شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: به اول ماه مه روز جهانی کارگر نزدیک میشویم. روز همبستگی و اتحاد و روز دادخواهی و مبارزه علیه سیستمی که ناخواسته ما را به جنگی نابرابر برای بقا و زنده ماندن کشانده است. سیستمی که با دستمزدهای ناچیز، عقب انداختن پرداخت همان اندک دستمزدمان، بی توجهی به نا امن بودن محیط کار، بیمه درمانی ناکافی، قراردادهای موقت و دهها شیوه غیر انسانی دیگر زندگی و معیشت ما و خانواده های مان را به نابودی کشانده است.

اعلامیه همبستگی فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اعتصابات کارگران نفت ایران! فدراسیون سراسری اتحادیه های کارگری نفت و گاز در عراق با اشتیاق تمام شرایط کارگران در ایران و بویژه در مناطق استراتژیک یعنی کارگران پالایشگاه های نفتی و پتروشیمی ها را دنبال میکند. این فدراسیون به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار که به کنوانسیون های این سازمان پیرامون آزادی تشکل و تجمع پایبنداست، حمایت و همبستگی عمیق خود را با اعتصابات سراسری کارگران نفت ایران اعلام میدارد و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات کارگران است.

 - ششمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی-  کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری: از اعتصاب یک پارچه ومتحدانه کارگران پروژه ای و تولیدی حمایت کنیم - ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اهواز نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار‌ مبنی بر تعیین حداقل دستمزد 5 میلیون و 300هزارتومانی با برپایی تجمعی دیگرمقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان

 اعتصاب نفت : شماره ۷  شماره ۸  پنجمین و ششمین  روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای نفت امروز پنجم اردیبهشت اعتصاب قدرتمند کارگران پروژه ای نفت با دو خواست فوری افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز مرخصی وارد پنجمین روز خود شد. این اعتصابات از صنعت نفت فراتر رفته و کارگران پروژه ای در فولاد و معادن و نیروگاهها نیز به آن پیوسته اند. بنا بر تخمین کارگران بیش از صد هزار نفر در این اعتصابات شرکت دارند و دامنه آن به حدود صد مرکز از صنایع نفت و فولاد و صنایع دیگر کشیده شده است.

رفقای كارگر!  اعتصابات سراسری و هماهنگ شما در آستانه اول مه برای افزایش دستمزدها،علیه تعرض بورژوازی ایران و حكومتش به سفره خالی طبقه كارگر و تحمیل فقر و بردگی مطلق، علیه مصوبه ضد كارگری "شورای عالی كار"، خواست مشترك و سراسری ۷۹ درصد افزایش دستمزد، گامی بزرگ و به پیش در جنبش کارگری است. گسترش این اعتصابات و پیوستن هر روزه بخشهای مختلف طبقه كارگر به آن، قدرت طبقه کارگر در خواباندن چرخ تولید، اتحاد سراسری شما، بورژوازی ایران، كارفرمایان و حكومت آنها را به هراس انداخته است و همزمان امیدواری جدی ای را در صفوف طبقه كارگر، در میان همه اقشار محروم جامعه، برای عقب راندن حکومت بورژوایی، ایجاد كرده است.

 کارنامه بسیار درخشان جنبش مزدبگیران با گذشت بیش از ۷ ماه مبارزه برای تغییر بنیادی همچنان مسیر اجتماعی خود را در پیش رو میگشاید و هر روز فصلی جدید از استقبال مردمی را میان مزدبگیران، کارگران و زحمتکشان و سایر اقشار مردمی را باز میکند، فصل های جدیدی که هریک بیانگر خواسته های انباشته شده مردم از حاکمانی است که سالها و دهه ها حقوق مردم را پایمال کرده اند. حاکمان نیز تلاش کرده ومیکنند تا خواسته های مردم را به یک یا چند موضوع کاهش دهند و به نوعی گریبان خود را از خواسته های اصلی مردم برهانند.

هفت تپه کانال مستقل, دیده شده که فراخوان هایی در فضای مجازی دست به دست میشود که سه روز مشخص را برای اعتصابات کارگری تعیین کرده اند که اشتباه است و ما بدینوسیله در اینباره هشدار میدهیم. فرض میکنیم کسانی که این فراخوان های سه روزه را اعلام کرده اند تحت تاثیر دستگاه امنیتی نیستند و در اثر کم اگاهی نسبت به مبارزات کارگری دست به این کار زده اند. اما اعلام میکنیم این یک روش اشتباه است. برای اعتصابات کارگری روز خاص اعلام نکنید و بگذارید کارگران، بر اساس شرایط محیط کار خود، اعتصاباتشان را مدیریت کنند.

 روز سه شنبه شرکت های تازه ای به اعتصاب گسترده ی کارگران در مناطق نفتی پیوستند. کارگران شرکت نصب نیرو شاغل در رمیله کشور عراق نیز در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ دست به اعتصاب زدند. هم اکنون نزدیک به ۹۰ شرکت در اعتصاب هستند. شرکت های تازه ای به اعتصاب سراسری کارگران نفت و پتروشیمی پیوستند اعتصاب در مناطق نفتی ادامه دارد و روز سه شنبه شرکت های تازه ای به اعتصاب سراسری پیوستند.

