کلکتیو ۹۸ در پاسخ به پرسش‌های «زمانه» می‌گوید: «به انقلاب ۵۷ باید همزمان آری و نه گفت. از آرمان‌های محقق نشدۀ آن، بالاخص استقلال و آزادی، باید دفاع کرد. همزمان باید محدودیت‌های بنیادینش را نفی کرد. مهم‌ترین محدودیت ۵۷، که از کودتای ۲۸ مرداد و در نتیجه مناسبات جهانی سرمایه نشأت می‌گیرد، تهی‌شدن مبارزات برحق ضدامپریالیستی از تعین‌های اجتماعی طبقاتی و جنسیتی و ملی بود.» کلکتیو ۹۸ یک گروه چپ انترناسیونالیست مستقل است با هدف مقابله با نظام سرمایه‌داری و همۀ اشکال سلطه، سرکوب و استثمار. این کلکتیو که نامش را از خیزش خونین فرودستان در آبان ۱۳۹۸ گرفته است،‌

رضا پهلوی اعلام کرده است، "حفظ تمامیت ارضی" خط قرمز ایشان است. بگذریم که چقدر این ادبیات شبیه پدر دیکتاتورشان است! مریدان شازده رضا هم مخالفین سلطنت و خط قرمزشان را دشمن نامیده که باید کشته شوند. این فاشیسم عریان یک جریان ارتجاعی است که انقلاب ۵۷ آن را به زباله دانی فرستاد. البته این شعار کل اپوزیسیون بورژوایی هم هست، اما نه با شدت وغلظت و تهدید آشکار رضا پهلوی وشاهی های سینه چاکش.

 این آکسیون همزمان و در هماهنگی سراسری در 12 شهر دیگر اروپایی با شعار همراه با انقلاب, علیه ستم و ارتجاع و برای رهایی که متن بیانیه مشترک آنها در پی آمده است, برگزار شد. تجمع کنندگان با سردادن شعار و بیانیه های خود مکررا انزجار و تنفر خود را از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را بیان کردند.

به دنبال شکست پروژه های فرشگرد، ققنوس، شورای گذار، وکالت و ... که همچون غول چراغ جادو در چشم به هم زدنی دود شدند و به هوا رفتند، بالاخره پسر محمد رضا پهلوی تصمیم به اجاره اتوبوس از دانشگاه جورج تاون به مقصد تهران گرفت، اما از شدت عجله حواسش نیست که اتوبوس موتور محرکه ندارد و نه داد و هوار های پا رکابی ها برای جستجوی مسافر و نه بوق و کرناهای رسانه های ایران انترناشنال و من و تو و بقیه تلویزیونهای سلطنت طلب نمی تواند اتوبوس را حتی از محوطه دانشگاه جورج تاون خارج کند.

گفتگوی محفلی مجازی جنبش انقلابی مردم ایران – قسمت هفتم پیرامون نشست اپوزیسیون در دانشگاه جورج تاون و بیانیه میرحسین موسوی: مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

علی خامنەای سردستە قاتلان و جنایتکاران اسلامی در یک سخنرانی برای مزدورانش و بە منظور تقویت روحیە آنان اعلام نمود "خدای دهە ٦٠،خدای سال ١٤٠١ است" . اما رویدادهای انقلاب "زن زندگی، آزادی " نشان داد کە ممکن است خدای خامنەای همان خدای دهە ٦٠ باشد ، اما مبارزەای کە امروز در صحنە سیاسی ایران در جریان است نە اعتراضات دهە شصت و دهەهای بعد از آن و نە انقلاب کنونی، قیام سال ١٣٥٧ نیست .

جوانان انقلابی محلات سنندج: به دنبال شکست پروژه های فرشگرد، ققنوس، شورای گذار، وکالت و ... که همچون غول چراغ جادو در چشم به هم زدنی دود شدند و به هوا رفتند، بالاخره پسر محمد رضا پهلوی تصمیم به اجاره اتوبوس از دانشگاه جورج تاون به مقصد تهران گرفت، اما از شدت عجله حواسش نیست که اتوبوس موتور محرکه ندارد و نه داد و هوار های پا رکابی ها برای جستجوی مسافر و نه بوق و کرناهای رسانه های ایران انترناشنال و من و تو و بقیه تلویزیونهای سلطنت طلب نمی تواند اتوبوس را حتی از محوطه دانشگاه جورج تاون خارج کند.

خواست سرنگونی جمهوری اسلامی به یک خواست سراسری، فراگیر و مبرم توده ها بدل شده است. بحران انقلابی پیکر جامعه را فراگرفته است. بحرانی که با هر شکاف جدی در بالا و یا با هر تحرک مبارزاتی سازمان یافته، آگاهانه و ادامه کار در پائین، به سرعت زمینه ساز یک اعتلای نوین انقلابی در سراسر کشور خواهد گشت.  این وظیفه و فلسفه وجودی احزاب و سیاستمداران بورژوازی است که در شرایط بحرانی به طبقه خود آلترناتیو ارائه کنند.

خبر چرخش میرحسین موسوی از "اصلاح نظام از درون" به سمت عبور از جمهوری اسلامی و "اصلاح از بیرون" و پیوستن او به صف ریزش کنندگان، قند در دل آقای پهلوی، بعنوان مهمترین مهره بیرونی برای "اصلاح نظام از بیرون"، را آب کرده است تا بلکه برای حل پازل تبدیل انقلاب به "فروپاشی مدیریت و کنترل شده"، از عناصر مهمتری از نظام، در سطح روسای جمهور و فرماندهان سپاه و ... بشکل علنی تری، یارگیری کند. واقعیت این است که این ریزش ها، نه از خواص لابیگری و کاریزمای رضا پهلوی، که از نتایج پیشروی انقلاب مردم در ایران است.

