اعلامیه حزب حکمتیست - ٢ -۳ برگزاری مجمع عمومی در اجتماع امروز کارگران فولاد اهواز "نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

امروز سه شنبه ۵ دیماه ۱۴۰۲، کارگران گروه ملی فولاد اهواز چهارمین روز اعتصاب و اعتراض خود را قدرتمندتر از روزهای قبل برگزار کردند. کارگران فولاد تا آخر وقت دیشب کنترل ورودی و خروجی های مجتمع را در دست داشتند. این اقدام کارگران فولاد سنتی قدیمی تر در این مجموعه صنعتی است که برای مقابله با سرقت و خروج قاچاقی اموال از کارخانه شروع شد. در سالهای گذشته بمدت یکماه کنترل شبانه روزی توسط کارگران، منابع سرقت و فساد توسط کارفرما و عناصر حراست افشا شده بود.

کنترل امروز کارگران برای محافظت از شرکت و ممانعت از تحریک های کارفرما طی اعتصاب است. 

کارگران امروز سه شنبه ۵ دیماه از بخشهای مختلف شرکت به سمت میدان بقائی دست به تظاهرات زدند. از شعارهای کارگران؛ "خلع ید از بانک ملی" و "اجرای همسانسازی بدون حقه بازی" بود. امروز نیروهای سرکوب و انتظامی قبل از رسیدن کارگران در میدان بقائی مستقر شده بودند. کارگران این قلدری نظامی حکومت را با شعار "نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد" پاسخ دادند. 

امروز در محل تجمع اصلی، کارگران فولاد مجمع عمومی برگزار شد. در این مجمع کارگران بر وعده ها و قوانین اجرا نشده و فساد و دروغ کارفرما و بانک ملی تاکید کردند و در مورد چگونگی ادامه اعتصاب تصمیم گرفتند. مجمع عمومی یعنی بروز اتحاد کارگران در لحظه ای که نیازمند آنند، یعنی جمعیتی از کارگران که مشکل و منفعت مشترک دارند و آنرا دستجمعی طی خواستهائی اعلام و برای چگونگی تحقق آن تصمیم میگیرند. نمایندگان و سخنگویان منتخب کارگران صرفا این منافع جمعی و خرد جمعی را منعکس میکنند و هر تصمیمی مبنی بر قبول و یا رد پیشنهادی و یا توقف و یا ادامه اعتصاب بعهده مجمع عمومی کارگران است. رژیم اسلامی حافظ منافع سرمایه داران، برای سرکوب اعتراض و اعتصاب، کارگران خوشنام را به عنوان "لیدر" و اتهام کذائی "اغتشاش" دستگیر میکند. محمدی کارفرمای فولاد فی الحال آقای کریم سیاحی را اخراج و ٣٧ کارگر دیگر را از کار تعلیق و ورودشان را به شرکت ممنوع کرده است. کارگران فولاد هم میگویند کسی که باید اخراج شود محمدی است. 

خواست‌های محوری کارگران گروه ملی فولاد اهواز عبارتند از:

١- رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق شده و بازگشت به کار کارگران اخراج‌شده قبلی.
٢- همسان‌سازی دستمزدها برابر دریافتی کارگران شرکت‌های فولادی هم‌جوار.
٣- اجرای کامل و فوری طبقه‌بندی مشاغل.
٤- قراردادی شدن کلیه کارگران شفق.
٥- برکناری مدیرعامل فاسد و خلع مالکیت از بانک ملی.
٦- مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکتی که متعلق به خود ما است.

مجمع عمومی و سنت شورائی در مجتمع فولاد اهواز جاافتاده است. کارگران شرکتهای مختلف مجتمع قبل و حین اعتراض و اعتصاب مبادرت به برگزاری مجمع عمومی کردند. مجامع عمومی این نقطه قدرت را دارد که کسر وسیعی از توده کارگران را بمیدان میاورد و در امر روز خود و همکاران شریک میکند. حضور گسترده تر امروز کارگران بدنبال تهدیدها و تعلیق ها، شاهدی دیگر بر قدرت مجمع عمومی در بسیج و اتحاد کارگران است. درود بر رزم و اتحاد کارگران فولاد! زنده باد مجمع عمومی کارگری! از اعتصاب و خواستهای برحق کارگران فولاد حمایت کنیم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

