کارگران پیمانی پروژه ای در ۱۱۴ مرکز نفتی در اعتصاب به سر میبرند. تجمعات کارگران اعتصابی نفت با تاکید بر ادامه اعتصاب! دامنه اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی نفت به ۱۱۴ مرکز نفتی رسیده است. بنا بر خبر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز گذشته ۲۳ تیر رانندگان مینی بوس های خط لوله هفشجان به اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای پیمانی نفت پیوستند. بخش های حمل و نقل و ترابری یک بخش کلیدی در اعتصابات نفت است.

دوستان! همه میدانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر کدام از این مراکز در دست پیمانکاران متعددی است. و بدلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است. باید پله پله زمینه های آنرا بسازیم. در این وسط پیمانکاران سعی میکنند از پراکنده بودن ما استفاده کنند و بخشی را با پیشنهادات بهینه به کار بگیرند و بعد ذره ذره باقی ما را با همان وضعیت قبلی وادار به کار کنند. 

کارگران، مردم آزادیخواه و همکاران اعتصابی ! بیش از سه هفته از اعتصاب باشکوه کارگران شرکت های پیمانکاری در عسلویه و دیگر نقاط ایران می گذرد ، اعتصابی که به میدان جنگ و نزاعی نابرابر و تمام عیار تبدیل شده که از یک سو طبقه کارگر متحد و با اراده ای قوی کماکان در سنگر خواست و مطالبات بر حق خود ، مقاومت می کند و از سوی دیگر کارفرمایان و تمامی حامیانشان از دولت و دم دستگاه پروپاگاندای سرمایه گرفته تا بازوی سرکوبگر آن در سنگر مقابل علیه شما کارگران جبهه گرفته اند ، تا استقامت و مقاومتتان را در هم بشکنند.

اعتصاب کارگران نفت و گاز در ایران؛ حق اعتصاب و چشم‌اندازِ پیش‌رو: چرا اعتصاب در ایران ممنوع است؟ آیا کارگران بدون اعتصاب به حق و حقوق خود می‌رسند؟ آیا اعتصاب را می‌توان به‌ عنوان یک حق برای کارگران در نظر گرفت؟ چشم‌انداز پیش روی طبقه کارگر ایران چیست؟ زمانه این پرسش‌ها را با جعفر عظیم‌زاده، فعال کارگری در میان گذاشته است.سه هفته پس از انتشار اولین فراخوان اعتصاب سراسری توسط کارگران نفت و گاز در ایران، کارگران معترض از ۹۶ شرکت صنعتی دولتی و خصوصی به این اعتصاب پیوسته‌اند.

اولتیماتوم کارکنان رسمی صنعت نفت: منتظر حضورمان در میدان باشید‼ تجمعات کارگران اعتصابی نفت با تاکید بر ادامه اعتصاب. اعتصاب کارگران پروژه ای پیمانی نفت ادامه دارد. هم اکنون اعتصاب در بیش از ۱۰۵ مرکز نفتی در جریان است. یک ابتکار جالب در این اعتراضات تجمع کارگران پروژه ای اعتصابی در جاهای مختلف و اعلام همبستگی با اعتصاب تا پیگیری مبارزات است. از جمله این تجمعات در این چند روز از سوی کارگران پروژه ای نفت در فولادشهراولاد حاج علی در تنگ گندمکار، ایذه،، آلیکوه، دهدز و هفشجان برگزار شده است. این تجمعات را باید در همه جا گسترش داد.

- تجمع کارگران جوشکار‌پروژه ای بازگشته به هفشجان برای ادامه اعتصاب تا احقاق حقوق برحقشان - شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: آخرین خبرها از وضعیت اعتصاب پرقدرت کارگران پیمانی نفت

بیش از بیست روز است که ما کارگران پیمانی در اعتصابیم - بیانیه شماره دوم کمیته دفاع از کارگران اعتصابی - یکشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته: 1- تجمع کارگران بازنشسته ومستمری بگیران فولاد اصفهان مقابل صندوق بازنشستگی فولاد

به نام هستی بخش! بیانیه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، حقوق بشری و صنفی در دفاع از مطالبات کارگران اعتصابی! "حق کار شایسته،رفاه‌ و توسعه را به رسمیت بشناسید". کارگران‌ و کارکنان شرکت‌های پیمانکاریِ نیروی انسانی پس از نزدیک دو دهه تلاش برای برخورداری از"حقوق‌ و مزایای مساوی "برای کار مساوی"، یا "کار یکسان- مزد یکسان" مجبور به اعلام کارزار ۱۴۰۰ واعتصاب سراسری کارگران شرکت‌های پیمانکاری‌ در‌ صنعت‌نفت شده‌اند. اعتصابی که با مشارکت کارگرانِ دهها شرکت پیمانکاری

نگاهی به اعتصابات سراسری کارگران نفت و پتروشیمی ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در مورد عتصابات سراسری کارگران #نفت و #پتروشیمی؛ شرایط کار کارگران؛ مطالباتشان؛ دستاوردها و تاثیرات آن بر جنبش کارگری و چشم انداز آن.