 نسبت به تفرقه افکنی ها هوشیار باشیم  اعتصاب ما کارگران پروژه ای نفت با قدرت ادامه دارد و خوشبختانه هر روز بخش های بیشتری از همکاران به اعتصاب می پیوندند به گونه ای که تا هم اکنون در بیش از ۶۰ شرکت پیمانکاری و کارگاه اعتصاب در جریان است.  اما در این میان جریانات معلوم الحال همچون دفعات قبل با روشهایی عقب مانده و تبلیغات ارتجاعی عملا فضای اعتراض را مخدوش و باعث تفرقه در صفوف اعتراضاتی ما کارگران میشوند که در برابر چنین تلاش هایی باید هوشیار بود.

- گرامیداشت خاطره شهریار محمدی از جان باختگان اعتراضات سراسری اخیربوکان بمناسبت زادروزش باشرکت جمعی از اهالی با حضور خانوادەی وی و خانواده و ژینا برسرمزارش - چهارمین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی - شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: بیانیه دو م اعتصاب ۱۴۰۲  نسبت به تفرقه افکنی ها هوشیار باشیم- دومین دوشنبه اعتراضی سال جدید کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید ،عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان با برپایی تجمع مقابل یا درمحوطه ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های اردبیل،أصفهان ، البرز ، خراسان رضوی ، خراسان شمالی، خوزستان ، فارس ، کردستان ، لرستان ومازندران واستان تهران مقابل وزارت ارتباطات و ساختمان معاونت مالی مخابرات ایران

 اعلامیه مشترک اتحاد فدائیان کمونیست و کارگران انقلابی متحد ایران  کارگران مبارز!  اول ماه مه روز تجلی اتحاد و همبستگی جهانی کارگران را به شما شادباش می گوئیم. کارگران جهان اول ماه مه امسال را در شرایط ویژه ای برگزار می کنند. در سالهای اخیر بحرانهای اقتصادی عمیق تر شده و تضادهای درونی دول سرمایه داری و تضاد میان انحصارات امپریالیستی و تلاش آنها برای تجدید تقسیم مناطق نفوذ و تسلط بر بازارهای کار، کالا، سرمایه و بر منابع طبیعی جهان، شدت یافته است.

 اطلاعیه اتحاد سوسیالیستی کارگری به مناسبت روز کارگر در آستانه روز کارگر 1402، جنبش مستقل کارگری بیش از هر زمانی در تاریخ خود چشم به قدرت سیاسی دارد. اگر در انقلاب 57 کارگران صنعت نفت از زبان رهبران شورای پالایشکاه آبادان خواهان شرکت یک نماینده کارگر در شورای انقلاب بودند، رضا شهابی و حسن سعیدی در پیام خود به همایش کلن اعلام کردند که "با توجه به شرایط خاص به لحاظ اعتراضات سراسری در کشور که بستر اصلی آن نارضایتی کارگران و فرودستان می باشد،

 اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی مردم مبارز، از اعتصاب کارگران نفت حمایت کنید!  امروز سوم اردیبهشت ١٤٠٢، دها مرکز کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، وارد سومین روز از اعتصاب متحد و پرشور خود شده اند. مطالبا ت کارگران اعتصابی از جمله عبارتند از:"٧٩ درصد افزایش دستمزد ، کاهش ساعتکار،واریز کردن به موقع حقوق، واریز کردن حق بیمه،حذف دوره ١٥روزه کار بدون مزد، حذف موادی از قانون کار رژیم که کارگران را از اعترض به شریط کار منع میکند"،میباشند.

۱ـ کارگران پروژه ای شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان ۲ـ کارگران شرکت آبادراهان در فاز ۲ پالایشگاه آبادان ۳ـ کارگران شرکت سکاف در فاز ۲ پالایشگاه آبادان ۴ـ کارگران پیمانکاری هخامنش نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد ۵ـ کارگران پتروشیمی گچساران ۶ـ کارگران پتروشیمی کیان در عسلویه ۷ـ کارگران دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر ۸ـ کارگران پتروپالایش کنگان سایت۳ ۹ـ کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر ۱۰ـ کارگران پتروشیمی صدف در فاز ۲ عسلویه ۱۱ـ کارگران پتروپالایش شرکت کاین‌سازه در فاز ۳ کنگان

اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت جمعه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ در پالایشگاه آبادان و چند مرکز نفتی دیگر آغاز شد و قرار است به اعتصاب سراسری در مراکز صنعت نفت گسترش یابد. کارگران خواستار ۷۹ درصد افزایش دستمزد، ۲۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعات کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت، و حذف بندی از قرارداد کار هستند که آن‌ها را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند. کارگران پروژه‌ای پالایشگاه آبادان شاغل در شرکت اکسیر صنعت روز جمعه اول اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد اعتصاب کردند و به طور دسته جمعی کارگاه را تخلیه کردند.