فراخوان انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ: آکسیون به مناسبت" روز جهانی منع خشونت علیه زنان "

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

روز شنبه۲۵ نوامبر در شهر گوتنبرگ. بیست و پنجم نوامبر،روز اعتراض زنان و مردان آزادیخواهِ جهان نسبت به خشونتهای اِعمال شده دولتی، یا خشونت هایی که بر پایه تفکرات مذهبی و سنتها و باورهای ارتجاعی،  به صورت عرف و فرهنگ، زن ستیزانه در آمده ؛می باشد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال۱۹۹۹ طی قطعنامه ای ٢۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان  تصویب کرده است.

هنوز در تمامی جوامع اسلامی و حتی در کشورهای سرمایه داری غرب و آمریکا،خشونت علیه زنان به اشکال مختلفی اعمال می گردد. درایران از سوی حکومت اسلامی به استناد مذهب اسلام و قوانین شریعت، خشونت علیه زنان به صورت نوشته و نانوشته ی قانونی به کار گرفته میشود. به کارگیری سنتها ، اخلاقیات ارتجاعی هزاران ساله دوران پدرسالاری ودین سالاری درجامعه زندگی زنان در ایران را به شکل تحمل ناپذیری دشوار ساخته است. 
در برابر این همه فشار و خشونت، طی تمامی این سال ها و خاصه در مبارزه یک سال و اندی گذشته و با آغاز جنبش انقلابی"زن-زندگی-آزادی"در ایران   مقاومت زنان و به ویژه دختران جوان، قدرت واراده ی جامعه را  در برابر خشونت حاکمیت اسلامی به نمایش گذاشته است. زنان بسیاری همچون "ژینا" ،"آرمیتا"،"حدیث"،"نیکا"  در ایران جانشان را از دست داده اند. 
بیشمارانی مورد شلیک با گلوله قرار گرفتند وچشمانشان را از دست داده اند همچنین حملات شیمیایی منجر به مسمومیت دانش آموزان مدارس و خوابگاههای دختران دانشجو گردیده است  . دهها روزنامه نگار و مترجم زن بازداشت شده اند.
پیام زنان ایران به  زنان جهان طی جنبش زن زندگی آزادی ... این است "مقاومت زندگی ست". ما نیز هم صدا و همراه با زنان شجاع در ایران خواستار پایان دادن به انواع خشونت علیه زنان در ایران و جهان هستیم.
ما، اعضای انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ ،همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب ،فعالین جنبش زنان و فعالین منع خشونت علیه زنان را به حمایت و شرکت 
در این آکسیون فرا میخوانیم.
. زمان: روز شنبه ٢۵ ماه نوامبر۲۰۲۳ ، ساعت ۱۴:00 دو بعدازظهر
 مکان: برنس پارکن، مرکز شهر گوتنبرگ
سرنگون باد رژیم زن ستیز اسلامی در ایران!
آزادی زن ، آزادی جامعه!
زنده باد زن، زندگی، آزادی !
زنده باد آزادی و برابری!
شماره های تماس:
شهرام پناهی: 0728490955 
مهوش رشیدی بیرگانی : 0703219151
فرشیدی مرادی : 0765761286
نسیم محمدی : 0736866054

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ 
 نوامبر: ۲۰۲۳