تجمعات قدرتمند و با شکوه بازنشستگان، و اخبار اعتراضی و چند مطلب دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

حزب کمونیست کارگری ایران: امروز سه شنبه ۲۸ فروردین بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی در اعتراض به فقر و گرانی و برای پیگیری مطالبات خود تجمع مشترکی در شهر اهواز برپا کردند. بازنشستگان از جمله شعار میدادند: "نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما"، "تجمع ، اعتراض حق مسلم ماست"، " معلم زندانی آزاد باید گردد"، "کارگر زندانی آزاد باید گردد"، " فقر و فساد همین جاست، انگل زاده آمریکاست"، "رئیسی بی عرضه بر گرد برو تو حوزه"، "بازنشسته می میرد، ذلت نمی پذیرد".

در این تجمع بنرهایی با مضمون معلم زندانی آزاد باید گردد، درمان رایگان، معیشت منزلت حق مسم ماست، و شاغل و بازنشسته اتحاد اتحاد توجه ها را بخود جلب میکرد.
بازنشستگان در این هفته با اعتراضات گسترده خود حماسه آفریدند. از جمله بنا بر گزارشات تکمیلی در تجمع اعتراضی روز ۲۶ فروردین روز بعد از حمله موشکی حکومت اسلامی به اسرائیل، بیش از ده هزار نفر از معلمان بازنشسته از سراسر ایران در تهران تجمع کردند و بر خواستهای پاسخ نگرفته خود از جمله اجرای رتبه بندی و پرداخت معوقات مزدی شان تاکید کردند. تجمعی به این عظمت پاسخ محکمی به جنگ افروزی های حکومت و سرکوبگری هایش بود. در این روز بازنشستگانی که امکان حضور  در تهران را پیدا نکرده بودند در اهواز و مریوان تجمع داشتند. در اهواز بازنشستگان با شعار "نه تهدید، نه زندان، نه اعدام، نیست جلودار ما" به نقشه های جنایتکارانه حکومت برای سرکوب اعتراضات مردمی پاسخ قاطعی دادند. 
-تجمع اعتراضی دیگر امروز بیست و هشتم فروردین ما از سوی مالباختگان غارت شده رضایت خودرو و طراوت نوین در مقابل دفتر رئیسی برپا شد. این مالباختگان در روز ۲۶ فروردین نیز تجمع و راهپیمایی بزرگی داشتند. معترضین شعار میدادند:"دادستان رشوه گیر نمیخوایم، نمیخوایم".
در روز گذشته نیز کارگران راه آهن ناحیه اراک بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده در اعتراض به پائین بودن حقوق و مزایا و وضعیت بد شغلی خود در میدان راه آهن مقابل اداره کل راه آّهن تجمع کردند. در این روز  همچنین کشاورزان در اصفهان در اعتراض به خلف وعده برای بازگشایی آب زاینده رود و   وضع بد کشت و معیشت خود و با خواست حقابه در فلکه خوراسگان تجمع کردند. همزمان با تجمع اعتراضی در میدان خوراسگان، کشاورزان در شرق و غرب اصفهان نیز تراکتورها شان را به خط کردند. از آغاز سال جاری کشاورزان اصفهان تجمعاتی پی در پی بر سر این موضوع داشته اند.  خبر اعتراضی دیگر در این روز به تجمع اعتراضی خدمتگزاران و سرایداران مدارس در خمینی شهر و ناحیه ۵ اصفهان مربوط است. در این روز خدمتگزاران و سرایداران مدارس خمینی شهر برای سومین روز مقابل فرمانداری تجمع داشتند.
آخرین خبر اینکه روز گذشته دانشجویان در دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران) در اعتراض به پایین بودن کیفیت غذا و دیگر مشکلات خود دست به اعتصاب غذا سراسری زدند.
پرستاران نیز از آغاز سال جدید اعتراضات گسترده ای داشته اند. آخرین خبر اینکه روز ۲۵ فروردین جمعی از پرستاران و کادر درمان در اهواز در اعتراض به محقق‌نشدن مطالباتشان با خواست اصلاح تعرفه‌های پرستاری، افزایش کارانه و دستمزد و حذف اضافه‌کاری اجباری تجمع کردند. 
حزب کمونیست کارگری ایران
۲۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴ آوریل ۲۰۲۴

 

 

فراخوان به ایرانیان مقیم خارج 
با تمام قوا در حمایت از زنان در ایران به میدان بیائیم! 

