نسل کشی در غزه را متوقف کنید!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بمباران بیمارستان الاهلی در غزه نه اولین قتل عام جمعی فلسطینیان توسط دولت اسراییل است و نه آخرین آن خواهد بود. ارتش و نیروهای شبه نظامی اسراییل در ادامه  اشغال گری و آواره سازی مردم فلسطینی در یک سال گذشته صدها فلسطینی از جمله 50 کورک را به قتل رسانده اند . حمله حماس به اسراییل که باعث کشته شدن و اسارت غیر نظامیان و نظامیان اسراییلی گردید،  به موج تازه ای از حملات موشکی و بمباران مناطق مسکونی غزه  ،توسط اسراییل  منجر گردید.

جنگ کنونی در غزه را نمیتوان جدای از پس زمینه تاریخی آن ارزیابی کرد، در بیش از هفتاد سال گذشته مردم ساکن در این منطقه  به شکلی سازمان یافته توسط دولت اسراییل سرکوب ، آواره و خانه و محل زندگی شان اشغال شده است. سیاست شهرک سازی اسراییل و تشدید مهاجرت یهودیان به این کشور مستلزم آواره سازی هرچه گسترده تر فلسطینی های ساکن در این مناطق بوه است.
آواره سازی مردم فلسطین همواره با قتل و کشتار آنان همراه بوده است، مسلما دولتی که بر اساس برتری قومی و مذهبی شکل گرفته باشد، هیچگونه ارزشی برای زندگی و هستی  سایر انسانها قایل نیست. واکنش مردم ساکن این مناطق به روند اشغال گسترده همواره از سوی ارتش و نیروهای شبه نظامی  اسراییلی به شدت سرکوب شده و زمینه را برای رشد نیروهای نطامی و سیاسی  متفاوتی درمیان فلسطینیان  را فراهم آورده است.
پس از مذاکرات صلح میان نیروهای ملی گرای عربی  در سازمان آزادیبحش فلسطین با دولت اسراییل که عملا منجربه تشکیل دولت مستقل فلسطینی نگردید، دولت اسراییل به روند گسترش و اشغال  سایر مناطق ، بر خلاف نمامی معاهدات بین المللی ، شدت بخشید و همین امر موجب رشد و گسترش جریانات سیاسی و نظامی گردید که امروز خود بخشی از موانع مردم فلسطین برای رهایی و عدالت اجتماعی هستند. نیروهایی مانند حماس که رشد و گسترش خود را مدیون کشمکش قدرت میان حکومت های مختلف در منطقه هستند، تا مبارزات عدالت جویانه مردم فلسطین.
در تمامی این سالها حمایت بی قید و شرط ایالات متحد ه و اتحادیه اروپا و شرکا یشان از نظامی گری و سرکوبگری حکومت اسراییل باعث گردید که این حکومت نژاد پرست بدون توجه به قطعنامه های سازمان ملل و معاهدات جهانی ،نه تنها سرکوب و کشتار سازمان یافته  مردم فلسطینی را شدت بخشیده ، بلکه خود را به مخربترین و پیشرفته ترین سلاح های کشتار جمعی مسلح کند، کمکهای بی دریغ  مالی، نظامی، تکنولوژیک و سیاسی بلوک ناتو به اسراییل در همه این سالها زمینه ساز کشتار و نسل کشی کنونی در غزه است.
علیرغم تلاش جریان اصلی مدیای غرب و حمایت های بی قید و شرط بلوک ناتو از کشتار مردم غزه طی روزهای گذشته، این بار اما مردم و جریانات سیاسی و اجتماعی بسیاری در سراسر جهان و خصوصا در کشورهای اروپائی و آمریکا ، در حمایت از مردم غزه به خیابانها آمده و خواهان متوقف کردن ماشین کشتار نطلمی اسراییل شده اند.
برخلاف انتظار دولت ها و نیروهای حامی اسراییل ، این بار ملیونها انسان ، برخلاف سالهای گذشته بی آنکه به نیروهای واپسگرائی مانند حماس و حزب الله، توهمی داشته باشند و تنها با هدف حمایت از مردم فلسطین و توقف جنایات اسراییل به خیابانها آمده اند.
بی شک بر بستر شرایط متفاوت و متحول کنونی  جهان، قدرت و همبستگی جهانی در حمایت از مردم فلسطین و مقابله با نسل کشی و حکومت نژاد پرست اسراییل ، میتواند تاثیر تعیین کننده ای در متوقف کردن کشتار مردم غزه داشته باشد.
ما حمایت خود از مردم تحت محاصره غزه را اعلام کرده و خواهان توقف هرچه سریعتر بمباران و کشتار مردم غزه هستیم.
زنده باد همبستگی جهانی در حمایت از مردم فلسطین 
اکتبر 2023-10-23
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران
کارزار پشتیبنی از کارگران ایران 
شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران