اخباروگزارش های کارگری 18-19-20 اسفند ماه 1402

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

گرامی باد 8 مارس(18 اسفند سال1402) روز جهانی دفاع از حقوق زنان،مبارزه علیه تبعیض ونابرابری جنسیتی واعتراض به خشونت علیه زنان و اذیت وآزارشان درخانه،خیابان ومحل کاروتحصیل- جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان و کارگری و بازنشستگان روز جمعه ۱۸ اسفند برابر با ۸ مارس "روز جهانی زن"به دیدار خانم فروزان علیزاده همسر آقای رسول بداقی، معلم زندانی و خانواده های آقای داود رضوی و حسن سعیدی از زندانیان سندیکای شرکت واحد رفتند. 

- برگزاری گلگشت و مراسم به مناسبت روزجهانی زن در بانه،بوکان وسنندج
- بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  به مناسبت ۸ مارس نماد قدرت بی‌قدرتان
- بیانیە انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندرە) بە مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن 
- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:گرامی باد روز جهانی زن
- روز جهانی اقدام توسط فدراسیون بین المللی کارگران‌حمل‌و‌نقل در ارتباط با روز جهانی زن:
«این جهان ما هم هست»
- جمعه های اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال ،عدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌های بازنشستگی با برپایی تجمع کارگران شرکت نفت فلات قاره در جزیره لاوان
- دومین روزاز دور جدید اعتصاب کارگران پتروشیمی مارون 5 رامشیر دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 3 ماه حق بیمه
- دیوان عدالت اداری با صدور حکمی رای صادره از هیئت بدوی  و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری علیه خانم زهرا صیاد دلشادپور را نقض کرده و پرونده را به هیات رسیدگی بدوی اعاده نموده است. 
*******
*جمعی از فعالان صنفی فرهنگیان و کارگری و بازنشستگان روز جمعه ۱۸ اسفند برابر با ۸ مارس 
"روز جهانی زن"به دیدار خانم فروزان علیزاده همسر آقای رسول بداقی، معلم زندانی و خانواده های آقای داود رضوی و حسن سعیدی از زندانیان سندیکای شرکت واحد رفتند. 
در این دیدارها ضمن تاکید بر مقاومت و ایستادگی در برابر هر‌گونه سلطه و بی‌عدالتی فارغ از جنسیت و تاکید بر برابری‌خواهی؛ بر هنر عشق‌ورزی انسانی برای تمامی مردم دنیا تاکید شد.
در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود از طرف شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،به زنان حاضر در این دیدارهای ساده و صمیمی تقدیم شد.
#زن_زندگی_آزادی
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*برگزاری گلگشت و مراسم به مناسبت روزجهانی زن در بانه،بوکان وسنندج
براساس فیلم ها وتصاویرمنتشره در شبکه های اجتماعی،روزجمعه 18 اسفند گلگشت و مراسم به مناسبت روزجهانی زن توسط فعالین ومدافعین حقوق زنان دراطراف شهرهای بانه،بوکان وسنندج برگزارشد.
 
*بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران  به مناسبت ۸ مارس نماد قدرت بی‌قدرتان
روز جهانی زن برای مردم ایران معنایی  ویژه دارد. 
تاریخ معاصر ایران نشان داده است که هر تغییری در ایران لزوما از شکستن قشربندی‌های جنسیتی عبور می‌کند. 
از طاهره قرةالعین قزوینی، سردار بی‌بی‌مریم‌بختیاری، زنانی که در رکاب ستارخان - به ضرورت زمانه - لباس مردانه پوشیدند و در صف مجاهدین آذربایجانی جنگیدند، انجمن‌های مخفی و عیانی که در عهد مشروطه‌خواهی شکل گرفتند و تاریخ بیش از یک صد ساله‌ی مبارزه زنان ایران با استثمار و ارتجاع را ساختند … تا غریو آزادی‌خواهی زنان پیشتاز، در قیام ژینا ۱۴۰۱ نشان داده است که نیرویی عظیم در این قشر تحت ستم تاریخی نهفته است که هر گاه حتی اندکی از آن آزاد ‌شود، بشارت تغییری شگرف را می‌دهد.
زنان پیشتاز در گستره‌ی تاریخ معاصر ایران و جهان به خوبی درک کرده‌اند که علاوه بر ستم مضاعفی که در طول اعصار بر آنها روا داشته شده است، سرنوشتشان به سرنوشت دیگر اقشار و طبقات تحت ستم جامعه پیوند خورده است. نقطه عطف این پیوند، اولین مراسم روز زن است که برای یادبود اعتصاب «اتحادیه جهانی زنان کارگر صنایع پوشاک در سال ۱۹۰۸» برگزار شد. در آن اعتصاب ۱۲۹ تن از زنان کارگر در یک کارخانه نساجی در شهر نیویورک زنده زنده سوختند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، همراهی و حمایت خود را با همه‌ی اقشار تحت ستم ایران اعلام می‌دارد و آزادی و رهایی مردم ایران را در گرو آزادی و رهایی زنان و همه‌ی محرومان و ستم‌دیدگان از زنجیرهای ظلم و بیداد و بهره‌کشی می‌داند. ما بر این باوریم که رهایی طبقات محروم و تحت ستم جامعه بدون آزادی و رهایی زنان ممکن نیست.
#زن_زندگی_آزادی
*بیانیە انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج، سقز و زیویه، مریوان و سروآباد، دیواندرە) بە مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن 
بەنام ژن ژیان ئازادی
   امسال در حالی ۸ مارس را گرامی می‌داریم کە بخش حداکثری جامعە از نگاە سنتی بە زن در عرصەهای فرهنگی، حقوقی و سیاسی گذر کردە و حضور زن فارغ از نگاە جنسیتی در ابعاد مختلف اجتماع امری عادی و پذیرفتە شدە است بر مبنای تساوی کامل حقوق زن و مرد. این تحول گفتمانی بدون شک در سایە‌ی سالها مبارزە زنان پیشرو و مردان برابری‌خواە صورت گرفتە؛ زنانی کە هم داس ناموس بر گردن داشتند و هم نگاە سنتی بە زن آنها را در پستوی خانەها و آشپزخانەها بە بهانە حفظ حرمت و کرامت محصور کرد، شٲنشان را نیمە و سهم‌شان را نصف شمرد. واقعیت آن است کە حامی بی چون و چرای این نگاە واپس‌گرا حکومت‌هایی بودند/هستند کە سقام و دوام خود را ادامە همان روند بشدت تبعیض‌آمیز و ناعادلانە می‌دانند، لذا راە ترقی را بر زنان مسدود و درِ زندان را بە رویشان گشودند تا صدای انسانی‌شان در گلو بماند. 
  جنبش‌های اجتماعی کە معلول تغییرات بنیادین و رنسانس فکری جوامع‌اند نقش بسزایی در تحولات اجتماعی و شیفت گفتمانی جامعە دارند. تغییرات فکری در جنبش‌های اجتماعی در معرض آزمایش قرار می‌گیرند، محک می‌خورند و آنچە دوام پیدا می‌کند و می‌ماند همان است کە بە واقعیت اجتماعی تبدیل شدە و خود بعدها منشا تغییرات دیگر می‌شود.
در جنبش ژن ژیان ئازادی (زن رندگی آزادی) گفتمان مترقی و فلسفە پیشرو آن انرژی پیش برندە این جنبش بود کە بر اساس دهها تحقیق میدانی حکایت از شیفت گفتمانی جامعە و قبول برابری حقوق زن و مرد بعنوان حقیقتی انکارناپذیر در جامعە ایران دارد.
آنچه مترقی بودن جنبش "ژن ژیان ئازادی" را عیان می‌کند حضور اندیشه و فعالیت زنان در این جنبش و پیش از آن است.
   انجمن صنفی معلمان کوردستان بر این باور است کە تغییرات زیر در اندیشه و ضمیر جامعه و نیز نگاه و تصمیم حاکمان باید صورت بپذیرد:
١- آزادی زنان مطابق مفاد منشور جهانی حقوق بشر 
۲- آزادی همە زندانیان صنفی و سیاسی زن
۳- لغو حکم اعدام به ویژه زنانی کە بعلت کودک‌همسری و شرایط زیست نامناسب مرتکب جرم شدەاند
۴- ممنوعیت کامل کودک همسری و انجام سریع اصلاحات حقوقی در جهت حذف عامل‌های این پدیده‌ی شوم
۵- فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دختران و جلوگیری از ترک‌تحصیل آنان
۶-  فراهم کردن راە ترقی زنان بر اساس شایستگی برای بر عهدە گرفتن بالاترین مسئولیت‌های سیاسی، حقوقی و قضایی
۷- تصویب برابری کامل حقوق زن و مرد در زمینە ارث و میراث
۸- هیچکس مالک بدن زن نیست و بە بهانە حفظ ناموس کسی حق ندارد حق حیات را از زن سلب کند. برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی تصویب قوانین حمایتی از زنان امری ضروری است
۹- زنان حق انتخاب نوع پوشش خود را دارند و حکومت باید این را بپذیرد
   انجمن صنفی معلمان کوردستان بر این باور است کە دوران تبعیض بر زنان بە تاریخ پیویستە و عاقلانەترین راە را پذیرش واقعیت و تغییراتی می‌داند کە در جامعە روی دادە است.
با هەزار (زێ) و (گادەر) و (لاوێنی) ڕوونیشمان هەبێ
تاکوو ژن ئازاد نەبێ سەرچاوەکەی ژین لیخنە
                     "مامۆستا هێمن"
انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج، سقز و زیویە، مریوان و سروآباد، دیواندرە)
۸ مارس ۲۰۲۴
۱۸ اسفند ۱۴۰۲ (۲۷۲۳ ی کوردی)
*سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:گرامی باد روز جهانی زن
مبارزات و دستاوردهای طبقه کارگر، و ‌مشخصا زنان کارگر و‌ جنبش های برابری طلبانه و آزادبخواهانه از جمله جنبش «زن زندگی آزادی» به ما آموخته اند که نباید اجازه ی اصل و فرع ساختن از مطالبات زنان و‌ دیگر گروههای تحت ستم بدهیم.
مستقل از هر آینده ای که در انتظار جامعه ما یاشد، علاوه بر برابری حقوقی و قانونی زن و‌ مرد و‌کلیه اقلیتهای جنسی و ‌جنسیتی، حق انتخاب و‌ آزادی پوشش و برابری فرصت های تحصیلی، شغلی، اجتماعی، هنری، و در درون کلیه تشکلات صنفی، مدنی و سیاسی از ملزومات اولیه حرکت پایدار به سمت احقاق حقوق پایمال شده ای زنان، و در نهایت جامعه ای انسانی تر و عادلانه تر است. 
گرامی باد ۸ مارس، روز جهانی زن
رهایی زن رهایی جامعه است
زنان زندانی آزاد باید گردند
۱۸ اسفند ۱۴۰۲ برابر با ۸ مارس ۲۰۲۴
*روز جهانی اقدام توسط فدراسیون بین المللی کارگران‌حمل‌و‌نقل در ارتباط با روز جهانی زن:
«این جهان ما هم هست»
روز جهانی زن که ریشه در جنبش کارگری دارد، در یکی از اولین مواردی که برجسته شد مربوط به سال ۱۹۰۹ بود، زمانیکه زنان کارگر نساجی در نیویورک راهپیمایی کردند و خواستار ساعات کار کمتر، دستمزد بیشتر و فرصت رای دادن شدند. در ۸ مارس ۱۹۱۷، زنان سوسیالیست و کارگران نساجی در پتروگراد تظاهرات گسترده ای را با مطالبه "نان و صلح" برگزار کردند - شعاری که امروزه هنوز در میان کارگران زن در کشورهای جنگ زده مانند اوکراین و فلسطین طنین انداز است.
روزهای اقدام جهانی فرصتی را برای زنان کارگر در بخش حمل و نقل، و فعالان و رهبران سندیکاهای کارگری فراهم می کند تا احساس قدرت و اتحاد بیشتری کنند و برای پیروزی در صنعتی که زنان را در اولویت قرار می دهد تلاش کنند. امسال هدف کارزار ایجاد جهانی فراگیرتر برای زنان است.
برای ایجاد قدرت اتحادیه های کارگری، ما به تشکل‌هایی نیاز داریم که رهبری، مشارکت و برابری زنان را در ساختارهای انتخابی، استراتژی اتحادیه، برنامه‌های کاری و در مواردی که در دستور کار مبارزات جمعی یا مبارزات انتخاباتی قرار دارند، در اولویت قرار دهند. بیاییم نوعی از رهبری را در تشکلات کارگری حمل و‌نقل مورد تقدیر قرار دهیم که خواسته های زنان کارگر در این بخش را به عنوان یک جمع و کسانی که قدرت را با زنانی که به دنبال نمایندگی مستقیم این مطالبات هستند، تقسیم می کنند و از آنها حمایت می کنند.
در روز جهانی زن، ما زنان کارگر در حمل و نقل را در کانال های رسانه های اجتماعی خود جشن خواهیم گرفت. با این حال، ما می دانیم که هنوز راه زیادی در پیش است: 
«این چهان ما هم هست»
منبع: فدراسیون‌بین المللی کارگران‌حمل و‌نقل
برگرفته از کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
*جمعه های اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال ،عدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌های بازنشستگی با برپایی تجمع کارگران شرکت نفت فلات قاره در جزیره لاوان
 
*دومین روزاز دور جدید اعتصاب کارگران پتروشیمی مارون 5 رامشیر دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 3 ماه حق بیمه
 برپایه فیلم های منتشره درشبکه های اجتماعی،روز جمعه 18 اسفند برای دومین روز متوالی، کارگران کارگران پتروشیمی مارون 5 رامشیر (شرکت پیمانکاری دانش بنیان پترو نیرو صبا) برای اعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 3 ماه حق بیمه از رفتن بر سرکار خودداری کردند.
یادآوری:
/ ازسرگیری اعتصاب کارگران سایت 5 مارون رامشیردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و وعده های توخالی
براساس تصاویر وگزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،روزچهارشنبه 9 اسفند کارگران سایت 5 مارون رامشیر اعتصابشان را دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه و وعده های توخالی ازسرگرفتند.
 
/ادامه اعتصاب کارگران سایت 5 مارون رامشیردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه
آخرین خبرهای منتشره در شبکه های اجتماعی بتاریخ یکم اسفند حاکی از ادامه اعتصاب کارگران سایت 5 مارون رامشیردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه می باشد. 
*دیوان عدالت اداری با صدور حکمی رای صادره از هیئت بدوی  و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری علیه خانم زهرا صیاد دلشادپور را نقض کرده و پرونده را به هیات رسیدگی بدوی اعاده نموده است. 
در رای صادره از دیوان عدالت اداری آمده است که موادی از قانون امره آئین دادرسی دادگاهای اداری توسط هیئت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نشده همچنین دادگاه تجدید به اتهام‌هایی غیر از اتهام‌های تفهیم شده در مرحله بدوی ورود کرده که نقض آشکار دادرسی عالانه می‌باشد. ورود هیات تجدیدنظر به اتهام تفهیم نشده ایراد ماهوی بوده که با نص قانون مغایر بوده و موجب تضییع حق متهم شده است.
 رای صادره از دیوان عدالت اداری تصریح کرده که هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تناسب و انصاف را در خصوص حقوق متهم رعایت نکرده‌اند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران

اخباروگزارش های کارگری 19 اسفند ماه 1402
- گزارشی از کمپین همیاری برای سیل زدگان بلوچستان
- هشتمین شنبه اعتراضی کارگران پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی نسبت به سطح نازل حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، اجرانشدن  دو هفته کار- دو هفته استراحت در بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول قانون کار برای راننده‌های غیرمالک وعدم پرداخت بموقع مطالبات وعدم تحقق وعده ها با برپایی تجمع در پالایشگاه های ششم،هفتم،دهم و دوازدهم
-  تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری نسبت به عدم تبدیل و وضعیت وتبعیض در پرداخت ها و وعده های توخالی مقابل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز و 8 دکل
- ادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با اعتصاب وتجمع پرستاران بیمارستان های شیرازبا شعار«مسئول بی کفایت استعفا استعفا» برای سومین بار
- ادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با تجمع پرستاران بیمارستان های یزد حضور در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان با شعار«ازشب تا صبح بیداری وعده های توخالی»
- تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی کشور نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان مقابل وزارت آموزش و پرورش با شعارهای«فریاد زدیم یک کلام اصلاح حکم وسلام»،«نگاه پشت شیشه جواب ما نمیشه»و....
- اعتصاب کارگران پترو پالایش دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و پرداخت نشدن کامل حق بیمه یک هفته را پشت سر گذاشت
- پنجمین روزاعتصاب وتجمع کارگران شرکت آب وفاضلاب شوش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه
- تجمع اعتراضی کارکنان اجرائیات شهرداری اهوازنسبت به عدم تبدیل وضعیت و پرداخت نشدن بموقع حقوق مقابل فرمانداری
- تجمع اعتراضی کشاورزان پشته حسین آباد خرم آباد نسبت به عدم تعیین تکلیف اراضیشان توسط اداره راه و شهرسازی  مقابل استانداری لرستان
- تجمع اعتراضی کامیون‌داران جنوب شهر استان تهران نسبت به کمبود سوخت و اذیت و آزارهای افسران پلیس راه
- تجمع  اعتراضی صاحبان خودروهای دیزلی زابل نسبت به قطع سهمیه سوخت و عدم شارژ  کارت‌های مقابل فرمانداری 
- حمله هکرها به سایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 
- صدور حکم مجازات یک سال زندان و مجازات بدل از حبس اصغر امیرزادگان 
- جان باختن یک کارگر کارخانه دنیای فلزاردستان براثر تصادف
- جان باختن یک کارگر مقنی در شهر مهاجران اراک بر اثر سقوط درچاه
- گزارشی از تظاهرات بزرگ 8 مارس 2024  در پاريس – فرانسه
*******
*گزارشی از کمپین همیاری برای سیل زدگان بلوچستان
محمد حبیبی/سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران 
درود بر هموطنان عزیز 
تا امروز از طریق کمپین کمک به سیل زدگان بلوچستان،  که با مدیریت کانون صنفی معلمان تهران ایجاده شده است ، چهار صد میلیون تومان جمع آوری شده است .
بزودی کمک های جمع آوری شده به حساب همکاران معتمدی که در منطقه سیل زده حضور دارند ،منتقل خواهد شد ، تا نسبت به خرید اقلام مورد نیاز اقدام شود .
ضمن تشکر از همه عزیزان ، از همه هموطنان داخل و خارج کشور در خواست داریم که با تبلیغ و همراهی بیشتر این کمپین ، یاری رسان ما در ارائه کمک های بیشتر به هموطنان سیل زده مان در بلوچستان باشند .
کمپین برای جمع اوری کمک های شما عزیزان همچنان ادامه خواهد داشت .
شماره حساب برای کمک به سیل زدگان بلوچستان
6396071005675129 
بانک سرمایه/ پروین سلیمی 
6362141109603655 
بانک آینده /  پروین سلیمی
6104337733532616 
بانک ملت /  پروین سلیمی
*هشتمین شنبه اعتراضی کارگران پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی نسبت به سطح نازل حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، اجرانشدن  دو هفته کار- دو هفته استراحت در بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول قانون کار برای راننده‌های غیرمالک وعدم پرداخت بموقع مطالبات وعدم تحقق وعده ها با برپایی تجمع در پالایشگاه های ششم،هفتم،دهم و دوازدهم
روز شنبه  19 اسفند برای هشتمین بار،کارگران پالایشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی(  پالایشگاه های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم و دوازدهم پارس جنوبی) برای اعتراض نسبت به سطح نازل حقوق منجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل ، اجرانشدن  دو هفته کار- دو هفته استراحت در بخش اداری و پشتیبانی مجتمع، زیرساخت نامناسب خوابگاه‌ها، فرسوده بودن امکانات و تجهیزات و عدم شمول قانون کار برای راننده‌های غیرمالک وعدم پرداخت بموقع مطالبات و عدم تحقق وعده ها دست به تجمع در پالایشگاه های ششم، هفتم، دهم و دوازدهم زدند.
 
