اطلاعیه پایانی پلنوم ٤٧ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست و مطلبی دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

پلنوم ٤٧ کمیته مرکزی حزب حکمتیست با شرکت اکثریت اعضای اصلی و اعضای علی البدل کمیته مرکزی در روزهای ٢٩ و ٣٠ مهر ۱۴۰۲ برابر با ٢١ و ٢٢ اکتبر ۲۰۲۳ با موفقیت برگزار شد.  دستورات مصوب پلنوم عبارت بودند از: ١- گزارش ٢- اوضاع سیاسی ایران، چشم انداز آینده و سیاست حزب ٣- مروری بر تحولات در اوضاع جهانی ٤- تحولات در کردستان ٥- جنگ حماس و اسرائیل ٦- سبک کار حزب و ارزیابی از ارگانهای حزبی ٧- قرار و قطعنامه ها ٨- انتخابات.

پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم شروع به کار کرد.  گزارش كار و فعالیتهای حزب در فاصله دو پلنوم توسط رئیس دفتر سیاسی و کمیته های خارج کشور، سازمانده و کردستان، تلویزیون، خزانه داری و دبیر كمیته مرکزی به پلنوم ارائه شد. گزارش رئیس دفتر سیاسی، دبیرکمیته مرکزی و تشكیلاتها قبلا بصورت کتبی در اختیار كمیته مركزی قرار گرفته بود. رئیس دفتر سیاسی در گزارش خود، به رئوس فعالیتها و سیاست حزب، جدالهای مهم  دوره اخیر، فعالیت تشكیلاتهای مختلف، ارزیابی از نقاط قوت و ضعف فعالیت حزب و جهت سیاسی فعالیت دوره پیش پرداخت. بدنبال گزارش دبیر اجرائی، مسئولین کمیته های حزبی و ارگانهای ستادی، گزارش مستقل دبیر کمیته مرکزی به پلنوم ارائه گردید. نشست اعضای کمیته مرکزی در مبحث گزارش ضمن تائید چهارچوب سیاستها و جهت حزب و اقدامات تشكیلاتهای مختلف، به كمبودها و نقاط ضعف فعالیتهای انجام شده و طرح پیشنهاداتی برای دوره آتی پرداختند.  
 
دستور بعدی پلنوم، "اوضاع سیاسی ایران، چشم انداز آینده و سیاست حزب" بود كه توسط سیاوش دانشور ارائه شد. در این بحث به خیزش انقلابی و مشخصات جنبش آزادیخواهانه ایندوره، سیاست حزب در تحولات جاری، دستاوردهای تاکنونی برآمد انقلابی و وضعیت ویژه حاضر، جدالهای ایندوره و صفبندی های سیاسی، جدالهای ما و اپوزیسیون راست سلطنت طلب و ملی اسلامی، چشم انداز تلاقی های جدید، مخاطرات در سیر مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی پرداخته شد. اعضای پلنوم بطور همه جانبه به روند تحولات و چشم انداز آتی آن و چگونگی پیشروی طبقه كارگر و كمونیستها در این تحولات و نقشه عمل آتی فعالیت حزب پرداختند.
 
در ادامه مبحث مروری بر تحولات اوضاع جهانی توسط ناصر مرادی ارائه شد. در این بخش از سوی ارائه دهنده و اعضای کمیته مرکزی به مسئله بازتعریف نظم جهانی، تغییر در سیاست دولتها و آرایش جدید قطب های جهانی، جدال سیاسی و نظامی قدرتهای سرمایه داری و پیمانها و اتحادهای اقتصادی- سیاسی و نظامی جدید و در حال گسترش برای حوزه نفوذ، افول موقعیت اقتصادی و سیاسی آمریکا، قد علم کردن و رقابت دیگر قطب های مختلف جهانی از لحاظ اقتصادی و سیاسی که موجب تشدید هر روزه فقر و گرسنگی و تبعیض و نابرابری و محرومیت میلیاردها انسان از ابتدایی ترین امکانات زندگی شده است، جدال و کشمکش اقتصادی و سیاسی و نظامی مستقیم و یا نیابتی قطب های اصلی سرمایه داری، پیامدهای مخرب جهانی و منطقه ای و محلی عملکرد سرمایه و دولتهای حاکم، گسترش تروریسم دولتی و غیر دولتی و جنگهای نیابتی، و آینده پرمخاطره ای را که در مقابل بشریت قرار داده است پرداختند. پلنوم به نقش طبقه کارگر و انقلاب در یکی از کشورهای مهم، نقش کمونیسم در تغییر روند امروز جهان و تلاش برای به کرسی نشاندن آلترناتیو سوسیالیسم برای پایان دادن به بربریت کاپیتالیسم تاکید کرد.

