پیرامون اقدام رسوای دولت بلژیک در آزادی دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی!

شخصی سازی فونت
  • کوچکتر کوچک متوسط بزرگ بزرگتر
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

بر اساس اعلام رسمی خبرگزاریها، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش که به اتهام اعمال تروریستی و جاسوسی علیه مخالفین جمهوری اسلامی دستگیر و در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده بود در توافقی ننگین بین دولت بلژیک با مقامات جمهوری اسلامی آزاد و به تهران برگردانده شد. او یکی از دیپلمات- تروریستهای حکومت در اروپا بود که در حین سازماندهی عملیات بمب گذاری علیه سازمانهای اپوزیسیون در خارج کشور و همچنین مدیریت شبکه جاسوسی این رژیم در اروپا دستگیر و پس از محاکمه در زندانی در بلژیک به سر می برد.

آزادی این تروریست تبهکار توسط دولت بلژیک به بهانه "معاوضه" با یک "توریست بلژیکی زندانی" در تهران، موجی از نفرت عمومی علیه قدرتهای امپریالیستی و منجمله دولت بلژیک را برانگیخت. اسدالله اسدی تبهکار و تروریست در شرایطی در جهت تقویت رژیم جمهوری اسلامی و با دهن کجی دولت بلژیک علیه مردم ایران، آزاد و به تهران اعزام می شود که که نمایندگان گوناگون قدرت های امپریالیستی در بحبوحه انقلاب مردم ایران علیه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، در پز کاسه داغتر از آش، در همه جا به راه افتاده و کوشیدند خود را هم صدا با مردم ایران و مخالف جمهوری اسلامی نشان دهند. اما آنها با استفاده از تاکتیکهای مختلف، نظیر رواج دادن شعارهای مبهم و انحرافی ای نظیر "زن زندگی آزادی"، و "انقلاب زنانه" خواندن انقلاب توده گرسنه و تحت ستم ایران، و در کنار آن برپایی فستیوالهای "گیس بُران" و یا با ترتیب دادن نمایش‌های فریبکارانه دیگر در واقع می کوشیدند مبارزات انقلابی مردم ایران را از مسیر اصلی خود منحرف سازند. بی شک هر چه زمان بگذرد مشت اینان با پشتیبانی خود از جمهوری اسلامی در نزد مردم ما بازتر می‌ شود. در این مدت آنها همچنین با تشدید حشر و نشر با نیروهای وابسته و ارتجاعی و یا سازشکار ظاهراً مخالف جمهوری اسلامی در راهروهای پارلمانها و مجالس اروپایی، سعی کردند خود را "دشمن" جمهوری اسلامی و "دوست" مردم ما و انقلاب "دمکراتیک" آنها جا بزنند. از این طریق، تمام سعی شان این بود که به کمک همان نیروهای رنگارنگ مرتجع، مبارزات مستقل توده های به پا خاسته در داخل کشور علیه نظم ضد خلقی و دیکتاتوری حاکم را به بیراهه کشانده و توجه توده‌های ایران را به اهداف خود جلب کنند. با همه این تلاش‌ها، اما در عمل ثابت شد که آنها با رواج شعارهای انحرافی در جنبش انقلابی ایران و با اقدامات خود، عملا به جمهوری اسلامی برای انحراف مبارزات مردم ایران و سرکوب انقلاب آنها تا جایی که امکان داشت یاری رسانده و فضا دادند.
آزاد کردن اسدالله اسدی، دیپلمات تبهکار جمهوری اسلامی و استرداد او به ایران توسط دولت بلژیک یک اقدام آشکار ضد خلقی و کثیف توسط دشمنان مردم ماست که باید محکوم گردد. این اقدام رسوا نه برای اولین بار است که اتفاق افتاد و نه این که دولت بلژیک تنها دولت امپریالیستی است که یک مجرم شناخته شده جمهوری اسلامی را به ایران فرستاده است. پیش از این هم، دولتهای امپریالیستی دیگر نظیر فرانسه و اتریش با آزاد کردن قاتلین مردم ایران و دیپلمات - تروریستهای این حکومت که دستشان به خون مخالفین حکومت آغشته بود، ماهیت مردم ستیز و عزم خود در حمایت از رژیم مزدورشان در ایران یعنی جمهوری اسلامی را بارها به عینه در مقابل نیروها و افراد آگاه به نمایش گذارده اند.
در طول 44 سال گذشته امپریالیستها که فریاد و ادعای دفاعشان از "حقوق بشر" و "آزادی" و "دمکراسی" مردم ایران علیه جمهوری اسلامی "تروریست و "بنیادگرا" گوش فلک را کر کرده در همه جا در عمل به حمایت های مادی و معنوی از این رژیم در مقابل مردم و کمک به آن در سرکوب انقلاب توده ها و مبارزین و انقلابیون پرداخته اند و در چارچوب این سیاست هر کجا نیز لازم شده تروریستها و مزدوران آنها را به رغم ارتکاب به جنایات خونین در خاک خود آزاد کرده و برای ادامه جنایاتشان علیه مردم ایران به جمهوری اسلامی پس فرستاده اند.
در ورای رویداد اخیر (استرداد اسدالله اسدی)، یکبار دیگر این واقعیت که امپریالیستها دشمن مردم ما، دشمن انقلاب مردمی، و حامی سرمایه داران زالو صفت حاکم و رژیم جمهوری اسلامی هستند به عینه در مقابل هر کسی که چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن دارد به نمایش درآمد. این اقدام همچنین تو دهنی محکمی به نیروهای سازشکار و ارتجاعی اپوزیسیون بود که هنگام اعلام محکومیت قانونی این دیپلمات تروریست تبهکار در دادگاه بلژیک جشن و سرور بر پا کردند و فریبکارانه بر طبل رسوای این سیاست اهریمنی که گویا امپریالیستها دوست مردم ما هستند و گویا در امر انقلاب و سرنگونی این رژیم ضد خلقی متحد کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و خلقهای تحت ستم ایران می باشند، کوبیدند و در پارلمانها و اتاقهای فکر جهنمی قدرتهای امپریالیستی رژه رفتند و عکس دیدار با مقامات فریبکار درجه سه این پارلمانها را به رزومۀ رسوای خود افزودند.
باید تأکید کرد که مبارزه رهایی بخش مردم مبارز ایران علیه رژیم سرکوبگر و وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بدون موضع گیری و مبارزه علیه امپریالیستها و اربابان جهانی این رژیم _ که بیش از چهل و چهار سال پیش در جریان کنفرانس گوادلوپ، چنین جرثومه های تبهکار و مزدوری را به جان مردم ما انداخته و تا این لحظه قاطعانه از موجودیت آن دفاع کرده اند_ امکان ناپذیر است. آزادی اسدالله اسدی، تروریست جمهوری اسلامی توسط اربابان این رژیم یکبار دیگر بر این واقعیت صحه می گذارد.
هر چه توفنده تر باد مبارزات کارگران و توده های تحت ستم علیه دشمنانشان!
نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی!
پیروز باد انقلاب ضد امپریالیستی دمکراتیک مردم ایران!
زنده باد سوسیالیسم!
با ایمان به پیروزی راهمان
چریکهای فدایی خلق ایران
ششم خرداد 1402برابر با 27 می 2023


حکم اعدام دوجوان کارگر افغان را محکوم می کنیم!
در روزهای اخیر دیوان عالی جمهوری اسلامی رای بیدادگاه های حکومت در مورد صدور حکم اعدام برای دو تبعه افغان به نام های محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی را تایید کرده است. این دو که از جوانان کارگر افغان هستند که در ایران تحت شرایط استثمارگرانه بسیار شدید کار و زندگی می کردند، به حمله مسلحانه به حرم "شاهچراغ" شیراز در آبان ماه گذشته متهم شده اند، و بنا به رای قوه قضاییه قرار است در ملاء عام به دار آویخته شوند.
حکم اعدام وحشیانه این دو جوان کارگر افغان در شرایطی صادر شده است که حکومت برای تشدید جو ارعاب و ترس در جامعه و مقابله با روحیه انقلابی توده ها در هفته های اخیر به هر جنایتی از حملات شیمیایی به مدارس دخترانه تا قتل‌های مشکوک زنان در شهرهای مختلف ضمن قطعه قطعه کردن بدن قربانیان و بالاخره صدور احکام اعدام های وحشیانه دست زده است.
تایید حکم اعدام این دو جوان ستمدیده افغان در حالی اعلام می شود که با توجه به ماهیت بیدادگاه های جمهوری اسلامی همه می دانند که اتهامات وارده بر این دو جوان ساختگی بوده و مجازات اعدام، صرفا بر اساس اتکاء قضات مردم ستیز حکومت بر اعتراف آنان در زیر شکنجه های قرون وسطایی صادر شده است.
افغان ستیزی و اعمال ستم های مختلف بر خواهران و برادران افغان که در زیر سخت ترین شرایط در ایران زندگی می کنند، یکی از سیاستهای دائمی رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی بوده است. در چارچوب همین سیاست در شرایطی که دست اندرکاران این رژیم خود را نیازمند دیده اند تا جهت جلوگیری از خیزشهای انقلابی گرسنگان، جو ترور و وحشت را هر چه بیشتر در جامعه بگسترانند، بیدادگاه های حکومت اکنون در صدد اعدام این دو جوان افغان در ملاء عام برآمده اند.
چریکهای فدایی خلق ایران، احکام وحشیانه بیدادگاه های جمهوری اسلامی علیه محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی و تمامی قربانیان دیگر این رژیم ددمنش را محکوم کرده و تاکید می کنند که برای نابودی ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی، این رژیم ضد خلقی باید به دستان توانای کارگران و زحمتکشان ما هر چه سریعتر سرنگون گردد.

جمهوری اسلامی، دشمن زحمتکشان، نوکر غارتگران نابود باید گردد!
جمهوری اسلامی، ماحصل گوادلوپ ننگت باد! مرگت باد!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
پیروز باد انقلاب! زنده باد سوسیالیسم!
چریکهای فدایی خلق ایران
ششم خرداد 1402برابر با 27 می 2023