سومین روز اعتصاب و راهپیمایی باشکوه کارگران گروه ملی فولاد ایران در اهواز و چند خبر دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران :نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد. امروز چهارم دیماه کارگران بخشهای مختلف گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای سومین روز متوالی با خشم و اعتراض فراوان برای پیگیری مطالباتشان و با خواست فوری بازگشت به کار تمامی همکاران اخراجی شان، دست به اعتصاب زدند. همانطور که در گزارش قبلی خبردادیم ۳۸ کارگر این کارخانه بخاطر اعتراضاتشان کارت ورود به شرکتشان مسدود شده است و کارگران خواهان بازگشت به کار فوری و بی قید و شرط همکاران خود هستند.

 بنا بر خبر منتشر شده از سوی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد درهای ورود و خروج شرکت همچنان در کنترل کارگران قرار دارد. امروز نیز کارگران گروه ملی با فریاد شعارهای اعتراضی خود تا میدان بقایی راهپیمایی کرده و سپس به شرکت بازگشستند. کارگران طی بیانیه ای خواستهای اعتراضی و فوری خود را اعلام کردند. در بخشی از بیانیه چنین آمده است: "ما هزاران بار فریاد زدیم اگر کارت یک نفر مسدود شود، درهای شرکت بسته خواهد شد! ما مرعوب تهدید و فشارها نخواهیم شد. و باز هم می گوئیم: رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج شده قبلی، همسان‌سازی دستمزد ها برابر دریافتی کارگران شرکت های فولادی همجوار، اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل، برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی که متعلق به خود ما است. تازه آغاز راهیم.
در این حرکت اعتراضی کارگران شعار میدادند: "نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد"، "بانک ملی حیا کن، گروه ملی را رها کن"، "درود بر کارگر، مرگ بر ستمگر"، "ما کارگران آهنیم، "ریشه‌ی ظلم رو می‌کنیم"
اعتراض قدرتمند کارگران ملی اهواز ادامه دارد و سه هزار کارگر این مجتمع بزرگ کارگری متحدانه در برابر تعرضات معیشتی مدیران مفتخور و فاسد و بی پاسخ ماندن خواستهایشان  و سرکوبگری مدیریت و حراست شرکت متحدانه ایستاده اند. 
مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی همواره مکان مهمی در اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز داشته است. حزب کمونیست کارگری ضمن اعلام حمایت قاطع از مبارزات این کارگران بر حفظ اتحاد آنها با اتکاء به مجمع عمومی خود و تصمیم گیری جمعی و متحدانه شان تاکید دارد. تمامی کارگران اخراجی گروه ملی باید سر کارشان بازگردند و به خواستهای برحق این کارگران فورا پاسخ داده شود.
حزب کمونیست کارگری ایران
۴ دی   ۱۴۰۲،  ۲۵ دسامبر  ۲۰۲۳


