اطلاعیه درباره نشست مشترک حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 بدینوسیله به اطلاع می رساند که روز ۵ شنبه ۱۲ دیماه ۱۴۰۲، برابر با اول فوریه ۲۰۲۴، نشست مشترکی بین رهبری حزب کمونیست ایران و حزب کمونیست کارگری ایران برگزار شد. دستور جلسه این نشست عبارت بود از ارزیابی اوضاع سیاسی کنونی در ایران و تنظیم همکاریها و مناسبات دو جریان. در زمینه اوضاع سیاسی هر دو طرف بر این واقعیت تاکید داشتند که جامعه ایران و رژیم حاکم بر آن هر دو در موقعیت خطیری قرار گرفته اند.

حکومت اسلامی ایران هرچه بیشتر در گرداب ابر بحران‌های بی‌سابقه‌ای فرو رفتە است. جامعه امید خود به اصلاح و تغییر رژیم از درون را مدت‌هاست از دست داده است و خیزش انقلابی ژینا مبارزە مردم آزادیخواه برای سرنگونی رژیم اسلامی و ایجاد تغییرات در ساختار اجتماعی را به سطح جدیدی رساندە است. در بطن این شرایط حساس و متحول، مبارزات مردم آزادیخواه منجر به شکل‌گیری جنبش های اجتماعی با خواستها و مطالبات پیشرو و ماهیتا چپ شدە است. هر دو طرف تاکید کردند باید به استقبال این شرایط رفت و برای شکل دادن به یک بدیل حکومتی چپ در جامعه  و در روند انقلاب علیه جمهوری اسلامی  به این نیروی اجتماعی متکی شد.
در زمینه تنظیم مناسبات و همکاری‌ها هر دو طرف، ضمن ارزیابی مثبت از همکاری‌های تا کنونی، بر اهمیت گسترش و ارتقاء فعالیت‌های مشترک به منظور تقویت جنبش‌های پیشرو و رادیکال، از جمله جنبش جاری علیه اعدام،  تاکید کردند.
هر دو طرف توافق کردند که این نشستها به منظور تبادل نظر و همکاریهای بیشتر ادامه پیدا کند. همچنین قرار شد برای توضیح مضمون بحث‌ها و تشریح دیدگاه‌های هر دو حزب در موارد فوق در آینده نزدیک یک میزگرد تلویزیونی برگزار گردد.
 
کمیته رهبری حزب کمونیست ایران
کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
۱۲ بهمن ۱۴۰۲، ۲ فوریه ۲۰۲۴