گزارشی از آکسیون علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی! هلند، استکهلم، لندن

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران: روز شنبه ۲۰ ژانویه به فراخوان “کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران – هلند” که فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در هلند بخشی از آن می‌باشند، آکسیونی علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی برگزار گردید. به روال همیشگی محل آکسیون با بنرها و شعارهای مبارزاتی و عکس‌هایی از جانباختگان خیزش‌های مردمی تزیین شده بود.

همچنین پارچه نوشته‌هایی حاوی مطالبات انقلابی مردم ستمدیده و مبارز ایران در اطراف محل تظاهرات گذاشته شده بود که هر مراجعه کننده‌ای با خواندن آنها تا حدی در جریان جنایات دیکتاتوری حاکم بر ایران قرار می‌گرفت. در جریان این حرکت اعلامیه‌هایی به زبان‌های هلندی و انگلیسی بین بازدیدکنندگان توزیع شد و شعارهای انقلابی سر داده شد. شعارهایی همچون “نابود باد جمهوری اسلامی“، ”زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “کارگر زندانی آزاد باید گردد”. همچنین شعارهایی علیه ماشین اعدام رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و ضرورت مبارزه برای درهم شکستن این ماشین جنایت، سر داده شد. در طول این حرکت ترانه سرودهای مبارزاتی و از جمله ترانه‌های کردی نیز پخش می‌شد که با استقبال مردم مراجعه کننده مواجه شد. 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند در این حرکت با گذاشتن میز کتاب به پخش انتشارات سازمان پرداختند و از جمله کتاب جدید “بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران” اثر رفیق اشرف دهقانی نیز توزیع شد. برخی از مراجعه کنندگان به این آکسیون از آرم سازمان استقبال کرده و یک جوان فرانسوی با اشتیاق درخواست گرفتن عکس با آرم را داشت که پس از گرفتن عکس گفت من همیشه شیفته این آرم بودم. همچنین چند جوان با مراجعه به رفقا در مورد مواضع تشکیلات در مورد مسائل مختلف و از جمله نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه سوال کردند که پس از شنیدن توضیحات رفقا پشتیبانی خود را از شیوه نگرش ابراز نمودند. 

این حرکت که از ساعت دو بعدازظهر شروع شده بود در ساعت چهار بعدازظهر با موفقیت به پایان رسید.

نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!
زندان، شکنجه، اعدام نابود باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
۲۱ ژانویه ۲۰۲۳

 

گزارش
 گزارشی از تظاهرات روز شنبه ۲۰ ژانویه در استکهلم

روز شنبه ۲۰ ژانویه تظاهراتی به فراخوان شورای استکهلم با شرکت و حمایت دیگر نیروهای چپ، کمونیست و آزادیخواه علیه موج فزاینده سرکوب و اعدام‌های روزمره رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و همچنین درحمایت از اعتصابات و مبارزات کارگری که هر روز در چهار گوشه کشور بر پا می‌شود، برگزار شد. این تظاهرات در ساعت یک بعدازظهر در مرکز شهر و در منطقه (Sergels torget – soltorget) در هوای به شدت سرد شروع شد و تا ساعت دو نیم بعدازظهر ادامه داشت.

