اطلاعیه پایانی جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روزهای شنبه ٢٧ و یکشنبه ٢٨ ژانویه ٢٠٢٤ برابر با ٧ و ٨ بهمن ١٤٠٢، جلسه دو ماهه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست با حضور اکثریت اعضای دفتر سیاسی، دبیر کمیته مرکزی و حضور رفقائی از کمیته مرکزی حزب برگزار شد.  دستورهای مصوب نشست دفتر سیاسی عبارت بود از: ١- گزارش سیاسی و تشکیلاتی ٢- مروری بر اوضاع سیاسی ایران، وضعیت حاضر، احتمالات پیش رو و تمرکز سیاسی حزب ٣- بررسی موقعیت و فعالیت حزب، کمبودها و چه باید کرد ٤- در باره جنگ اسرائیل در غزه و گسترش فضای جنگی در منطقه ٥- پلنوم حزب ٦- قرار و قطعنامه ٧- انتخابات.

در دستور گزارش، رئیس دفتر سیاسی، دبیر اجرائی، دبیران کمیته های سازمانده و کردستان و تشکیلات خارج، مسئولین تبلیغات حزب و مالی و دفتر مرکزی، رئوس اقدامات سیاسی و تشکیلاتی فعالیت ارگانهای حزب را به نشست دفتر سیاسی ارائه دادند. در ادامه این مبحث در مورد نقاط قوت و ضعف، ارزیابی از فعالیتها و فوکوس سیاسی دوره ای حزب تبادل نظر شد. 

مبحث مروری بر اوضاع سیاسی ایران، وضعیت حاضر، احتمالات پیش رو و تمرکز سیاسی حزب را سیاوش دانشور معرفی کرد. جهت این بحث بررسی سیاستهای کنونی حزب در دوره انقلابی، موئلفه های جدید در سیاست ایران و منطقه، تمرکز بیشتر حزب روی قلمروهای اصلی نبرد طبقاتی و پاسخ به نیازهای دوره حاضر بود. دفتر سیاسی در این مبحث با اشتراک نظر بالائی بر جهت سیاست کنونی حزب و نکات مهمی در فعالیت حزب در داخل و خارج تاکید کرد. 

مبحث بررسی موقعیت و تمرکز فعالیت حزب، کمبودها و موانع را همایون گدازگر ارائه کرد. این بحث به عدم تطابق نیازهای دوره و نحوه فعالیت حزب، ضرورت تغییراتی در روش کار و سازماندهی ارگانهای حزب، تقویت حزبیت و سنتهای کار حزبی و پیشنهاداتی برای رفع کمبودهای کنونی متمرکز بود. تمرکز ویژه و بیش از پیش و اساسی حزب روی جنبش پیش رونده کارگری در همه سطوح از محورهائی بود که در این مبحث توسط رفقا از جوانب مختلف تاکید شد. 

دستور در باره جنگ اسرائیل در غزه و گسترش فضای جنگی در منطقه را عبداله دارابی معرفی کرد. در این بحث روی سیاست تاکنونی حزب تاکید شد، در باره تبئین های رایج در باره فضای جنگی و تاثیرات آن در منطقه و سیاست ایران، موقعیت جنبش اسلامی و جمهوری اسلامی در این جدال، تاثیر بر مبارزه انقلابی و کارگری جاری و چهارچوب سیاست حزب بحث و تبادل نظر شد. 

نشست دفتر سیاسی در مورد برگزاری نشست آتی کمیته مرکزی، پلنوم حزب، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد. 

در دستور قرار و قطعنامه، قراری در باره نشریه کمونیست هفتگی، موازین کار و تعیین یک هیئت تحریریه در فاصله دو پلنوم کمیته مرکزی باتفاق آرا به تصویب رساند.  

مبحث پایانی نشست دفتر سیاسی انتخابات بود. برای رئیس دفتر سیاسی سیاوش دانشور باتفاق آرا و برای اعضای هیئت اجرائی همایون گدازگر، صالح سرداری، پروین کابلی، عبداله دارابی و سعید یگانه باتفاق آرا انتخاب شدند. در نشست کوتاه هیئت اجرائی دفتر سیاسی همایون گدازگر باتفاق آرا بعنوان دبیر اجرائی حزب انتخاب شد.  

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

١١ بهمن ١٤٠٢- ٣١ ژانویه ٢٠٢٤