 
*تجمع اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری نسبت به عدم تبدیل و وضعیت وتبعیض در پرداخت ها و وعده های توخالی مقابل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز و 8 دکل
روز شنبه 19 اسفند، کارگران ارکان ثالث شرکت ملی حفاری برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم تبدیل و وضعیت وتبعیض در پرداخت ها و وعده های توخالی دست به تجمع مقابل ساختمان مرکزی شرکت در اهواز و 8 دکل(27 ، 31 ، 35 ، 47 ، 69 ، 75 ، 81 و 86 ) زدند.
 
 
درهمین رابطه:
کارگران ارکان ثالث ملی حفاری در پاسخ به وعده های عمل نشده و فریبکارانه گلپایگانی مدیریت شرکت، که در تجمعات اعتراضی قبلی داده بود با اعلام فراخوان قبلی به کارگران همه بخشهای نفت، امروز در اتحاد کامل تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند.
طبق اطلاع همکاران، کارگران با فریادهای اعتراضی خواستار پاسخگویی گلپایگانی در خصوص وعده های عمل نشده و تبعیضات در پرداخت گردیدند. این همکاران اعلام کردند گلپایگانی با حضور پرشور کارگران حاضر به حضور در میان جمع اعتراضی آنها نگردید و نمایندگی را جهت مذاکره با نمایندگان کارگران اعزام نمود که این اقدام با واکنش تند و فریاد کارگران همراه گشت.
همکاران ما با پیامهایی اعلام نمودند، هیچگونه قول و قرار و وعده ای از سوی گلپایگانی و نمایندگان شرکت را نمی‌پذیرند و تا تحقق کامل خواسته هایشان از سر سازش و مصالحه وارد گفتگو نخواهند شد، به اعتراضات خود بیشتر از قبل ادامه داده، گسترش اعتراضات را عملی خواهیم نمود.
همچنین در همین روز، کارگران ارکان ثالث پارس جنوبی همراه با فراخوان کارگران ملی حفاری تجمعات اعتراضی خود را برگزار نمودند.
همکارانمان در پارس جنوبی نیز با پیامهایی اعلام نمودند، بر خلاف آنچه که میخواهند از سوی ما اعلام کنند که تجمعات ما در چارچوب قانون و مسالمت آمیز است، ما با اعتراضات خود و دست کشیدن از کار به وضوح می‌گوییم اعتراضات ما اتفاقاً بر علیه قانون برده داری و مجریان آن و مدیریت چپاولگر نفت است که با استفاده از همین قوانین از پیمانکاران مفتخور حمایت میکنند و تبعیض و بی حقوقی را به ما تحمیل میکنند.
ما در کنار کارگران ملی حفاری، کارگران سایر بخشهای نفت را به اعتراضات کارگری بر علیه وضع موجود فرامیخوانیم.
اهم مطالبات کارگران ارکان ثالث ملی حفاری و مجتمع گاز پارس جنوبی، تاکید بر حذف کامل شرکتهای پیمانکاری واسطه تامین نیروی انسانی، اصلاح و اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل، رفع تبعیضات مزدی و مزایا بویژه در مورد پاداش های پرداختی، نفت- گاز کارت، بن کارت، توجه مدیران نفتی به شرایط کار سخت و زیان آور در مناطق عملیاتی و منظور نمودن مزایای مربوط به آن، توجه به مطالبات کارگران پشتیبانی شرکتهای پیمانکاری بخصوص اصلاح قرار داد و اعمال مرخصی ۲ به ۲ برای رانندگان، بازگشت به کار فوری کارگران تعلیق شده از کار، اخراجی و... می‌باشد.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)
*ادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با اعتصاب وتجمع پرستاران بیمارستان های شیرازبا شعار«مسئول بی کفایت استعفا استعفا» برای سومین بار
روز شنبه 19 اسفند، اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با اعتصاب وتجمع پرستاران بیمارستان های شیرازبا شعار«مسئول بی کفایت استعفا استعفا»برای سومین بار ادامه یافت.
 
 
این پرستاران با بیان اینکه امروزشنبه 19 اسفند کادر درمان در چند بیمارستان شیراز  نسبت به وضعیت نامناسب شغلی خود اعتراض کردند به خبرنگاررسانه ای گفتند: این سومین بار است که در هفته‌های اخیر دست کار کشیده‌ایم و اعتراض ترتیب داده‌ایم؛ توقع ما این است که وزارت بهداشت به مطالبات قانونی ما تمکین کند.  
*ادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با تجمع پرستاران بیمارستان های یزد حضور در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان با شعار«ازشب تا صبح بیداری وعده های توخالی»
روز شنبه 19 اسفند، درادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری پرستاران بیمارستان های یزد تم دست به تجمع در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان با شعار«ازشب تا صبح بیداری وعده های توخالی» زدند.
*تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی کشور نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان مقابل وزارت آموزش و پرورش با شعارهای«فریاد زدیم یک کلام اصلاح حکم وسلام»،«نگاه پشت شیشه جواب ما نمیشه»و....
براساس فیلم ها وتصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی،بازنشستگان فرهنگی از چند استان کشورروز شنبه 19 اسفند،برای انعکاس هر چه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش با شعارهای«فریاد زدیم یک کلام اصلاح حکم وسلام»،«نگاه پشت شیشه جواب ما نمیشه»و....زدند.
 
 
 
*اعتصاب کارگران پترو پالایش دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و پرداخت نشدن کامل حق بیمه یک هفته را پشت سر گذاشت
روزشنبه 19 اسفند، اعتصاب 60 کارگر پترو پالایش شرکت پیمانکاری پدرام صنعت مارون  زیر مجموعه شرکت  پیمانکاری ره گستر نفت) دراعتراض به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و پرداخت نشدن کامل حق بیمه یک هفته را پشت سر گذاشت.
*پنجمین روزاعتصاب وتجمع کارگران شرکت آب وفاضلاب شوش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه
روزشنبه 19 اسفند برای پنجمین روزمتوالی، کارگران شرکت آب وفاضلاب شوش به اعتصاب وتجمعشان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه ادامه دادند.
 
