یک جمعه اعتراضی بزرگ دیگر در زاهدان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

خیزش های مردمی: اطلاعیه شماره ۳۴۹: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. امروز جمعه ۱۹ اسفند علیرغم لشکر کشی حکومت و جو امنیتی سنگین جمعیت بسیاری از مردم در زاهدان همچون جمعه های گذشته به خیابان آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. از جمله مردم شعار می دادند: "آزادی آزادی آزادی"، "علمای زندانی آزاد باید گردند"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "ما همه اهل جنگیم حیف که بی تفنگیم"، "می‌کشم می‌کشم هر که برادرم کشت"، و " مرگ بر حکومت بچه‌کُش". نیروهای سرکوب حکومتی در برابر جمعیت عظیم مردم جرات دخالت به خود ندادند و مردم به راهپیمایی در سطح شهر و شعار دادن ادامه دادند.

بنا بر خبرها در راسک حکومت از وحشت اعتراضات مردم نیروی سرکوب بسیاری را مستقر کرده بود. سیستان و بلوچستان و بویژه شهر زاهدان یک کانون داغ انقلاب زن، زندگی ، آزادی است. در جریان اعتراضات مردم در این استان دستگیریهای زیادی صورت گرفته و زندانی سیاسی آزاد باید یک بنر برجسته تجمع اعتراضی امروز مردم در زاهدان بود.
حزب کمونیست کارگری ایران
۱۹ اسفند ۱۴۰۱، ۱۰ مارس ۲۰۲۳