می‌گوییم: ما به‌طور جدی به ایران و تمامیت ارضی آن علاقمند‌ایم. اگر از طرفی خدشه‌ای به آن وارد شود شاید جدّی‌تر و فداکارانه‌تر از ساکنان ایالت‌های دیگر ایران - برای جلوگیری از آن‌(خدشه) اقدام خواهیم کرد. با این حال هرگز حاضر نیستیم از دفاع از ملت، زبان و آداب و رسوم و خصوصیت‌مان ـ‌به شرط آن‌که کشورمان یعنی ایران را خدشه‌دار نکند صرف‌نظر کنیم. این‌جا چیزی که مغایر با قانون و حق حاکمیت خلق‌های ایران باشد وجود ندارد. برعکس اگر ما خود را با دست خودمان اداره کنیم، چه بسا این امر بتواند به تکامل و تعالی ایران رشد بیش‌تری دهد.

حقوق و نیازهای تاریخی اش: از دیدگاه ِ مارکسیستی و ماتریالیسم ِ تاریخی، شهروند به کسی گفته می شود که در سلسله مراتب ِ اجتماعی و طبقاتی در جایگاهی قرار دارد که در تولید و مناسبات ِ تولیدی ِ نظام ِ واقعن موجود ِ سرمایه داری نقش ِ ایجابی و اثباتی ِ کم و بیش تعیین کننده دارد. به بیان ِ مشخص تر، همه ی ساکنان ِ این سیاره امروزه و تا زمانی که نظام و دوران ِ عالی تر ِ سوسیالیسم و کمونیسم در جهان استقرار نیافته شهروندان ِ نظام ِ سرمایه داری و تحت ِ قوانین ِ عام ِ این نظام اند.

بنا بە اخبار و گزارشات منتشر شدە، روز گذشتە جمعە ١٩ آذر ١٤٠٠ خورشیدی "گوهر عشقی" ، مادرِ وبلاگ نویس کارگری جانباخته "ستار بهشتی" در مسیر رفتن بر سر مزار فرزندش، توسط چند تن از مزدوران جانی حکومت اسلامی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحیە چشم و صورت مجروح گردید. گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس است کە در تاریخ نهم آبان ١٣٩١ توسط پلیس "فتا" بە اتهام "اقدام علیە امنیت ملی " دستگیر و بە مکان نا معلومی منتقل شد . ستار بهشتی در مدت دستگیری و ربودە شدن بە شدت مورد شکنجە و آزار و اذیت قرار قاتلین قرار گرفت.

جنبش دانشجویی که در دهه‌ی هشتاد یکی از قدرتمندترین گروه‌های اجتماعی-سیاسی در ایران بود، در سال‌های اخیر به شدت سرکوب و محدود شده و توانی برای به راه انداختن موج اعتراضات ندارد. اما آنچه از این جنبش باقی‌مانده با گام گذاشتن در مسیر خواسته‌های صنفی و معیشتی، بیشتر از قبل به مردم عادی و مطالبات آنها نزدیک شده است. در این مقاله با مروری بر تاریخچه‌ی جنبش دانشجویی، فراز و نشیب‌ها و تغییرات آن را در دوره‌های مختلف بررسی خواهیم کرد.

فاطمه مسجدی و بابک مینا در گفتگو با عاطف سعید: وضعیت طبقه‌ی کارگر و بی‌عدالتی‌های نظم سرمایه‌داری در آغاز مهم‌ترین دلمشغولی جنبش سیاسی چپ در سراسر جهان بود. اما به تدریج در قرن بیستم موضوعات جدیدی در چپ غربی مطرح شد: مسئله‌ی زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی، مسئله‌ی نژاد و ستم نژادی و همچنین سلطه‌ی فرهنگی تمدن غربی بر مابقی جهان. چرخشی «فرهنگی» در جنبش چپ از حدود دهه‌ی شصت میلادی آغاز شد و خصوصاً در جهان انگلیسی‌زبان و در دانشگاه‌های آمریکای شمالی بسیار پرورده شد.

اخیرا باز شاهد بحران آب در ایران و به دنبال آن اعتراضات وسیع مردم به این شرایط و عملکرد قهریه حاکمیت در سرکوب مردم هستیم. جامعه ایران با بحران بی آبی و خشکسالی روبرو است که هم در بخش کشاورزی و هم در بخش تامین آب قابل شرب تقریبا تمامی نقاط ایران را در برگرفته است و هر روزه اعتراضات و مطالبات اقشار مختلف مردم را شاهدیم که با جواب سربالا از طرف حاکمیت روبرو هستند. حاکمیتی که خشکسالی را به دامان خدایان و ماوراء -الطبيعه انداخته و راه حل آن را با باران گلوله و شلیک ساچمه به سمت مردم جواب میدهد.

سەشنبە ١۶آذر ١٤٠٠ خورشیدی برابر با ٧ دسامبر ٢٠٢١ میلادی در ایران روز دانشجو است . ۶٨ سال قبل در چنین روزی و در متن رویدادهای سیاسی و اجتماعی سال های اولیە دهە ٣٠ خورشیدی که موجب فرار شاه از ایران بە عراق و سپس کودتای ٢٨مرداد سال ١٣٣٢ و بازگشت مجدد وی بر مسند قدرت شد ، جامعه ایران در تب و تاب سیاسی و اجتماعی به سر می برد و هنوز تکلیف قدرت سیاسی یکسرە نشدە بود . "شاه" با ترس و وحشت و در حمایت کودتاچیان و همچنین پشتیبانی بی دریغ آمریکا ، اما در نگرانی از آیندە نامعلوم خود،خانوادە و نزدیکانش به ایران بازگشت .

