مقدمه: پیشروی های جنبش كارگری و تلاشهای قابل تقدیر و ارزشمند صفی از فعالین و رهبران رادیکال کارگری در جواب به نیازهای امروز مبارزات طبقه كارگر و تامین صفی قدرتمند در مقابل بورژوازی ایران و حكومتش، توجه همگان را به موقعیت و قدرت طبقه كارگر در ایران جلب كرد. تحولات این دوره در جامعه ایران و توازن كنونی میان حاكمین با مردم آزادیخواه، بطور برجسته ای نقش و مهر طبقه كارگر و جنبش سوسیالیستی این طبقه را برخود دارد.

"سونگون" معدنی است که در چند روز گذشته به سنگر مقاومت کارگران تبدیل شد. طبقه کارگر ایران این بار جدالش را علیه فقر و فلاکت از سنگر "مجتمع مس سونگون" به پیش برد. بیش از دو هزار کارگر در مجتمع سونگون ورزقان به مدت شش روز برای مطالباتشان اعتصاب و اعتراض کردند. خواست و مطالبات کارگران پافشاری برای عقد قراردادها، همسان سازی دستمزدها، مزایا و طبقه بندی مشاغل بود. مدیریت مجتمع تلاش کرد با کمک نیروهای حراست و انتظامی اعتصاب کارگران را سرکوب نماید.

- مجموعه ای درباره دومین روزاز اعتراض سراسری سه روزه معلمان نسبت به عدم اجرای طرح رتبه بندی و اجرانشدن طرح همسان سازی همراه با فراخوان وقطعنامه تجمع روز دوشنبه 22 آذر: /گزارش روز دوم اعتصاب سراسری معلمان ایران با فراخوان شورای هماهنگی/شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:خواستهای شما معلمان، خواستهای ما کارگران نیز هست/فراخوان تجمع شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران

قطعنامه و کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی و دیگر معلمان و فعالان اتحادیه ای در ایران: آموزش بین الملل، فدراسیون جهانی تشکلات معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در ۱۷۸ کشور و منطقه، از جمله ایران، کارزار جدیدی در حمایت از معلمان ایران و برای آزادی معلمان زندانی و بطور مشخص اسماعیل عبدی که با حبس طولانی مدت روبروست، اعلام نموده است. به گزارش اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران متن این قطعنامه به شرح زیر است:

- مجموعه ای درباره سومین روزاز اعتراض سراسری سه روزه معلمان نسبت به عدم اجرای طرح رتبه بندی و اجرانشدن طرح همسان سازی با برپایی تجمع مقابل مجلس و اداره آموزش وپرورش در سراسرکشور: /گزارش تجمع سراسری معلمان ایران، دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ /آمار اولیه شهرهای شرکت کننده در تجمعات روز دوشنبه ۲۲ آذر ماه /بیش از 60 گزارش رسانه ای شده درباره سومین روز اعتراض سراسری معلمان از جمله گزارشات زیر:

دفتر پژوهش های تحزب کمونیستی در ایران: سندیکالیستها و طرفداران سندیکا در ایران جملگی بر تجربه "سندیکا های انقلابی" در کشورهای مختلف به عنوان نسخه قابل قبول تری از سندیکا تاكید میکنند. راه حل امروز آنها برای طبقه کارگر در ایران برای دست یابی به تشکل های توده ای ایجاد سندیکاهایی است که پسوند انقلابی دارند و در کشورهای مختلفی تجربه شده اند. ظاهرا این بار هم کلمه انقلابی در کنار سندیکا قرار است کمک کند تا آشفتگی آن‌ها را مخفی كند.

اگر به کارگزاران خانه کارگر باور کنیم با مقاصد پلید سی چهل نماینده مجلس دستمزد پایه سراسری کارگران در ایران در خطر است. منابع اطلاعاتی خانه کارگر پرده از رابطه مشکوک یک مثلث توطئه، یعنی نمایندگان مربوطه در مجلس، موسسات نذر و خیریه معلوم الحال اصفهان و مدیران عامل شرکت فولاد در منطقه برداشته اند. در سایت اینترنتی خانه کارگر قشقرق بر پا است و ثبت نام "فداییان دستمزد پایه مطابق قانون کار" به گرمی ادامه دارد!

- تجمع اعتراضی سراسری افراد دارای معلولیت نسبت به وضعیت معیشتی و کاهش بودجه قانون معلولان در لایحه بودجه 1401 - پنجمین روز از اعتصاب بیش از ۲۰۰۰ نفر از کارگران مجتمع مس سونگون ورزقان - دوران ملوک الکارفرمایی:1- اخراج 10 کارگر حق طلب کارخانه سیمان جوین 2- سرپیچیِ مخابرات خوزستان از اجرای احکام بازگشت بکار کارکنان حق طلب اخراجی مخابرات ماهشهر 3 - بجای پایان دادن به بلاتکلیفی کارگران اخراجی معدن طلای آق‌ دره کارفرما از 3 کارگر حق طلب شکایت کرد

توضیح: این نوشته قبلا در سه قسمت جداگانه در ماههای مهر و آبان 1400 (اکتبر – نوامبر2021) منتشر شده بود و اکنون هر سه قسمت آن یکجا منتشر میشود. اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر ایران دخالت جنبش کارگری برای تاثیر گذاری بر اوضاع به نفع طبقه کارگر را ضروری ساخته و فعالین و تشکل های مستقل جنبش کارگری بیش از پیش بسمت ایجاد تشکل های محل کار و تشکل سراسری کارگری سوق یافته اند. اینکه چه نوع تشکیلاتی و با چه ساختاری باید ساخت تا پاسخگوی نیازهای جنبش کارگری ایران در اوضاع کنونی باشد به مباحثی دامن زده که همگی راهگشا نیستند.

