در یک نگاه: انقلاب و خروش عظیم اجتماعی سراسر ایران انباشته از ابتکارات و خلاقیت و شعارهای برخاسته از اهداف و آرزوهای زنان و نسل جوان و کارگران و مردم تشنه آزادی است. شائبه های ملی و مذهبی و ارتجاعی بشدت در حاشیه اند. کاراکتر رادیکال و ترقیخواهانه انقلاب دگرگون ساز جاری محور همبستگی سراسری و جهانی است. شعار مثبت "زن، زندگی، آزادی" صرفنطر از اینکه هر جریان و فردی بنا به دیدگاهش چه تعبیری از آن دارد، اما اجازه تعبیرها و تفسیرهای عقب مانده و تفرقه افکنانه را نمیدهد.

هفت هفته است ایران در آتش خشم انقلابی مردمی که برای آزادی و برابری، که مسئله زن و رهایی کامل آن از یوغ بردگی اسلامی، حلقه اتصال آن در سرتاسر ایران شد، میسوزد. جنبشی که به هیچ چیز جز رفتن جمهوری اسلامی و آزادی و برابری و زندگی سعادتمند رضایت نمیدهد و زمین را زیر پای همه نیروهای بورژوایی از حاکم تا اپوزیسیون به لرزه در آورده است. این جنبش را نمیتوان از درون فتح کرد. خیزش و انقلابی که برای رهایی زن، برای زندگی برابر و سعادتمند، برای آزادی است، را با هیچ اسب تروایی از درون نمیتوان به زانو در آورد.

اخیرا یک آگهی از دبیرخانه کومه له (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) منتشر شده که ابراهیم علیزاده دبیر اول کومه له با سیامند معینی رهبر حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) و عمر ایلخانیزاده نماینده ی مرکز همکاری احزاب کردی، دیدار داشته و در مورد تشکیل یک جبهه واحد و نیروی نظامی مشترک گفتگو کرده اند. با نگاهی به مناسبات شعبات مختلف احزاب ناسیونالیست کرد و تجارب کنگره ملی، کنفرانس ها و شاخ و شانه کشیدن هایشان علیه همدیگر در تمام این دوران، سناریوی جبهه واحد، توهمی بیش نیست.

«بهش نگین اعتراض، اسمش شده انقلاب» و «این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه»!
مقدمه: حکومت اسلامی به‌دنبال «نعمتی» به‌نام «جنگ» است! این حکومت برای راه‌انداختن یک جنگ در مرزهای ایران با هدف منحرف کردن افکار عمومی از واقعیت‌های داخل ایران، تمام نیروهای سرکوبگر خود را به‌حال آماده‌باش درآورده است و به‌ویژه رسما و علنا جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق و عربستان را تهدید و تحریک می‌کند.

تورم، سود بادآورده، بحران انرژی: جنگ در اوکراین و تحریم ها علیه مسکو به تورم دامن می زند، به ویژه در قاره کهن. برای پاسخ به این مشکل، بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال سازماندهی کاهش سرعت فعالیت ها با خطر افزایش نرخ بیکاری است. منطقه یورو در حال سقوط به سمت رکود است آنهم در شرائطی که قلب اقتصاد چین با حرکتی آهسته می تپد. فقط اولیگوپول های انرژی (شرکت های انحصاری) پول پارو می کنند.  در تابستان ۲۰۲۲، صندوق بین المللی پول (IMF) چشم انداز خود را برای رشد اقتصاد جهانی کاهش داد (۱).

لوئیس ایناسیو «لولا» داسیلوا نیم قرن پیش وارد عرصۀ سیاست شد و اکنون در سن ۷۷ سالگی برای سومین بار به مقام ریاست جمهوری برزیل انتخاب شده است. او در انتخابات روز یکشنبه ژائیر بولسونارو را با اختلاف اندکی شکست داد. همانطور که دادگاه عالی انتخابات برزیل اعلام کرد، لولا در دور دوم،۵۰ ممیز ۸۵ صدم درصد و ژائیر بولسنارو، ۴۹ ممیز ۱۵ صدم درصد آراء را به دست آورد. لولا پس از اعلام نتایج انتخابات گفت: «من حاضرم مدیریت کشورمان را که در شرایط بسیار سختی قرار دارد، به عهده بگیرم.

با هدف آزادی توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی! به دنبال قتل مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی، انقلاب نوینی در ایران با شعارهایی هم‌‌چون «زن، زندگی، آزادی»Images and Links و «نان، کار، آزادی، اداره شورایی» ...، آغاز شد که اکنون این انقلاب، وارد مرحله حساس‌تر و سرنوشت‌سازی برای سراسر جامعه ایران شده است؛ اعتصابات سراسری سازمان‌دهی می‌شود؛ در بیش از 100 دانشگاه کشور اعتصاب و اعتراض روزانه در جریان است؛ حکومت اسلامی هم روز‌به‌روز ناتوان و درمانده‌تر می‌شود و در تکاپوست که معترضان را وابسته به قدرت‌های خارجی جلوه دهد، با این وجود، همبستگی‌ با زنان شجاع و معترضان ایران، نه تنها منطقه، بلکه جهان را فرا گرفته است. در ترکیه نیز این همبستگی جلوه ویژه‌ای دارد.

مسئله هژمونی در انقلاب ۵۷ و روند فعلی! «بروتوس عزیز تقصیر از ستارگان ما نیست بلکه از خود ماست که این طور زیر دست مانده‌ایم.» شکسپیر، ژولیوس سزار، پرده‌ی اول صحنه‌ی دوم، صفحه ۷۶۰ جلد ۱ پازاگادی«سنت تمامی نسل‌های پیشین [است که] بر ... مغز زندگان سنگینی می‌کند.» (مارکس)بهترین زمان و بدترین زمان (داستان دو شهر، چارلز دیکنز) اکنون انقلاب دیگری در افق و در حوزه‌ی امکان سر برافراشته است.

