غزه آینه نگاه به جهان "متمدن"

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب كمونیست كارگری عراق، حزب كمونیست كارگری كردستان، حزب حكمتیست (خط رسمی): ماشین جنگی دولت جنایتكار اسرائیل هر روز در غزه جان دهها و صدها انسان بیگناه را میگیرد. امروز همزمان با سفر بلینكن، وزیر خارجه آمریكا كه در كمال وقاحت و بی شرمی و با پررویی كامل مدعی است "باید برای محافظت از غیر نظامیان فلسطینی بیشتر تلاش كرد"، سه بیمارستان الشفا، اندونزی و قدس توسط جنگنده های اسرائیل بمباران شدند. آمار دقیق تلفات در این حملات بدلیل ادامه بمباران و حمله به آمبولانسها، هنوز معلوم نیست.

در بیمارستان الشفا گفته شده است كه دهها نفر از كادر درمانی و كسانی كه در آنجا تحت مداوا بوده اند كشته و زخمی شده است. 

این روزها غزه غرق در خون و جنایت است! دولت فاشیست اسرائیل به عنوان بازوی توحش و جنایت دولت امریكا و متحدین اروپایی آن از روی نقشه و با تصمیم اعلام شده قرار است جان هر جنبنده ای در این منطقه را بگیرند. رسما اعلام کرده اند در نوار غزه هیچ قانونی عمل نمیكند! هیچ تعهد و معاهده و قول قراری در سازمان ملل و مجالس مختلف در جهان غرب اینجا عمل نمیكند! اینجا تنها قانون حاكم، قانون كلوب جنایتكاران جنگی، به رهبری آمریكا و به فرماندهی قصابان در دستگاه حاكم بر اسرائیل، است. در نوار غزه كوره های آدم سوزی فاشیسم اسرائیلی در حمایت دولتمردان غربی، پنتاتگون و روسای دولت امریكا باشعله های بلند شب و روز میسوزد و جان میگیرد. هیچ كس حتی مامورین سازمان ملل، بیمارستانها و پناه گاههای آوارگان تحت "حفاظت" سازمان ملل، هم در امان نیستند. نوار غزه امروز به قتلگاه هزاران انسان بیگناه، صحنه سقوط تمام ارزشهای انسانی "جامعه بین المللی" تبدیل شده است. زخمی که جنایات دولت اسرائیل و حامیان جهانی آن بر پیکر بشریت وارد کرده است همطراز زخمی است که فاشیسم هیتلری بر وجدان بشریت وارد کرد. 
 
آری اینجا قتلگاه غزه است، قتلگاهی که مهر خونین جهان غرب به رهبری آمریكا و نوزاد خلفش، اسرائیل و با امكانات دولتهای اروپایی را بر تن خود، از كوچه و خیابان، مدرسه و اردوگاه آوارگان، دفتر روزنامه نگاران ، خانه و كاشانه چند میلیون انسان، مزرعه و كوه و دشت و .... دارد. اینجا قانون "دنیای متمدن دمکراسی بازار آزاد"، به اجرا در آمده است! اینجا غزه ویران شده است، جایی که هر جنبنده ای در آن كشته میشود تا مخالفان این بربریت در سراسر دنیا، در اروپا و آمریكا در وحشت و ترس خفه شوند. قرار است این بربریت همه را، هر وجدان آگاهی، و بیان هر احساس نفرتی، هر خواست عادلانه و انسانی را در سراسر جهان و در خود غرب بكشد و به سكوت و تسلیم وادارد.
 
سران و فرماندهان این جنایت فقط در اسرائیل نیستند، عاملین اصلی این نسل کشی و توحش در قامت رئیس جمهور و صدر اعظم و شاه و حكمران، وزیر و وكیل و پارلمانتاریست در واشنگتن، لندن، برلین و پاریس و... نشسته اند. اما "مخالفین" این کشتار دستجمعی، "حامیان" دروعین مردم بیگناه فلسطین از چین و روسیه تا عربستان و ایران و قطر و ... ، كه با انتقادات  نیم بند علیه دامنه توحش اسرائیل و آمریكا و اروپا، كشتار و جنایت علیه چند میلیون مردم بیگناه را دستمایه سهمگیری بیشتر در تقسیم قدرت درجهان و امیتازگیری از دول غربی کرده اند، در این جنایت مقصراند. دست همه قدرتهای جهان و منطقه به خون مردم فلسطین آغشته است.
 
