دولت اسرائیل در دادگاه لاهه به جرم نسل کشی! بشریت متمدن یك گام به پیش

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بیانیه شماره ۵ سه حزب کمونیست-کارگری منطقه: حزب كمونیست كارگری عراق, حزب كمونیست كارگری كردستان, حزب حكمتیست (خط رسمی) بدنبال شكایت افریقای جنوبی از اسرائیل به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه لاهه، روز جمعه ششم بهمن ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ این دادگاه ضمن رد تقاضای دولت اسرائیل مبنی بر بستن پرونده، به معنی در دستور قرار گرفتن رسیدگی به پرونده "نسل کشی دولت اسرائیل"، تصمیمات اولیه خود در مورد این پرونده را اعلام كرد.

بر اساس حكم این دادگاه: "اسرائیل باید تمام امكانات خود برای توقف نسل‌کشی در غزه را بکارگیرد، امکان ورود هر چه سریع تر کمک‌های انسانی به مردم غزه  را فراهم کند و از تحریک مستقیم به نسل کشی در جریان این جنگ ممانعت و محرکین آن را مجازات کند. بعلاوه اسرائیل باید در مدت یك ماه پس از صدور حکم گزارش اقدامات خود در جهت اجرای احکام را به دادگاه ارائه دهد.
 
هرچند دادگاه لاهه حکم توقف فوری کشتار مردم فلسطین را صادر نكرد، اما نفس باز کردن پرونده نسل كشی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین و تصمیمات این دادگاه یك پیروزی بزرگ برای بشریت متمدن است.
 
دادگاه لاهه صرفا یك مركز قضایی نیست بلكه یك مركز قضایی- سیاسی زیر نظر سازمان ملل است و تصمیمات این دادگاه تاریخا ترکیبی از احکام قضایی بر متن توازن قوا و فضای سیاسی حاکم بر جهان است. در ایندوره فشار جنبش جهانی حمایت از مردم فلسطین و علیه فاشیسم و میلیتاریسم، فشار بشریت متمدن در محكوم كردن نسل كشی دولت اسرائیل و متحدین غربی آن،  مهر خود را بر فضای سیاسی و حکم قضایی دادگاه لاهه علیه دولت اسرائیل داشت. باز کردن و بررسی پرونده دولت اسرائیل به جرم نسل کشی علیه مردم فلسطین، اقدامات فوری برای ممانعت از ادامه این نسل کشی، با هر بسته بندی دیپلماتیک و محتاطی، نتیجه فشار اعتراضات هر روزه صدها میلیون انسان از اروپا تا آسیا، از افریقا تا امریکا و ....، اعتراض صدها اتحادیه و سازمان كارگری و صدها نهاد و سازمان انسان دوستی است كه علیه قتل و كشتار، بمباران و نسل كشی، قطع آب، برق، دارو، سوخت و امكانات زیستی و... مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل، علیه همكاری، حمایت و كمك دول غربی و رسانه های آنها به اسرائیل اعتراض میكنند. باز کردن پرونده دولت اسرائیل به جرم نسل کشی شكست بزرگی برای دولت نژاد پرست و فاشیست اسرائیل و متحدین غربی او است كه در تمام این مدت با اعلام اینكه "در كنار اسرائیل ایستاده ایم"، "اتهامات نسل کشی بی پایه است" و با كمكهای همه جانبه نظامی، مالی، سیاسی و تبلیغاتی عملا در این جنایات شرکت داشتند. مردم بشردوست و آزادیخواه حق دارند اعلام کنند بعد از اسرائیل نوبت دولتهای امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و همه سیاستمداران مرتجعی است که رسما اعلام کردند "در این نسل کشی در کنار دولت فاشیست اسرائیل ایستاده ایم". کسانیکه تا امروز در این نسل کشی در کنار دولت اسرائیل ایستادند و آنرا ممکن کردند، فردا در کنار سران دولت اسرائیل و فاشیستهای لجام گسیخته اسرائیل، مانند بن گویر، در مقابل دادگاه بشریت متمدن محاکمه خواهند شد. 
 
چند سال فشار بشریت متمدن، اعتراضات هر روزه میلیونی مردم آزادیخواه در سراسر جهان علیه دولت اسرائیل و متحدین او، بخصوص اعتراضات صد روز اخیر علیه نسل كشی دولت اسرائیل، سد كردن ارسال اسلحه و امكانات به این كشور، بستن بنادر و فرودگاهها و...، فشار بر دولتها و سازمان ملل و دادگاه لاهه برای متوقف کردن دستگاه آدمکشی و نسل كشی دولت اسرائیل، علیرغم مقاومت همه قدرتهای ارتجاعی بالاخره ثمر داد و از زبان دادگاه لاهه عقب نشینی را به این فاشیسم لجام گسیخته تحمیل کرد.
 
مردم انساندوست، عدالتخواه و ضد فاشیست، طبقه كارگر جهانی نشان دادند كه تنها حامیان و متحدین قدرتمند مردم فلسطین و تنها نقطه امید کوتاه کردن دست فاشیسم دولت اسرائیل و حل مسئله فلسطین، امروز تماما بر عهده آنان است. نشان دادند قدرت جنبش جهانی دفاع از مردم فلسطین عظیم تر از آن است كه دولتهای غربی، دول مرتجع منطقه و دولت نژاد پرست و صهیونیست اسرائیل بتوانند با فشار به دادگاه لاهه با آن بازی كنند. این نیروی عظیم انسانی، مانع  بسته شدن پرونده نسل کشی دولت اسرائیل در دادگاه لاهه شد و فشار دولت اسرائیل و متحدین آنرا عقب زد. زیر فشار این جنبش امروز پرونده شرکت در جنایات جنگی علیه سران امریکا، کانادا، بریتانیا در دادگاههای این کشورها در دست بررسی است.
 
