پیام جمعی از فعالین سابق جامعه معلمان مریوان در دفاع از معلمان زندانی شهر مریوان

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

همانطور که مطلعید بیش از یک ماه است تعدادی از معلمان مبارز در مریوان و کردستان و در سایر نقاط کشور توسط حکومت اسلامی بازداشت شده اند. هم اکنون اسکندر لطفی، شعبان محمدی، جبار دوستی و مسعود نیکخواه از معلمان مبارز مریوان در زندان هستند. و اسکندر لطفی چند روز بعد از دستگیری دست به اعتصاب غذا زده است. باید برای آزادی این عزیزان دست به اقدامی فوری بزنیم و آنها را از زندان نجات دهیم. شما را فرا می خوانیم با برپایی تجمع و هرشیوه‌ ممکن دیگری حکومت را وادار کنید آنها را فورا آزاد کند.

معلمان مبارز را از چنگال رژیم نجات دهیم

مردم مبارز مریوان

معلمان آزاده

دانش آموزان و خانواده های دانش آموزان

همانطور که مطلعید بیش از یک ماه است تعدادی از معلمان مبارز در مریوان و کردستان و در سایر نقاط کشور توسط حکومت اسلامی بازداشت شده اند. هم اکنون اسکندر لطفی، شعبان محمدی، جبار دوستی و مسعود نیکخواه از معلمان مبارز مریوان در زندان هستند. و اسکندر لطفی چند روز بعد از دستگیری دست به اعتصاب غذا زده است. باید برای آزادی این عزیزان دست به اقدامی فوری بزنیم و آنها را از زندان نجات دهیم. شما را فرا می خوانیم با برپایی تجمع و هرشیوه‌ ممکن دیگری حکومت را وادار کنید آنها را فورا آزاد کند.

تاکنون چندین تجمع و گردهمایی در حمایت از معلمان در مریوان توسط همکارانشان از شهرهای کردستان و در سطح سراسری انجام شده است. باید این اعتراضات را وسعت دهیم. وضعیت اسکندر لطفی اضطراری است باید فورا دست به کار اقدامی بزرگ بشویم.

معلمان در این دوره نقش برجسته ای در بلند کردن پرچم آزادیخواهی، در رساتر کردن صدای اعتراض شما به فقر و بیحقوقی، در رساتر کردن صدای اعتراض شما به وضعیت اسفبار آموزش و پرورش داشته اند. امروز نوبت ما است که از آنها حمایت کنیم و نگذاریم با دستگیری و زندانی کردن معلمان شریف و حق خواهی مانند جبار دوستی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه مانع گسترش اعتراضات آنها شود.

مردم مریوان تجارب تاریخی و گرانبهایی از فعالیت های توده ای و بزرگ دارند . ما جمعی از معلمین قدیمی شهر مریوان که رابطه فشرده مبارزات معلمان با مردم زحمتکش مریوان را در حافظه و تاریخ مبارزاتی خو داریم ، شما مردم مبارز مریوان را فرامی خوانیم برای آزادی معلمان زندانی با ابتکارات و تلاش بیشتر ‌با به میدان آمدن هرچه وسیتر مردم شهر و حومه مریوان ، مبارزات کنونی را گسترده و پر قدرت ترکنید . در مرکز شهر یا در مقابل ادارات دولتی بهر شیوه ممکن تصمیم و اراده خود برای آزادی فوری اسکندر و شعبان و مسعود را بگوش تمامی شهرهای کردستان و ایران برسانید . معلمان زندانی و خانواده هایشان را همراهی کنیم. دانش آموزان و اولیای آنها نیروی بزرگی هستند که انتظار میرود معلمان را با تمام وجود در این شرایط دشوار یاری دهند.

از معلمان سنندج و سایر شهرهای کردستان و از همه انسان های آزاده، از هنرمندان و ورزشکاران، فعالین اجتماعی، دانشجویان و همه مردم آزاده میخواهیم به هر شکل که میتوانند دوش به دوش معلمان و مردم مریوان برای آزادی معلمان زندانی بکوشند .

امضاها:
مهری گدازگر. سعدیه نسیمی .لقمان ویسی. ناصر رستمی. اسد نودینیان. عبدالله دارابی. ناصر نسیمی. علی جام سحر. محمد آسایش. ابراهیم حیدری. همایون گدازگر. عبدالله کهنه پوشی. عزت دارابی. احمد سلیمانی. مجید حسینی. مراد امینی. صالح سرداری. نسان نودینیان