جمهوری اسلامی بار دیگر گشت ارشادش را به خیابان آورده و در سراسر کشور به زنان اعلان جنگ داده است و با وحشیگری مشغول دستگیری و اذیت و آزار آنها شده است. تصور میکند در سایه فضای جنگی میتواند سنگر تسخیر شده حجاب را پس بگیرد. همزمان به احضار و دستگیری فعالین شدت بخشیده و ماشین اعدامش همچنان جنایت می‌آفریند. هدف جمهوری اسلامی از موشک پرانی به اسرائیل، اساسا و قبل از هر چیز تشدید فضای امنیتی در داخل و سرکوب مردم است. باید با تمام قوا به میدان بیائیم و از مبارزه و مقاومت شجاعانه زنان علیه حجاب اجباری و از انقلاب زن زندگی آزادی دفاع کنیم. 

ایرانیان مقیم خارج که در یکسال و نیم گذشته نقش بسیار مهمی در همراهی با زنان و مردم انقلابی ایفا کرده‌اند، اکنون نیز باید با تمام قوا دست به کار شوند و شهرهای سراسر جهان را به صحنه تظاهرات‌های بزرگ علیه جمهوری اسلامی تبدیل کنند و افکار عمومی مردم آزاده جهان را به حمایت از زنان و مردم در ایران جلب کنند. 

جنایات جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب به زنان مصداق بارز آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. باید با بسیج افکار عمومی دول غربی را وادار کرد که سپاه جنایتکار و تروریستی پاسداران را، که نقش اصلی در اعمال این جنایت دارد، در لیست نیروهای تروریستی قرار دهند و جمهوری اسلامی را بایکوت کنند. باید به آنها فشار آورد به هرگونه مماشات و تعللی در این زمینه پایان دهند. 

حضور فعال ما در خارج کشور نقش موثری در تقویت مبارزه در داخل کشور دارد. در هر جا که هستید با تمام قوا به میدان بیائید. 

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۶ آوریل ۲۰۲۴

 

 

 

با تمام قوا علیه حکومت و جنگ‌افروزی‌اش به میدان بیائید!‌ 

مردم! این جنگ و کشاکش نظامی حکومت اسلامی و اسرائیل جنگی علیه شما است. این کشاکش یک هدف سیاسی را تعقیب میکند: عقب راندن مبارزات زنان و همه مردم، منحرف کردن فضای پربار سیاسی و اعتراضی و تشدید فضای امنیتی علیه جامعه. علیه انقلاب زن زندگی آزادی و علیه اهداف انقلاب. هزینه این موشک‌پرانی نیز تماما از جیب مردم بیرون کشیده میشود. 

امروز بر خلاف دوره جنگ عراق، نه مردم توهمی به حکومت دارند نه حکومت توان سابق را. حکومت در اوج بحران و در سرازیری دست و پا میزند و موشک‌پرانی به اسرائیل، هم آنرا بی‌آبروتر و منزوی‌تر کرد و زبونی‌اش را بیش از پیش آشکار نمود. 

حکومت مطلقا توان درگیر شدن طولانی نظامی ندارد اما همین فضای جنگی حکومت را نیز باید با تمام قوا به اعتراض فعال علیه اوباش حاکم تبدیل کرد. باید از زنان در مقابل اوباش حکومت قاطعانه حمایت کرد، باید علیه گرانی و فقر و محرومیت بیشتر به میدان آمد. باید نفرت از حکومت و جنگ و ناامنی‌اش را به اعتراض همه‌جانبه تمام بخش‌های جامعه علیه حکومت تبدیل کرد. 

کلیه فعالین سیاسی، کارگران و دانشجویان، فعالین حقوق زن، دادخواهان، جوانان انقلابی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران و همه مردم آزاده را به گسترش مبارزه علیه حکومت و سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش فرامیخوانیم. دشمن ما همینجا است و همینجا باید سرنگونش کنیم. 

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵ آوریل ۲۰۲۴