( همراه با خطابیه ای به فرقه سالاران ِ خود کارگر پندار) ما جوانان ونوجوانان ِ 1357 فراموش نکرده ایم همه با همی ِ خیزشی را که مطالبه و هدف ِ محوری اش دموکراسی و آزادی های سیاسی بود- یا قاعدتن باید می بود- اما با ورود ِ روحانییت ِ اسلام مدار و واپسگرا و شخص ِ خمینی ِ توضیح المسائل نویس ِ پایین تنه اندیش و پایین تنه شناس و مستبدالرای به آن تغییر ِمسیر وتغییر ِمطالبه داد وصدوهشتاد درجه رو به عقب واگشت نمود و به حکم ِ مستبدانه و یک کلام ِ خمینی تبدیل شد به « جمهوری ِ اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد».

ماهیت و نیروی محرکه انقلاب ایران
انقلاب ایران یک انقلاب رادیکال- دموکراتیک و بر زمینه وجود منافع مشترک میان طبقه کارگر، دهقانان و زحمتکشان از یک سو، و جناح های چپ و میانی طبقه متوسط (بخشهای بزرگی از کارکنان فکری، تخصصی و خدمات اجتماعی، زنان و دانشجویان، شهری و روستایی) از سوی دیگر، استوار است.

خیزش عظیم وشورانگیزی که ازمهرماه شروع شده وکلیت نظام فاسد حکومت اوباش اسلامی رانشانه رفته است اکنون بیش ازچهل روزازعمررزمنده آن می گذردباگذشت هرروزدامنه وابعادش وسیع ترشده وعمق وشدت بیشتری می یابد.این خیزش شگرف و شورانگیزمردمی که با رهبری زنان ودختران شجاع ورهبروبا حجاب سوزان که پرچم و سمبل حکومت وحوش اسلامی است پابه میدان نهاده است.این جنبش واین خیزش به زبانی شورش به جان آمدگان از همه جنایات 43ساله حکومت وقیح وفاسد اسلامی ونظام فقروسرمایه داریست.

بعد از گردهمایی بزرگ برلین حملات در مدیای اجتماعی و در رسانه های راست به حامد اسماعیلیون بالا گرفته است. شهرام همایون در تلویزیون کانال یک در محور مهاجمین به اسماعیلیون قرار دارد. او متحیر است که چه شد ناگهان "شاهزاده" به محاق رفت و کسی مثل حامد به جلو رانده شد. چطور شد که "رضا شاه روحت شاد" به یکباره محو شد و کسی برای عشق ایشان به پاسارگاد و مرزپرستی تره هم خرد نکرد! چطور شد مجاهدتهای کانال یک در پرچم چرخانی و عرب ستیزی یک شبه به باد رفت؟

در حالی که نیازمندی های ضروری زندگی روزانه میلیونها نفر و در واقع بخش بسیار بزرگتری از جمعیت کشورها با افزایش قیمت های سرسام آور روبروست، طبقه سرمایه دار و خرده بورژوای دنبالچه اش همچنان در وضعیت خوب و بهتری قرار می‌گیرند. همین دیروز در بریتانیا اعلام شد که کمپانی نفتی شل در سه ماه اخیر بیشتر از هشت میلیارد پوند سود کرده است و جالب این است که این نوع "اتفاقات" به یمن داشتن قدرت و تعلق تمام و کمال حکومت به این طبقه و این قبیل شرکت ها که مالیات دهنده درست و حسابی هم نیستند ممکن می‌شود.

از دیروز که عملیات کشتار تعدادی شهروند بی سلاح در شاهچراغ شیراز رخ داد تاکنون، نیروهای سرنگونی طلب «چپ» سکوت اختیار کرده اند. حتی از ارائه خبر هم خودداری کرده اند. چرا؟  درک مشخص از جامعه ایران ندارند، و یا اینکه ساکتنداز دیروز که عملیات کشتار تعدادی شهروند بی سلاح در شاهچراغ شیراز رخ داد تاکنون، نیروهای سرنگونی طلب «چپ» سکوت اختیار کرده اند. حتی از ارائه خبر هم خودداری کرده اند. چرا؟

قتل عمد حکومتی مهسا در تهران نخست خشم مردم آزاده تهران را برانگیخت! ناسیونالیزم فریبکارانه روی این بدیهیات پوشش میگذارد، چونکه از آن نان میخورد! همان روز قتل مهسا معترضین جلو بیمارستان کسری با آگاهی و درایت شعارهایی نظیر «از کردستان تا تهران ستم علیه زنان» سر دادند تا همه مرزبندی‌ها اعم تبعیض جنسی، مذهبی، ملی و نژادی را که چند دهه است حربه دست رژیم و اعوان و انصارش در یکسو و از دیگر سو شاهنشاهی های فاشیست و پان ایرانیست ها و ناسیونالیستهای نان به نرخ روز خور بوده، و روی آن سرمایه گذاری کرده آند تا منافع حقیر خود را در آن بجویند مانع صف متحد آنها شود، دور زدند!

