همبستگی بین المللی کارگری با مردم فلسطین

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  حزب حکمتیست -خط رسمی: همبستگی بین المللی کارگری با مردم فلسطین برای ورود به جلسه روی لینک زیر کلیک کنید و مشخصات را وارد کنید:
https://us02web.zoom.us/j/87577156417...
Meeting ID: 875 7715 6417
Passcode: 981814