تجمعات بزرگ بازنشستگان در تهران و کرمانشاه، پرستاران شیراز، ادامه اعتصاب کارگران  کربنات سدیم کاوه و اخباری دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز بیست و دوم خرداد جمعیت بزرگی از بازنشستگان در تهران در اعتراض به فقر و فساد و بی تامینی و نیز بخاطر عدم اجرای کامل رتبه بندی و پاداش پایان خدمت برای پیگیری مطالبات خود مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بازنشستگان ۱۴۰۰ نیز در ادامه  تجمع روز گذشته خود در تجمع امروز نیز شرکت داشتند. در این تجمع  اعتراضی حضور زنان چشمگیر بود و فریاد  شعارهای اعتراضی بر فضای خیابان طنین انداخته بود.

بازنشستگان شعار میدادند: "قدرت ما جمع ماست، رتبه بندی حق ماست"، "فقط دروغ شنیدیم، عدالتی ندیدیم،، "فکر نکنید یه روزه، قرار ما هر روزه "، و "با اهل قلم هرکه درافتاد ورافتاد". 
طبق گزارشات، بازنشستگان  ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱  بدلیل اینکه صندوق بازنشستگی کشوری احکام رتبه بندی را برای بازنشسته‌های مشمول به اجرا نگذاشته است، از مزایای رتبه‌بندی بهره‌مند نشده اند. 
در این روز همچنین بازنشستگان کشوری در کرمانشاه همراه با  بازنشستگان تامین اجتماعی، مخابرات و علوم پزشکی در اعتراض به فقر، تورم و گرانی، دستمزدهای ناچیز ، فساد و غارت، و تبعیض و نابرابری و جنگ حکومت علیه زنان برای عقب زدن کل جامعه، در برابر صندوق بازنشستگان استان تجمع کردند و شعارهای اعتراضی خود را سر دادند. یک موضوع مهم اعتراض آنها عدم اجرای همسان سازی حقوقها است. اجرای همسان سازی و افزایش آن به بالای نرخ سبد معیشتی ۳۰ میلیون تومان و درمان رایگان دو خواست کلیدی بازنشستگان است.  در این تجمع اعتراضی باز نشستگان از جمله شعار میدادند: "فریاد ، فریاد از اینهمه بیداد!"،"روسری رو رها کن ، فکری به حال ما کن!"، "بیکاری ، تورم ، بلای جان مردم!"، "معلم زندانی آزاد باید گردد!"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد!"، و "اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد". 
در تجمع اعتراضی کرمانشاه یکی از بازنشستگان در رابطه با بساط انتخاباتی حکومت سخنرانی کرد و گفت:" در ادوار گذشته ، کاندیدی که میگویند تأیید شد و به اصطلاح رأی آورده، نداشته ایم و با این ساختار هم نخواهیم داشت که در خدمت مردم باشد. بارها گفتیم و باز هم میگوییم مسئولین در این ساختار، جز زیر پای خود که همان منفعت طلبی شخصی است چیزی نمیبینند.( کف زدن حضار)  ساختار به گونه ای عمل کرده که زندگی را از ما گرفته و ما را با چیزهایی بسیار پیش پا افتاده خسته کرده....". سخنان او با استقبال جمعیت روبرو شد و تجمع کنندگان شعار دادند: " کاندیدا های دورغگو  حاصل وعده ها کو". اعتراضات بازنشستگان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. بازنشستگان صدای اعتراض کل جامعه هستند. از مبارزات آنها وسیعا حمایت کنیم. 
روز ۲۲ خرداد همچنین کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه فیروز آباد در اعتراض به سطح نازل دریافتی های خود برای سومین روز دست به اعتصاب و تجمع زدند.  خبر دیگر اعتراضی در این روز مربوط به تجمع کارگران اخراجی پیمانکاری پتروشیمی ارغوان گستر در ایلام است. در اصفهان نیز کارگران پیمانکاری شرکت فراب در پتروشیمی اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها  و مشکلات معیشتی خود دسته به اعتصاب و تجمع زدند. آخرین خبر اینکه روز گذشته ۲۱ خرداد پرستاران در شیراز بار دیگر در اعتراض به سطح نازل حقوقهاُ‌، اجرای تبعیض آمیز و سلیقه ای قانون تعرفه گذاری، فشار سنگین کاری  و اضافه کاری های اجباری و ارزان و معوقات چند ماهه خود مقابل استانداری تجمع کردند. پرستاران شعار میدادند:"پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن"، و "پرستار بیدار است، از تبعیض بیزار است". 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۲ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۱ ژوئن   ۲۰۲۴