این یك نسل كشی تمام عیار است كه مردم فلسطین تنها قربانیان آن اند، جنگی علیه بشریت متمدن، علیه عدالتخواهی و انسانیت در سرتاسر جهان و در خود غرب است. این جنگ علیه بشریت متمدن در خود غرب به بهانه حماس است! این جنگ برای تسلیم کردن مردمی است كه علیه ماشین جنگی آمریكا و غرب، ایستاده اند.
 
این جنگ علیه یك بیداری عمومی و جهانی علیه دهها سال جنگ، خونریزی، پروپاگاند های جنگی، میلیتاریسم، آپارتاید و نسل کشی در سرتاسر جهان است. بیداریی كه امروز علیه نسل کشی مردم فلسطین توسط دولت فاشیست اسرائیل و همراهی و شراكت دول فخیمه غربی، در اروپا و آمریكا سربلند كرده است و همه معادلات تاریخی، قانون و نظم و آرامش حكام را باطل كرده است. این جنگ علیه ما است، مای مخالف جنایت، مخالف نژاد پرستی و راسیسم، مخالف بمب باران و كودك كشی و توحش، مخالف نسل كشی و هالوكاست دنیای كاپیتالیسم.
 
كلوب جنایتكاران جنگی، این آروزی شوم را به گور خواهند سپرد. امروز دوره جنگ ویتنام نیست، دوره حمله به مردم افریقا و كشتار و جنایت علیه آنها نیست. دوره میدانداری بورش و بلر و كشتار وسیع و نقشه مند مردم عراق برای "گسترش دمکراسی" نیست، دوره به خاك و خون كشیدن مردم درافغانستان به نام "مبارزه علیه تروریسم" نیست. دوره "دخالت بشردوستانه" برای "کمک به انقلاب" در سوریه و لیبی و كشتار صدها هزار انسان و آواره و بی خانمان كردن صدها میلیون انسان به وسعت جهان نیست. امروز ورق بر گشته است و مردم عدالتخواه و انسان دوست آن روزها كه ترس بر وجودشان غلبه كرده بود، نیستند! این كاخ دروغ و ریای دول "متمدن" غرب با "دمكراسی غربی"، "حق رای" و انتخاب، "حقوق بشر" مدتها است فرو ریخته است. این واقعیت که دفاع از عدالت اجتماعی، آزادی فردی، حق اعتراض و آزادی بیان با سپر آهنین "دول دمکرات" در غرب روبرو میشود، چهره واقعی "دمکراسی غربی" را روی زمین واقعی به شهروندان کشورهای غربی نشان داده و بیهودگی ادعای "نمایندگان جهان متمدن" را بیش از هر زمانی عیان کرده است. امروز این كاخ جنایت و توحش توسط بشریت انسان دوست در حال فروریزی است. این ترس و وحشت حاكمین بر جهان است كه در لندن و واشنگتن، در برلین و روم و پاریس، در تهران و قاهره و ریاض و همه جا توسط پایین به مصاف طلبیده شده اند. 
 
این روزها و همراه با جنایت علیه مردم فلسطین، سراسر جهان به میدان محاكمه و دادگاهی حاكمین در اسرائیل و آمریكا، در اروپا و .... به جرم توحش و جنایت سیستماتیك علیه بشریت تبدیل شده است. امروز سرنوشت بشریت، انساندوستی و تمدن بیش از هر زمانی در عمق جامعه، در میادین بزرگ شهرهای جهان و در صف میلیونی مردم انساندوست از آسیا تا اروپا، از افریقا تا امریکا، رقم میخورد. حل مسئله فلسطین بیش از هر زمانی به قدرت و توان و تصمیم این مردم گره خورده است. همچنانكه ما سه حزب قبلا هم اعلام كرده ایم تنها را صلح پایدار در این منطقه راه حل دو دولت است. اما قطع فوری این نسل كشی، پایان محاصره مردم غزه، باز كردن راه كمك های انسانی از سوخت و غذا و امكانات پزشكی و بعلاوه  لگام زدن دولت جنایتكار اسرائیل و ترك مناطق اشغالی و باز گشت مردم فلسطین بر سر زندگی خود، پیش شرط هر نوع صلح در این منطقه است. چیزی كه بشریت متمدن و انسان دوست هر روزه و به عنوان خواست و مطالبه فوری خود فریاد میزند. امروز جهانیان پایان كشتار و جنایت اسرائیل و لگام زدن به ماشین جنایت دولت فاشیستی نتانیاهو و همپالگی ها و شركای غربی اش را میخواهند.
 

حزب كمونیست كارگری عراق
حزب كمونیست كارگری كردستان
حزب حكمتیست (خط رسمی)
۸ آبان ۱۴۰۲- ۳ نوامبر ۲۰۲۳