(در حاشیهُ سنگ مزار یک قربانی) جنبش مردم جان بلب رسیده در ایران علیه حاکمیت سیاه اسلامی بحق توجه دوست و دشمن در سرتاسر دنیا را بخود جلب کرده است. در این راه تاکنون جوانان زیادی نیز قربانی شده اند. نیکا شاه کرمی، دختر بسیار جوان و پرشوری که قربانی سبعیت اسلامی شد، یکی از این عزیزان است. چندروز قبل عکسی حاوی صحنه ای دلخراش توجهم را بخود جلب کرد: سنگ قبر مزار نیکا شاه کرمی. براین سنگ قبر نوشته اند: فرزند ... (فقط اسم پدر برآن حک شده است و نامی از مادر برده نشده است).

جريانى که بطور واقعى وزنه خواهد بود و بايد چه امروز و چه در آينده دقيقاً مراقب حرکاتش بود، جريان به اصطلاح سلطنت‌طلب است. منظور من از سلطنت‌طلبان نه لزوماً طرفداران رضا پهلوى و يا مدافعان اعلام فورى سلطنت، بلکه جناح مدافعان و طرفداران رژيم سابق است. مشخصّۀ اينها نه اصرارشان بر اعلام فورى سلطنت در کشور و يا سر کار گذاشتن رضا پهلوى، بلکه دفاعشان از رژيم سابق و فاصله گرفتنشان از ژستهاى ليبرالى و پارلمانى و حمايت آشکارشان از يک دولت قدرتمند و چه بسا نظامى است.

آزادی فوری و بدون قید و شرط هزاران زندانی سیاسی: شنبه شب، ۲۳ مهر ماه، خبر هولناکی مبنی بر آتش سوزی در زندان اوین همراه با تصاویر ویدئوئی در فضای مجازی پخش شد. مردم با شنیدن این خبر همراه با خانواده و بستگان زندانیان بلافاصله به سمت زندان اوین راهی شدند. خبر این حمله سازمان یافته و وحشیانه، چنان تکان دهنده و هولناک بود که اکثر مردم ایران را تکان داد و انعکاس آن در سطح جهان هم بسیاری را در نگرانی و ماتم فرو برد.

امروز۴ آبان است که ۴۰ روز از قتل عمد مهسا امینی گذشت که بطور وحشیانه به دست دژخیمان طبقه حاکمه ایران کشته شد. جرقه ای بود که جامعه با نشان دادن جسورانه ترین شکل و جان در کف در مقابل این جانیان ایستاده و خیزش عظیمی را در سراسر ایران به راه انداخته اند. نه تنها خون ریخته ژینا و نیز بیش از ۳۳ جوان دیگر که در این خیزش تا کنون جان عزیز خود را از دست داده اند را بی جواب نمی ماند. هزاران نفر از جوانان، دانشجویان، دانش آموزان دستگیر شده و در شرایط سختی بسر میبرند.

در زمانی که خیزش هنوز همه گیر، سراسری و غیر قابل بازگشت نشده، هر عملیاتی از این شکل، توسط هر نهادی – چه وابسته به بیگانه و یا برانداز، بدون شک، در راستای سرکوب خیزش مردمی، و اهداف سرکوبگرانه نظام اسلامی است، و حتما باید توسط نیروهای سرنگونی طلب، بدون هیچ اما و اگری، محکوم شود تا خط انقلاب و انقلابی از ترور کور برای خلق ستمدیده روشن و شفاف بیان شده باشد. بنا به گزارش تسنیم «عصر امروز فرد مسلح با تیراندازی به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، تعدادی از زائران را شهید و مجروح کرد.»

ننگ جهالت و تفرقه افکنی ناسیونالیسم ایرانی و کرد: وقتی که جنایتکاران اسلامی ژینای عزیز، مهسا امینی را به قتل رساندند، بسرعت و از همان لحظه‌ اول و در آن دیر وقت شب جمعه ۴۰ روز قبل در مقابل بیمارستان کسرای تهران خشم مردم معترض و زنان و نسل جوان جسور در تهران فوران کرد. فردای آن روز در آرامستان آیچی سقز در متینگی بزرگ هزاران نفر ژینای عزیز را بدرقه کردند. به این ترتیب پایه های همبستگی مبارزاتی مردم مبارز در سراسر ایران تحکیم شد و اکنون چهل شبانه روز است، ابعاد متنوعی از اعتراض و اعتصاب و ابتکارات مبارزاتی خروش انقلابی مردم در سراسر کشور، سران جمهوری اسلامی و تمامی پیکره این رژیم سفاک را به لرزه در آورده است.