فراخوان! آکسیون اعتراضی در برنس پارکن شهر گوتنبرگ / سوئد

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

نه به اعدام  به مردم آزادیخواه و شریف ساکن گوتنبرگ و حومه علیه مجازات اعدام بر خیزیم چند جان دیگر در همین روزها در اجرای حکم ننگین اعدام نشسته اند. درهمبستگی و حمایت از خیزش انقلابی عظیم مردم در ایران و علیه اعدام. پس از اعدام شش زندانی سیاسی، محمد قبادلو، فرهاد سلیمی محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار و پژمان فاتحی موجی از اعتراض و اعلام نفرت از این جنایت علیه جمهوری اسلامی، قوه قضائیه و روسای جنایتكار آن و علیه نفس مجازات اعدام راه افتاده است

اعدام شدگان ۹ بهمن، بعد از ۱۹ ماه زندانی بودن بدون برخورداری از ابتدایی ترین حقوق انسانی، بدون دسترسی به وكیل مدافع خود و امكان دفاع از خود، همچون همه کیس های اعدام، با پرونده ای ادعایی از جانب جمهوری اسلامی، اعدام شدند. ۶۱ نفر از زندانیان سیاسی از بند زنان زندان اوین در اقدامی جسورانه طی بیانیه ای به احكام اعدام اعتراض كرده و خواهان متوقف شدن ماشین كشتار جمهوری اسلامی و توقف اعدام شده اند و در اعتراض به مجازات اعدام اعلام كردند

اعتراض زنان زندانی با موجی از حمایت همه جانبه و اعتراض به جنایات جمهوری اسلامی و قتل عمد به عنوان مجازات، روبرو شد. ۳۰۰ نفر از فعالین مدنی زن طی بیانیه ای حمایت خود را از اعتراض زنان زندانی در اوین اعلام كردند. بسیاری از خانواده قربانیان و اعدام شدگان، خانواده زندانیانی كه حكم اعدام را بالای سرشان نگه داشته اند، بسیاری از زندانیان و كسانی كه از زندان آزاد شده اند، فعالین كارگری، اجتماعی، مدافعان حقوق انسان، احزاب و شخصیهای سیاسی، ضمن حمایت از اقدام زنان زندانی به مجازات اعدام و به اقدامات وحشیانه جمهوری اسلامی اعتراض كرده اند

به پا خيزيد و اعلام كنيد: اعدام موقوف و ممنوع!
 بايد به اين نمايش های انسان كشي خاتمه داد. بايد مردم تهران و شهرستان هايي كه قرار است شاهد مراسم شنيع اعدام باشند به رژيم اجازه اجرای چنين جناياتي را ندهند. صحنه هاي اعدام را بايد بر سرشان خراب كرد و چوبهاي اعدام را بر سرشان فرود آورد. بايد اعدام به هر بهانه ای متوقف شود. بايد حرمت و كرامت انسان از هر تعرض ضد بشري مصون بماند.

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ با حمایت از فراخوان «کانون همبستگی با مبارزات جنبش انقلابی ایران ـ گوتنبرگ\ سوئد » همه شما را فرامیخواند که برای آزادی همه زندانیان سیاسی  به میدان بیایید
ما در اعتراض به دستگیری‌ها، شکنجه‌ها و اعدام‌ها، و برای آزادی زندانیان سیاسی خیزش انقلابی عظیم مردمی و سرنگونی حکومت اسلامی، و تحقق آزادی و برابری و زندگی انسانی و حاکمیت شورایی و مردمی و در مخالفت با کلیت نظام سرمایه داری رژیم فاشیست  جمهوری اسلامی ایران، و در حمایت از جنبش انقلابی « زن، زندگی ، آزادی» در روز شنبه سوم ماه ژانویه در برنس پارکن گرد هم می‌آییم و با اعلام همبستگی با مبارزات جنبش انقلابی مردم در ایران از افکار عمومی جهان، نهادها و مجامع مدافع حقوق انسان‌ها در سرتاسر جهان می‌خواهیم با حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران حاکمیت اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان را بدون قید و شرط آزاد کنند و به زندان، شکنجه، اعدام و کشتار آزادیخواهان و مردم ستم‌دیده‌ در خیابان‌ها و در زندان‌ها پایان دهند

زمان:روزشنبه سوم ژانویه  ساعت ۱۵:۰۰سه بعدازظهر
مکان:برنس پارکن، شهر گوتنبرگ
تلفن تماس ها:
مهوش رشیدی بیرگانی:۰۷۰۳۲۱۹۱۵۱
رحمان حاجی مقصودی: ۰۷۶۲۱۶۶۵۴۲
فرشید مرادی:۰۷۶۵۷۶۱۲۸۶
شهرام پناهی:۰۷۲۸۴۹۰۹۵۵
نه به اعدام!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان، شکنجه، اعدام، ملغی باید گردد!
سرنگون باد رژیم سرمایه ‌داری جمهوری اسلامی ایران!
کارگر زندانی،زندانی سیاسی بی قید و بی وثیقه آزاد باید گردد!
انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ \ سوئد
 ژانویه ۲۰۲۴