دستور تحولات جدید در کرستان از طرف صالح سرداری به پلنوم ارائه شد. صالح سرداری و اعضای حاضر در پلنوم در این بحث به توطئه و تعرض دولت های ایران و عراق و ترکیه به اپوزیسیون و احزاب مستقر در کردستان عراق، بمباران و موشکباران مناطق کردستان سوریه توسط دولت ترکیه پرداخت و تعرض رژیم اسلامی به اردوگاه و مقرهای احزاب مستقر در اقلیم کردستان و بمباران رژیم ترکیه در کردستان سوریه را محکوم کرد. در این بحث همینطور به تحولات در منطقه و صفبندی احزاب سیاسی در شرایط جدید و سیاست و روش برخورد ما مورد بحث قرار گرفت. 

در دستور جنگ کنونی اسرائیل و حماس، پلنوم ضمن تاکید بر نزاع تاریخی فلسطین و اسرائیل و ضرورت حل آن، جنگ و بمباران ارتش اسرائیل و مجازات جمعی و نسل کشی فلسطینیها را نتیجه سیاستها و عملکرد دولت دست راستی نتانیاهو، دولتی که مبتنی بر مذهب و آپارتاید نژادی است از سوئی، و از دیگر سو در نتیجه فعالیتهای تروریستی جریانات حماس و جهاد اسلامی و جمهوری اسلامی تبئین کرد. پلنوم به چشم انداز گسترش جنگ و موانع پیشاروی طرفین پرداخت و بر سیاست توقف فوری و بیدرنگ جنگ، محکوم کردن مجازات جمعی و پاکسازی قومی و سیاستهای فاشیستی، حل مسئله فلسطین تاکید کرد. هر دو جناح ارتجاعی مذهبی و تروریست را باید محکوم و وادار به عقب نشینی کرد. قطع جنگ و آدمکشی عریان دولت اسرائیل، پایان محاصره اقتصادی نوار غزه، رساندن فوری کمکهای غذایی و دارویی به مردم غزه، برسمیت شناختن دو دولت مستقل فلسطین و اسرائیل، راه پایان دادن به گانگستریسم جریانات ارتجاعی اسلامی و تروریسم دولتی اسرائیل است.

پلنوم در دستور بعدی که توسط ابراهیم باتمانی تحت عنوان ارزیابی از حزب و ارگانهای حزبی و سبک کار ما تقدیم شد پرداخت. در این بحث رفیق ابراهیم باتمانی به کمبودها و نقاط ضعف ارگانهای حزبی و پیشنهاداتی برای رفع آنها اشاره داشت. اعضای کمیته مرکزی ضمن تبادل نظر در این مورد، بر تحکیم ارگانها و کمیته های حزبی تاکید کردند.

در دستور قرار و قطعنامه ها دو قرار از طرف رفقا محسن حسینی و ابراهیم باتمانی که قبلا بصورت کتبی به پلنوم تقدیم شده بود مورد بررسی قرارگرفت. قرار رفیق ابراهیم باتمانی در مورد گارد آزادی از دستور خارج و بررسی آن به اجلاس حزبی دیگری موکول شد. قرار رفیق محسن حسینی در مورد اصلاحیه بر سند سازمان رهبری حزب رأی کافی برای تصویب را کسب نکرد.

پلنوم همچنین تصویب کرد پیامی به زندانیان سیاسی و خانواده جانباختگان خیزش انقلابی صادر کند.

