ایران تریبون  « شروع سال ۲۰۲۴ »

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 دولتهای کاپیتالیستی، برای ایجاد منطقه ای وسیعتر درجهت منفعت مادی و زمینی، برای انباشت بیشتر سرمایه و برای بدر کردن رقیبان ، وارد چنگی می شوند که نه تنها ویرانی و  قتل و کشتار و بی خانمانی و دربدری ببار می آورند، بلکه موجب به فقر و فلاکت  و به بردگی کشاندن، اکثریت توده های رنجدیده مردم می شوند.  اولین قربانیان این خانمانسوزی کودکان هستند. کودکانی که باید شادی و تفریح و خنده و سلامتی بخشی جداناپذیر از زندگی کودکانه اشان باشد. 

کودکان فلسطین سال نو را با وحشت از بمب و گلوله باران و ویرانی خانه هایشان آغاز کردند. دنیای شادی و شادابی کودکانه تبدیل شده به دنیایی پر از وحشت و کشتار.  این دنیای بربریت سرمایه داری، این دنیای حاکم بر جامعه انسانی و طبقاتی، باید دگرگون شود.

 سال ۲۰۲۴ را با امید و تلاش برای دگرگونی وضعیت موجود و برای ایجاد یک دنیای بهتر که درآن شادی و شادابی و سلامتی کودکان، دنیای بهتری که آزادی و برابری  کامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اساس حرکتش باشد، شروع می کنیم. 

ایران تریبون سال تازه را به تمام کودکان دنیا بویژه فلسطین، تبریک می گوید. 

ایران تریبون  به تمام رفقا و دوستان و عزیزانی که با خبر ها و مطالب ارزنده شان، سعی در پر بار کرد ن ایران تریبون در جهت آگاهی بیشتر خوانندگان و فعالین اجتماعی می کنند، تبریک می گوید

ایران تریبون به  تمام انسانهای کمونیست ، به تمام انسانهای آزادیخواه و برای طلب و به تمام انسانهایی که برای یک دنیای بهتر فارغ از نابرابری و استثمار و کار مزدی و مالکیت خصوصی بر تولید، تلاش میکنند صمیمانه شادباش می گوید

 شادی و شادابی و تندرستی رابرای همه انها و خانواده هایشان آرزو می کند.