آیا انقلاب ِ سوسیالیستی فقط نیازمند ِ آگاهی سوسیالیستی است؟
رابطه ی انقلاب ِ سوسیالیستی با آگاهی ِ سوسیالیستی برخلاف ِ آنچه تاکنون از فرقه ها و حزب های خود مارکسیست نام ِ در کمین ِ قدرت ِ سیاسی خوانده یا شنیده ایم که انقلاب ِ سوسیالیستی و به طور ِ کلی تحقق ِ سوسیالیسم را مشروط و منحصر به آگاهی ِ سوسیالیستی می کنند، رابطه ی تاریخی- تکاملی و ماتریالیستی دیالکتیکی ِ هستی ِ اجتماعی و آگاهی ِ اجتماعی است.

در هفتمین روز خیزش مردم خوزستان دادستان عمومی و انقلاب اسلامی خوزستان اطلاعیه زیررا منتشر کره است. نهدیدهای دادستان عمومی نخ نما است. حال و روز ترس و وحشت حکومت اسلامی را بیان میکند. عالم و آدم میدانند ردیف کردن تهدیدهای کهنه؛ «سوءاستفاده "اشرار مسلح"، «"ناامنی و اخلال در نظم عمومی"» پیش درآمد حملات مسلحانه نیروهای جنایتکار نظامی به مردم است. درخیزش توده ای و سراسری آبان ماه نود و هشت با این نوع اطلاعیه های امنیتی هزاران نفر را دستگیر

"اعتصاب ها زمانی موفق خواهند بود که کارگران دارای آگاهی طبقاتی کافی باشند" (و.ا.لنین) یک ماه از اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانی نفت و گاز می گذرد و تاکنون بیش از 112 شرکت به این اعتصابات پیوسته اند و روزانه به تعداد کارگران اعتصابی افزوده می شود، تا همینجا، این اعتصابات یکی از بزرگترین و بی نظیرترین اعتصابات کارگری در نوع خود در تاریخ مبارزاتی طبقه کارگر ایران بوده و کارگران توانستند قدرت طبقاتی خود را به رخ دنیا بکشانند.

جواب به چند پرسش: از طریقی مطمئن یک “جمع” این سوالات را با من در میان گذاشته اند. “ما جمعی هستیم که در کردستان فعالیت میکنیم و ارتباطات نسبتا وسیعی با همفکرهایمان در سایر شهرهای ایران داریم. مجموعه سوالاتی مخصوصا در اوضاع فعلی برایمان مطرح شده است. خودتان حتما در جریان اخبار مربوط به اعتراضات به بی آبی و قطع برق، هستید. اعتراضات در خوزستان چنان شدید شده است که بسیاری را وادار کرده است رو به نیروهای مسلح رژیم اطلاعیه بدهند و از آنها بخواهند که بروی مردم شلیک نکنند.

 

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ در مقابل وزرات کشور تجمعی در حمایت از اعتراضات مردمی خوزستان شکل گرفت که می شود آنرا اعلام موجودیت جبهه بزرگ مردمی برای دادخواهی و ظلم ستیزی خواند. من نام این جبهه را "جبهه مطالبه گران معیشت و منزلت" انتخاب می کنم. بی گمان در مسیر برون رفت از وضعیت اسفناک کنونی و ایجاد تغییرات اساسی در کشور، جنبش های اجتماعی اعم از جنبش زیست محیطی، جنبش کارگری، معلمان، زنان، بازنشستگان، بیکاران، دانشجویان و ....، در یک فرآیند طبیعی رشد و اعتلا می یابند.

شیعه بلشویکی شریعتی،- واسلام ماکیاولیستی خمینی. با پیروزی انقلاب سال 57 شمسی در ایران، بتدریج اسلام ماکیاولیستی خمینی بر جریان شیعه "بلشویکی" شریعتی غالب شد. قبل از آن از طریق روحانیون مرتجع غیرسیاسی و گروههای فشار حزب اللهی جریانات ملی،چپ، و قومی خلقی سرکوب شده و به حالت نیمه مخفی و دفاعی درآمده بودند. خمینی چون برای حفظ نظام اسلامی، تقیه، خدعه،جاسوسی،شکنجه،جنگ ترور، و غیره را لازم میدانست، میتوان او را یک ماکیاولیست نامید که میگفت "هدف وسیله را توجیه میکند".

«ایده یک سوسیالیسم دموکراتیک از ٣ دهه پیش در کروآسی یک تابو بود. ما موفق شدیم که از نو آن را به صحنه بحث سیاسی بکشانیم». گوینده این حرف، خانم کاتارینا پئوویچ در انتخابات ریاست جمهوری ٢٢ دسامبر ٢٠١٩، تحت لوای «جبهه کارگر» تنها ١.١٢ درصد از آراء را به دست آورد، اما ٦ ماه بعد، در ٥ ژوئیه ٢٠٢٠، چندین حزب از جمله «جبهه کارگر» در یک ائتلاف چپ هوادار محیط زیست گرد آمدند و در انتخابات مجلس قانونگذاری با کسب ٧ درصد از آراء، ٧ کرسی مجلس (از مجموع ١٥١ کرسی) را به دست آوردند. 

سخنرانی در بزرگداشت هفته حکمت - سال ٢٠٢١ "سوسیالیسم چیست؟" من با این سوال به مرور ادبیات سیاسی منصور حکمت پرداختم. حکمت در اولین جمله در اولین نوشته خود با قصد "بسیج مستقل طبقه کارگر برای سوسیالیسم " در قالب سند "انقلاب ایران و نقش پرولتاریا (خطوط عمده) در آذرماه سال ١٣٥٧ رسما پا صحنه سیاست در ایران میگذارد. منتخبی از مهمترین نوشته های منصور حکمت درباره موضوع سوسیالیسم در یک جزوه در تکمیل این سخنرانی گردآوری شده است.