سران دولتهای غربی زیر فشار افكار عمومی و ناچارا، ضمن اعلام ریاكارانه "احترام به حكم دادگاه"، درست یکروز پس از حکم دادگاه لاهه، به بهانه ادعای اسرائیل مبنی بر "همكاری ۱۲ كارمند "آنروا"، آژانس امدادرسانی سازمان ملل به مردم فلسطین، (از میان ۱۳ هزار كاركن این نهاد) به حماس در ۷ اكتبر" و خواست دولت اسرائیل برای قطع كمك به این نهاد، آمریكا، انگلستان، ایتالیا، آلمان، كانادا، فنلاند، استرالیا، هلند، سوئیس و ژاپن، كمكهای خود به "آنروا" را تعلیق كردند. دول "متمدن" غربی حتی یکروز منتظر رد حکم دادگاه خود، دادگاه لاهه، مبنی بر تضمین کمک رسانی به مردم فلسطین نشدند. این در شرایطی است كه هنوز هیچ جرمی اثبات نشده، هیچ مدارك قابل اتكا، هیچ تحقیقی برای اثبات ادعای اسرائیل انجام نگرفته است. این انتقام  سران "جهان متمدن" از مردم فلسطین و میلیونها انسانی است که برای آزادی این مردم اعتراض میکنند. این مجازات دستجمعی مردم فلسطین و صادر کردن حکم مرگ تدریجی بیش از دو میلیون انسان آواره ای است كه توسط این سازمان برای نجات از گرسنگی و مرگ حمایت میشوند. تحریم بیش از دو میلیون انسان درست در شرایطی که خطر مرگ بر اثر گرسنگی، بیماری، سرما و .... تهدیدشان میکند، دیگر نه حمایت و شرکت در نسل کشی که راسا و مستقیما دست زدن به نسل کشی مردم فلسطین است.
 
هیچ دروه ای مانند ایندوره چهره کریه "جهان متمدن"، "جهان آزاد" و ریاکاری آن در "دفاع" از حق حیات، ارزشهای انسانی، بشردوستی و حتی "حقوق بشر" فکستنی شان چنین عریان و مشمئز کننده در مقابل چشم جهانیان قرار نگرفته بود. دیگر هیچ درجه و ابعادی از این جنایت و بربریت "دمکراسی غربی" مردم متمدن و عدالتخواه جهان را غافلگیر نمیکند. "جهان متمدن" تمام مرزهای توحش، جنایت، ریاکاری، سقوط اخلاقی، ایدئولوژیک و سیاسی را پشت سر گذاشته است. 
 
ما سه حزب كمونیست- کارگری در منطقه، همراه اتحادیه ها و سازمانهای كارگری، در كنار احزاب و سازمانهای مترقی و نهادهای انسان دوست و آزادیخواه و مردم متمدن جهان خواهان اقدامات فوری زیر هستیم:
 
۱- آتش بس و پایان فوری بمباران نوار غزه!
 
۲- پایان فوری محاصره اقتصادی مردم نوار غزه و از سر گیری كمك دولتهای غربی به آنروا
 
۳- ارسال فوری کمکهای داوریی، پزشکی، غذایی و ... به نوار غزه!
 
۴- غیر نظامی کردن فوری منطقه، خروج ناوگانهای امریکا و نیروهای نظامی دول غربی از منطقه!
 
۵- ترك فوری اسرائیل از مناطق اشغالی و بازگشت مردم فلسطین به محل كار و زندگی خود و قطع هر نوع تهدید علیه آنها!
 
۶- لغو عضویت اسرائیل در سازمان ملل تا اعلام حکم دادگاه لاهه در رابطه با پرونده نسل کشی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین.
 
۷- قطع روابط دیپلماتیک به دولت اسرائیل تا اعلام حکم دادگاه لاهه در رابطه با پرونده نسل کشی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین.
 
۸- ممنوعیت ارسال هر گونه اسلحه و كمكهای نظامی به اسرائیل. جرم محسوب شدن هر نوع کمک نظامی به دولت اسرائیل 
 
ضامن هر درجه از پیشروی و تحمیل هر بخش از این مطالبات، به حضور قدرتمند طبقه كارگر، اعتصابات كارگری، در میدان بودن مردم متمدن و فشار به دولتهای غربی و حامیان اسرئیل است. ایندوره نشان داد که سازمان ملل، دادگاه لاهه و  "توافقات" و "قوانین بین المللی" نه تنها برای دولت اسرائیل بلكه برای دولتهای غربی، زمانی كه پای منافع شان در میان است، هیچ مشروعیتی ندارند. ارتجاع جهانی و چرتکه اندازان منطقه ای، خود عاملین مستقیم جنایت و توحشی هستند كه طی ۷۵ سال گذشته به مردم فلسطین تحمیل شده است.
 
ما طبقه كارگر جهانی، اتحادیه و سازمانهای كارگری، احزاب و سازمانهای چپ و مترقی و مردم متمدن را به ادامه تلاش برای به نتیجه رساندن این اقدامات، پایان نسل كشی مردم فلسطین و حق مشروع آنان در داشتن كشوری مستقل و زندگی آزاد و امن، دعوت میكنیم.
 
حزب كمونیست كارگری عراق
حزب كمونیست كارگری كردستان
حزب حكمتیست (خط رسمی)
 
۱۰ بهمن ۱۴۰۲- ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