 

اعلامیه حزب حکمتیست - ٣

ششمین روز اعتصاب کارگران فولاد
مذاکرات بی نتیجه امروز 

امروز پنجشنبه ٧ دیماه ١٤٠٢، کارگران گروه ملی فولاد اهواز ششمین روز اعتصاب خود را با تجمع در محل شرکت برگزار کردند. کارگران علیه بانک ملی بنگاه دار شعار میدادند؛ "بانک ملی حیا کن گروه ملی را رها کن". کارگران از جمله خواهان عزل علی محمدی مدیر عامل و خلع ید از بانک ملی هستند. 

بدنبال بی نتیجه ماندن مذاکرات سه شنبه شب ٥ دیماه شورای تامین شهر اهواز با تعدادی از کارگران، امروز پنجشنبه ٧ دیماه هیئتی مرکب از نماینده اداره کار استان خوزستان، نمایندگان بانک ملی و چند نهاد دولتی و امنیتی برای مذاکره به محل مجتمع فولاد آمدند. کارگران نیز نمایندگان منتخب مجمع عمومی را برای مذاکره با این هیئت فرستادند. جلسه ماراتنی و پنج ساعته مذاکرات نمایندگان کارگران فولاد با نمایندگان بانک ملی و شرکا تماما بی نتیجه ماند. هیئت بانک ملی درست مانند علی محمدی مدیر عامل بی ادب و پرخاشگر ظاهر شدند و بیشتر قصد مرعوب کردن کارگران را داشتند تا پیدا کردن راه حلی برای پاسخ دادن به مطالبات آنان. این مذاکرات و سخنان نمایندگان بانک ملی و هیئت کارفرمائی نشان داد که قرار نیست از سود و رکورد تولید فولاد اُکسین سهمی به کارگر فولاد و خواست همسانسازی و افزایش دستمزد و طبقه بندی مشاغل برسد. برعکس، از یکطرف با تهدید و بی احترامی به کارگران ظاهر میشوند و از سوی دیگر نگران ادامه اعتصاب و توقف تولید و کاهش سودهای نجومی شان هستند. 

کارفرمایان و نمایندگان بانک ملی خواهان کوتاه آمدن کارگران از حقوق خود شدند. بانک و کارفرما نمیخواهد از سهم شیر خود کوتاه بیاید و انتظار دارد کارگران به فقر و تبعیض و سرکوب رضایت دهند و حتی حقوقی که قانون برسمیت شناخته را بنفع سرمایه دار زالو نادیده بگیرند. نمایندگان بانک و کارفرما وقیحانه میگویند برده میخواهیم و آن هم ارزان و مطیع! اما وقتی همین بردگان ماشین ها را خاموش میکنند تب و لرز میگیرند، از ضرر مالی در اعتصاب میگویند و بقول کارگران کاسه گدائی شان را جلویمان می گذارند. هدف این سردواندن ها و بی توجهی به خواستهای کارگران، فرسایشی کردن اعتصاب و خسته کردن کارگران و تلاش برای به هم ریختن اتحاد شکوهمند آنهاست. 

اما کارگران فولاد باتجربه اند، مثل فولاد محکم اند، اتحادشان بالاست، اعتصاب های طولانی داشته اند و جواب تاکتیک فرسایشی کردن اعتصاب را در آستین دارند. مذاکرات طولانی و بی نتیجه امروز و رفتار بی ادبانه هیئت بانک ملی و کارفرما، بر عزم جدیتر کارگران برای بیرون انداختن علی محمدی و خلع ید از بانک ملی تاکید میکند. کارگران گروه ملی هنوز تمام نیرویشان را بمیدان نیاوردند و هنوز تا میدان بقائی جلوتر نیامده اند. باید روزهائی را انتظار کشید که کارگران اعتراض گسترده شان را به مرکز شهر اهواز بیاورند تا از خروش متحد و اراده پولادین شان کاخ های سرمایه داران برخود بلرزند. 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٧ دیماه ١٤٠٢- ٢٨ دسامبر ٢٠٢٣