اطلاعیه شماره 4: هشت ماه شکنجه و آزار جسمی و روانی زندانی تیفور سلیمی بابامیری!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

زندانی در بند تیفور سلیمی بابامیری در جریان آدم ربایی و تعقیب و گریزهایی که بدنبال خیزش شهریور 1401 در سراسر ایران و شهرهای کردستان براه افتاد، در تاریخ 26 آپریل 2023 از سوی ماموران وزارات اطلاعات ربوده شد. سه ماه تمام در سکوت خبری مطلق که حتی همسر و بچه هایش نیز از محل اسارتش بی اطلاع بودند، زیر شکنجه های مخوف ماموران امنیتی قرار گرفت، تا از او به زور اعتراف بگیرند.

هر چند تیفور زیر شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روحی از ناحیه چشم و گوش و کتف آسیبهای جدی دید و دوبار هم دچار سکته گشت، اما هیچگاه زیر بار قبول سناریوهای سوخته اعتراف اجباری شکنجه گران وزارت اطلاعات نرفت. 
آخرین بار که سکته میکند او را تحت حفاظت شدید امنیتی به بیمارستانی در اورمیه منتقل میکنند اما آنجا هم ماموران امنیتی رژیم تداخل میکنند و نمی گذارند بعنوان یک مریض روال تدوای عادی را طی کند و ضرب العجل او را به بخش قرنطینه زندان دریا در ارومیه منتقل میکنند و آنجا از طریق ملاقاتی دیگر زندانیان، خانواده را در جریان میگذارد که زنده است. 
اکنون پنج ماه هم از بازداشتش در بخش قرنطینه زندان دریا میگذرد و هنوز در بلاتکلیفی کامل بسر می برد. بنا به گزارشهایی که از دورن زندان به بیرون درز کرده، گویا تا کنون لااقل دوبار از تهران بازرسهای غیردولتی برای بازدید از زندان دریا و خصوصا زندانیان بخش قرنطینه آمده اند، اما هر بار قبل از رسیدن آنها، ماموران وزرات اطلاعات تیفور و سایر کسانیکه در وضعیت مشابه تیفور بسر می برند را از دسترس بازرسان دور کرده و به مکانی دیگر منتقل نموده اند. تیفور در ملاقات هفته گذشته با خانواده گفته است، که ریاست زندان به ایشان ابلاع نموده، از سوی وزارت اطلاعات به آنها دستور داده اند تا قرار بازداشت در قرنطینه شما را دو ماه دیگر نیز  تمدید کنیم! و ضمنا ریاست زندان گفته تا این قرار بازداشتها بطور کامل به اتمام نرسد به شما اجازه تداوی پزشکی و ملاقات با وکیل داده نخواهد شد!
مردم آزادیخواه ایران!
خانواده زندانیان چشم امیدشان به صف آزادیخواهی و برابری طلبی است تا با فشرده تر کردن اعتراض و نارضایتی خود به یاریشان بشتابیم. می طلبد این روزها بیش از پیش در کنار خانواده زندانیان در بند باشیم و آنها را تنها نگذاریم. می طلبد صف آزادیخواهی و برابری طلبی در خارج از کشور هم بیش از پیش بر حمایتهای همه جانبه خود جهت آزادی بی قید و شرط و فوری زندانیان در بند استوار باشد.
06.11.2023