در باره چهاردهمین دوره نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی و یک خبر دیگر

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

چریکهای فدایی خلق ایران: پس از  پایان رسمی نمایشات انتخاباتی جمهوری اسلامی در روز گذشته که پس از مرگ رییسی جلاد در اثر سقوط هلیکوپتر برای معرفی جانشین‌اش برگزار شد، مسعود پزشکیان توسط وزیر کشور به عنوان "برنده" این انتصابات حکومتی معرفی شد.  اگر چه ابعاد ورشکستگی و رسوایی نمایشات انتخاباتی اخیر در میان مردم ستمدیده ما آنقدر عیان بود که حتی خود رهبر رژیم نیز مجبور به اعتراف به "مشارکت پایین" توده‌ها گردید،

در پایان این انتصابات حکومتی ادعا شد که نزدیک به 50 درصد رای دهندگان در این خیمه شب بازی شرکت کرده اند. این ادعا با توجه به گزارشات عینی رسیده از داخل، دروغین و پوچ بودن‌اش برای هر انسانی که چشمی برای دیدن حقیقت و گوشی برای شنیدن آن داشته باشد هویداست. واقعیت این است که توده های مبارز و انقلابی ایران که هنوز در حال التیام از زخمهای هولناک ناشی از سرکوب خونین خیزش توده ای خود توسط رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی با تمام دار و دسته های درونی اش هستند، توده های به جان آمده ای که با هر آنچه داشتند برای از ریشه کندن این رژیم و نظام حاکم برخاستند و جان‌های شیفته بی شماری را در جنبش انقلابی سال 1401 خود علیه ظلم و استبداد فدا کردند، هیچ اعتمادی به چنین نمایشات انتخاباتی ای نداشته و بارها اعلام کرده بودند که "رای من سرنگونی ست".
 تجربه 45 سال حاکمیت دار و شکنجه جمهوری اسلامی در هیات‌های مختلف، به مردم آگاه و مبارز ما ثابت کرده که بهبود وضع زندگی و رهایی آنها از کانال صندوقهای خیمه شب بازی دیکتاتوری حاکم نمی گذرد. اما دستگاه های تبلیغاتی رژیم با بیشرمی و دروغگویی ذاتی خویش به طور شبانه روزی به تبلیغ  و تطهیر چهره سیاه یکی از کاندیداهای تایید شده که پاسداری از دهه خونین 60 می‌باشد که به مقام وزارت هم رسیده بود، یعنی پزشکیان پرداختند و او را به عنوان یک مهره "اصلاح طلب" و "معتدل" در مقابل چهره سیاه دیگر یعنی جلیلی تبهکار گذارده و کوشیدند عده بیشتری را با این تاکتیک نخ نما شده "اصلاح طلب" بهتر از "اصولگرا" ست به پای صندوقهای شعبده بازی خویش بکشانند. این در حالی بود که خیابانها و دیوارهای بسیاری از شهرها از شعار "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا" پوشیده شده است. به رغم این واقعیات، پس از اعلام نتایج انتخابات رسانه های دشمن با هیاهو در مورد پیروزی پزشکیان و "شادی" توده ها  تبلیغ کرده و با برخورداری همه جانبه از تبلیغات رسانه‌های امریالیستی حامی رژیم‌شان که اکنون در همه جا برای تحمیق افکار عمومی و فضا خریدن برای رژیم سرکوبگر ووابسته به خود در ایران مشغول تبلیغ در مورد "میانه روی" و "اعتدال" پزشکیان و امکان پیشرفت و تغییر در زندگی وحشتناک توده‌ها توسط وی هستند، فریاد‌های "پیروزی مردم" و "شکست دشمنان" سر می دهند. 
واقعیت این است که تحت نظام دیکتاتوری حاکم، در هیچ دوره ای از عمر ننگین این رژیم، نه الزامات بدیهی یک انتخابات دمکراتیک و واقعی فراهم بوده و نه رژیم حاکم اجازه برگزاری یک انتخابات واقعی که در آن توده‌ها بتوانند فارغ از هر فشاری اراده آزاد خود را در پای صندوق رای بیان کنند را داده‌اند. در سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی نخست گردانندگان این حکومت زیر نظر شخص ولی فقیه، یعنی راس دیکتاتوری حاکم، با توجه به الزامات حکومت خود یکی از مهره های ذوب شده در ولایت فقیه را زیر نام "خط امامی"، "معتدل"، "اصلاح طلب"، "میانه رو"، "محافظه کار" و ... برای تداوم وضع نکبت‌بار موجود و سرکوب توده ها برگزیده و