در مقالات مربوط به جمع بندی خیزش آبان ۹۸، از جدائی و فاصله بین دو شاخه اصلی اعتراضات یعنی خیابان و محل کار یا جنبش های خیابانی و مطالباتی-صنفی به عنوان مهم ترین چالش پیشاروی جنبش سخن به میان آمده بود. چالشی که فراررفتن از آن نه از طریق حذف یا تضعیف یکی به سوددیگری، بلکه با فراتررفتن از محدودیت های هرکدام و حرکت دوسویه به سمت یکدیگر، هم در حوزه پیوندخواست ها و هم مبارزات میدانی ممکن بود به قسمی که به عنوان یک مجموعه مکمل و مقوم و هم افزا عمل کنند.

حکومتی که کسب و کار دایمی‌اش آدم‌کشی و خصومت و دشمنی با هرگونه آزادی‌های فردی و جمعی و حتی شادی خشک و خالی مردم است رهبرش از فرار مغزها می‌نالد و اشک تمساح می‌ریزد.اشک تمساح اصطلاحی است برای بیان کنایه‌آمیز تاسف‌ها و اشک‌های ریاکارانه.این عبارت برگرفته از یک باور قدیمی است که تمساح‌ها هنگام خوردن طعمه خود اشک می‌ریزند و به همین دلیل در بسیاری از زبان‌های مدرن وجود دارد. عبارت اشک تمساح در یکی از نمایش‌نامه‌های شکسپیر نیز ذکر شده ‌است.

همانطور که در بند ۱۷ مشخص شده است، هر انسانی می بایستی از حق زندگی اجتماعی برخوردار باشد. حقی که خدشه ناپذیر است. در جوامع طبقاتی تاکنونی، طبقات حاکم در هر کشوری به بهانه ای، بخشی از شهروندان خود را از حقوق اجتماعی محروم و از سایر شهروندان جدا کرده اند. در نظام سرمایه داری این جدا سازی به حد اعلای خود رسیده است و مشخصا تفرقه در طبقه کارگر، به ابزاری برای ادامه حاکمیت و جلوگیری از هرگونه اتحادی در صفوف کارگران و براندازی کل نظام سرمایه داری تبدیل شده است. 

"آموزش و خواندن در هیچ جای دنیا مجانی نیست" این گفته مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، در جواب به اعتراضات دانشجویی اخیر در کردستان عراق است.میشد فرمایشات او را در کنار فرمایشات دیگر پدر بزرگش بعنوان نمونه هایی از تفکرات عهد عتیق و پوسیده گذاشت، به آن پوزخندی زد و از کنارش رد شد. میشد به عنوان تفکرات آدمی عقب مانده و فسیلی عهد عتیقی به آن نگاه کرده و به عقب ماندگیش خندید. اما متاسفانه به دلیل موقعیت جناب "مسرور بارزانی" چنین ترهاتی بار سیاسی و عملی در گوشه ایی از جهان، در اقلیم کردستان پیدا می کند.

بررسی جغرافیای بخش مرکزی فلات ایران نشان می دهد که ساکنین این مناطق از دیرباز با مساله کمبود آب روبرو بوده اند. ساکنان مناطق مرکزی فلات ایران حداقل از هفت هزار سال پیش، جهت رفع این کمبود خانمان برانداز، «قنات» را اختراع کردند. شرایط ویژه کمبود آب در ایران و اختراع منحصر بفرد قنات و ایجاد شبکه ای از میلیون ها کیلومتر قنات در ایران، در دوران رشد و شکوفایی علم و تکنولوژی، توجه محققان اروپایی را بخود جلب کرد و برخی از این محققان بر این باور بودند که کمبود آب در این منطقه منجر به ایجاد «شیوه تولید آسیایی» (دو) شده است.

گفته شده که آقامحمدخان قاجار آب را بر روی مردم کرمان بست و خیلی بی رحم بوده و پس از فتح کرمان دستور داده تا همه مردان شهر را کور کنند. همچنین فرمان داده بود که به همه زنان و دختران شهر تجاوز کنند. جمهوری اسلامی با حمایت از کودک همسری اینکار را می کند و زیر چتر فریبکارانه قوانین شرعی خود سالانه به هزاران دختر بچه توسط هواخواهانش تجاوز می کند. همین چند روزپیش آتش به اختیاران علی خامنه ای نیز دهها معترض کشاورز و جوانان و نوجوانان اصفهان را نابینا کردند.

توافقی در کار نخواهد بود. این قطعی است. چرا؟ چون حکومت فاسد و و آدمخوار الله که همان سرمایه داران میلیاردر چپاولگر هستند، از ترس بمب ساعتی مردم دنبال بمب اتم است. میدانند که انفجار نهایی مردم که اسم دقیقش انقلاب است آنچنان از راه خواهد رسید که امام زمان سهل است خود خدا هم نخواهد توانست هیولای اسلامی حاکم را از متلاشی شدن نجات دهد. فکر میکنند اتم به جای خدا ممکن است فرجی حاصل کند!

درباره اعتراضات گسترده فرهنگیان و معلمان در مهر، آبان و آذر ماه ١٤٠٠: در نیمه دوم سال ١٤٠٠ تجمعات اعتراضی و گسترده فرهنگیان و معلمان و بازنشسته ها در یازده آذر در بیش از هفتاد شهر بزرگ و کوچک برگزار شد. تجمعات یازده آذر در ادامه اعتراضات معلمان در نهم آذر در ده ها شهر از جمله قم، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد٬ قزوین و دیگر شهرها به طور خودجوش بود. این تجمعات اعتراضی بزرگترین و موفقترین اعتراضات این دوره هستند.