- تجمع اعتراضی سراسری فرهنگیان شاغل وبازنشسته کشور نسبت به عدم اجرای طرح رتبه‌بندی و همسان‌سازی نشدن حقوق ‌بازنشستگان/اعلام حمایت فرهنگیان تجمع کننده استان گلستان از اعتراضات کشاورزان اصفهان و مجروحان حق طلب/شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:گزارش نهایی تجمع سراسری معلمان ایران/سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:تجمعات سراسری اعتراضی معلمان شاغل و فرهنگیان بازنشسته امروز ۱۱ آذر ماه در اعتراض به عدم اجرای رتبه بندی و عدم اجرای همسانسازی در تهران و همزمان در بیش از ۲۴استان و پنجاه شهر کشور

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، در پتروشیمی ایلام به کارفرمایی ارغوان گستر و پیمانکاری پناه صنعت پارت با داشتن ٧٠٠ کارگر تا امروز حقوق دوماه و بیست روز تاخیر داشته است. لیست بیمه به صورت حداقل دستمزد کارگری اداره کار رد می شود و هنوز ٢٤/٦ با حقوق پایین تر از نرخ کمپین بصورت غیرقانونی اجرا می شود. در پالایشگاه آبادان پتروفام جنوب آقای منیات با ٢٠ کارگر بومی آبادانی با شرایط حقوقی کمتر از پارسال ۲۴ /۶ به کمکی ٥ میلیون و ٥٠٠، استاد کار مونتاژ ۷ میلیون حقوق می دهد.

فکر می کنم بخش اول سوال بر این مبنا است که در حاکمیت شورایی و جامعه سوسیالیستی هنوز پزشکان و مهندسین و مدیران رده ی بالا، حقوق بالایی یا همان حقوق سابق را دارند. اما در نظام جدید قرار بر این است همه ی مشاغل از حقوق یکسان برخوردار شوند. در نظام جدید که هنوز کار مزدی لغو نشده است، حقوق کارگر بر مبنای نیاز خانواده کارگر تعیین می شود یعنی در واقع حاکمیت شورایی که خود کارگران تشکیل می دهند، تعیین می کند مزد متوسط کارگران بر اساس نیازهای خانواده هایشان چقدر باشد. و این مبنای مزد دیگر مشاغل هم هست. 

مطلب "زیانهای یک توهم در میان فعالین کارگری" بحثی در باره توهم دستیابی به تشکل توده ای پایدار در شرائط اختناق و سرکوب میباشد که در فروردین سال 1391 نوشتم. همچنین در این مطالب به این بحث پرداختم که وظیفه محوری کارگران کمونیست نه دایر کردن سازمانهای توده ای در شرائط سرکوب، که ممکن نیست، بلکه سازماندهی سوسیالیستی کارگران در شبکه ها و محافل و کمیته ها و ...و در یک کلام سازماندهی حزبی کارگران کمونیست میباشد. سازماندهی توده ای کارگران باید بر مبنای جنبش توده ای کارگری و ظرف آن، یعنی مجمع عمومی و منظم کردن مجمع عمومیها باشد.

اعتراضات مردم اصفهان در انتقاد از بی‌آبی شهرشان و خشک شدن زاینده رود از دو روز گذشته به خشونت کشیده شد و نیروهای نظامی با معترضان برخورد کردند و به این ترتیب اعتراضات که ابتدا فقط به صورت تجمع در بستر زاینده رود بود، به سایر خیابان‌های اصفهان هم کشیده شد.آنگونه که پیش‌بینی می‌شد اعتراضات مردم و کشاورزان اصفهان به خشونت کشیده شد. این چندمین اعتراضات جدی مردم در شهرهای مختلف ایران است که در آن معترضان سرکوب شده‌اند. 

طبیعتا هر حزب سیاسی جدی باید سناریوهای متفاوت به قدرت رسیدن خود و طبقه و جنبش اش، موانع، امکانات و... را در مقابل خود بگذارد و جوابها، راهها و سیاستهای مناسب و منطبق با این سناریوها را تعیینکند. ما به روشنی گفته ایم که ما برای انقلاب کارگری و برقراری سوسیالیسم در ایران مبارزه میکنیم. اما همزمان سناریوهای محتمل و سیاست ما در چنین سناریوهایی را در مقابل خود گذاشته ایم. مسئله خطر سناریو سیاه و یوگسلاویزه کردن ایران، خطر حمله نظامی امریکا، خطر قومی و مذهبی کردن مبارزه مردم و خون پاشیدن به انقلاب مردم، سناریوهای محتمل در سیر سرنگونی و ...