سپس با پر کردن صندوقهای رایی که تنها چیزی که در آن مطرح نیست رای واقعی توده هاست نام کاندید اصلح را به عنوان مجری ماشین غارت و سرکوب خود برای یک یا دو دوره بیرون کشیده اند. در این رژیم رای واقعی مردم فاقد کمترین ارزشی بوده است اما شمار آن برای نمایش "مشروعیت" نظام در اذهان عمومی و در سطح بین المللی بسیار مهم است و به همین دلیل است که آنها با هر تقلبی که ذاتی چنین سیستم انتخاباتی می باشد سعی دارند حضور در پای صندوق‌های رای را بسیار بیشتر از واقعیت جلوه داده و خود را منتخب رای مردم بنامند.
تا آنجا که به "رییس جمهور" جدید و به اصطلاح  پیروز بر می گردد، وی در مناصب پزشکی در جبهه های جنگ ضد خلقی ایران و عراق خدمت کرده، به اعتراف خود از سرکوبگران حقوق زنان در وزارت بهداشت بوده  و حجاب اجباری را حتی دو ماه قبل از اعلام رسمی آن توسط دولت، در بیمارستان و دانشگاه در دسترس خود برقرار نمود است. چند دوره نمایندگی رژیم حاکم را در مجلس داشته، مدتی نایب رییس اول چنین مجلس ضد خلقی ای بوده، و ازافتخاراتش دفاع از "ولایت فقیه" و "سپاه پاسداران" یعنی ارکان اصلی نظام استثمارگرانه حاکم بوده است. وی مانند سایر همپالگی هایش در طبقه دزد و فاسد حاکم، جنبش‌های مردمی آبان 98 و 1401 را محکوم کرده و به عنوان تنها یک مثال در مصاحبه با ایسنا مطرح کرده که "شک کردن به اصل ولایت فقیه (یعنی اساس این نظام چپاولگر و غارتگر حاکم) و زیر سوال بردن آن را به لحاظ اعتقادی جایز نمی داند". در باصطلاح وعده های انتخاباتی خویش هم شکی باقی نگذارده که در مورد مسایل نظام، تابع نظرات رهبری بوده و اختیاری از خود ندارد.
رسانه های دشمن یعنی رسانه های خود رژیم و امپریالیستها به رغم حقایق مطرح شده در فوق برای ایجاد توهم به اصلاح طلبی ادعائی پزشکیان کوشیده اند او را کاندیدی "معتدل" که رای دادن به وی "وضع زندگی" مردم را "بهتر" می کند معرفی کنند. در حالی که وی نیز بنا به سوابق و تفکرات و وابستگی هایش به ولی فقیه و نظام حاکم هیچ فرق ماهوی ای با دیگر دشمنان مردم ما نداشته و چیزی نخواهد گذشت که چنین حقیقتی با شدت هر چه بیشتر از عملکرد وی و دولتش بیرون زند.
جمهوری اسلامی در شرایطی پزشکیان مزدور را به صحنه فرستاده و نام او را از صندوقهای مارگیری بیرون کشیده است که به شکل بی سابقه ای در نزد توده ها رسوا شده و به طور وقفه ناپذیر آماج خشم و نفرت و شورش آنها قرار گرفته است. این رژیم در صدد است همان سیاستهای سرکوبگرانه متکی بر حکومت دار و شکنجه خود را این بار با ریاست جمهوری یک فرد به اصطلاح "اصلاح طلب" به پیش ببرد؛ و به خیال خام خود با ایجاد توهم اطلاح طلبی حتی اگر به طور کوتاه مدت هم شده از بار فشار توده ای بر حکومتش کاسته و برای خود فضای تنفس بیشتری فراهم سازد.  غافل از این که با توجه به شدت یابی فقر و استثمار و ظلم و فساد و گرانی و تورم و سرکوب ذاتی نظام حاکم، وی و رژیمش در مقابله با توده‌های به جان آمده کمترین فرصتی برای فریبکاری نخواهند داشت و خیلی سریع مجبورند چهره سیاه شمشیر به دست خود را حتی وحشیانه تر از اسلاف "اصلاح طلب " خویش در مواجهه با مطالبات انبار شده کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و خلقهای تحت ستم ایران به معرض نمایش بگذارند.
واقعیت این است که . فارغ از نمایشات انتخاباتی اخیر، اکثریت قاطع مردم رنجدیده ایران هم اکنون در حال آماده شدن و تجدید قوا برای خیزشی دیگر به کل موجودیت این رژیم وابسته و سرکوبگر و تمامی دار و دسته های درونی اش هستند. 
رای من سرنگونی ست!
هر چه گسترده تر باد مبارزات انقلابی مردم ما علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی !
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
زنده باد انقلاب!

چریکهای فدایی خلق ایران
16 تیر 1403 برابر با 6 جولای 2024

 


گزارشی از یک آکسیون مبارزاتی در آمستردام هلند!

 روز شنبه ۲۹ جون ۲۰۲۴ در میدان آزادی آمستردام که در مقابل میدان دام آمستردام است، آکسیونی در افشای ۴۵ سال جنایات رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و حامیان امپریالیستش، حمایت از مقاومت مردم فلسطین و همچنین دفاع از مبارزات مردم ایران، آزادی زندانیان سیاسی و بزرگداشت خاطره فراموش‌نشدنی جانباختگان ۸ تیر ۱۳۵۵ برگزار شد. این آکسیون به دعوت کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران، که فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند بخشی از آن هستند، برگزار گشت.

۲۹ جون سالروز بزرگداشت لغو بردگی سورینامی‌ها توسط دولت هلند است. به همین دلیل جمعیت بسیار زیادی در این میدان جمع شده و مراسم‌های بزرگداشت این روز را برگزار می‌کردند که شامل سخنرانی، موزیک و رقص بود. 

در طول این آکسیون اعلامیه‌های افشاگرانه کمیته دفاع از مبارزات کارگران و زحمتکشان به سه زبان هلندی، انگلیسی و فارسی پخش شد. همچنین مطلب کوچکی در بزرگداشت جانباختگان ۸ تیر سال‌های ۵۵ و ۶۰ خوانده شد. پخش موسیقی و ترانه سرودهای انقلابی به زبان‌های فارسی و ترکی و فرانسوی و انگلیسی و … بخش دیگری از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این آکسیون اعتراضی بود. همچنین فایل‌های صوتی از پیش ضبط شده که شامل افشاگری علیه جمهوری اسلامی و دفاع از مبارزات و جنبش انقلابی توده‌های تحت ستم ایران بود، در طول این حرکت بارها پخش شد. این اقدامات باعث جلب تعداد زیادی از عابرین و توریست‌ها و بازدید آنها از این آکسیون و بنرها و تصاویر و شعارهای برگزار کنندگان این آکسیون مبارزاتی علیه جمهوری اسلامی بود.

یکی از اتفاقات جالب در این حرکت بلند کردن و چرخاندن آرم سازمان توسط چند جوان هلندی بود. آنها با در دست گرفتن این آرم و سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی و از جمله “آزاد باد فلسطین” خشم خود را نسبت به امپریالیسم و صهیونیسم و حمایت خود را از آکسیون ما  ابراز می‌کردند. 

این آکسیون مبارزاتی از ساعت ۲ بعدازظهر آغاز و در ساعت ۵ بعدازظهر با موفقیت به اتمام رسید. 

نابود باد امپریالیسم و صهیونیسم!
نابود باد رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در هلند
۱ جولای ۲۰۲۴