حزب کمونیست کارگری - حکمتیست: فعالیتهای حزب در روز جهانی زن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری - حکمتیست: هشت مارس امسال بگواه رسانه های متعدد، نه صرفا روز اعتراض به عدم پرداخت حقوق برابر در مقابل کار مشابه، که این خود خواسته ای برحق و مهم است، که سیاسی ترین روز سال با خواسته های بسیار شفاف تظاهرات کنندگان و نه به جوامع نابرابر تحت حاکمیت سرمایه از فرانسه تا بنگلادش و از ایران و ترکیه تا نروژ بود. در تظاهراتهای روز زن در ترکیه باندورل اول را زن زندگی آزادی و دفاع از خیزش انقلابی در ایران تشکیل میداد.

در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، سوئد و ترکیه کارگران و احزاب چپ از جنبش انقلابی در ایران دفاع کردند و در بسیاری از جلسات و اجتماعات و سخنرانیهای اینروز به اهمیت تحول انقلابی در ایران و دفاع از مبارزه زنان اشاره شد. در بیشتر کشورها تا جائی که گزارشها منتشر شدند، حمایت از برآمد انقلابی و زن محور در ایران در روز جهانی زن یک محور سخنرانیها و شعارها بود. زنان انقلابی ایران امسال در هشت مارس جهان حضور داشتند.

بعنوان مثال رسانه های آلمان از حداقل دو تظاهرات بزرگ در همجوار یکدیگر در برلین گزارش دادند که کمترین خواسته آنان، حقوق برابر برای کار برابر بود. در صف مقدم این اعتراضات، دفاع از انقلاب زنانه در ایران و دفاع از مبارزات قدرتمند زحمتکشان فرانسه به حملات جدید دولت ماکرون تحت نام "رفرم در بازنشستگی" برای هرچه بزرگتر کردن فاصله طبقاتی بین سرمایه داران و طبقه کارگر بود. دفاع از خیزش انقلابی در ایران و بخصوص مبارزات قهرمانانه زنان و محکوم کردن سرکوب وحشیانه رژیم اسلامی، محکوم کردن مسمومیت دختران توسط #علی_شیمیائی، در تمامی تظاهراتهای روز جهانی زن در آلمان حرف اول را میزد. خیزش انقلابی و انقلاب زنانه در ایران، نه تنها در ایران، بلکه در اروپا روح تازه ای به مبارزات طبقه کارگر و آزادیخواهان داده است.

اعضای حزب حکمتیست و تشکیلات خارج کشور آن در همراهی با مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه در روز جهانی زن ٢٠٢٣ و برجسته کردن و آگاهگری در باره خیزش انقلابی در ایران، در اجتماعات و تظاهراتها و سمینارها و جلسات مختلف فعالانه شرکت کردند.

کلن: اعضای حزب حکمتیست بهمراه شورای واحد شهر کلن در مارش شهر کلن شرکت کرد، صدها نفر از سازمانها و احزاب چپ و کمونیست در این تجمع حضور داشتند و از سوی نمایندگان احزاب از خیزش انقلابی ایران و انقلاب جاری زنانه در ایران با شعار زن، زندگی، آزادی دفاع شد. اجتماع هشت مارس کلن همانند اغلب شهرهای اروپا در هوای بد و سرمای شدید اما با استقبال روبرو شد.

زیگن: سازمان مادربزرگ ها علیه راست (Omas Gegen Rechts) پیش تر در تجمع مشترک واحد زیگن حکمتیست حضور داشته و ضمن حمایت از اعتصاب ۱۴ الی ۱۶ آذر ۱۴۰۱ در تجمع برگزار شده حمایت خود را با شعارهای زن زندگی آزادی اعلام کردند. حمایت سازمان (مادربزرگ ها علیه راست) از مبارزات زنان در ایران، شرکت در جلسه این گروه و گرفتن حمایت در صفحات اجتماعی واحد شهر زیگن و واحد مرکزی این نهاد سراسری در برلین از جمله از فعالیتهای حزب حکمتیست در این واحد بود است. دریافت حمایت از حزب چپ آلمان واحد جنوب نوردراین-وستفالن با چاپ پوستر بالوگوی این حزب و پیام تصویری به همراه مسئولین و رهبری این واحد یکی دیگر از اقدامات رفقای ما از جمله رفیق فاطمه عسگری و امیر عسگری بود. همچنین تشکیلات ما با ارتباط با نماینده مجلس حزب چپ آلمان(Gökay Akbulut) موفق شدند که حمایت حزب چپ واحد منطقه را از مبارزات زنان ایران و بخصوص از سهیل عربی بدست آورند. نماینده مجلس حزب چپ همچنین در صحنه علنی سازمان ملل در ۸ مارس در نیویورک از مبارزات آزادیخواهانه و برحق زنان ایران حمایت کرد.

برلین: در برلین دو تظاهرات یکی از طرف اتحادیه های کارگری و دیگری از طرف حزب چپ و جمع دیگری از سازمانها و احزاب چپ برگزار شدند که اعضای حزب در تظاهرات چپها شرکت داشتند. در مجموع بیش از پنج هزار نفر در این دو تظاهرات شرکت داشتند. دفاع از مبارزات زنان در ایران و محکومیت سرکوب وحشیانه جمهوری در هر دو تظاهرات جزو خواسته های مهم هر دو این تظاهراتها بود.

