گزارش شماره چهار از فضای اعتراضی در میان همکاران رسمی

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت: اعتراضات و امتناع پرسنل رسمی از دریافت غذا در محل کار به چهارمین روز رسید. روز گذشته واحدهای عملیاتی دیگری از جمله همکاران در شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری، نفت و گاز زاگرس و چندین دکل حفاری به این حرکت پیوستند.همکاران نفت و گاز آغاجری در شعار نوشته هایشان به صراحت گفته اند اگر حقوق ها ترمیم نشود گام بعدی ما اعتصابی بیاد ماندنی خواهد بود. در پی این اعتراضات که با استقبال گسترده همکاران رسمی روبرو شده؛

مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در اطلاعیه ای از مزدوران و جیره خواران خود خواسته تا معترضان را شناسایی و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خرابکارانه سریعا گزارش آن را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اطلاع دهند. پرسنل رسمی بدون توجه به فضاسازی های امنیتی در حال تدارک و برنامه ریزی برای قدم های بعدی خود هستند.
از همکاران عزیز درخواست داریم گزارشات خود از اعتراضات و تصاویر اقدامات عملی خود را به شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت ارسال کنند.
تاکید ما همچنان بر شکل گیری اعتراض و اعتصاب های سراسری در همه بخش های صنعت نفت است.
3- اتحادیه آزاد کارگران ایران:
تداوم اعتراض کارکنان رسمی نفت با اقدام نمادین اعتصاب غذا برای چهارمین روز متوالی
روز پنجشنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۱، کارکنان رسمی وزارت نفت که از روز دوشنبه ۱۶ آبان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات‌شان و در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب غذا زده و از دریافت سهم غذایی از غذاخوری‌ها امتناع کرده بودند برای چهارمین روز متوالی اعتراضشان را ادامه دادند.
این اقدام کارکنان عملیاتی در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان وزارت نفت صورت گرفته است.