 

تجمعات بازنشستگان مخابرات و اعتصاب کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه 
امروز ۲۱ خرداد بازنشستگان مخابرات همچون دوشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی از جمله زنجان، تبریز، سنندج، بیجار، بندر عباس دست به تجمع زدند و پیگیر مطالباتشان شدند. این بازنشستگان در روز ۲۰ خرداد نیز همراه با بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران تجمع داشتند. اعتراض بازنشستگان به فقر، بی تامینی، اختلاسها و سرکوبگریهای حکومت است. بازنشستگان مخابرات همچنین به عدم اجرای آئین نامه استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹ که میتواند بهبودی در وضع دریافتی آنها ایجاد کند اعتراض دارند.  در این تجمعات بازنشستگان با شعار"شرکت پر درآمد چه برسر  تو امد" صدای اعتراض خود را علیه چپاولگریهای حاکم بلند کردند. 
اعتراضات بازنشستگان ابعاد گسترده و سراسری ای دارد. روز گذشته 20 خرداد یک روز پر جنب و جوش اعتراضی بخش های مختلف بازنشستگان بود. بازنشستگان در کرمانشاه برای ۲۲ خرداد در اعتراض به فقر و فساد و بی تامینی، فراخوان به تجمع وسیع و بزرگی داده و همه بخش های بازنشستگان را به شرکت در آن فراخوانده اند.
روز ۲۱ خرداد همچنین کارگران شرکت کربنات سدیم کاوه فیروز آباد در اعتراض به سطح نازل دریافتی های خود برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع زدند.  در این تجمع بنری با نوشته " دستمزد عادلانه، زندگی شایسته، حق مسلم ماست" قابل توجه بود. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۱ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۰ ژوئن   ۲۰۲۴

 

وسیعا از روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی ۲۰ ژوئن حمایت کنیم
۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. کمیته آزادی زندانیان سیاسی پس از چهارده سال تلاش و مبارزه برای جهانی کردن سی خرداد- بیست ژوئن، امسال این روز را به جایگاه "مبارزات زنان در جامعه"، " شکنجه دارویی"، "بازداشت خانواده های دادخواه و فعالین"، "دخالت و سرکوب فرا ملی" و "احکام اعدام" اختصاص داده است. کمپین برای آزادی کارگران زندانی  از این فراخوان کاملا پشتیبانی میکند و  از همه تشکلهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان انتظار دارد که همبستگی خود را با کارگران و معلمان زندانی و تمام زندانیان سیاسی اعلام کنند و از مبارزات بر حق مردم در ایران برای دستیبابی به آزادی و زندگی انسانی وسیعا پشتیبانی کنند و به  هر شکل که میتوانند در آکسیون های اعتراضی ای که در این روز علیه حکومت اسلامی سرکوبگر در شهرهای مختلف برگزار میشود شرکت کنند و پیام همبستگی دهند.
امسال در دو سالگی انقلاب زن زندگی آزادی، روز حمایت جهانی از زندانیان سیاسی جایگاه سیاسی برجسته تری پیدا کرده است. بویژه بدنبال سرکوب گسترده مبارزات مردمی و فروکش کردن اعتراضات در کف خیابان جمهوری اسلامی ماشین سرکوب و جنایاتش را فعالتر کرده تا دستاوردهای انقلاب را پس بگیرد و  کل جامعه را عقب زند. طی این دو سال هزاران نفر بازداشست شدند. آزار و شکنجه زندانیان در درون زندانها ابعاد  جنایتکارانه تری بخود گرفت و اعدامها نیز گسترش یافت. هم اکنون ما شاهد بیشترین فشار ها بر معلمان، فعالین کارگری، دانشجویان، خانواده های دادخواه و تشکلهای مردمی هستیم. در این اوضاع و احوال  تشدید سرکوبگریها علیه فعالین کارگری و معلمان به حد غیرقابل تحملی رسیده است و  وضعیت در ایران اضطراری است و زندانیان سیاسی نیاز به وسیعترین حمایت های بین المللی دارند. 
شمار قابل توجهی از فعالین کارگری، معلمان معترض در کنار هزار زندانیان سیاسی دیگر هم اکنون در زندانند. اسامی معلمان و کارگران زندانی از جمله عبارتند از: رضا شهابی، حسن سعید، داوود رضوی، نسرین جوادی، ناهید خداجو، عثمان اسماعیلی، عباس دریس، رضا اقدسی، شریفه محمدی، کیوان مهتدی، مهران رئوف، سپیده قلیان،  ریحانه انصاری نژآد، ابوالفضل غسالی(از کارگران زندانی و فعالین حامی جنبش کارگری) راحله راحمی پور ( خانواده دادخواه و بازنشسته ) و سلمان الفتی، مریم زلکه، نجات انورحمیدی، رسول بداقی، هاشم خواستار، ناهید شیرپیشه، جواد لعل‌ محمدی، احمد علیزاده، زینب همرنگ، اصغر امیرزادگان، عزیز قاسم زاده، امان جلالی نژاد، محمدحسین سپهری (از معلمان زندانی)  سیسل کولر، ژآک پاری (دو معلم از فرانسه که به جرم تماس با فعالین کارگری با اتهام جاسوسی بازداشت شده اند)
در مقابله با سرکوبگریهای حکومت،  زنان شجاعانه ایستاده اند و فضای غالب خیابانها بی حجابی است.  این شرایط  تاکیدی بر گرامیداشت قدرتمند تر روز جهانی حمایت از زندانیان  سیاسی در ایران و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدامها  یک عرصه مهم مبارزه در تداوم قدرتمند انقلاب است.  
٢٠ ژوئن روز اعتراض برای آزادی زندانیان سیاسی، بهترین فرصت است که صدای اعتراض خود را علیه جنایات و سرکوبگری های حکومت اسلامی بلند کنیم و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شویم. ما خواهان بایکوت جهانی رژیم اسلامی و اخراج آن از سازمان جهانی کار و دیگر نهادهای بین المللی هستیم.  
کمپین برای آزادی کارگران زندان، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  -   http://free-them-now.com