در ایران وقتی امنیتی ها و سرکوبگرا به اعتصاب کارگرا و اعتراض مردم حمله می کنند، داد میزنیم «بی شرف بی شرف»! من شاه زاده و آخوند زاده و بچه سرمایه دار نیستم. من کارگر زاده ام. من جزو میلیونها جمعیت خانواده کارگریم که نسل اندر نسل برای کارفرمایان بی شرف سلطنت طلب و اصلاح طلب و اصولگرا کار کردم. فرزندان ما برای زندگی و آزادی و عدالت برخاستند و بی شرفهای حکومت خامنه ای با گلوله و زندان و شکنجه و تجاوز و اعدام جوابشان را دادند.

بعد از دوره ای قهر و کرشمه «چهره های سرشناس سیاسی» و وعده اتحاد و ائتلاف، از نشست جرح تاون رونمایی شد. تصویر اول اینست که مشکلی باهم نداریم، نمی بینید دورهمی راه انداختیم، گویا مشکل یک جامعه انقلابی و کل سیاست ایران اینبوده که این «چهره های سرشناس اپوزیسیون» سر یک میز بنشینند. تصویر دوم اینست که بزودی منشور صادر میکنند. وعده ائتلاف به وعده منشور تبدیل شد. تصویر سوم اینست که این دورهمی قرار است با صدور منشوری به شورای گذار ارتقا یابد. شورای گذار قبلی با حفظ سهم در شورای گذار آتی باطل شد.

شهلا رضایی: به سالروز انقلاب ۵۷ نزدیک می شیم، در اینروز تقریبا بخش وسیعی از جریانات شخصیت های سیاسی به بیان مواضع، تصویر و دستاورد خود نسبت به آن پدیده و مسئله انقلاب ۵۷ می پردازند، در این بین چیزی که امروز ما می خواستیم به درجه ای ذوم دوربین رو روی آن بگذاریم ادعاهائی است که در این روزها مخصوصا با در نظر گرفتن خیزش انقلابی اخیری که مردم ایران، وجود دارد. جریانات راست و در راس آن رضا پهلوی تلاش دارند مهر ملی و قومی و مذهبی به انقلاب ایران بزند، در مورد ۵۷ معتقد است که آن انقلاب شکست خورد یا آن انقلاب و دگرگونی در جامعه را نتیجه شورش هائی به طور اخص از جانب چپ جامعه معرفی می کنند و خیانتی که آن انقلاب به ایران کرد و باعث شد حاکمیت سلطنت پهلوی ساقط بشه و جمهوری اسلامی را به جای آن قرار داد و آن را :فتنه ۵۷" قلمداد میکنند.

۲۲ بهمن سالروز انقلاب ۵۷ مردم ایران علیه حكومت شاهنشاهی و استبداد حاكم و برای آزادی و رفاه همگانی است، انقلابی كه در نیمه راه توسط ضد انقلاب اسلامی و دولتهای غربی متوقف شد و جمهوری اسلامی به نام "فرزند خلف" آن انقلاب به مسند قدرت نشست! شكست قطعی انقلاب ۵۷ طی چند سال جدال خونین میان مردمی که برای دفاع از انقلاب آزادیخواهانه خود و دستاوردهای آن، جدالی که، چند روز پس از قیام ۲۲ بهمن، در ۱۷ اسفند ۵۷ آغاز شد و با یك هالوكاست اسلامی، خونین، با حمله به دانشگاهها، حمله به زنان، حمله به سازمانهای چپ و تشكلها و رهبران و فعالین كارگری، زنان، دانشجویان و لشكر كشی به كردستان و سرانجام با قتل عام سی خرداد سال ۶۰ ممکن شد.

۱. این نشست در واقع اپیزودی از تحرک درون جنبش راست جهت هماهنگ شدن و عروج پلتفرم و اهداف آن در قبال کسب قدرت سیاسی با تکیه به انقلاب اخیر است. جنبش راست از لایه های مختلف و شخصیتهای مختلف تشکیل شده است. قبل از اینکه راستها بتوانند افق خودشان را به افق انقلاب بدل کنند، باید با خودشان تعیین تکلیف کنند. باید درون خودشان هماهنگ شوند. نشست اخیر دانشگاه جرج تاوان، تصویر تلاشهای درون این خانواده بود.

بالاخره نطفه های طرح ضد انقلابی ورژن ایرانی“چلبی”های شونیست و ملیگرایان، روز جمعه ۲۱ بهمن ۱۴۰۱، و در تضاد کامل بااهداف ناظر بر خیزش انقلابی و خونهای ریخته شده در چند ماه اخیر، بند نافش بسته شد. این نشست در دانشگاه “جورج تاوان در واشنگتن برگزار گردید.  این واقعه برای دها میلیون کارگر و انسان رنجدیده و سرکوب شده و فاقد کوچکترین حقوق شهروندی وآزادیها در ایران، در کلیت خود یادآور و تکرار سناریوی وحشتناک ۴۳- ۴۴ سال پیش بود. که همین امریکا و غرب چگونه با تدارک ملزومات شکست انقلاب برحق ۵۷،توانستند جریان ضد انقلاب ارتجاع خمینی را بر سرنوشت ما حاکم نمایند!