تجمعات  سراسری بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف و پرستاران در تهران
امروز دوشنبه چهارم دیماه بازنشستگان  مخابرات همانند هر  دوشنبه مقابل مخابرات تجمع داشتند.  این تجمعات در این هفته در شهرهایی چون کرمانشاه، سنندج، شیراز، شهرکرد، تبریز، اراک، خرم آباد، اردبیل، اصفهان، مریوان، برگزار شد.  در تبریز بازنشستگان راهپیمایی کرده و در اعتراض به اختلاسها شعار میدادند: کشور پر درآمد، درآمدت کجا رفت.
اعتراض بازنشستگان مخابرات همچون دیگر بخش های بازنشسته به فقر و بی تامینی ، تعرضات معیشتی حکومت، اختلاسها و دزدی ها و پاسخ نگرفتن خواستهایشان است. اجرای همسانسازی و افزایش حقوقها به بالای خط فقر سی میلیون و درمان رایگان دو خواست فوری همه بخش های بازنشستگان است.  بازنشستگان مخابرات بعلاوه به عدم اجرای آیین نامه ی استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹ که میتواند بهبودی در دریافتی هایشان ایجاد کنند اعتراض دارند  و خواستار اجرایی شدن فوری آن هستند.  
در روز گذشته نیز بازنشستگان نفت در اعتراض به وضع بد معیشتی و دست اندازی به صندوق بازنشستگی خود در مقابل ساختمان دو طبقه مناطق نفتخیز تجمع داشتند. بازنشستگان از جمله شعار میدادند:"گرانی اسفبار حاکم شده بر بازار"،"اتحاد اتحاد شاغل و بازنشسته اتحاد"، "دولت بازنشسته دشمن بازنشسته"، "با حیله و با نیرنگ صندوقو غارت کردند.
گفتنی است که امروز چهارم دیماه پرستاران مهدیه تهران و دانشگاه بهشتی نیز در اعتراض به مشکلات معیشتی و کاری خود و بی پاسخ مانده مطالبات خود تجمع داشتند. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۴ آذر  ۱۴۰۲،  ۲۵ دسامبر  ۲۰۲۳

تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد و کارگران رسمی نفت در سیری
امروز سوم دی ماه بازنشستگان تامین اجتماعی علاوه بر کرمانشاه که بنا بر فراخوان  قبلی با بازنشستگان کشوری تجمع اعتراضی برپا کرده بودند، در اراک و شوش نیز تجمع داشتند. همچنین بازنشستگان فولاد همانند هفته های گذشته همزمان در تهران و اصفهان تجمع اعتراضی برپا کردند. اعتراض بازنشستگان به تعرضات معیشتی حکومت، اختلاسها و دزدیها از صندوقهای بازنشستگی، و امنیتی کردن مبارزات است. بازنشستگان مدام در شهرهای مختلف و در شمار زیاد به خیابان می آیند و فریاد میزنند اما گوش شنوایی وجود ندارد و حکومت به خواستهای آنها پاسخ نمیدهد. این اعتراضات اکنون متحدانه و سراسری به پیش میرود و قرار است روز ۴ دی در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه، تمام بخشهای بازنشستگان دست به اعتراض بزنند.  
 در این روز در اراک بازنشستگان مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع داشتند و شعار میدادند: "گرانی تورم، بلای جان مردم"، "بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن"، "بازنشسته می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد". در شوش بازنشستگان از شهرهای کرخه و هفت تپه و شوش مقابل فرمانداری تجمع داشته و با شعارهایشای کوبنده خود اعتراضشان را به فقر و بدتر شدن هر روز بیشتر اعتراضات خود و اختلاسها و دزدی ها ابراز کردند.  
همزمان بازنشستگان فولاد در تهران در برابر وزارت کار تجمع کرده و با شعار بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن، صدای اعتراض خود را بلند کردند. در اصفهان نیز این بازنشستگان مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کرده و با شعارهای "اجرای همسان‌سازی، بدون حقه‌بازی"، و "درمان رایگان حق مسلم ماست" پیگیر مطالباتشان شدند.
علاوه  بر بازنشستگان اعتراضات در مراکز کارگری گسترده است. از جمله اعتراضات کارگران رسمی نفت ادامه دارد و در این روز کارگران رسمی نفت در شرکت فلات قاره در سیری در اعتراض به تعرضات معیشتی حکومت و بدتر شدن وضع زندگی خود و عدم پاسخگویی به خواستهایشان تجمع داشتند. اعتراضات گسترده بازنشستگان، ادامه اعتراضات در نفت و اعتراضات قدرتمندی چون فولاد اهواز و کارگران برق نشانگر فضای ملتهب اعتراضی کارگری در جامعه است. حزب کمونیست کارگری بر اتحاد سراسری کارگری و حمایت از مبارزات یکدیگر تاکید دارد.


حزب کمونیست کارگری ایران
۳ دی  ۱۴۰۲،  ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