 

حمله سرکوبگران حکومت به بازنشستگان را شدیدا محکوم میکنیم 
سومین روز تجمع اعتراضی بازنشستگان در تهران 
امروز چهارشنبه  ۲۳ خرداد در سومین روز تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۰، صدها بازنشسته‌  در اعتراض به فقر و فساد و بی تامینی و بی پاسخ ماندن مطالباتشان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع و اعتراض کردند. 
حکومت اسلامی که از تجمع هزاران نفره بازنشستگان دردو روز گذشته و طنین شعارهای اعتراضی آنها به وحشت افتاده است، امروز نیروی سرکوب بسیاری را در محل مستقر کرده بود. بنا بر گزارشات این نیروها برای بازنشستگان را مورد حمله قرار داده و تلاش کردند مانع تجمع آنها شوند.  آنها بازنشستگان را به زور به چند دسته متفرق کردند و آنها را با فشار و تهدید به طرف میدان بهارستان سوق دادند. اما بازنشستگان همچنان مقاومت کرده و چندین بار مسافت میدان بهارستان تا سازمان برنامه و بودجه را طی کردند و بالاخره  بعد از ساعت ۱۲ مجبور به ترک محل شدند. در جریان این کشاکش و حمله نیروهای سرکوب دهها بازنشسته دستگیر شدند.  شماری نیز که عمدتا زندان بودند توسط معترضین از چنگ سرکوبگران رها شدند.
  شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگی و شورای بازنشستگان ایران ضمن گزارش این خبر حمله وحشیانه نیروهای سرکوب به بازنشستگان و دستگیریها را محکوم کردند.  
حزب کمونیست کارگری با حمایت قاطع از خواستها و اعتراضات بازنشستگان حمله به بازنشستگان در تهران و دستگیری آنها را شدیدا محکوم کرده و  بخش های مختلف بازنشستگان، کارگران و تشکلهای کارگری و مردمی را به حمایت و پشتیبانی همه جانبه از اعتراضات بازنشستگان فرا میخواند. دستگیر شدگان تجمع امروز باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. 
بازنشستگان تحت ستم ترین بخش مردم هستند و حق بی چون و چرای آنهاست که به اجحافاتی که بر آنها میشود اعتراض کنند. حکومت دزد و چپاولگر و منفور اسلامی حقوق برحق این بخش از مردم زحمتکش را نیز که سالهای سال بعنوان کارگر و معلم و کارکنان ادارات، کار و تلاش کرده اند، بالا میکشد و وقتی به این دزدی و اختلاس و تبعیضات اعتراض میکنند، سرکوبگران و مزدورانش را به جان بازنشستگان می اندازد. باید بطور فعال و سراسری به حمله حکومت به بازنشستگان اعتراض کرد و آزادی فوری همه  دستگیر شدگان را مورد تاکید قرار داد. بازنشستگان معترض در قلب همه مردم جای دارند و تهاجم امروز حکومت به آنها بطور قطع جز تشدید نفرت و خشم مردم علیه این حکومت منفور نتیجه ای نخواهد داشت.  
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ خرداد  ۱۴۰۳، ۱۲ ژوئن   ۲۰۲۴

