اعدام ابزار سرکوب جمهوری اسلامی و گزارشی از یک آکسیون مبارزاتی در لندن!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

چریکهای فدائی خلق ایران: جمهوری اسلامی رژیم سرکوبگر و ضد مردمی است که در طول عمر ننگین ۴۴ ساله خود همواره به عنوان دشمن خلق‌های زحمتکش حیات و هستی آنان را مورد تهاجم قرار داده و همواره هر گونه آزادی خواهی و عدالت طلبی را با زندان و شکنجه و اعدام و سرکوب و تهدید و ايجاد رعب و وحشت پاسخ داده است. اخيرا به موازات تداوم و رشد نارضایتی های مردم از ستم و سرکوب جمهوری اسلامی، ماشین اعدام این رژیم جنایت پیشه دوباره با سرعت بیشتری به کار افتاده و در طی ماه های اخیر دستکم ۶۰۰ تن از زندانیان به مسلخ اعدام سپرده شده اند؛

تعدادی از این اعدامیان از مجرمان مواد مخدر و قتل عمد هستند. در این بین رژیم مبادرت به اجرای اعدام تنی چند از زندانیان سیاسی نیز کرده است که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود. دایره این اعدامهای وحشیانه از جمله چند تن از زندانیان خیزش مردمی آبان ۹۸ و همچنین خیزش ۱۴۰۱ را در بر می گیرد که حکم اعدامشان در روزهای اخیر اجرا شد. همچنین زندانی‌ای که جرم وی قتل عمد یکی از مهره های رژیم در سال شصت بوده و به دلیل عدم شواهد کافی همان زمان از زندان آزاد شده بود اما به دلیل شرکت در تظاهرات مردمی در سال ۱۴۰۱و با این عنوان که وی با سازمان مجاهدین همکاری می کند، اعدام شد.

یکی دیگر از احکام اجرا شده که نفرت عمومی را برانگیخته است مربوط به زن جوانی‌ست که به جرم قتل همسر ظالمش ده سال در زندان به سر برد. وکلای وی و همچنین نهادهای حقوق بشرى تلاش کردند تا از اجرای حکم این مادر جوان که در زمان ارتكاب قتل تنها ۱۷ سال داشت جلوگیری به عمل آورند اما در نهايت امروز چهارشنبه ۲۹ آذر پس از اینکه در طی این ده سال تنها یک بار آنهم برای آخرين بار توانست دو فرزند ۱۷ و ۱۰ ساله خود را ببیند، اعدام شد. 

بنا به گزارشات منتشر شده، وسعت این اعدام ها به گونه‌ ای‌ست که از هر زندان روزانه تعداد زیادی جنازه برای دفن به بيرون فرستاده می شوند. برخی از این اعدام‌ها نیز در ملا عام صورت گرفته است. بیشترین جرم اعدام شدگان، "محاربه"، "قاچاق مواد مخدر" و "قتل عمد" عنوان شده است.

آنچه که مسلم است این است که در متن شرایط بحرانی جامعه ما که هر آن آبستن شورشی جدید است، سرعت و وسعت این اعدام‌های هولناک یکبار دیگر ثابت می کند که اعدام همواره به مثابه ابزاری برای تحکیم سیطره سرکوب و اختناق در دست این رژیم جنایت پیشه عمل کرده است. رژیم اینگونه می پندارد که در شرایطی که جامعه ایران همانند یک بمب ساعتی هر لحظه منتظر یک انفجار بزرگ است، استفاده از این حربه می تواند با ايجاد ترس و وحشت از به وجود آمدن اعتراضات مردم جان به لب رسیده جلوگیری به عمل ‌آورد و از شدت آن ‌بکاهد. تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی در شرایط حساس و خطرناک برای طبقه استثمارگر حاکم همواره به اعدام روی آورده و در میان سكوت و حمایت قدرت‌های پشتیبان خود و سازمان‌های مدعی حامی حقوق بشر دست به کشتار کودکان و زنان و مردان و جوانان این سرزمین زده تا با ايجاد و گسترش فضای هراس و خفقان، از خروش و شور انقلابی توده‌های جان به لب رسیده بکاهد و کمی بیشتر به عمر ننگین خود بیفزاید. هدف از این اقدام  وحشیانه  رژیم، ایجاد سکوت و پذیرش زندگی جهنمی و تحمیل آن به مردمی‌‌ست که همواره ثابت کرده اند دشمن خود را می شناسند، به پیکار عادلانه خویش علیه آن ادامه می دهند و در مسیر مبارزه طولانی خود سرانجام آن را شکست خواهند داد. 

تجربه تاریخ ثابت کرده که در نبرد بین توده های تحت ستم  و استثمارگران، پیروزی از آن مردم مبارزی‌ست که از سیاستهای سرکوبگرانه رژیم ددمنش جمهوری اسلامی مستاصل نمی هراسند و مبارزه علیه ظلم و ستم آشکار این دشمن قسم خورده توده‌ها که با حمایت‌های آشکار امپریالیسم و قدرتهای بزرگ درحال غارت ثروت این سرزمین هستند را ادامه می‌دهند.

دیر نیست و دور نیست روز پیروزی خلقی که به خروش آمده تا بساط ظلم و استبداد و ماشین شکنجه و زندان و اعدام سرمایه داران زالو صفت حاکم و رژیم سرکوبگر مدافع آنان را را برچیند!

نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب!  زنده باد سوسیالیسم!

چریکهای فدائی خلق ایران
29 آذر 1401 برابر با 20 دسامبر 2023

 

گزارشی از یک آکسیون مبارزاتی در لندن!

در حمایت از اعتصابات دلیرانه کارگران مبارز فولاد اهواز و ذوب آهن اصفهان و در محکومیت موج ا‌عدام‌های وحشیانه اخیر جمهوری اسلامی، ظهر امروز یک آکسیون افشاگرانه در شهر لندن توسط نیروهای مختلف برگزار شد.

در محل این حرکت تصاویر زیادی از قربانیان اعدام و شکنجه از دهه شصت تا کنون به نمایش درآمد که مورد توجه عابران قرار می‌گرفت و برخی از آنان ضمن همبستگی با تظاهر کنندگان در مورد شرایط کنونی در ایران و چگونگی کمک به مبارزات مردم از رفقا سوالاتی می‌کردند و از این تصاویر و به خصوص از آرم چريک‌های فدایی خلق ایران عکس می‌گرفتند. در طول این آکسیون سخنرانی‌هایی در توضیح شرایط مبارزاتی در ایران صورت گرفت و از جمله رفیق محمد هُشی در صحبت‌هایی که به زبان انگلیسی انجام شد، ضمن تشریح بیش از ۴۴ سال حکومت ترور و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی به توضیح وضعیت کارگران تحت ستم و سایر توده‌های رنج‌دیده پرداخت و در مورد جنبش انقلابی سال ۱۴۰۲ نیز توضیحاتی برای مخاطبان ارائه داد.

سخنران در پایان خواستار حمایت افکار عمومی با مردم ایران در مبارزات‌شان برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی شد و از مردم خواست که به هر شیوه ممکن و از جمله با اعمال فشار بر نمایندگان حوزه انتخاباتی خود خواستار قطع حمایت دولت انگلستان از جمهوری اسلامی و بستن سفارت‌خانه وحشت و ترور حکومت در لندن گردند.

در طول این آکسیون همچنین شعارهایی به زبان‌های انگلیسی و فارسی نظیر:

مرگ بر جمهوری اسلامی!
زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
مردم متحد شکست نخواهند خورد!
به قربانی کردن و ستم بر زنان در ایران باید پایان داده شود!
زنده باد همبستگی بین المللی! و … سر داده شد. همچنین رفقا اعلامیه‌هایی در توضیح شرایط جاری در ایران و محکومیت اعدام‌های اخیر در میان جمعیت پخش کردند.

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان از زمره نیروهای فراخوان‌دهنده برای برگزاری این حرکت بودند که از ساعت ۱۲ ظهر در میدان ترافلگار اسکوئر آغاز و با موفقیت در ساعت ۲ بعدازظهر به اتمام رسید.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
۱۶ دسامبر ۲۰۲۳