 

- لیست کارگران پروژه ای وپیمانی اعتصابی صنعت نفت -17 تیر 1400 : - بیانیه شماره شش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت - تلاش برای به انحراف کشیدن اهداف کمپین 20 – 10 - گفتگوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با محسن جوشکار یک کارگر اعتصابی - تحریم غذای کارگران پیمانکاری تعمیرات فازهای 9 و 10 منطقه ویژه پارس دراعتراض به کیفیت بد غذا - ادامه اعتصاب کارگران شهرداری خرمشهردراعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوق و10 ماه حق بیمه

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتصاب ادامه دارد! دوستان! همه میدانیم که مراکز نفتی گسترده و پراکنده است. هر کدام از این مراکز در دست پیمانکاران متعددی است. و بدلیل محرومیت از یک تشکل سراسری تعیین نمایندگان سراسری و قراردادهای سراسری در حال حاضر امری مشکل است. باید پله پله زمینه های آنرا بسازیم. در این وسط پیمانکاران سعی میکنند از پراکنده بودن ما استفاده کنند و بخشی را با پیشنهادات بهینه به کار بگیرند و بعد ذره ذره باقی ما را با همان وضعیت قبلی وادار به کار کنند.

پاسخ ما به پیشنهادات پیمانکاران: پیشنهاد باید کتبی باشد، رسمی باشد، علنی باشد. اعتصاب ادامه دارد! در حالیکه اعتصاب دهها هزار نفر از همکاران پروژه ای پیمانی ما در پتروشمی های، پالایشگاهها و مراکز مختلف نفتی ادامه دارد، پیمانکاران در اینجا و آنجا با پیشنهاداتی جلو آمده اند تا به اعتصاب کارگران خاتمه دهند. ما بخش هایی از کارگران پروژه ای طی نشست هایی بر سر این موضوع به بحث نشستیم و شرایط ما برای بررسی و یا قبول هر گونه پیشنهادی اینست که رسمی و کتبی باشد و علنی اعلام گردد. ضمن اینکه باید قید شود که دستمزد کارگران هرماه بموقع و در سر موعد پرداخت شود.

چند نکته مهم: - با توجه به گستردگی و فرا گیر شدن اعتصاب، پیوستن اکثر مراکز کارگری به این اعتصاب و حمایت هایی که تا به حال از آن صورت گرفته، ما امروز در موقعیت بسیار خوبی برای رسیدن به بخش های مهمی از خواستهای خود قرار داریم. با اعتصابات گسترده ما تا همین جا فشار سنگینی بر روی پیمانکاران چپاولگر وارد شده است و کار به جایی رسیده است که منافع همه شان ایجاب میکند که زودتر اعتصاب تمام شود.

لیست مراکز اعتصابی نفت به ١٠٥ رسیده است. پیمانکاری اکسیر صنعت پالایشگاه آبادان ، شرکت سکاف پالایشگاه آبادان و شرکت آبادراهان پارس به لیست اضافه شده اند. زنده باد اعتصاب سراسری کارگری پروژه ای پیمانی نفت. همچنین بنا بر خبرها امروز ٢١ تیر کارگران پیمانکاری پتروشیمی خراسان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، تبعیض در حقوقها و عدم اجرای کامل طبقه‌بندی مشاغل و دیگر مطالبات حقوقی خود دست به تجمع اعتراضی زدند. . ٢١ تیر ١٤٠٠

بیش از ۱۰ هزار کارگر تقریباً ۷۰ شرکت پیمان‌کاری بخش نفت از روز ۱۹ ژوئن در جنوب ایران اعتصاب کرده‌اند. آنان بدون قرارداد یا با قرارداد موقت کار می‌کنند. اعتصاب‌گران مطالبات زیر را اعلام کرده‌اند: - افزایش حداقل دستمزد به بالای ۱۲ میلیون تومان (که با نرخ روز بازار ۴۰۰ یورو است)، - پرداخت فوری دستمزدهای معوقه،- بهبود شرایط کار و احترام به استانداردهای ایمنی محل کار، - ۱۰ روز استراحت پس از ۲۰ روز کار، (کارگران دور از خانواده کار می‌کنند و گرما می‌تواند در جنوب کشور به بالای ۵۰ درجه برسد)،

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان و چند خبر دیگر: روز ۱۶ تیرماه شماری از کارگران اخراجی پتروشیمی آبادان در اعتراض به اخراجها در برابر فرمانداری شهرستان آبادان دست به تجمع اعتراضی زدند. بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه ای پیمانی در نفت کارفرمایان کوشیدند با دست بردن به حربه اخراج کارگران معترض را به خاتمه اعتصاب وادار کنند. از جمله در عسلویه ٢٠٠٠ کارگر توسط پیمانکاران اخراج و به آنها گفته شده است که به خانه هایشان بروند و هرگاه اعتصاب پایان یافت و نیاز بود آنها را خبر خواهند کرد.