 

تهدید به قتل مهران عباسیان در سوئد را شدیداً محکوم می‌‌کنیم

بنا به اخبار منتشر شده بار دیگر دستگاه ترور و ‌آدمکشی جمهوری اسلامی در سوئد دست به اقدام جنایی دیگری زده است. پلیس امنیتی سوئد افشا کرده است که آقای مهران عباسیان خبرنگار شبکه ایران اینترنشنال به دلیل تهدید به قتل توسط باندهای جنایی وابسته به جمهوری اسلامی ایران، تحت حفاظت شدید، به محلی امن منتقل شده است. مهران عباسیان در این رابطه گفته است: «یک گروه تبهکار در سوئد از طرف جمهوری اسلامی مامور کشتن من و یکی از همکارانم شده است». همچنین اشاره شده است که کاظم غریب‌آبادی، رییس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در شبکه اجتماعی ایکس این شبکه و کارکنان آن را تهدید کرده است! 

سیاست تروریستی حکومت اسلامی در خارج کشور به قدمت عمر پر نکبت ‌آن است. هرجا که توانسته با شبکه‌ها و باندهای ترور وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه قدس مخالفین خود را به قتل رسانده است و هرجا که دستش کوتاه بوده با توسل به باندهای تبهکار دست به جنایت زده است. آنچه توسط پلیس سوئد افشا شده است سناریوی مکرر حکومت اسلامی علیه مخالفین خود است که یا توسط دیپلمات تروریست‌های آن در سفارتخانه‌ها و یا مراکز وابسته از قبیل مساجد و هیئت‌های مذهبی و شبکه‌ای از نهادها و سازمان‌های تروریستی اسلامی انجام شده است و دستگاه‌های امنیتی دولت‌های اروپایی به خوبی از جزییات آن مطلع‌اند. یا مانند دولت‌ سوئد سالهای متمادی با چشم‌پوشی، سازش با آن رفتار کرده‌اند یا وقتی مناسبات سیاسی‌شان دیگر اقتضا نکرده ‌آن را افشا کرده‌‌اند. دولت سوئد همین چندی پیش شبکه مخفی ترور این حکومت را بدون افشا کردن آنها مخفیانه اخراج کرد. 

سالهای متمادی اپوزیسیون سرنگونی طلب جمهوری اسلامی هشدار داده است، مستند و با مدارک غیرقابل انکار شاهد ‌آورده است که همه سفارت‌خانه‌ها و نهادهای وابسته به حکومت اسلامی ایران در کشورهای غربی بخشی از دستگار جاسوسی و سازماندهی ترور هستند. فعالین سیاسی به اشکال مختلف تهدید شده‌اند، خانواده‌های آنها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. تأکید کرده‌‌اند هر نوع سازش و مصلحت طلبی با حکومت اسلامی ماشین ترور و ‌آدمکشی و جنایت این حکومت را فعالتر خواهد کرد.

افشای فعالیت تروریستی حکومت اسلامی توسط پلیس امنیتی سوئد امری مفید اما بشدت ناکافی است و تهدیدهای جدی جمهوری اسلامی را قطع نمی‌کند. بستن لانه تروریستی حکومت و اخراج دیپلمات تروریستهای ‌آن، اولین اقدام لازم و گام جدی برای کوتاه کردن دست آدمکشان حکومت اسلامی است. 

ما ضمن محکومیت شدید تهدید مهران عباسیان و همکارش، مجددا تأکید می‌کنیم جمهوری اسلامی باید از کلیه مجامع و نهادهای بین‌المللی اخراج شود. بایکوت این حکومت تروریستی و منزوی کردن آن نجات همه جهانیان از شر تروریسم سازمان یافته حکومت اسلامی است.

حزب کمونیست کارگری ایران – تشکیلات اسکاندیناوی 
۱۱ ژوئن ۲۰۲۴