به رغم هوای بسیارسرد اما پخش سرودها و سر دادن شعار های انقلابی فضای حاکم بر تظاهرات را گرم نموده بود. “نابود باد رژیم تروریست جمهوری اسلامی”، “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “اعدام‌ها را در ایران متوقف کنید”، “سفارت ایران این مرکز تروریستی باید بسته شود” از شعارهایی بودند که بیشتر تکرار می‌شدند. در این حرکت چند سخرانی نیز صورت گرفت. یکی از سخنرانان در صحبت‌های خود تاکید نمود که: این اعدام‌ها در ارتباط با مسائل و مشکلات سیاسی انجام می‌شود و رژیم می‌خواهد جو ارعاب را درجامعه نهادینه کند؛ ولی جامعه ایران با خیزش‌های رادیکال خواهان نابودی جمهوری اسلامی است. او همچنین با اشاره به اعتصاب کارگران فولاد اهواز که خواهان پایان دادن به اخراج همکارانشان شدند و همچنین کارگران ذوب آهن اصفهان که خواهان تشکل مستقل کارگری می‌باشند، گفت که: جنبش کارگری در دوران درخشانی قرار دارد. سخنران دیگری با درود و اعلام همبستگی با مبارزات جوانان، دانشجویان، خلق کرد، کارگران شرکت واحد و کارگران خوزستان که علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند صحبت‌های خود را شروع نمود. وی همچنین درود فرستاد به سوسیالیست‌ها و آزادی‌خواهانی که در کشورهای مختلف اروپا علیه اعدام به تظاهرات برخاسته و خواهان قطع اعدام‌ها شدند. این سخنران در ادامه صحبت‌های خود تاکید نمود که جمهوری اسلامی اعدام می‌کند تا مبارزات انقلابی را به حاشیه براند، طبقات ستمدیده را مرعوب کند و به اختناق دامن بزند. وی تاکید داشت که همه این بگیر و ببندها برای این است که سرمایه‌داران به استثمارشان ادامه دهند. وی سپس یادآوری نمود که اعدام‌ها از بدو روی کار آمدن رژیم تبهکار جمهوری اسلامی تا کنون ادامه داشته اند. از اعدام‌های فرودگاه سنندج، مهاباد و ترکمن صحرا گرفته تا کشتار دهه شصت، قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ که باعث شد که سراسر ایران پر از خاوران شود. سپس وی تاکید نمود که اما نبردهای دلاورانه توده‌ها در سال‌های  ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ ثابت کرد که جمهوری اسلامی با توسل به اعدام قادر به جلوگیری از خیزش‌های مردمی نمی‌باشد. او همچنین گفت: ما به ماشین سرکوب خامنه‌ای جلاد اعلام می‌کنیم که عین کموناردها که ستون واندوم ناسیونالیست‌های فرانسه را  به پایین کشیدند، سر تا پای جمهوری اسلامی را به آتش خواهیم کشید. 

در این تظاهرات فعالین چریکهای فدایی خلق ایران  فعالانه شرکت داشتند و قسمتی از محل تظاهرات را با بنرها و پرچم‌ها و آرم سازمان تزیین نموده بودند. همچنین نشریات سازمان در جریان این حرکت پخش گردید و در مورد کتاب جدید رفیق اشرف دهقانی به پرسشها پاسخ داده شد.

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
زندان، شکنجه، اعدام نابود باید گردد!

سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد- استکهلم
۲۱ ژانویه ۲۰۲۴

گزارش
لندن: تظاهرات در مقابل سفارت رژیم در اعتراض به اعدام‌های اخیر!

به دنبال اعدام وحشیانه محمد قبادلو و فرهاد سلیمی به دست جلادان جمهوری اسلامی، عصر امروز چهارشنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴، شماری از فعالین سیاسی و نیروهای مبارز، تظاهراتی را در مقابل سفارتخانه ننگین رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی در لندن برگزار کردند. در جریان این حرکت که از ساعت ۶ بعدازظهر آغاز شد شعارهای بسیار زیادی به زبان‌های فارسی و انگلیسی علیه سردمداران جلاد جمهوری اسلامی و جنایات آنها سر داده شد. “مرگ بر جمهوری اسلامی”، “جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد”، ” زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد”، “تمامی زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند”، “اعدام باید بلادرنگ متوقف گردد”، کارگران زندانی، دانشجویان زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردند”، “سرکوب و شکنجه در ایران باید متوقف شود”، “قربانی کردن زنان در ایران باید پایان یابد”،” زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم”، ” تنها یک راه و آن هم انقلاب” و… از زمره شعارهای سرداده شده بودند. برخی از اتومبیل‌ها که از محل رد می‌شدند با مشاهده بنرها و شعارهای تظاهر کنندگان با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌های خود با آنان اظهار همبستگی کردند. 

مقامات تبهکار رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی که در هراس دائم از انتقام توده‌های انقلابی در داخل و افشای هرچه بیشتر چهره سیاهشان توسط نیروهای مبارز در خارج از کشور هستند، به اقداماتی از جمله تقاضا برای حفاظت از جاسوس‌خانه خود دست زده بودند و در طول این تظاهرات چند ماشین پلیس انگلیس از این سفارتخانه حفاظت می‌کرد. 

در طول تظاهرات همچنین چند ترانه سرود شورانگیز انقلابی از جمله “آفتابکاران جنگل” پخش شد که جمعیت با آن همخوانی کردند. این حرکت در حدود ساعت ۸ بعدازظهر پایان یافت. فعالین چریکهای فدایی خلق ایران نیز در این حرکت مبارزاتی علیه اعدام‌های وحشیانه اخیر شرکت داشتند و چند کتاب جدید “بررسی زمینه ضربات سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ و ناگفته‌هایی از تاریخ چریکهای فدائی خلق ایران” را توزیع کردند. 

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
زندانی سیاسی به همت توده‌‌ها آزاد باید گردد!
نابود باد رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۲۴ ژانویه ۲۰۲۴