یکی از کارگران اداره آب وفاضلاب شوش در تشریح گسترده‌تر شدن اعتراض خود و همکارانش گفت: بعد از گذشت پنج روز اعتراض برای وصول مطالبات مزدی وبیمه ای، متاسفانه هیج مسئولی پاسخگوی مطالباتمان نیست.
وی ضمن بیان اینکه حدود 37  کارگر قرارداد مستقیم و 50 کارگر پیمانکاری اداره آب و فاضلاب شهرستان شوش با عناوین شغلی مختلف هستیم که دو تا سه ماه از مطالبات مزدی مربوط به دی، بهمن واسفند ماه سال جاری خود را به همراه عیدی وپاداش در حالی طلبکاریم  در ادامه درباره سایر مطالبات خود گفت: درخواست دیگر کارگران پرداخت مطالبات بیمه‌ای است که از سال 97تا پایان سال 99 پرداخت نشده وبعد آن تا به امروز ناقص پرداخت شده است.
این کارگر در پایان افزود:طی چند روز گذشته چند بار با برخی از مسئولان شهرستان شوش از جمله فرمانداری و اداره کار شهرستان تماس گرفته و آن‌ها را در جریان مشکلات پیش آمده قرار دادیم اما کاری از پیش نبرده و اقدامی برای پیگیری مطالباتمان انجام نداده‌اند.
درهمین رابطه:اعتصاب وتجمع کارگران شرکت آب وفاضلاب شوش دراعتراض به عدم پرداخت 10 ماه حقوق و60 ماه حق بیمه
روزدوشنبه 14 اسفند، کارگران شرکت آب وفاضلاب شوش برای اعتراض به عدم پرداخت 10 ماه حقوق و60 ماه حق بیمه دست از کارکشیدن ومقابل ساختمان این اداره درشهرستان تجمع کردند.
تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند: بعد از ادغام اداره آبفا روستایی به شهری این اداره با چالشهای مختلفی از جمله پرداخت حقوق مواجه شد و تاکنون هیچ گونه برنامه و راهکاری برای برون رفت از این بحران توسط مسئولین صورت نگرفته است.
*تجمع اعتراضی کارکنان اجرائیات شهرداری اهوازنسبت به عدم تبدیل وضعیت و پرداخت نشدن بموقع حقوق مقابل فرمانداری
روز شنبه 19اسفند،جمعی از کارکنان اجرائیات شهرداری اهوازبرای اعتراض به عدم تبدیل وضعیت و پرداخت نشدن بموقع حقوق مقابل فرمانداری این کلانشهر تجمع کردند.
 *تجمع اعتراضی کشاورزان پشته حسین آباد خرم آباد نسبت به عدم تعیین تکلیف اراضیشان توسط اداره راه و شهرسازی  مقابل استانداری لرستان
روز شنبه 19 اسفند، کشاورزان پشته حسین آباد خرم آباد برای اعتراض به عدم تعیین تکلیف اراضیشان توسط اداره راه و شهرسازی  مقابل استانداری لرستان تجمع کردند.
براساس گزارشرسانه ای شده،تجمع کنندگان از مالکان سنتی زمین های محدوده پشته حسین آباد و تعدادی نیز از افرادی بودند که زمین های مذکور را برای کشاورزی اجاره کرده اند.
به گفته آنها،زمین های مذکور از نسل های گذشته تاکنون به صورت سنتی برای کشاورزی در اختیار مردم بوده و هم اکنون راه و شهرسازی با تصرف این زمین ها، نسبت به آغاز ساخت یکی از سایت های طرح نهضت ملی مسکن اقدام کرده است.
*تجمع اعتراضی کامیون‌داران جنوب شهر استان تهران نسبت به کمبود سوخت و اذیت و آزارهای افسران پلیس راه
براساس فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی،روزشنبه 19 اسفند، کامیون‌داران جنوب شهر استان تهران برای اعتراض به کمبود سوخت و اذیت و آزارهای افسران پلیس راه دست به تجمع زدند.
ازمکان تجمع اطلاعی داده نشده است.
*تجمع  اعتراضی صاحبان خودروهای دیزلی زابل نسبت به قطع سهمیه سوخت و عدم شارژ  کارت‌های مقابل فرمانداری 
روز شنبه 19 اسفند،ده ها نفر از صاحبان خودروهای دیزلی زابل برای اعتراض به قطع سهمیه سوخت و عدم شارژ کارت‌های مقابل فرمانداری این شهرستان دراستان سیستان وبلوچستان تجمع کردند.
*حمله هکرها به سایت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 
سایت رسمی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران مورد حمله‌ای سایبری قرار گرفت و برای روزهای متمادی از دسترس این شورا خارج شده بود. خوشبختانه پس از تلاش‌ دوستان متخصص در این حوزه، مجددا موفق به بازیابی سایت شورا شدیم؛ و سایت کماکان در اختیار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*صدور حکم مجازات یک سال زندان و مجازات بدل از حبس اصغر امیرزادگان 
 دادگاه انقلاب فیروزآباد اصغر امیرزادگان، فعال صنفی معلمان فارس را به اتهام تبلیغ علیه نظام به مجازات ۳ میلیون تومان بدل از حبس محکوم کرد.  
دادگاه انقلاب در حکمی دیگر که بصورت غیابی صادر شده ایشان را به یک سال حبس محکوم کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*جان باختن یک کارگر کارخانه دنیای فلزاردستان براثر تصادف
روزپنج شنبه 17 اسفند،یک کارگر 43 ساله کارخانه دنیای فلزاردستان که سوار بر موتور در محوطه داخلی کارخانه دنیای فلزاردستان درحال حرکت بود بدنبال تصادف با یک تریلی حامل بار لوله جان باخت.
*جان باختن یک کارگر مقنی در شهر مهاجران اراک بر اثر سقوط درچاه
جمعه شب(18 اسفند)، یک کارگر مقنی حین کارحفر چاه در حوالی شهر مهاجران اراک بر اثر سقوط  درچاه جان خود را از دست داد. 
*گزارشی از تظاهرات بزرگ 8 مارس 2024  در پاريس – فرانسه
در پی فراخوان بیش از ٥٠ انجمن وتشکل فمینیستی و مدافع حقوق زنان، حقوق بشر و سندیکاهای معروف، روز جمعه ٨ مارس ٢٠٢٤ در بسیاری از شهرهای فرانسه تظاهرات و گردهمائی‌های گوناگونی برگزار شد. احزاب و جریانات سیاسی چپ و سبزهای فرانسه از این فراخوان حمایت کرده و در تظاهرات شرکت کردند.
در این فراخوان که با تیتر “در مقابل هجوم دولت و احزاب دست راستی و راست افراطی، زنان  در همه جا مقاومت می‌کنند!”، ضمن اعلام همبستگی با تمام زنان در همه نقاط دنيا، خواستهای زنان در عرصه های مختلف مطرح شده بودند. از جمله  این خواسته ها می توان به ” شغل و دستمزد مناسب”، “خدمات عمومی در خدمت نیازهای ما” ، “بدن ما متعلق به ما ست”، “نه به خشونت جنسیتی و جنسی”، “آموزش برای برابری به مثابه یک امر مهم”، اشاره کرد.                                                                                                                                                   
 در پاریس، صف عظيم راهپيمايان ساعت ١٤ از میدان ” گامبتا” شروع به حرکت نمود. خيل عظيم تظاهرات‌کننده‌گان با عبور از میدان “جمهوری” به میدان “باستیل” می رسيدند.
ثبت رسمی حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه در همين روز، حال و هوای  ویژه ای به این تظاهرات بخشیده بود.
  در”صف انترناسیونال” انجمن ها و تشکلهای فعال در عرصه دفاع  از حقوق زنان کُرد، ایرانی، افغانی، تُرک، عرب، مکزیکی، آرژانتینی، کلمیبیایی و… حضور قابل توجهی  داشتند. شعار ” زن، زندگی، آزادی” به زبانهای فارسی، کردی و فرانسه، بارها در طی مسیر راهپیمایی تکرار می گردید.
در پایان تظاهرات در میدان  ” باستیل”، سخنرانی های کوتاهی از جانب برگزار کنندگان این تظاهرات صورت گرفت.
 ایراندخت انصاری، فمنيست و فعال سياسی از طرف  شرکت کنندگان در “صف انترناسیونال” نیز صحبت کوتاهی ايراد نمود. وی با تاکید بر همبستگی با تمامی زنان در سراسر دنیا سخنان خود را  با درخواستهای  زیر از دولت فرانسه به پایان رساند :
– بکارگیری دیپلماسی فمینیستی که حفظ روابط دیپلماتیک را تابع احترام به حقوق زنان قرار می دهد!
– پذیرش بدون قید و شرط زنانی که مجبور به فرار از کشور خود هستند!
– تسهیل دریافت ویزا برای کسانی (بخصوص زنان) که در کشورهای ثالث، متقاضی پناهندگی در فرانسه  هستند !
تسهیل دسترسی مؤثر به حقوق: مسکن، بهداشت، آموزش برای زنان مهاجر!
اين سخنرانی با طنين شعار زن، زندگی، آزادی مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.
بر اساس آمار برگزار کنندگان تظاهرات پاریس، نزدیک به صد هزار نفر در این راهپیمایی حضور داشتند. صفوف گوناگون و رنگارنگ، انجمن های فمینیست و مدافع حقوق زنان، سندیکا ها و احزاب سیاسی، امسال جلوه خاصی به اين تظاهرات بخشيده بود.
 
