گسترده کردن مبارزه علیه حجاب و عفاف

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بیانیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران  زنان مبارز و انقلابی کردستان! جواب ما علیه قانون حجاب و عفاف،، بی حجابی همگانی است! از روز شنبه ۲۵ فروردین۰۳ ۱۴   نیروهای سرکوبگر رژیم ضد زن به شدت کنترل پوشش زنان در معابر عمومی افزوده اند. زنان بی حجاب را مورد ضرب و شتم قرار میدهند، و بشکل وحشیانه به زنان بی حجاب و حامیان آنها حمله میکنند. 

حکومت تبهکار جمهوری اسلامی با روانه کردن پلیس و نیروهای سرکوبگر، به قصد تحمیل قوانین حجاب و عفاف و به دنبال سخنرانی خامنه ای در ۱۵ فروردین ماه سال جاری  در معابر عمومی به  شکل آشکاری علیه زنان بی حجاب با تهدید  و دستگیری، آرامش و امنیت زنان و ساکنین شهرها را بخطر انداخته اند. حضور تهدید آمیز سرکوبگران و پلیس عملا مخل زندگی زنان و مردم است. باید علیه تهدیدات و حضور نیروهای سرکوبگر حکومت تبهکار جمهوری اسلامی ایستاد.  
 
مقاومت و رو در رویی زنان بدون حجاب، و مردم حامی بی حجابی همزمان با تشدید کنترل زنان بی حجاب، در تعدادی از شهرها، مدارس دخترانه و  دانشگاه ها، از جمله در سنندج، کرمانشاه و...شروع شده.
 
حکومت جمهوری اسلامی بر روی موجی از نارضایتی و تنفر شدید مردم و زنان قرار گرفته. فقر و بیکاری، ناامنی جانی و مالی در زندگی عادی میلیون ها نفر ۹۹ در صدی ها شریک شده. ادامه بقای شوم و نکبت بار حکومت اسلامی لذت شادی، رفاه و امنیت را به شکل بی‌شائبه کم کرده. 
در طول ۴۵ سال گذشته مردم کردستان همواره تنفر عمیقی از حکومت اسلامی داشته اند. این تنفر عمیق در نه بزرگ به مضحکه های انتخابات، خیزش‌های آبان ۹۸، خیزش و انقلاب زن زندگی آزادی سال ۱۴۰۱ با تجمعات پیگیرانه، اعتصابات مداوم(بیش از ۸ اعتصاب عمومی در کردستان) همواره ثبت شده اند.
با  شروع انقلاب زن زندگی آزادی زنان مبارز در سطح سراسری و در کردستان با شرکت وسیع در مراسم وداع با ژینا امینی، به شکل متحدانه ای با برداشتن حجاب هایشان پیام  جنبش زنان  علیه حجاب را به زنان در سطح سراسری و دنیا را صادر و عملا جنبش وسیع مبارزه برای بی حجابی را بشکل بی‌سابقه ای متعین کرده اند. تا جایی که بی حجابی همگانی شده و زنان حاًضر نیستند به تبعیض جنسی و قوانین ضد زن حکومت اسلامی، تن دهند. هم اکنون جنبش بی حجابی همگانی در سطح گسترده ای ادامه دارد.
زنان مبارز!
جنبش فراگیر و مبارزه متحدانه زنان علیه قوانین ضد زن حکومت اسلامی و دشمنی نهادینه شده این نظام آپارتاید جنسیتی، و جنسی، با توجه به ۴۵ سال مبارزه زنان از روز جهانی زن، اسفند سال ۱۳۵۷ تا کنون در اشکال عمیقا تعرضی و شورانگیز ادامه دارد. شما بالاخره با شروع انقلاب زن زندگی آزاد در سال ۱۴۰۱ توانستید به خواست قلبی میلیون ها زن و مردم تحقق ببخشید و جنبش علیه حجاب را با بی حجابی همگانی متعین کنید.  
مبارزه شما با روانه کردن نیروهای سرکوبگر نظامی قابل باز پس گیری نیست. 
مقاومت شما و مردم حامی بی حجابی و مقابله با فشار و تهدیدات نیروهای سرکوبگر نظامی قابل تقدیر است. 
شما هم اکنون از جنبش بی حجابی همگانی که با دادن هزینه های سنگين، از اعدام تا زندان، تبعید و مهاجرت اجباری،  دفاع می‌کنید که پاشنه آشیل سرنگونی حکومت ضد زن شده است. 
 
برای حفظ و ادامه دستاوردهای سترگ علیه حکومت تبعیض جنسی و آپارتاید جنسیتی، بی حجابی را همگانی کنید. بیانیه های تعرضی خطاب به حامیان میلیاردی خودتان در سطح جهانی که انقلاب زن زندگی آزادی را مدرن ترین انقلاب در یک قرن گذشته معرفی و قبول کردند، بفرستی. 
 
تسلیم نیروهای سرکوبگر نظامی حکومت ضد زن نشوید. حضور نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار اسلامی با ایستادگی عمومی و اتحاد و همبستگی به زودی درهم خواهد شکست. 
پیام انقلاب و دستاورد انقلاب زن زندگی آزادی چیزی جز پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی نیست. 
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران 
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷ آپریل ۲۰۲۴