اخبار نفت:۸ نفت:‌اعتصاب کارگران شرکت ثمین، اعتراضات کارگران ارکان ثالث، و کارگران رسمی و یک مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اعتراضات  در نفت گسترده تر شده و دامنه اش به کارگران پروژه ای نفت نیز کشیده شده است. از جمله کارگران شرکت ثمین زیر مجموعه پتروپارس در منطقه نفتی جفیر در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه دستمزد خود در اعتصابات هستند. این کارگران روز گذشته دست از کار کشیدند و  به خوابگاهها رفتند و اعلام کرده اند که تا وقتی جواب نگیرند و با آنها تسویه حساب نشود به اعتصاب خود ادامه میدهند.

به گفته کارگران در این شرکت علیرغم وعده های داده شده  بیست روز کار و ده روز استراحت اجرا نمیشود و در آغاز کار مدیریت شرکت بدون بستن هیچ  نوع قراردادی، بر سر مزد با کارگران توافق میکند اما  بعد از سه ماه  زیر همه توافقات زده و مزدی بسیار کمتر پرداخت میکند و هم اکنون چهارماه مزد آنها پرداخت نشده است.  بعلاوه وضع خوابگاههای آنان بسیار بد و غیر بهداشتی است. از جمله در یک اطاق با گنجایش حداکثر ۱۲ نفره،  هشت کارگر با وضعیت بهداشتی بسیار بد زندگی میکنند.  کیفیت غذای شرکت نیز بسیار پایین است. 
کارگران اقماری ارکان ثالث سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در اعتراض به حذف سهمیه پروازی خود دست به اعتراض زدند. به گفته این کارگران، سهمیه های پرواز برای کارکنان ارکان ثالث قطع شده است اما  کارکنان رسمی و قراردادی همچنان از این سهمیه برخوردار هستند. پرسنل ارکان ثالث خواستار برچیده شدن هر چه سریعتر این تبعیض آشکار شده اند.
اعتراضات کارگران رسمی نفت نیز ادامه دارد. امروز سوم آبانماه نیروهای عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری همچون روزهای گذشته در اعتراض به تعرضات معیشتی به دستمزدشان و برای پیگیری دیگر مطالبات خود مقابل ساختمان مدیریت این شرکت تجمع کردند. حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، بازگرداندن کسورات مازاد مالیات خواستهای فوری این کارگران است. در همین رابطه کارگران رسمی نفت در شرکت های مختلف  فلات قاره نیز اعتراضاتی داشته و اعلام کرده اند که تا وقتی به خواستهای آنها پاسخ داده نشود هر دوشنبه تجمع خواهند داشت. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ضمن گزارش این خبر ها حمایت و پشتیبانی قاطع خود از اعتراضات کارگران  در همه بخش های صنعت نفت را اعلام داشته و بر دوشنبه های اعتراض به عنوان روز اتحاد سراسری اعتراضات در نفت تاکید کرده اند. 
اعتراضات بر حق کارگران نفت، اعتراضی علیه تعرضات معیشتی حکومت و خواستهای این کارگران از جمله رسمی شدن قراردادها و حذف پیمانکاران خواستهای بخش عظیمی از کارگران است. 
نفت یک مرکز کلیدی اقتصاد است و میرود که به یک سنگر مهم اعتراضات کارگری در سطح سراسری و قدرت بخش اعتراضات مردم علیه فقر و گرانی و تعرضات معیشتی هر روزه حکومت تبدیل شود. حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از کارگران معترض نفت کارزار حمایت از این کارگران را در دستور گذاشته و جنبش کارگری و کل جامعه را به پیوستن به کارزار حمایت از کارگران نفت فرامیخواند. صدای کارگران نفت در ایران و در سطح جهان باشیم.
.
پیش بسوی اعتصابات سراسری
حزب کمونیست کارگری ایران
۳ آبان ۱۴۰۲،  ۲۵ اکتبر   ۲۰۲۳

 

 


تجمعات سراسری  بازنشستگان کشوری در چند شهر
روز ۲ آبان بازنشستگان کشوری شامل معلمان و بخشهای دیگر کارکنان بازنشسته، همچون سه شنبه های گذشته  در شهرهایی چون اهواز، کرمانشاه، همدان و سنندج مقابل صندوق بازنشستگی تجمع کردند.
در اهواز  تجمع مشترک بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی در این روز در مقابل ساختمان استانداری این شهر برگزار شد. این گامی در راستای اتحاد مبارزاتی بخش های مختلف بازنشستگان است که همواره با فریاد "لشکری، کشوری، تامین اجتماعی ، اتحاد اتحاد" از سوی آنها مورد تاکید قرار میگیرد. در این تجمع یکی از بازنشستگان سخنرانی کرد و گفت کجاست قانون که یک روزنامه نگار نتواند صدای مردم باشد؟ کجاست قانون که یک وکیل نتواند وکالت موکل خودش را بگیرد؟ کجاست قانون که برای وکیلی حکم زندان داده میشود؟ " در این تجمع بازنشستگان معترض با شعارهای اعتراضی خود علیه اختلاس و دزدی و بی تامینی و خلف وعده های حکومتیان و با سر دادن سرود "زیر بار ستم نمیکنیم زندگی، جان فدا میکنیم در ره آزادگی، مرگ بر این بردگی" فریاد آزادگی سر دادند. در این تجمع  زنان حضور پر رنگی داشتند. بنرهایی با شعارهای معلم زندانی آزاد باید گردد، درمان رایگان، و معیشت منزلت حق مسلم ماست، برجسته بود. 
در کرمانشاه جمعیتی از بازنشستگان زن و مرد مقابل صندوق بازنشستگی تجمع داشته و با شعار "تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم" بر تداوم اعتراضاتشان تاکید کردند. در این تجمع جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی نیز شرکت داشتند و یکی از آنها در سخنانش بر اهمیت شرکت بخشهای مختلف بازنشستگان در تجمعات یکدیگر صحبت کرد و جمعیت با کف زدن  و سردادن شعار "کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، اتحاد ، اتحاد" سخنان او را مورد تایید قرار داد. تجمع کنندگان شعار میدادند:"تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم".
در سنندج نیز جمعیت قابل توجهی در تجمع شرکت داشتند و شعار میدادند:"بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن"، و "بازنشسته می میرد، ذلت نمی پذیرد".  
همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای خط فقر سی میلیونی، درمان رایگان، تحصیل رایگان برای همه کودکان، پایان دادن به اختلاسها و دزدیها و پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و بسته شدن و لغو تمام پرونده های امنیتی برای همه فعالین سیاسی و آزادی فوری تمامی معلمان زندانی از جمله خواستهای اعتراضی اعلام شده آنهاست. از اعتراضات بازنشستگان باید وسیعا پشتیبانی کرد

حزب کمونیست کارگری ایران
۲ آبان ۱۴۰۲،  ۲۴ اکتبر   ۲۰۲۳