 اخباروگزارش های کارگری 20 اسفند ماه 1402
- یکشنبه های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته:
1- یکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال ،عدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌های بازنشستگی با برپایی تجمع کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری 
2- یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌، وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی و واگذاری باشاه پرسپولیس با راهپیمایی  و تجمع 
اراک مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی،
اهواز مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان،
کرمانشاه مقابل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با همراهی بازنشستگان کشوری
وشوش مقابل اداره کار شهرستان
وهمچنین تبریزگرد همائی جمعی ازکارگران بازنشسته درسالن اجتماعات اداره تامین اجتماعی  تبریز در اعتراض به  واگذاری باشگاه پرسپولیس  به سازمان تأمین اجتماعی وعدم  اجرای صحیح ماده 96 قانون تامین اجتماعی 
3- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله اجرا نشدن همسازی،عدم پرداخت مطالبات معوقه  وخدمات درمانی ناکافی مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد درشهراصفهان و قائمشهر با شعارهای:
«بازنشسته بپاخیز علیه فقر وتبعیض»،«وعده های دروغی عامل این شلوغی»،«حاصل کار دولت غارت جیب ملت»،«این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی»و...
- ادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با اعتصاب وتجمع پرستاران بوشهربا شعارهای«تعرفه چندغاز نمی خوایم نمی خوایم»،«اضافه کار اجباری نمی خوایم نمی آیم»،«با کرونا جنگیدیم حمایتی ندیدیم»و...
- چهارمین روزاعتصاب کارگران نیروگاه هسته ای بوشهردراعتراض به سطح پایین حقوق و عدم اجرای 20 روز کار و 10 روز مرخصی
- اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه
- مطالبات بر زمین مانده معلولان شش سال بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان
به بهانه ۲۰ اسفند، ششمین سالگرد تصویب و عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
- لقمان افضلی فعال صنفی معلمان کردستان که با حکم هیات تخلفات به استان اردبیل تبعید شده است در مسیر سنندج اردبیل دچار سانحه تصادف شد
- حکم زندان غلامرضا غلامی کندازی به دوسال کاهش یافت 
- سلیمان عبدی با تودیع وثیقه از زندان سقز آزاد شد
- جان باختن یک کارگرحین کار در بزرگراه همت تهران براثر تصادف
*******
*یکشنبه های اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته:
1- یکشنبه اعتراضی کارگران صنعت نفت نسبت به تعیین سقف حقوق، نحوه‌ی کسر غیرقانونی مالیات و محدودیت 30 ساله‌ی سنوات بازنشستگی علیرغم سنوات خدمت بیشتر و بعضا کسورات بازنشستگی بیش از 40 سال ،عدم اجرای کامل ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و عدم ادغام صندوق بازنشستگی با سایر صندوق‌های بازنشستگی با برپایی تجمع کارگران شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری 