استکهلم: کمیته استکهلم حزب کمونیست کارکری– حکمتیست با فراخوان برای تظاهرات هشت مارس روز جهانی زن و در دفاع از برابری بی قید و شرط بین زن و مرد و روز نماد به پا خواستن زنان کارگر علیه نابرابری در سلوسن به همراهی دیگر کمونیستها و چپها پیکت اعتراضی برگزار کرد که با پرچمهای سرخ و شعارهای رادیکال همراه بود.

حزب چپ سوئد در یک آفیش تبلیغاتی با عکس مهسا امینی و عنوان "زن زندگی آزادی، حمایت از انقلاب" از انقلاب در ایران حمایت و خواهان محکومیت خشونت رژیم و توقف آزار شهروندان، آزادی فوری زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان و حمایت سوئد و اتحادیه اروپا از کسانی شدند که ازدست رژیم فرار کرده اند.

گوتنبرگ: در روز ۸ مارس تشکیلات حزب حکمتیست در شهر گوتنبرگ همراه با فعالین سازمان آزادی زن و بیش از دوهزار نفر از مردم آزادیخواه و برابری طلب در تظاهرات کمیته ۸ مارس که با تم زن، زندگی، آزادی در همبستگی با مبارزات زنان در ایران شرکت نمود. شرکت نهادها، سازمانها و احزاب چپ ایرانی در این تظاهرات بسیار چشمگیر بود. حزب حکمتیست و سازمان آزادی زن با پلاکاردهای نه به آپارتارید جنسی، سرنگون باد جمهوری اسلامی دیده می شد. آفیش های زندانیان سیاسی مانند رضا شهابی، سپیده قلیان و عکسها و پوسترهای جانباختگان و اعدامیهای انقلابیون در دست شرکت کنندگان دیده می شد. شعارهایی مانند زنده باد آزادی زن، زنده باد سوسیالیسم، مرگ بر طالبان چه در کابل چه تهران، نه روسری نه توسری آزادی و برابری، درمیان صف احزاب و شرکت کنندگان ایران به کرات شنیده شد.

سمینار و جلسات: روز ۳ مارس ۲۰۲۳ مراسمی از طرف کانون همبستگی با مبارزات مردم ایران در شهر گوتنبرگ در گرامیداشت روز زن برگزار گردید. پروین کابلی از حزب حکمتیست در این مراسم با تم "آزادی زن در گرو پیروزی آلترناتیو سوسیالیستی است" و چرا انقلاب جاری در ایران انقلابی زنانه نام گرفته است سخنرانی نمود. او در صحبت های خود با اشاره به تاریخ نوین مبارزات زنان در ایران از ۸ مارس ۱۳۵۷ تاکنون سیرتحولات این جنبش را تشریح نمود و خصوصیات جنبش آزادی زن را برای برابری و آزادی و رفاه و جهانی بودن آن را برشمرد و بر این مسئله تکیه نمود که با توجه به این خصوصیات به حق این انقلاب به عنوان انقلاب زنانه نام گرفته و برای پیروزی تنها حضور یک آلترناتیو سوسیالیستی در ایران می تواند این جنبش را به پیروزی برساند. این سخنرانی با استقبال شرکت کننده گان روبرو شد.

روز ۷ مارس در کنفرانسی که در پلاتفرم زوم ترتیب داده شده بود کادرهای حزب و فعالین کمونیست کارگری شرکت داشتند و سخنرانی کردند. سخنرانان عبارت بودند از: پروین كابلی، مهین علیپور، مرسده قائدی، آذر ماجدی، مینا احدی، ملكه عزتی، مریم نمازی، دیانا نامی، هما ارجمند، هلاله طاهری، مرجان علیپور، ثریا شهابی، هلاله رافع، عطیه نیك نفس، مهشاد افشار، نسرین رمضانعلی.

لندن: تظاهرات هشتم مارس در لندن در مقابل سفارت رژیم آپارتاید جنسی، رژیم بچە کش هار اسلامی برگزار شد. تظاهرات لندن با وجود هوای بسیار بد با حضور صدها مبارز و کمونیست برگرار شد. از طرف حزب حکمتیست در این تظاهرات رفیق هلاله طاهری سخنرانی کرد.

در این تظاهرات جان مک دونالد از گرایش چپ حزب لیبر و مسئول کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران در دفاع از انقلاب ایران سخنرانی کرد و خواهان بستن سفارت تروریستی اسلامی شد. همینطور دانیل راندال نماینده کارگران ترانسپورت در حمایت از انقلاب در ایران و جنبش کارگری و مبارزه زنان در ایران سخنانی ایراد کرد. این سخنرانیها مورد استقبال وسیع شرکت کنندگان قرار گرفت.

اسلو: هشت مارس اسلو با وجود سرمای نسبتا شدید، بسیار پرجمعیت و رادیکال بود. سخنرانی ها، پارول ها و بنرها سرخ و انقلابی بودند. بنر اصلی در مراسم که از طرف برگزارکنندگان انتخاب شده بود شعار "زن زندگی آزادی" بود. سخنرانی ها در مورد خیزش انقلابی و رهبری و نقش زنان در این خیزش و اعلام حمایت از آنها بود. مسئله سلامت و بهداشت زنان خصوصا زنان تن فروش، مسئله امنیت آنها و حمایت از زنانی که در زلزله ترکیه سوریه دچار خسارت مالی و جانی شده بودند حمایت از زنانی که زیر خشونت شدید برای ایجاد درآمد از طرف باندهای قاچاق به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شوند از دیگر مواردی بودند که در تظاهرات هشت مارس اسلو مورد اشاره قرار گرفتند.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری- حکمتیست
١٨اسفند ١٤٠١- ٩ مارس ٢٠٢٣