در دستور انتخابات ابتدا ناصر مرادی به اتفاق آرا به عنوان دبیر کمیته مرکزی انتخاب شد. سپس رفقا: سیاوش دانشور، سعید آرمان، همایون گدازگر، سعید یگانه، صالح سرداری، عبداله دارابی، سیوان کریمی، رحمان حسین زاده، ملکه عزتی، پروین کابلی، هلاله طاهری، کریم نوری، رضا کمانگر، مختار محمدی و محسن حسینی بعنوان اعضای دفتر سیاسی انتخاب شدند. 

پلنوم با سخنرانی اختتامیه ناصر مرادی و سرود انترناسیونال پایان یافت. در جلسه دفتر سیاسی منتخب پلنوم ٤٧ که به منظور انتخابات برگزار شد، رفیق سیاوش دانشور به اتفاق آرا به عنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب و سپس رفقا: همایون گدازگر، پروین کابلی، صالح سرداری، عبداله دارابی و سعید یگانه بعنوان اعضای هیئت اجرائی حزب انتخاب شدند.

٤ آبان ١٤٠٢- ٢٦ اکتبر ٢٠٢٣

 


پیام پلنوم ۴۷ حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
 به زندانیان سیاسی در ایران!

پلنوم ۴۷ به زنان و مردان انقلابی؛ رهبران کارگری، فعالین معلمان، دانشجویان و دانش آموزان مبارز، خانواده های جانباختگان و آزادیخواهانی که در جریان خیزش انقلابی و قبل آن به اسارت جنایتکاران اسلامی درآمدند، درود می فرستد. 

طوفانی که بعد از قتل دولتی مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، پایه های حکومت استبداد اسلامی را به لرزه درآورد و بدون تردید در برآمدهای وسیع تر آتی آن را به گورستان تاریخ خواهد فرستاد. این عزم انقلابی، این خواست گسترده عبور از جاهلیت و فلاکت اسلامی، با وجود سرکوب گسترده و قتل عام مبارزینی که علیه حجاب اسلامی و فقر و فلاکت بپاخاستند، کابوس خامنه ای و تک تک سران رژیم جنایتکار و کودک کش اسلامی است. نه جمهوری اسلامی میتواند در مقابل خواستها و تمایلات جامعه عقب بنشیند، نه نسل جدید و جامعه خواهان سرنگونی حاضر به عقب نشینی است. نه رژیم اسلامی بیش از این میتواند با تشدید فقر و سرکوب به ایران حکومت کند و نه نسل جدید و زنان و مردان انقلابی از خواستهای برحق  آزادی و برابری و رفاه همگانی عقب می نشینند. 

تشدید تعرض به زنان آزاده و شورشی، احکام شلاق برای رهبران خوشنام کارگران، دستگیری فعالین سیاسی و اجتماعی، سازماندهی ترور در داخل و خارج کشور، انعکاس وحشت رژیم و عدم اعتماد به فردای خود و هراس از برآمد انقلابی است که بسرعت گریبانشان را خواهد گرفت.  

زندانیان سیاسی، از زوایای مختلف، عصاره اعتراض در جامعه به وضع موجودند. زندانیان سیاسی همیشه بخشی از مبارزه جاری در جامعه و ادامه آن در شکل دیگری بوده اند. مبارزه در خیابانها و زندانها را تنها دیواری شکسته و فرسوده جدا میکند، دیواری که بزودی درهم خواهد شکست. صدای آزادیخواهی شما عزیزان همه جا شنیده میشود. مبارزه و ایستادگی شما در زندانها ادامه مبارزه و ایستادگی کارگران و مردم زحمتکش در کوچه و خیابان و دانشگاه و کارخانه ها است. 

نشست کمیته مرکزی، پلنوم ۴۷ حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست، به امید و مقاومت و آزادمنشی شما درود میفرستد و برای گسترش صدای اعتراض شما و آزادی کلیه زندانیان سیاسی همراه با جنبش انقلابی و کارگری تلاش خواهد کرد. آن روزها که زیر فشار مبارزه انقلابی درب زندانها گشوده شود و پیروزی بر ارتجاع و اختناق سرمایه را جشن بگیریم دور نیست.   

زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

۳۰ مهر ۱۴۰۲- اکتبر ۲۰۲۳