 
2- یکشنبه اعتراضی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله  مصوبه مزدی ضد کارگری شورای عالی کار‌، وضعیت نامناسب خدمات بیمه درمانی و واگذاری باشاه پرسپولیس با راهپیمایی  و تجمع 
اراک مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی،
اهواز مقابل اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان،
کرمانشاه مقابل کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با همراهی بازنشستگان کشوری
وشوش مقابل اداره کار شهرستان
وهمچنین تبریزگرد همائی جمعی ازکارگران بازنشسته درسالن اجتماعات اداره تامین اجتماعی  تبریز در اعتراض به  واگذاری باشگاه پرسپولیس  به سازمان تأمین اجتماعی وعدم  اجرای صحیح ماده 96 قانون تامین اجتماعی 
شعارها:
«لشکری کشوری تامین اجتمعی اتحاد اتحاد»
«فقط کف خیابون بدست میاد حقمون»
« انگل ‌زاده آمریکاست تورمش مال ماست»
«وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا»
«وزیر کار و رفاه سکوت کردی توچرا»
«پرسپولیس رو رها کن فکری به حال ما کن»
«کشورشده صدپاره بخور بخور توکاره»
«یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه»
«مشکل ما حل نشه یکشنبه ها می آئیم»
«معیشت منزلت حق مسلم ماست»
«درمان رایگان حق مسلم ماست»
«خیلی دروغ شنیدیم عدالتی ندیدیم»
«میرهاشم حیا کن سازمان و ره رهاکن»
«از خوزستان تا گیلان ننگ براین مدیران»
«حقوبازنشته فقط واسه یه هفته»
«نه مجلس نه دولت نیستند بفکر مردم»
«هم مجلس هم دولت ظلم می کنند به ملت»
«پیام مابه دولت خجالت خجالت»
«کشور پردرآمد چه برسر توآمد»
«دولت ورشکسته دشمن بازنشسته»
«دولت ورشکسته برای بازنشسته شمشیرو از روبسته»
«حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه»
«ما بجز حق نمی خوایم صدقه دولت نمی خوایم»
«نه خواری نه ذلت مرگ بر این عدالت»
«گرانی تورم بلای جان مردم»
«زیربار تورم شکسته پشت مردم»
«تورم اسفبار حاکم شده توبازار»
«مجلس سرسپردهگرونی رو آورد»
«وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»
«ظلم وستم کافیه سفره ما خالیه»
«وعده وعید چه خوب بوب ولی همش دروغ بود»
«سفره بی نان ما چه می خواید از جان ما»
«تامین غارت کردند مارو بیچاره کردند»
«تامین اجتماعی از انحصار دولت آزاد باید گردد»
«ننگ ما ننگ ما مخبر الدنگ ما»
«ننگ ما ننگ ما صدا وسیمای ما»
تصاویر:
اراک:
 
اهواز:
 
شوش:
 
تبریز:
 
3- تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنعت فولاد کشور نسبت به سطح نازل حقوق منجمله اجرا نشدن همسازی،عدم پرداخت مطالبات معوقه  وخدمات درمانی ناکافی مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد درشهراصفهان و قائمشهر با شعارهای:
«بازنشسته بپاخیز علیه فقر وتبعیض»،«وعده های دروغی عامل این شلوغی»،«حاصل کار دولت غارت جیب ملت»،«این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی»و...
 
