- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت :تجمع همکاران اورهال ما در پالایشگاه پارسیان مهر- ادامه اعتراضات کارگران شهرداری کوت عبدالله نسبت به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه و وعده های پوچ با راهپیمایی وتجمع مقابل شورای شهرکارگران شهرداری کوت عبدالله: کارد به استخوانمان رسیده است- مریم صادقی به قید وثیقه از زندان سنندج آزاد شد- برای جلوگیری از انتقال آب به یزد دوباره به خط لوله آب یزد در شرق اصفهان آسیب رساندند و حوضچه انتقال آب راتخریب کردند- ادامه اعتراضات کاربران کریپتولند نسبت به قوه قضائیه مبنی بر بازگرداندن پولشان با تجمع مقابل دادگاه انقلاب و دفتر علی القاصی مهر

اعتصاب کارگران اورهال پالایشگاه پارسیان، ادامه اعتصاب در ماشین سازی اراک و یک خبر اعتراضی دیگر! - روز چهارشنبه ۱۲ آبان کارگران اورهال پالایشگاه پارسیان مهر در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها برای چندمین بار مقابل پالایشگاه تجمع کردند و برخواستهای خود تاکید کردند. - روز ۱۲ آبان نزدیک به ۹۰۰ کارگر پیمانی کارخانه ماشین سازی اراک در ادامه اعتراضاتشان به سطح نازل حقوقها و شرایط بد معیشتی خود در محوطه شرکت تجمع کردند.

جانباختن تراژیک و جانکاه سه کارگر «کارخانه فولاد البرز ناب آرش»: در چهارم آبان ماه سال جاری، کارگران »کارخانه فولاد البرز ناب آرش« شاهد جانباختن سه کارگر بودند که بعد از دستور سرپرست کارخانه و فرستادن یکی از کارگران بداخل مخزن برای خارج کردن بیلی که درون یکی از مخازن حاوی گندله افتاده بود و خفگی او، کارگر بعدی وارد مخزن میشود که او را نجات دهد که خود گرفتار میشود و بعد کارگر سومی میکوشد به داد آنها برسد که جان سالم به در نمی برد و در نتیجه با کمال تاسف هر سه کارگر در عرض چند دقیقه جان خود را از دست میدهند.

اعتصاب کارگران ایران‌خودرو تبریز: امروز شنبه ۱۵ آبانماه ۵۰۰ کارگر شیفت صبحگاهی کارخانه ایران‌خودرو تبریز در اعتراض به تعویق در پرداخت حقوق ماهانه و سطح نازل آن دست به اعتصاب زدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند. کارگران میگویند در حالی که قیمت گذاری خودرو سراسری است و در دو سال گذشته شاهد افزایش ۵ برابری قیمت خودرو‌های تولیدی این کارخانه بوده ایم، حقوق و دریافتی های کارگران تغییری نکرده است. کارگران تمام بخشهای کارخانه خواهان افزایش حقوقها و پرداخت به موقع آن هستند.

 اتفاقا تمام زيبايى جنبش مجمع عمومى در همين است که چپ است بدون آنکه تخيلى باشد. چپ است و از همه آلترنانيوها شدنى‌تر است. چپ است براى اينکه توده وسيع کارگران را به ميدان ميکشد. شدنى‌تر است براى اينکه بجاى اينکه تشکل کارگرى را به رضايت دولت و سازمان امنيت و تساهل رئيس جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنى، گره بزند، بجاى اينکه براى راه اندازى‌اش رهبران کارگرى را به جلسات پنهانى فرابخواند و به خطرشان بياندازد، بجاى اينکه اساسنامه‌هاى من درآوردى و مقررات دلبخواهى وضع کند

در جامعه ای که امر سازمانیابی از سوی حاکمان برتابیده نمی شوند و به شیوه های مختلف سرکوب می شود، از هر نوع اتحادی در هر سطحی بین فعالین باید استقبال کرد و قبل از اینکه روی نام و شکل این تشکل ها موضع گیری کرد، باید به جایگاه و مضمون کار و فعالیت آنها متمرکز شد. با این نگاه معیار ارزیابی، جهتگیری های سیاسی و طبقاتی و کارآیی هر یک از این تشکل ها است. در پرتو مبارزات درخشان این دوره کارگران بویژه در نیشکر هفت تپه و صنعت نفت و پتروشیمی، شاهد مباحثی بین فعالین گرایش های مختلف جنبش کارگری هستیم

قبل از اینکه توضیح بدهم که چرا مهمترین شکل سازمانیابی کارگران، یعنی مجمع عمومی و شورا، شکل “پایه ای” است، اما به یک “مقوله” در جنگ مواضع بین انواع سوسیالیستهای خلقی و کارگر کارگری های کنونی تبدیل شده است، یک اشاره به سیر تاریخی مبارزات کارگری لازم است. در این میان بحث بر سر سیر تشکیل و دگرگونی “اتحادیه” و “سندیکا”، که بزعم جمعهای متنوع گرایش مورد اشاره، به عنوان “اشکال درونی طبقه کارگر” قلمداد شده است، ضروری است.

