آکسیون اعتراضی درمحکومیت جنایت قتل نیکا شاکرمی و حکم اعدام توماج صالحی و برای آزادی همه زندانیان سیاسی ایران

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

فراخوان: شهر گوتنبرگ ـ سوئد موج سرکوب و زندان را با اتحاد محکم می توان پس زد! در مقابل این سیاست ضد انسانی و همزمان سرکوب وزندان باید متحد تر و محکم تر و مصمم تر ایستاد.  قتل نیکا شاکرمی و حکم اعدام توماج صالحی، توحش و بربریت جمهوری اسلامی را برای هزارمین بار نشان داد. بربریت حاڪم در ایران به این قتلها احتیاج دارد. اینها بخشی از تلاش برای ترساندن مردم٬ برای زهر چشم گرفتن از جامعه و به رخ ڪشیدن قدرت سرڪوب رژیم است.

انتشار گزارش تکان‌ دهنده بی‌بی‌سی جهانی از جزییات نحوه به قتل رساندن نیکا شاکرمی، از معترضان جان‌ باخته در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، موج تازه‌ای از خشم و نفرت عمومی از جمهوری اسلامی را در میان ایرانیان برانگیخته است.
در حالی که شهروندان ایرانی از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و شروع دوباره یورش‌های خشونت‌آمیز علیه زنان ایران به خشم آمده بودند، انتشار جزییاتی از واپسین ساعت زندگی نیکا شاکرمی که به  یکی از چهره‌های شناخته شده خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بدل شد،  بر دامنه و ابعاد
  این خشم افزود نیکا شاکرمی، از جان‌ باختگان خیزش مهسا، از سوی سه مرد  که از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند، هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده تا نسل معترض٬ زن و جوان و آزادیخواهی را بترسانند.
  ڪار دستگاه سرڪوب همین است و هر وقت لازم باشد و احساس خطر ڪند٬ باید با مرگ تعدادی از فرزندان و عزیزان ما به مردم و مخالفین یادآور شود٬ ڪه قانون و فرهنگ و حرمت و ڪرامت انسان برای اینها ارزشی ندارد و جواب مخالفین خود را چنین خواهند داد.
جمهوری اسلامی ماشین سرڪوب علیه ما مردم٬ ما زنان و طبقه ڪارگر و انسان محروم است تا تسلیم شویم و نظم جنایتڪارانه و بربریت آنها را به عنوان سرنوشت محتوم بشریت قبول ڪنیم و سر تعظیم فرود آوریم.
اما بشریت متمدن؛  باید به این دنیا و حاکمان آن تف بیندازاد و با خود احساس شرمساری ڪند ڪه در قرن ٢١ هنوز مشتی جانی و قاتل حرفه ای میتوانند به عنوان نمایندگان خدا و برای حفظ قدرت٬ انسان را به ڪام مرگ بفرستند تا نسلی از بشریت را مجبور به تحمل این جهنم ڪنند. سر نوشت نیکا سرنوشت محتوم نسل ما و مردم ایران نیست. جمهوری اسلامی را باید انداخت و میتوان انداخت. در اعتراض به قتل فجیع نیکا و حکم اعدام برای توماج صالحی، و جنایات اوباش رژیم فاشیست اسلامی میتوانستیم تهران را بر سرشان خراب ڪنیم. میتوانستیم خانه و ڪاشانه سران جمهوری اسلامی را به جرم این جنایت به آتش بڪشیم. این از ما مردم ساخته است. جمهوری اسلامی را باید به جرم جنایت علیه بشریت به زیر ڪشید.
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ، همراه با تمام آزادیخواهان  درحمایت ازفراخوان «کانون همبستگی با مبارزات انقلابی مردم ایران -گوتنبرگ»که برای آزادی توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی» علیه هر حکم ضد انسانی و خاصه اعدام، به میدان بیاییم
نه به اعدام!
زنده باد زن، زندگی ، آزادی
توماج صالحی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد
!زندان ، شکنجه ، اعدام ملغی باید گردد
!سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی ایران
  زمان :روز  شنبه ماه مه۱۱ ساعت ۱۵سه بعداظهر
مکان: برنز پارکن جنب مجسمه یوحنا
:تلفنهای تماس
           زینب طاهری :    0720424665
شهرام پناهی :     0728490955
رحمان حاج مقصودی : 0762166542
فرشید مرادی :      0765761286
 انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ
۲۰۲۴  ماه مه