سلام زیجی: باز هم جنایت هولناک علیه نوجوان دیگری!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

متاسفانه یک بار دیگر شاهد جنایت هولناک دیگری از جانب حکومت فاشیست جمهوری اسلامی هستیم.  آرمیتا گراوند نوجوان عزیز ۱۶ ساله روز یکشنبه در مترو تهران مورد هجوم وحشیانه نیروهای ضد آزادی و ضد پوشش آزادانه زنان قرار گرفته و اکنون بعداز ۳ روز همچنان در کما و در شرایط بسیار خطرناکی بسر میبرد.  بدین ترتیب با این اتفاق و سناریو سازیها و مجبور کردن پدر ومادر آرمیتا برای تحریف حقایق علیه دختر خودشان، جمهوری اسلامی در تدارک صحنه چینی و دروغ ‌پردازی به روایت خود و شبیه به همان سناریو سازی مربوط به مرگ ژینا امینی هستند.

 جمهوری اسلامی بدون تردید مسئول جان آرمیتای عزیز ۱۶ ساله هستش! پدر و مادر آرمیتا را باید آزاد گذاشت در کنار فرزند عزیزشان باشند نه در پشت دوربین اقرار گیری اجباری به روایت نیروهای ضد انسانی این رژیم قاتل و آدمکش!

 مردم آزادیخواه!
 باید دستهای خونین حکومت اسلامی بچه کش را از تداوم این جنایتها کوتاه و قطع کرد! این وظیفه مبرم و فوری همه کارگرن، زنان، جوانان، فرهنگیان،دانشجویان و دانش آموزان متعلق به صف کارگران و صف آزادیخواهانه زنان و مردان در سراسرکشور میباشد!

 نه روسری نه تو سری !
 مرگ بر جمهوری اسلامی سرمایه داری!
۱۲ مهر ۱۴۰۲
۴ اکتبر ۲۰۲۳