اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی مردم مبارز، از اعتصاب کارگران نفت حمایت کنید!  امروز سوم اردیبهشت ١٤٠٢، دها مرکز کارگری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، وارد سومین روز از اعتصاب متحد و پرشور خود شده اند. مطالبا ت کارگران اعتصابی از جمله عبارتند از:"٧٩ درصد افزایش دستمزد ، کاهش ساعتکار،واریز کردن به موقع حقوق، واریز کردن حق بیمه،حذف دوره ١٥روزه کار بدون مزد، حذف موادی از قانون کار رژیم که کارگران را از اعترض به شریط کار منع میکند"،میباشند.

 اعتصاب نفت : شماره ۴ امروز دوم اردیبهشت در دومین روز اعتصاب کارگران پیمانی پروژه ای نفت چندین هزار کارگر در مراکز متعددی وارد اعتصاب شدند. اعتصاب به مراکز نفتی در گچساران، دهلران، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان در کرمان، لردگان، کنگان، بندرجاسک، یزد و بوشهر گسترش یافته است. افزایش ۷۹ درصدی دستمزد و بیست روز کار و ده روز استراحت دو خواست فوری این کارگران است. در عین حال کارگران پیمانی پروژه ای نفت پیگیر دیگر مطالبات خود هستند و یک خواست و تاکید آنها کوتاه شدن دست پیمانکاران از محیط های کار است.

اتحاد کارگران انقلابی ایران: اول ماهِ مهِ ۱۴۰۲ در راه است  به فرمان خامنه ای طی دوسال متوالی از۱۴۰۰جهت فرمایشی صعود جامعه ما از «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» به سال «تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین» ۱۴۰۱پرت شدیم و جامعه ما ازاین نامگذاری ها هیچ نصیبی نبرد بلکه با ملغمه ی نداری و فقر، بی خانمانی و تورم، تعطیلی همه جانبهِ چرخه تولید روبروشدیم و امسال ۱۴۰۲ همچنان در خطوطی نا نوشته به صحنه «مهار تورم و رشد تولید» ورود می کنیم!

۱ـ کارگران پروژه ای شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان ۲ـ کارگران شرکت آبادراهان در فاز ۲ پالایشگاه آبادان ۳ـ کارگران شرکت سکاف در فاز ۲ پالایشگاه آبادان ۴ـ کارگران پیمانکاری هخامنش نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد ۵ـ کارگران پتروشیمی گچساران ۶ـ کارگران پتروشیمی کیان در عسلویه ۷ـ کارگران دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر ۸ـ کارگران پتروپالایش کنگان سایت۳ ۹ـ کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر ۱۰ـ کارگران پتروشیمی صدف در فاز ۲ عسلویه ۱۱ـ کارگران پتروپالایش شرکت کاین‌سازه در فاز ۳ کنگان

 کارگران و نیروهای کار بیش از یک قرن با طبقه حاکمه در کشمکش دائمی و نیروی محرکه تغییرات اجتماعی در ایران بوده اند. ناکامی ها و عقب نشینی ها حاکی از نبود تشکل و سازماندهی سیاسی - طبقاتی کارگران برای منافع خود بوده است. دو دهه گذشته مبارزات کارگران و سایر نیروهای کار همچون بازنشستگان، معلمان، پرستاران و دیگراقشار جامعه علیه سیاست های اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است. طی سالهای گذشته افزایش هزینه ها و عدم دستیابی به مایحتاج اولیه زندگی درکنارانواع سرکوب و فشارهای اجتماعی، دستگیری، شکنجه، زندان و اعدام، خیزش های پیاپی را بدنبال داشته است.

- شلیک مستقیم نیروهای سرکوب دستگاه رهبری ودولت به اهالی معترض منطقه سلمانشهرمازندران ومرگ ومصدومیت 5 نفر - ادامه مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان با حمله به مدارس دخترانه شاهین شهر(12 مدرسه)، کوثر و پروین اعتصامی ایذه،یاس نبی تاکستان، شرافت و‌ خدیجه سنندج ، معروف شافعی، دبیرستان حاج صالح شاطری و دبستان ستایش مهاباد و.....تجمع اعتراضی اهالی شاهین شهر نسبت به مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان مقابل اداره آموزش وپرورش با شعار «مرگ بر عامل مسمومیت»،«مسئول بی کفایت نمی خوایم نمی خوایم»و. . .

اعتصاب کارگران پروژه‌ای صنعت نفت جمعه اول اردیبهشت ۱۴۰۲ در پالایشگاه آبادان و چند مرکز نفتی دیگر آغاز شد و قرار است به اعتصاب سراسری در مراکز صنعت نفت گسترش یابد. کارگران خواستار ۷۹ درصد افزایش دستمزد، ۲۰ روز مرخصی ماهانه، کاهش ساعات کار روزانه از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت، و حذف بندی از قرارداد کار هستند که آن‌ها را از اعتراض به شرایط کار منع می‌کند. کارگران پروژه‌ای پالایشگاه آبادان شاغل در شرکت اکسیر صنعت روز جمعه اول اردیبهشت‌ماه در اعتراض به افزایش نیافتن دستمزد اعتصاب کردند و به طور دسته جمعی کارگاه را تخلیه کردند.

 - تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه برای احقاق حقوق برحقشان - اعتصابات کارکنان دادگستری سه استان در اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی - توزیع نا عادلانه مزایای مستمر بین رانندگان قراردادی شرکت واحد - بستری شدن دانش آموز سنندجی در بخش ICU بیمارستان توحید - انتقال دانشجو به بیمارستان به دلیل فشار وارده در کمیته‌ی انضباطی و شکایت ریاست دانشگاه - مخالفت آموزش و پرور چابکسر با تدریس معلم داوطلب جایگزین عزیز قاسم زاده معلم زندانی

شماره ای دیگر از سریال تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی اهواز نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار‌ مبنی بر تعیین حداقل دستمزد 5 میلیون و 300هزارتومانی مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان. روز سه شنبه 22 فروردین، کارگران بازنشسته ومستمری بگیران تامین اجتماعی اهوازبابرپایی تجمع مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان شماره ای دیگر از سریال اعتراضاتشان را نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار‌ مبنی بر تعیین حداقل دستمزد 5 میلیون و 300هزارتومانی بنمایش گذاشتند.

دومین روز اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی روز شنبه 2 اردیبهشت برای دومین روز، اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای برای افزایش 79 درصدی حقوق 20 روز کار 10 روزتعطیلی در کارگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکاری زیر ادامه وگسترش پیدا کرد:1ـ کارگران پروژه ای شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان2ـ کارگران شرکت آبادراهان در فاز 2 پالایشگاه آبادان3ـ کارگران شرکت سکاف در فاز 2 پالایشگاه آبادان4 ـ کارگران پیمانکاری هخامنش نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد5ـ کارگران پتروشیمی گچساران6ـ کارگران پتروشیمی کیان در عسلویه

 - گرامیداشت یاد روزبه خادمیان از جان باختگان اعتراضات سراسری اخیر کرج بمناسبت سی ودومین زادروزش برسرسر مزارش - اعتصاب نامحدود کارگران سایپا آذربایجان دراعتراض به سطح نازل حقوق وبرای افزایش حقوق - ادامه اعتراضات کارگران راه آهن کشور با اعتصاب کارگران راه آهن شمال حوزه 20 شهرستان میانه دراعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبات دیگر برای دومین روز متوالی - ادامه اعتراضات کارگران بازنشسته تامین اجتماعی اهواز نسبت به سطح نازل حقوق منجمله مصوبه ضد کارگری شورای عالی کار‌ مبنی بر تعیین حداقل دستمزد 5 میلیون و 300هزارتومانی با راهپیمایی وتجمع مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان

- سریال مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان با حمله به مدارس دخترانه آمل ، خدیجه کبری اشنویه ، شایان أصفهان ، زینب ، عترت و حجاب بندرگناوه ، انقلاب اسلامی تبریز، انصاری و طلوع شاهین شهر ، فاطمه زهرا و فهمیده کامیاران ، دانش‌پژوهان کرمانشاه ،22 بهمن مریوان و.... ادامه یافت . تجمع اعتراضی خانواده های دانش آموزان آمل مقابل اداره آموزش وپرورش- گزارش مسمویت بامداد ۲۲ فروردین خوابگاه دخترانه ۱۳آبان ردنشگاه تهران - هیئت نظارت بر مطبوعات طی ابلاغیه‌ای از اصحاب رسانه خواست تا اخبار مربوط به مسمومیت دانش‌آموزان را منتشر نکنند

 امروز در بسیاری از پالایشگاههای نفت، فولاد، پتروشیمی کارگران پروژه ای دست از کار کشیدند. اعتراضات برای اضافه دستمزد ۷۹ درصدی دستمزد، نوبت کاری و حق استراحت و مسائل دیگر بود. اعتراضات دور جدید در شرایطی پیش می رود که دستمزد کارگران کفاف یک هفته زندگی کارگران را نمی دهد. شرایط برده داری در محیط کار از جمله ایمنی کار، خوابگاه، اشپزخانه ، حمام-دستشویی تا حمل و نقل می باشد. امروز کارگران با دور بودن از خانواده با مشکلات مدیدی روبرو هستند. بسیاری با افسردگی ، استفاده از دارو و غیره ثروتی را برای عده ای رقم می زنند که خود از پایین ترین سطح زندگی برخوردار هستند.

- ادامه مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان کشور با حمله به مدارس دخترانه پارسه أصفهان،آسمان تبریز، بنت الهدی صدر خرم آباد ، نسیبه سنندج ، جعفر صادق کرج ، هنرستان اندیشه، راهنمایی 17 شهریور، دبیرستان عصمت و دبیرستان خدیجهٔ کبری گیلان غرب ، هنرستان محمد باقر ماهدشت و.....تجمع اعتراضی خانواده های دانش آموزان اهواز نسبت به مسمومیت های شیمیایی زنجیره ای مقابل فرمانداری- ازسرگیری دوشنبه های اعتراضی کارگران بازنشسته مخابرات کشور نسبت به کاهش قدرت خرید عدم پرداخت مطالبات و قطع خدمات بیمه تکمیلی درمان با برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان های البرز ، أصفهان، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان،کردستان،گلستان ،گیلان ودزفول مقابل ساختمان شرکت مخابرات شهرستان واستان تهران مقابل وزارت ارتباطات

 - ادامه مسمومیت های شیمیایی دانش آموزان با حمله به مدارس دخترانه طالقانی، معارج ،سمیه بنت‌الهدی صدر، استقلال سقزو عصمت بخش زرینه این شهرستان وبهمنی ،جماران سنندج وسیناو امیرالمومنین مراغه وقدسیه روستای ورجوی این شهر  تجمع اعتراضی خانواده های دانش آموزان درمحله شهناز سقز و در محله شهرک کارمندان مهاباد - کارو پشابادی کودک دانش‌آموز اهل کامیاران در استان کوردستان و ساکن تهران، که بر اثر حمله شیمیایی به مدرسه مسموم شده بود، روز جمعه ١٨ فروردین ۱۴۰٢ در بیمارستان میلاد تهران جان باخت.