٢٨ خرداد روز نه بزرگ، و شروع تیر ماه ١٤٠٠ با اعتصابات کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تجمعات اعتراضی کارگران هفت تپه با ادامه تجمعات اعتراضی بازنشسته ها، اعتراض صدها هزار نفر در تهران و ده ها شهر علیه خاموشی و نداشتن برق، با تصرف خیابانها در چندین شهر خوزستان با شعار آب نداریم با دمای گرم خوزستان عجب پُر شور و شعف شده. دمای اعتراض گرم و گرمتر شده. اعتراضات سیاسی شده، اجتماعی شده، صدای رسای زنان و مردم ناراضی در مترو صادقیه تهران دمای اعتراض را با ارتفاع کرد.

آسیای مرکزی: با تسریع خروج ارتش آمریکا از افغانستان ، به نظر می رسد طالبان در شرف پیروزی نظامی در این کشور است. ناتوانی ارتش افغانستان در برابر این تهاجم ، جنگ سالارانی را وارد نبرد کرده است که در ماه های اخیر مجددا به شدت مسلح شده اند. در حالی که بخشی از مردم برای دفاع از خود در برابر طالبان بسیج می شوند ، نیروهای دولتی هم از نظر نطامی و هم روحی، شکست خورده به نظر می رسند . طالبان مدعی هستند که ١٦٠ از ٤٠٠ ولسوالی کشور را تحت کنترل خود درآورده اند.

بیش ازپنج هفته از آغاز اعتصابات واعتراضات کارگری در صنعت نفت و پتروشیمی میگذرد،گسترش این اعتراضات روز افزون و دامنه آن به صنایع ،کارخانجات ، وبخش های خدماتی سرایت کرده ، جنبش های اجتماعی که اکنون مرکز ثقل آن در خوزستان ثروتمند ولی بشدت محروم و بی آب و آلوده است وارد دهمین روز خود شده وبه دیگر نقاط ایران گسترش یافته !تا کنون بیش از ده تن از جوانان عزیز و فداکار جان خود رااز دست داده‌اند ،رژیم جنایت پیشه و غارتگر جمهوری اسلامی در کلاف سر در گم بین کشتار کور و نابودی خود گرفتار شده نه توان بر آورد نمودن حداقل خواسته‌های مردم را دارد

تقی روزبه: به بهانه بیانیه حمایتی سندیکای شرکت واحد از اعتصاب گسترده کارگران پیمانی نفت: متن بیانیه* ضمن ابرازهمبستگی و حمایت از اعتصاب کارگران نفتی و انتقاد از شرایط سخت کاری آنها و از پیمانکاری و انتقاد به تلاش های رژیم برای ایجاد شورای اسلامی کار، بخش بیشترآن را به تبلیغ و محاسن تشکل سندیکائی و دست آوردهای کارگران شرکت واحد و حومه تخصیص داده و به کارگران نفتی درحال اعتصاب توصیه اکید می کند که مطابق الگوی آن ها سندیکای خود را با فراخواندن مجمع عمومی و تعیین نمایندگان و تهیه اساسنامه تشکیل دهند!.

دوره اتحاد و همگامی، جنبش اعتصاب کارگری و جنبش اعتراض شهری است! دهها هزار کارگر نفت و پتروشیمی ها و نیشکر هفت تپه و مراکز متعدد کارگری در جنبش اعتصابی گسترده، بسر میبرند، هم اکنون‌ دهها هزار انسان‌ جان‌ به لب رسیده از تشنگی، در جنبش اعتراض شهری گسترده مشت گره کرده، روبروی حاکمیت زور و ستم ایستاده اند. دوره اتحاد و همگامی جنبش اعتصابی کارگران و جنبش اعتراض شهری برای تعیین تکلیف با حاکميت سرمایه و جمهوری اسلامی است.

در نظر داشتم یادداشت کوتاهی را باز هم در ضرورت و اهمیت فوری همگامی جنبش کارگری و جنبش اعتراض توده ای و شهری جاری بنویسم.اما مطالعه اعلامیه ای از " کارگران گروه ملی فولاد اهواز" متقاعدم کرد، باز تکثیر این اعلامیه و فراخوان به پخش وسیع آن در سطح جنبش کارگری و توده ای هدفم را تامین میکند. کارگران فولاد در این اعلامیه صرفا حمایت تبلیغی و اعلام موضع نکرده اند. اولا درد مشترک کارگران و توده مردم جان به لب رسیده و به میدان آمده علیه نبودن نان و برق و آب و در یک کلام علیه فقر و تبعیض و نابرابری را آنجا که تاکید کرده اند،

در مورد اقتصاد ایران بسیار صحبت شده است. ویژگیهای آن چیست؟ حمید تقوائی: قبل ازاینکه درباره ویژگی ها صحبت کنیم باید ببینیم اقتصاد ایران چه ماهیتی دارد. ممکن است بگوئید اینکه روشن است، اقتصاد ایران سرمایه داری است ولی این گفتن دارد چون در بسیاری موارد اصل قضیه تحت الشعاع ویژگیها قرار میگیرد. چون عده ای اینطور تبلیغ میکنند که نظام سرمایه داری به ذات خود ندارد عیبی و هر عیب که هست از جمهوری اسلامی است.