فراخوان به آکسیون یکشنبه پنجم نوامبر ساعت۱۴ در اعتراض  به قتل عمد حکومتی آرمیتا گراوند در شهر گوتنبرگ

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

تعرض حاکمیت به کل جامعه و جنبشی که برای سرنگونی کلیت نظام اسلامی با حضور موج وسیع زنان و جوانان علیه آپارتاید جنسی با قتل عمد حکومتی ژینا امینی در دل جنبش انقلابی زن-زندگی-آزادی برجسته شد، انگار قرار بود همچنان با کشتار و به کُما فرستادن دخترکرمانشاهی ما «آرمیتا گراوند» دیگربار تکرار گردد. امروز همچون دیروز برای جامعه ما راهی جز استمرار مبارزه سازمانیافته از پائین نمانده است.

باید سیاست کشتار نظام را با تمام توان و با اتکاء به مبارزه سازمانیافته و قدرتمند موجود درون جامعه خنثی و خفه نمود.

آرمیتا نیز چون ژینا، نیکا، حدیث، مینو، سارینا، حنانه، آیلار، ... و بسیارانی از دختران جوان کشور، قربانی آپارتاید جنسی رژیم اسلامی شدند. بايد يک صدا عليه قتل عمد حکومتی آرمیتا گراوند، به اعتراض برخاست و خانواده آرمیتا را درامرجنبش دادخواهی تنها نگذاشت.

با پیشروی مبارزات مردم جامعه ما و شرکت سردمداران نظام در جنگ های نیابتی منطقه و بهانه کردن کشتارغزه و جنگ - که همواره برایشان نعمت بوده است- نشان دادند ؛ امروز نظام ناتوان‌تر از آنست که حجاب از سر زنان برکشد، دانشگاه‌ها را پادگان کند، کارگران را همچنان سرکوب نماید و بازنشستگان را به خانه بفرستند  و خانواده‌های دادخواه را مرعوب سازند.
  
انجمن پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ همه شما زنان و مردان آزادیخواه شهر گوتنبرگ را فرا می خوانیم تا به  همراه یکدیگر به فراخوان آکسیون اعتراضی روز یکشنبه پنجم ماه نوامبر۲۰۲۳ ، ساعت ۱۴ در برنس پارکن که به دعوت فعالان « کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران - گوتنبرگ » فراهم آمده ،پاسخ مثبت دهیم و به خیابان آییم.

 شما را دعوت می کنیم به همراه هم ؛ صدای مبارزات مردم ایران در استمرار جنبش انقلابی زن- زندگی -آ زادی را رساترکنیم و خواهان آزادی بی قید وشرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و کلیه دستگیر شدگان و خواهان لغو شکنجه و اعدام شویم! 

زمان : روز یکشنبه پنجم نوامبر ساعت ۱۴ دو بعدازظهر
مکان : برنس پارکن، شهر گوتنبرگ

تلفن تماس ها : نسیم محمدی : 0736866054 

فرشید مرادی : 0765761286 

علی اکبر مقصودی : 0733441322 

شهرام پناهی : 0728490955 

زنده باد آزادی، زنده باد برابری!
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!
کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
 
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ 
ماه نوامبر۲۰۲۳