به مناسبت ترور موسی باباخانی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له به مناسبت ترور موسی باباخانی، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان: روز شنبه 16 مرداد ماه تروریستهای جمهوری اسلامی در یک اقدام جنایتکارانه موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان را در شهر اربیل پایتخت حکومت منطقه ای کردستان ترور کردند. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران دست به چنین جنایتی می زند. طی چند دهه گذشته درهمین کردستان عراق صدها تن از فعالین سیاسی هدف اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند.

این در حالی است که رژیم ایران در منطقه تحت حاکمیت حکومت محلی کردستان، کونسولگری و روابط دیپلماتیکی رسمی دارد. هر ساله میلیاردها دلار سود از قبل مراودات تجاری از طریق مرزهای این منطقه به دست می آورد. درحالیکه جمهوری اسلامی در محاصره اقتصادی قرار دارد حکومت منطقه ای کردستان به منبع درآمد های سرشاری برای این رژیم تبدیل شده است.
با این همه، این رژیم هیچ فرصتی را برای سلب امنیت از مردم در این منطقه از دست نمی دهد و به خود اجازه می دهد که در اربیل پایتخت حکومت منطقه ای کردستان، دست به ترور پناهندگان و مخالفین سیاسی خود بزند.
برای کوتاه کردن دست رژیم جمهوری اسلامی از جان فعالان سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور، ضروری است که اقداماتی جدی و هماهنگ برای بایکوت کردن این رژیم در سطح جهانی صورت گیرد. این رژیم به هیچ پروتکل و توافق سیاسی پایبند نیست و تنها از طریق اعمال فشار سیاسی و اجتماعی و نیرومند می توان رژیم را از ارتکاب چنین جنایاتی بازداشت.
ما ترور جنایتکارانه موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان را به شدت محکوم می کنیم و خواستار آنیم که قاتل و همکاران وی دستگیر و به مجازات شایسته خود برسند. به این مناسبت به همه اعضاء خانواده موسی بابا خانی و به حزب دموکرات کردستان صمیمانه تسلیت می گوئیم و خود را در اندوه آنان شریک می دانیم .
کمیته مرکزی کومه له
سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
17 مرداد 1400
8 اوت ت2021