- تجمع اعتراضی جمعی ازمعلمان کشورنسبت به عدم اجرای رتبه بندی و وعده های توخالی مقابل مجلس- تجمع اعتراضی جمعی از سرایداران و خدمتگزاران مدارس کشور نسبت به سطح پایین حقوق- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:1- تجمع جمعی از همکاران در مجتمع پتروشیمی آبادان مقابل شرکت2- همکاران ما در پتروشیمی رازی از هفته گذشته دور جدید اعتراضات خود را آغاز کرده اند- اعتصاب کارگران پروژه ای پتروشیمی کوه مبارک جاسک در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق وقرارنگرفتن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی

دومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان و تجمع کارگران پتروشیمی کوه مبارک جاسک و کارگران قراردادی پتروشیمی بیستون: - روز ۹ آبان کارگران پتروشیمی آبادان برای دومین روز برای پیگیری مطالبات خود با خواست افزایش حقوقها و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، داشتن امنیت شغلی و بازگشت به کار ۴ همکار اخراجی شان در محوطه شرکت تجمع کردند.- روز ۸ آبان کارگران پتروشیمی کوه مبارک جاسک در اعتراض به عدم دریافت ۶ ماه دستمزد و مزایای شغلی خود دست به اعتصاب زدند. این کارگران زیر نظر شرکت پیمانکاری کیسون کار میکنند.

- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: یک موفقیت برای مینی بوس داران شاغل در شرکت های پارس جنوبی- گزارش دیدار معلمان و تشکل‌های صنفی عضو شورای هماهنگی با نمایندگان مجلس- بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در ارتباط با پرونده سازی برای جعفرابراهیمی- عدم پرداخت 4 ماه حقوق کارگران بیدروبه اندیمشک*شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:یک موفقیت برای مینی بوس داران شاغل در شرکت های پارس جنوبی

دفتر پژوهش های تحزب کمونیستی در ایران: اخیرا مباحثاتی حول تشکل های طبقه کارگر و بطور مشخص مجمع عمومی کارگران و سندیکا چه در میان فعالین در جمع و محافل کارگری و چه در سطح فعالین و گروه های سیاسی درجریان بوده است. همه این مباحثات در درجه اول نشان از تغییراتی جدی در زمینه ابزارهای مبارزاتی و و تشکلهایی دارند که در چند ساله اخیر جنبش کارگری به آنها متکی شده است. به همین جهت است که گرایشات سیاسی مختلف رفرمیست و سوسیالیست علیرغم هر ادعایی که در مورد خود دارند را درصف های واقعی که به آن تعلق دارند بیشتر نشان میدهد.

تداوام اعتصاب کارگران و رانندگان راهداری مریوان و گسترش آن بە دیگر شهرهای استان کردستان: به گزارش دریافتی روز شنبه اول آبان ماه جمعی از رانندگان و کارگران اداره راهداری و حمل و‌ نقل جاده‌ای شهرستان مریوان در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات‌شان دست به اعتصاب زدند.این گزارش می افزاید، کارگران معترض با توقف فعالیت و برپایی تجمع نسبت به سطح پایین حقوق و مزایا و همچنین تفاوت زیاد حق بیمه پرداختی با دریافتی‌های‌شان اعتراض دارند.این کارگران با امضای طوماری خطاب به مدیریت اداره راهداری شهرستان مریوان خواستار رسیدگی به خواسته‌های‌شان شدند.

- اقدام به خودکشی کارگر پیمانی شرکت پایندان بدلیل عدم پرداخت 5 ماه حقوق - تجمع اعتراضی کارگران پتروشیمی گچساران نسبت به سطح پایین حقوق وعدم پرداخت بموقعش وشرایط سخت کاری مقابل فرمانداری- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:اعتراض کارگران پیمانکاری پروژه ساخت پتروشیمی خمین به اخراجها- ازسرگیری اعتصاب کارگران معدن سرب و روی گوجهر راور برای اعتراض به وعده توخالی مبنی برافزایش 30 درصدی حقوق واجرای طرح طبقه بندی مشاغل وکاهش 2روز حقوق بدلیل اعتصاب

گروه اتحاد بازنشستگان در اطلاعیه توضیحی با عنوان " توضیح کوتاهی درباره مجمع عمومی" نشان داده است که مانند بسیاریها برداشت کاملا درستی از مجمع عمومی ندارد و به جنبش مجمع عمومی که در جنبش کارگری ایران جریان دارد دقت کافی نکرده است. الف- گروه اتحاد بازنشسگان مینویسد: "برخی از فعالان بجای سندیکا، «مجمع عمومی کارگران» را مطرح می کنند. باید توجه داشت که مجمع عمومی یک ارگان مجری نیست. کار مجمع عمومی که هر از گاهی به طور موقت تشکیل می شود تعیین اهداف و برنامۀ عمل مبارزه بر اساس رأی اکثریت یا اجماع اعضای یک تشکیلات است."

رضا مقدم از مسئولین جریان "اتحاد سوسیالیستی کارگری" در یک گفتار تلویزیونی مطرح کرده هر حزب و جریان چپ و کمونیستی شعار "نان، کار، آزادی" را به سرلوحه شعارهای خود تبدیل نکند یا نقدی به آن داشته باشد، "پایه اجتماعی خود را انکار کرده و به آن پشت کرده" که معنی عملی اش اینست که پرونده آن جریان بسته میشود. این ادعای من نیست، بلکه صحبت خود ایشان است که در گفتار تلویزیونی به تاریخ ١٤ شهریور برابر با پنجم سپتامبر ٢٠٢١ به قول خودش اکثریت احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست را مورد نقد و از نظر من بی بالانس و با لحنی خصمانه مورد حمله قرار داده است.