بعد از تظاهرات برلین، رضا پهلوی از جانب افراد جنبش خودش به شدت زیر سوال بود. میگفتند از تو عبور شد. نه فراخوان دادی، نه سخنران بودی. مگر میشود ۴۳ سال ما تبلیغات کنیم که تو شاهزاده ای، ال هستی و بل هستی، بعد اونوقت مردم برای کس دیگری در برلین سوت و کف بزنند؟ جوابش در کنفرانس مطبوعاتی این بود که بابا ولم کنید. من نمیخواهم رهبر جایی باشم. من طرحی دارم برای دولت موقت تکثر گرای انتقالی که آنهم با شرکت تعدادی از مقامات دولت فعلی و نیروهای انتظامی و ارتش همین حکومت است. خودم هم در آن دولت موقت کاره ایی نیستم.

طرح های دست راستی آمریکایی خنثی باید گردد! جنبش اعتراضی وارد پنجمین هفته شد. فاکتور های معینی این خیزش را از جنبش های اعتراضی پیشین متمایز می کند. این جنبش سریعا سراسری شد. مردم در بسیاری از شهرها به خیابان ها آمده اند و سرکوب خشن رژیم اسلامی نتوانسته مردم معترض را به عقب نشینی وادار سازد. دانشگاه ها در سراسر کشور به محل اعتراضات دائمی و رادیکال دانشجویان بدل شده است. دانش آموزان به جنبش اعتراضی پیوسته اند. و اکنون طبقه کارگر بعنوان طبقه وارد میدان شده است.

سالها قبل از انقلاب مشروطیت زمزمه زیر زبان عدالتخواهان‌ این بود. “گسترده شود در همه جا فرش عدالت”. چرا عدالتخواهان هیچ حرفی از کسانی که در پایداری قدرت نقشی داشته اند را نمی توانند ببپذیرند؟ حتی امروز بازانتشارچاپ نامه ای که در آبان ۱۳۸۴ حسین منتظری به همسر یکی از زندانیان سیاسی می نویسد پخش می شود که درآن اشاره شده است، “اینجانب به عنوان کسی که در پیروزی انقلاب نقش داشته، از ظلمی که در این جمهوری به شما و امثال شما می‎شود احساس شرمندگی می‎کنم” در تلگرام(فقیه دوراندیش)دیگر تاثیری بر مردم ندارد.

سلطنت طلب ها و در راس آنها رضا پهلوی ادعا می‌کنند پرچم شیر خورشید نشان، پرچم ایران است و این پرچم با این نشان متعلق به کشور ایران است. این واقعیت ندارد. پرچم کنونی ایران پرچمی است که امروزه جمهوری اسلامی صاحب آن است. سلطنت طلب ها که فعلا دستشان به قدرتی نرسیده در خیابان کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌روند تا از سر تعصب به پرچم شیر و خورشید و فرزند شاهی که با انقلاب مردم به زیر کشیده شد و دلیل آمدن خمینی وجود وی و نظام حاکم بود، علاوه بر شارلاتان بازی، شکم مخالفین را هم می خواهند پاره کنند.

دو صحنه و دو تصویر سازی را در دو برهه زمانی با هم مقایسه کنید. تصاویر اول از “رهبری” تراشیده برای انقلاب علیه رژیم شاه در روزهای آخر بهمن ماه ۱۳۵۷ و متعاقبا شیوع شعار “اتحاد” و مجاز نبودن “تفرقه اندازی”. اینجا من به ریشه ها و دلایل اینکه چرا “چپ” و یا سوسیالیسم چپ موجود در آن سالها، ربطی به سوسیالیسم کارگری نداشت و بلکه جناح چپ و مسلح بورژوازی ملی و مترقی بود، نمیپردازم، چرا که فکر میکنم به اندازه کافی این نقد اکنون یک داده چه در سطح تئوریک و چه از نظر سیاسی است.

سخنی با مردم، ٣٠ اکتبر ٢٠٢٢(متن کتبی گفتار ویدیوئی) توماج صالحی خواننده مبارز و محبوب رپ را دستگیر کرده اند. برای آزادی فوری او باید به میدان بیائیم. دستگیری توماج میتواند نقطه شروع یک حرکت اعتراضی قدرتمند باشد برای آزادی همه دستگیرشدگان تظاهراتهای اخیر و برای آزادی همه زندانیان سیاسی. همانطور که قتل مهسا جرقه شروع انقلاب ما بود، دستگیری توماج هم میتواند نقطه آغاز برآمد جنبش قدرتمندی برای آزادی زندانیان سیاسی باشد.

بازار شایعات درباره حمله مسلحانه به شاه‌چراغ بسیار داغ است از جمله خبری در سایت بالاترین با این عنوان منتشر شده که «شناسایی شد کسی که تو شاه‌چراخ خیلیارو کشت... سعید حنیفه معروف به ابو حامد عضو حشت‌الشعبی عراق سعید حنیفه کیست؟ سعید حنیفه اصالتا خوزستانی و اهل حمیدیه می‌باشد از سال 1370 به سپاه قدس پیوست و به‌دلیل تسلط بر زبان عربی از سال 1378 به عراق فرستاده شد تا به‌عنوان مترجم در حشت‌الشعبی عراق‌(سازمان تروریستی جمهوری اسلامی در عراق) فعالیت نماید. در عراق ازدواج کرد و دارای چهار فرزند است(سه پسر و یک دختر. مسئول ارسال تابوت سلیمانی به ایران هم همین شخص بود و در فیلم تشییع جنازه سلیمانی همین دیده می‌شود...