*ادامه اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با اعتصاب وتجمع پرستاران بوشهربا شعارهای«تعرفه چندغاز نمی خوایم نمی خوایم»،«اضافه کار اجباری نمی خوایم نمی آیم»،«با کرونا جنگیدیم حمایتی ندیدیم»و...
روز یکشنبه 20 اسفند، اعتراضات پرستاران کشورنسبت به سطح نازل حقوق ،عدم پرداخت بموقع مطالبات،کمبود نیرو و شرایط سخت کاری با اعتصاب وتجمع پرستاران بوشهربا شعارهای«تعرفه چندغاز نمی خوایم نمی خوایم»،«اضافه کار اجباری نمی خوایم نمی آیم»،«با کرونا جنگیدیم حمایتی ندیدیم»و...ادامه یافت.
*چهارمین روزاعتصاب کارگران نیروگاه هسته ای بوشهردراعتراض به سطح پایین حقوق و عدم اجرای 20 روز کار و 10 روز مرخصی
روزیکشنبه 20 اسفند برای چهارمین روز متوالی، کارگران  پروژه ای نیروگاه هسته ای بوشهر(شرکت های پیمانکاری عمران آذرستان ، شمس عمران وپارس نصب تاراز)برای اعتراض به سطح پایین حقوق و عدم اجرای 20 روز کار و 10 روز مرخصی به اعتصابشان ادامه دادند.
براساس گزارش منتشره درشبکه های اجتماعی،کارگران جوشکارو مونتازکا دراین نیروگاه با حقوق 16 تا 25 میلیون وکارگران غیر بومی 23 روز کار و 7 روز مرخصی وبومی 27 روز کار و 3 روز مرخصی مشغول به کارهستند که مورد اعتراضشان قرار گرفته است.
*اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه
فیلم کوتاه منتشره درشبکه های اجتماعی بتاریخ 20 اسفند،حاکی از اعتصاب وتجمع کارگران کارخانه کاشی تبریزدراعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق وحق بیمه می باشد.
*مطالبات بر زمین مانده معلولان شش سال بعد از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان
به بهانه ۲۰ اسفند، ششمین سالگرد تصویب و عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان
شش سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد، قانونی که با هدف ارتقای سطح زندگی و تسهیل حضور معلولان در جامعه به تصویب رسید. اما ششمین سالگرد تصویب این قانون در حالی فرا می‌رسد که نه تنها بسیاری از معلولان هنوز از مزایای آن بی‌بهره‌اند، بلکه شاهد عقب‌گرد و نقض حقوق مسلم خود در برخی موارد نیز بوده‌اند.
نگاهی گذرا به عملکرد دستگاه‌های متولی در اجرای این قانون، تصویری تاسف‌بار و ناامیدکننده را به نمایش می‌گذارد:
1. استانداردسازی و بین‌المللی کردن تشخیص نوع و شدت معلولیت: این بند قانون جز سردرگمی برای جامعه هدف و کارشناسان کمیسیون‌ها دستاوردی نداشته است.
2. شبکه‌های ملی معلولان: به جز تشکیل سه شبکه فرمایشی و تحت امر بهزیستی، هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته و این شبکه‌ها نیز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
3. مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری: با وجود تشکیل جلسات ستاد مناسب‌سازی، عملاً هیچ تغییر محسوسی در وضعیت مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری اماکن عمومی و معابر مشاهده نمی‌شود.
4. ایاب و ذهاب رایگان و نیم‌بها: بعد از گذشت پنج سال و اختصاص اعتبار برای این امر، اجرای آن همچنان در حد حرف و حدیث باقی مانده است.
5. حق پرستاری معلولان شدید و خیلی شدید: این حق قانونی به صورت مسکن موقت و تنها برای تعداد محدودی از جامعه هدف پرداخت می‌شود.
6. یارانه مراکز: با وجود اینکه قسمت اعظم اعتبارات بهزیستی را به خود اختصاص می‌دهد، مورد رضایت مراکز و خانواده‌ها نیست.
7. بیمه خدمات توانبخشی: اگرچه بعد از چند سال، 59 خدمت توانبخشی به ظاهر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، اما عدم تمایل بخش غیردولتی به عقد قرارداد با بیمه سلامت به دلیل بدقولی‌های این بیمه و کسورات و ... عملاً امکان استفاده از این خدمات را برای معلولان فراهم نکرده است.
8. استفاده از امکانات ورزشی رایگان: با واگذاری مراکز دولتی به بخش غیردولتی و مقاومت دستگاه‌ها در برابر حضور معلولان، عملاً این بند قانون نیز اجرا نشده است.
9. صندوق فرصت‌های شغلی: هنوز منتظر تصویب نهایی اساسنامه است.
10. سهمیه استخدام سه درصد: با وجود مقاومت دستگاه‌ها در آزمون معاینات عملاً منتج به استخدام معلولان نمی‌شود. نهادهای انقلابی و عمومی نیز از اجرای این قانون سر باز می‌زنند. حتی گزارشی از استخدام معلولان در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در دسترس نیست.
11. حضور مدیران بهزیستی استان‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان: تاکنون هیچ دستاوردی از این حضور رسانه‌ای نشده است.
12. حضور رئیس بهزیستی در شورای عالی اشتغال: جز اعلام افتخار شرکت در جلسات، هیچ نتیجه‌ای عاید معلولان نشده است.
13. اختصاص ده درصد مسکن‌های ارزان‌قیمت: جز خبر عقد تفاهم‌نامه‌های رنگارنگ، خبری از این ده درصد نشده است.
14. پخش آگهی‌های تبلیغاتی معلولان در سینماها: از این فرصت قانونی حتی در جشنواره فیلم فجر نیز استفاده نشد.
15. ساعت برنامه تخصصی در صدا و سیما: صدا و سیما به خصوص در استان‌ها از اجرای درست این وظیفه قانونی سر باز می‌زند. از توصیف شنیداری فیلم‌ها برای نابینایان نیز خبری نیست.
16. کمک‌هزینه معیشت: پرداخت مبلغی ناچیز به تعدادی محدود از جامعه هدف و نداشتن برنامه مدون برای اجرایی شدن آن، سازمان بهزیستی را به بهانه بهینه‌سازی پرداخت به سمت تدوین آیین‌نامه جهت محدود کردن جامعه هدف سوق داده است.
17. اختصاص ردیف اعتباری خاص قانون: علیرغم پیگیری‌های خود معلولان، سازمان برنامه و بودجه و بهزیستی اراده‌ای برای ایجاد این ردیف ندارند. چرا که هم میزان اعتبارات تخصیصی و هم محل هزینه کرد آن را شفاف خواهد کرد.
18. کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون: با این که در دولت حاضر چهار جلسه تشکیل شده است اما در هیچ جلسه ای عملکرد دستگاه ها مورد بررسی قرار نگرفته و گزارش عملکرد دستگاه ها طبق روال برای مراجع دی ربط ارسال نشده و گزارشی نیز منتشر نشده است.
و ...
تجربه نشان داده است که جز با حضور افراد دارای معلولیت در عرصه پیگیری مطالبات قانونی خود، هیچ کس به‌ویژه بهزیستی قادری، قدم موثری که به نفع معلولان باشد برنخواهد داشت و با حلوا حلوا گفتن‌های قادری کام معلولان شیرین نخواهد شد.
برگرفته از کانال پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت
*لقمان افضلی فعال صنفی معلمان کردستان که با حکم هیات تخلفات به استان اردبیل تبعید شده است در مسیر سنندج اردبیل دچار سانحه تصادف شد
این فعال صنفی معلمان که به جهت  وضعیت خانوادگی ناچار به تردد هفتگی این مسیر طولانی است شب گذشته در حالیکه با ماشین شخصی به طرف اردبیل در حرکت بوده با یک دستگاه اتوبوس تصادف کرده‌است و  دچار آسیب سطحی  از ناحیه صورت شده است.
هیات تخلفات آموزش و پرورش  همسو با نهادهای امنیتی احکامی چون اخراج ، بازخرید، تبعید، بازنشستگی اجباری علیه بسیاری از فعالین صنفی صادر کرده است   
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*حکم زندان غلامرضا غلامی کندازی به دوسال کاهش یافت 
حکم ۵ سال زندان غلام‌رضا غلامی کندازی و مجازات‌های تکمیلی چون تبعید به بیرجند و ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت عضویت در دسته‌جات بنا‌بر ابلاغیه‌ای که امروز به وکلای ایشان آقایان رزمجویی و صفرنیا ابلاغ شده‌است با رای شعبه ۱ تجدید نظر استان فارس به دو سال زندان تعزیری تقلیل یافت. همچنین مسئولین وعده داده‌اند که فردا این فعال صنفی معلمان به مرخصی خواهد آمد .
ما در شورای هماهنگی ضمن ابراز خرسندی از تغییر حکم ظالمانه علیه این فعال صنفی بر آزادی فوری و بی قید شرط ایشان و همه فعالین پای می‌فشاریم 
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*سلیمان عبدی با تودیع وثیقه از زندان سقز آزاد شد
 سلیمان عبدی، عضو انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه، امروز یکشنبه بیستم اسفندماه با تودیع وثیقه ششصد میلیون تومانی از زندان سقز آزاد شد.
سلیمان عبدی پیشتر در تیر ماه ١٤٠٢، توسط شعبه ١٠۵ دادگاه کیفری دو شهر سقز به اتهام "اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی در آرامستان آیچی" به هشت ماه حبس و ٧٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.
  شورای هماهنگی ضمن استقبال از آزادی سلیمان عبدی، با تبریک به ایشان، خانواده‌یشان و جامعه‌ی فرهنگی ایران، امیدوار است که با پایان دادن به روند پرونده‌سازی و آزادی معلمان در بند روندی عقلایی و قانونی در تصمیم‌گیری‌های کشور ایجاد شود
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
جان باختن یک کارگرحین کار در بزرگراه همت تهران براثر تصادف
بامدادروزیکشنبه 20 اسفند،یک کارگر 70 ساله تبعه أفغانستان حین کارهشدار با پرچم در بزرگراه همت تهران بدلیل مسدود بودنِ قسمتی از مسیر پیشرو بدنبال پارک یک تریلی حامل بار میلگرد براثر برخوردیک خودرو بای وی جان خودرا ازدست داد.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید